AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ไต้หวัน  : เดือนมกราคม

  รหัสทัวร์ IT99
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน TR (IT99)
  เส้นทาง: จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว-ไทเป
  คำอธิบาย วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน วันที่ 2 เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน-เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วันที่ 4 วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท - สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 13,25
  กพ 61: 2,8,23
  มีค 61: 2,8,16

  โดย Tiger Air
  เริ่มที่ 11,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXWT22
  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N XW (IXWT22)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย D1:สนามบินดอนเมือง D2:ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต D3:ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D4:ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ D5:สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 31
  กพ 61: 1,4,5,7,8,19,21,22,25,26,28
  มีค 61: 1,4,5,7,8,11,12,14,15,18,19

  โดย NOK SCOOT (XW)
  เริ่มที่ 13,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXW-T21
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW (IXW-T21)
  เส้นทาง: หนานโถว-ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-เจี้ยอี่-ไทเป-อุทยายเหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้ วันที่ 4 เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่ 5 ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง กันยายน-มกราคม 2561,ปีใหม่

  กย 60; 26
  ตค 60: 3,10,17,19,24,25,26,31
  พย 60: 9,16,23,26,30
  ธค 60: 6,7,14,21,27,28,29,30
  มค 61: 11,18,25

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 17,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXWT20
  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOLทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW (IXWT20)
  เส้นทาง: ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน - ผู่หลี่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่- ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 : ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 : ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว - ถ่ายรูป ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 ) - ตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561
  ตค 60: 2,6,16,20,22,23,26
  พย 60: 2,5,9,12,16,19,23,26,30
  ธค 60: 4,7,13,17,21,27,31
  มค 61: 10,14,18,24,28
  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 13,988 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXW-T19
  ทัวร์ไต้หวัน Best Taiwanไทเป-ไทจง-จิ่วเฟิ่น-ผิงซี-เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน XW (IXW-T19)
  เส้นทาง: เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป
  คำอธิบาย วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี มิตซุยเอ้าเล็ท วันที่ 3 เถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 ไทเป ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561,ปีใหม่ 2561

  ตค 60: 1,8,10,22,25
  พย 60: 1,8,15,22,29
  ธค 60: 3,6,10,14,20,24,28
  มค 61: 7,11,17,21,25

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 14,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ ISL77
  ทัวร์ไต้หวัน Excellent Taiwan 5วัน3คืน BY THAI LION AIR (ISL77)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย D1สนามบินดอนเมือง D2ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต D3ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต D4ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ D5สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561

  ธค 60: 23   มค 61: 27       
  กพ 61: 10   มีค 61: 3,10,14,20

  โดย ThaiLionAir (SL)
  เริ่มที่ 12,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ IXWT24
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW (IXWT24)
  เส้นทาง: ไต้หวัน-ไทเป-เกาสง-เหย๋หลิ่ว-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  คำอธิบาย วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 2เถาหยวน เจี่ยอี้ เกาสง วันที่ 3เกาสง หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่ 5ไทเป วัดหลงซาน หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 6ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 31  // กพ 61: 22,28
  มีค 61: 14

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 17,888 บาท✔


  รหัสทัวร์ VTW01
  ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN 5D3N SL (VTW01)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 2 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 3 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์ 4 ไทเป - ผิงซี - ซื่อเฟิ่น - เหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
  มค 61: 19,24,25,26
  กพ 61: 1,2,7,8,9,21,22,24,27
  มีค 61: 1,2,9,10,15 
  โดย Thai Lion Air (SL)
  เริ่มที่ 13,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ DTW02
  ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN 4วัน3คืน TG (DTW02)
  เส้นทาง: เกาเหม่ย-ผู่หลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-เย๋หลิ่ว
  คำอธิบาย 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต 2ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด 3ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ซีเหมินติง 4ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560,มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561
  ธค 60: 6,13,15,22,27,29,30,31
  มค 61: 3,5,10,12,17,19,24,26,31
  กพ 61: 2,7,9,16,23,28
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 21,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ CCNTW01
  ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N XW (CCNTW01)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ชมซากุระ-อุทยานเย่หลิ่ว
  คำอธิบาย วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า วันที่ 3 ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน วันที่ 4 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 24,31
  กพ 61: 9,13,27
  มีค 61: 2,6,14

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 17,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ CCNTW02
  ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N XW (CCNTW02)
  เส้นทาง: ไต้หวัน
  คำอธิบาย วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด วันที่ 4 ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 5 อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 26  //  กพ 61: 5  //  มีค 61: 19

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 18,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ HTXW53C01
  ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 5D3N NOK SCOOT (HTXW53C01)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ไทเป-เยหลิ่ว
  คำอธิบาย D1สนามบินดอนเมือง D2สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต D3ไท่จง – ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ D4ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง D5สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,มีนาคม 2561

  มค 61: 23  // มีค 61: 13

  โดย NOK SCOOT (XW)
  เริ่มที่ 16,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ HTXW53AL01
  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน HTW-XW53-AL01 HAPPY TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N XW (HTXW53AL01)
  เส้นทาง: ผู่หลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-ไทจง-ซีเหมินติง
  คำอธิบาย D1สนามบินดอนเมือง D2สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ D3อาลีซาน – ร้านชา – เฟิงเจี่ย ไนท์มาเก็ต D4ไทจง – ไทเป – ร้านพายสัปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านเจอมาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง D5สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 16,30
  กพ 61: 6,13,27
  มีค 61: 6,20

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 16,999 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE02
  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW (ZTPE02)
  เส้นทาง: สุริยันจันทรา-เจียอี้-อาลีซาน-ไทจง-เย๋หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง D2:สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ D3:เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ไถจง D4:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง D6:สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม 2561

  มค 61: 15,17,18,22,24,25,29,31

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 18,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE06
  ทัวร์ไต้หวัน EXCUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW (ZTPE06)
  คำอธิบาย D1:ดอนเมือง D2:สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่– วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้ D3:อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง -ไทจง– D4:ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ -พิพิธภัณฑ์กู้กง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - COSMETIC SHOP -ตลาดซื่อหลิน D5:ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก D6:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง D7:สนามบินเถาหยวน- ดอนเมือง
  ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2560,มกราคม 2561

  ธค 60: 1,8,15,22,26,27,28,29,30
  มค 61: 5,12,19,26

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 23,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE08
  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW (ZTPE08)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง D2:สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไทจง - cosmetic shop - ตลาดฟ่งเจี๋ย D3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลิน D4:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านนาฬิกา - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 600 NTD)-ตลาดซีเหมินติง D5:สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม 2561

  มค 61: 13,16,17,18,20,23,24,25,27,31

  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 14,777 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE09
  ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG (ZTPE09)
  เส้นทาง: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจีบอี้-อาลีซาน-ไทจง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้ D2:ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง D3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง D4:หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561

  มค 61: 18,20,25,27
  กพ 61: 2,3,4,22,23,24
  มีค 61: 3,22,29
  เมย 61: 1,5,19,21
  พค 61: 1,3,4,26

  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 21,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE12
  ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG (ZTPE12)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานอาลีซาน-ไทจง-ฟาร์มแกะ-ไทเป-ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิว
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ D2:ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง D3:ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้าน Cosmetic D4:ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม-เมษายน 2561
  มค 61: 17,20,24,27
  กพ 61: 4,8,25,28
  มีค 61: 8,10,11,17,24
  เมย 61: 11,14,18,21
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 25,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ ZTPE15
  ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR (ZTPE15)
  เส้นทาง: ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ไทจง-ไทเป-อุทยานหยางหมิงซาน-ถนนโบราณจิ่วเฟิน-อุทยานเหย่หลิ่ว
  คำอธิบาย D1:กทม D2:สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ D3:เจียอี้ – ร้านใบชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง D4:ไทเป – ร้านสร้อยสุขถาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

  มค 61: 25    //   กพ 61: 17
  มีค 61: 13,21,28
  เมย 61: 12,18,24

  โดย EVA AIR (BR)
  เริ่มที่ 20,777 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี