AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ไต้หวัน  : เดือนพฤษภาคม

  รหัสทัวร์ IIT98
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน TIGER (IIT98)
  เส้นทาง: เถาหยวน-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋ลิ่ว-ไทเป
  คำอธิบาย 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต 3 ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง 4 วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561

  มีค 61: 29           //        เมย 61: 5,19,26
  พค 61: 3,10,17,24,31
  มิย 61: 8,22         //     กค 61: 6,20,26
  สค 61: 10,24       //     กย 61: 6,13,20,27
  ตค 61: 4,11,18

  โดย Tiger Air
  เริ่มที่ 12,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE09
  ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG (ZTPE09)
  เส้นทาง: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจีบอี้-อาลีซาน-ไทจง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้ D2:ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง D3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง D4:หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561

  มค 61: 18,20,25,27
  กพ 61: 2,3,4,22,23,24
  มีค 61: 3,22,29
  เมย 61: 1,5,19,21
  พค 61: 1,3,4,26

  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 21,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE13
  ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR (ZTPE13)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ไทจง-ถนนโบราณจิ่วเฟิน-อุทยานเหย่หลิ่ว
  คำอธิบาย D1:กทม 2:สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ D3:ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง D4:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กทม
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม,มิถุนายน 2561

  พค 61: 1,3,15,24
  มิย 61: 5,8,13,20,27

  โดย EVA AIR (BR)
  เริ่มที่ 19,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE14
  ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR (ZTPE14)
  เส้นทาง: ทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุยานเหย่หลิ่ว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน D2:ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านปีศาจ D3:หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด –ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง D4:ตั้นสุย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป –ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – นั่งกระเช้าเหมาคง D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

  มีค 61: 8        //   เมย 61: 19
  พค 61: 3,19  //   มิย 61: 9

  โดย EVA AIR (BR)
  เริ่มที่ 19,900 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี