AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ไต้หวัน  : เดือนพฤศจิกายน

  รหัสทัวร์ IXW-T21
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW (IXW-T21)
  เส้นทาง: หนานโถว-ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-เจี้ยอี่-ไทเป-อุทยายเหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้ วันที่ 4 เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่ 5 ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง กันยายน-มกราคม 2561,ปีใหม่

  กย 60; 26
  ตค 60: 3,10,17,19,24,25,26,31
  พย 60: 9,16,23,26,30
  ธค 60: 6,7,14,21,27,28,29,30
  มค 61: 11,18,25

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 17,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXWT20
  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOLทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW (IXWT20)
  เส้นทาง: ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน - ผู่หลี่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่- ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 : ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 : ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว - ถ่ายรูป ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 ) - ตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561
  ตค 60: 2,6,16,20,22,23,26
  พย 60: 2,5,9,12,16,19,23,26,30
  ธค 60: 4,7,13,17,21,27,31
  มค 61: 10,14,18,24,28
  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 13,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXW-T19
  ทัวร์ไต้หวัน Best Taiwanไทเป-ไทจง-จิ่วเฟิ่น-ผิงซี-เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน XW (IXW-T19)
  เส้นทาง: เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป
  คำอธิบาย วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี มิตซุยเอ้าเล็ท วันที่ 3 เถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 ไทเป ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561,ปีใหม่ 2561

  ตค 60: 1,8,10,22,25
  พย 60: 1,8,15,22,29
  ธค 60: 3,6,10,14,20,24,28
  มค 61: 7,11,17,21,25

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 14,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ ISL77
  ทัวร์ไต้หวัน Excellent Taiwan 5วัน3คืน BY THAI LION AIR (ISL77)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย D1สนามบินดอนเมือง D2ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต D3ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D4ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ D5สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561

  ธค 60: 23   มค 61: 27       
  กพ 61: 10   มีค 61: 3,10,14,20

  โดย ThaiLionAir (SL)
  เริ่มที่ 12,888 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี