AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ไต้หวัน  : วันหยุดทัวร์วันมาฆบูชา

  รหัสทัวร์ IT99
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน TR (IT99)
  เส้นทาง: จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว-ไทเป
  คำอธิบาย วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน วันที่ 2 เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน-เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วันที่ 4 วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท - สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 13,25
  กพ 61: 2,8,23
  มีค 61: 2,8,16

  โดย Tiger Air
  เริ่มที่ 11,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXWT22
  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N XW (IXWT22)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย D1:สนามบินดอนเมือง D2:ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต D3:ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D4:ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ D5:สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 31
  กพ 61: 1,4,5,7,8,19,21,22,25,26,28
  มีค 61: 1,4,5,7,8,11,12,14,15,18,19

  โดย NOK SCOOT (XW)
  เริ่มที่ 13,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ ISL77
  ทัวร์ไต้หวัน Excellent Taiwan 5วัน3คืน BY THAI LION AIR (ISL77)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย D1สนามบินดอนเมือง D2ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต D3ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D4ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ D5สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561

  ธค 60: 23   มค 61: 27       
  กพ 61: 10   มีค 61: 3,10,14,20

  โดย ThaiLionAir (SL)
  เริ่มที่ 12,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ VTW01
  ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN 5D3N SL (VTW01)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 2 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 3 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์ 4 ไทเป - ผิงซี - ซื่อเฟิ่น - เหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 19,24,25,26
  กพ 61: 1,2,7,8,9,21,22,24,27
  มีค 61: 1,2,9,10,15 
  โดย Thai Lion Air (SL)
  เริ่มที่ 13,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ DTW02
  ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN 4วัน3คืน TG (DTW02)
  เส้นทาง: เกาเหม่ย-ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-เย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต 2ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด 3ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ซีเหมินติง 4ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560,มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561
  ธค 60: 6,13,15,22,27,29,30,31
  มค 61: 3,5,10,12,17,19,24,26,31
  กพ 61: 2,7,9,16,23,28
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 21,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ CCNTW01
  ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N XW (CCNTW01)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ชมซากุระ-อุทยานเย่หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า วันที่ 3 ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน วันที่ 4 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 24,31
  กพ 61: 9,13,27
  มีค 61: 2,6,14

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 17,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE03
  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW (ZTPE03)
  เส้นทาง: ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ไถจง-ไทเป
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง D2:สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ D3:เจียอี้ – ร้านใบชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง D4:ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง D5:สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  กพ 61: 1,4,5,8,21,22,24,25,26,27
  มีค 61: 3,6,7,8,10,13,14,15,17,20,21

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 15,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE04
  ทัวร์ไต้หวัน ROMANCE IN TAIWAN 6D4N BY XW (ZTPE04)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ฟาร์มแกะ-เจียอี้-อาลีซาน-ไถจง-ไทเป
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง D2:สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ขนเผ่า - ไถจง D3:ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) - COSMETIC SHOP D4:เจียอี้ – ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง D5:ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง D6:สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  กพ 61: 1,5,7,19,22,26,28
  มีค 61: 1,5,7,8,12,14,15,19

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 18,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE12
  ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG (ZTPE12)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานอาลีซาน-ไทจง-ฟาร์มแกะ-ไทเป-ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ D2:ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง D3:ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้าน Cosmetic D4:ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม-เมษายน 2561
  มค 61: 17,20,24,27
  กพ 61: 4,8,25,28
  มีค 61: 8,10,11,17,24
  เมย 61: 11,14,18,21
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 25,900 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี