AUTO แจ้งโปร ID >> @travelspree1

BONUS   จองทัวร์ลุ้นโบนัส 10,000 บาท ทุก 3 เดือน ตลอดปี 2018

เพียงจองทัวร์เส้นทางไหนก็ได้+เพิ่มเพื่อนLINE OFFICIAL: @travelspree1 
กิจกรรมเริ่ม 1 ธค 60 - 30 พย 61 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 ท่าน ทุก3เดือน
สุ่มจากหน้าPassportจากผู้เดินทางทั้งหมด ประกาศผ่านทาง LINE @

-----------------------------------------------

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูน จองทัวร์กับทราเวลสปรีกันนะคะ ^ ^ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแมวกวัก การ์ตูนUntitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • ทัวร์ญี่ปุ่น-ทาคายาม่า

  ดูโปรแกรมญี่ปุ่นเพิ่มเติม 

  -----------------------------------------------------------

  ทัวร์ญีุ่่นราคาถูก บินโดยAirAsiaX  >คลิก<  

  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บินโดยScootAir >คลิก

  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บินโดยNokScoot >คลิก 

  รหัสทัวร์ ZNGO01
  ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N BY JL (ZNGO01)
  เส้นทาง: ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-ชมลิงแช่ออนเซ็น-นาโกย่า
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ D2:นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ D3:UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี D4:ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ D5:นาโกย่า - กรุงเทพ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561

  มค 61: 17,19,24,28,31
  กพ 61: 7,14,21

  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 39,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ TTA011
  ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า WINTER NAGOYA-TAKAYAMA 5D3N JL (TTA011)
  เส้นทาง: นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-กุโจฮาจิมัง-อิสระช้อปปิ้ง
  คำอธิบาย 1กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) 2นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า –ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า 3ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – ปราสาทนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ 4นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย (รวมตั๋ว JR PASS) 5สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) – กรุงเทพ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561

  มค 61: 30    กพ 61: 13,20

  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 35,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ TTA012
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า WINTER NAGOYA SHIRAKAWA LIGHT UP-TOKYO SKI 6D3N TG (TTA012)
  เส้นทาง: นาโกย่า-กิฟุ-กุโจฮาจิมัง-ฮิดะทาคายาม่า-เทศกาลแสงไฟ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะFUJI TEN SKI RESORT-โตเกียว
  คำอธิบาย 1กรุงเทพฯ 2นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ – กิฟุ 3กิฟุ – เมืองกุโจฮาจิมัง – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะทาคายาม่า –เทศกาลแสงไฟ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 4ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท 5FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ –ฮาเนดะ 6สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561

  มค 61: 19    //   กพ 61: 2

  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 42,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ TTA013
  ทัวร์ทาคายาม่า โตเกียว WINTER TAKAYAMA-TOKYO SKI 6D3N TG (TTA013)
  เส้นทาง: นาโกย่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-อิซาว่า-FUJITEN-โตเกียว-โอไดบะ
  คำอธิบาย 1กรุงเทพ 2นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า –ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า 3ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ 4อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 5โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ฮาราจูกุ –โอไดบะ – ฮาเนดะ 6สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561

  มค 61: 19       กพ 61: 2,15
  มีค 61: 8,15

  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 43,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ TTA014
  ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SAKURA 6D3N TG (TTA014)
  เส้นทาง: ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-อิซาว่า-ฟูจิ-นาโกย่า-แวะชมซากุระ
  คำอธิบาย 1กรุงเทพ 2นาโกย่า – ทาคายาม่า– ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 3ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท 4อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ – นาโกย่า 5นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า (ชมซากุระ) – สวนซึรุมะ (ชมซากุระ) – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า 6สนามบินเซนแทร์ - กรุงเทพ
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม 2561

  มีค 61: 28

  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 49,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ SMJP14TG
  ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 6D3N TG (SMJP14TG)
  เส้นทาง: นาโกย่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ
  คำอธิบาย 1กทม 2นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ซันมาชิซูจิ 3โรงเรียนสอนทำอาหารจำลอง - สวนโนริทาเกะ - วัดโทกันจิ - ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ 4ปราสาทนาโกย่า - วัดโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา 5หมู่บ้านนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - เมะโตะอิวะ (หินแต่งงาน) - อิออน มอลล์ 6นาโกย่า - กทม
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2561

  เมย 61: 9,10

  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 58,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ JGTASP01
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า LOVE TAKAYAMA NO.1 6D3N TG (JGTASP01)
  เส้นทาง: ฮาเนดะ-ชมซากุระสวนอุเอนโนะ-ฟูจิ-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato-ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ-นาโกย่า
  คำอธิบาย D1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ D2ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -อชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น D3ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ D4ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato D5ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า D6สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2561

  เมย 61: 3,4

  โดย Air Asia X (XJ)
  เริ่มที่ 48,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ JGTASP02
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า LOVE TAKAYAMA NO.2 7D4N TG (JGTASP02)
  เส้นทาง: นาริตะ-ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-ฟูจิ-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato-เมืองอาราชิยาม่า -รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+โอซาก้า
  คำอธิบาย 1กทม-นาริตะ 2ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค 3ฟูจิ - ไร่สตรอเบอรี่ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ 4ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 5ถนนสายนักปราชญ์ -ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว 6ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออน 7นาโกย่า - กทม
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2561

  เมย 61: 1-7

  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 55,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ JGTASPSS1
  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า LOVE SONGKRAN SAKURA 7D4N TG (JGOSPSS1)
  เส้นทาง: คันไซ-นารา-อาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติค-ป่าไผ่-โอซาก้า-ชมซากุระสวนมารุยามะ-NABANA NO SATO-ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ชมซากุระสวนสาธารณะปราสาทเก่าทาคาโตะ-ฟูจิ
  คำอธิบาย D1กทม-คันไซ D2เมืองนารา-วัดโทไดจิ -อาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านชินไซบาชิ D3ปราสาทโอซาก้า-ปราสาททองคินคาคุจิ-ชมซากุระสวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง - Nabana no Sato D4หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ชมดอกซากุระเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ+ ย่านซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ D5ปราสาทมัตสึโมโต้- ชมซากุระปราสาทเก่าทาคาโตะ-ไร่สตรอเบอรี่-โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น D6ฟูจิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ-ชินจูกุ D7ฮาเนดะ - กทม
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2561,สงกรานต์

  เมย 61: 10,12

  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 69,900 บาท✔


  รหัสทัวร์ GHJPJL02
  ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SNOW ONE PIECE 5D3N JL (GHJPJL02)
  เส้นทาง: นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-เมืองกุโจ-ลานสกี-เรือโจรสลัดONE PIECE
  คำอธิบาย 1กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า 2หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ 3เมืองกุโจ-ลานสกี ณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองทำอาหารตัวอย่าง-ลากุน่า เท็นบอช-เรือโจรสลัด ONE PIECE[ไม่รวมค่าขึ้นเรือ Thousand Sunny] 4ฟาร์มสตอเบอรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ 5สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กุมภาพันธ์ 2561

  กพ 61: 1-5

  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 38,900 บาท✔


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี