AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ฮ่องกง  : วันหยุดทัวร์วันมาฆบูชา

  รหัสทัวร์ HHK001
  ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น 2018 3 วัน 2 คืน CX (HHK001)
  เส้นทาง: ฮ่องกง-เซินเจิ้น
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ D2:เซินเจิ้น -ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ –จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ -ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D D3:เซินเจิ้น – วัดแชกุง –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มีค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,24
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 8,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ HHK002
  ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น- จูไห่ 2018 3D2N CX (HHK002)
  เส้นทาง: ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพ –ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา– พระใหญ่ลันเตา – เซินเจิ้น D2:เซินเจิ้น -ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้านยา-จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ -ร้านยางพารา–พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย D3:จูไห่ –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ –วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง - กทม
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มีค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,24
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 11,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ HHK003
  ทัวร์ฮ่องกง -ลันเตา-เซินเจิ้น 2018 3 วัน 2 คืน CX (HHK003)
  เส้นทาง: ฮ่องกง-เซินเจิ้น
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ– ฮ่องกง–กระเช้านองปิง–พระใหญ่ลันเตา–เซินเจิ้น D2:เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก- ช้อปปิ้งหลอหวู่-ชมโชว์ น้ำ 3D Mangrove Groove D3:เซินเจิ้น –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ –วัดแชกงหมิว- โรงงานจิวเวอรี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,25

  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 12,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ HHK004
  ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซิ่นเจิ้น 2018 3 วัน 2 คืน CX (HHK004)
  เส้นทาง: ฮ่องกง-เซินเจิ้น
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ + พลุ –เซินเจิ้น (รวมบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว) D2:เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D D3:เซินเจิ้น –ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง - กทม.
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มีค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,24

  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 14,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ HHK005
  ทัวร์ฮ่องกง Charming 9 วัด 2018 3 วัน 2 คืน CX (HHK005)
  เส้นทาง: ฮ่องกง
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้งนาธาน D2:รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิมเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light D3:พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท– กรุงเทพ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มีค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,24
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 17,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ HHK006
  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์เเลนด์ 2018 3D2N CX (HHK006)
  เส้นทาง: ฮ่องกง
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก D2:ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน + พลุ (รวมบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว) D3:รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกง -ช้อปปิ้งนาธาน-กทม.
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 6,11,12,13,18,25,26,27
  กพ 61: 1,2,3,10,22
  มีค 61: 1,3,8,9,15,16,22,23,24
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 17,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZHKG11
  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน EK (ZHKG11)
  เส้นทาง: ฮ่องกง-DISNEYLAND
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights D2:นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์ D3: นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561
  พย 60: 3,4,10,11,17,18,24,25
  ธค 60: 1,8,10,11,22,23,29,30,31
  มค 61: 12,19,26
  กพ 61: 2,3,9,16,17
  มีค 61: 9,16,23,24,30
  เมย 61: 6,13,14,15,20,21,27,28
  โดย Emirates (EK)
  เริ่มที่ 16,900 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี