ทัวร์จีน Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน FD (ICFD03)
สายการบิน AirAsia
รหัสทัวร์ ICFD03
ทัวร์จีน Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน FD (ICFD03)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด
1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)  
2  จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ร้านชา
*OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 
3  ศูนย์สมุนไพรจีน-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้น
สะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ *OPTION:เขาอวตาร 
4  ร้านผ้าไหม-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)- ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 12,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

12-15 พฤษภาคม 2566

12,888

18-21 พฤษภาคม 2566

12,888

25-28 พฤษภาคม 2566

12,888

26-29 พฤษภาคม 2566

13,888

01-04 มิถุนายน 2566

13,888

02-05 มิถุนายน 2566

13,888

08-11 มิถุนายน 2566

13,888

09-12 มิถุนายน 2566

13,888

15-18 มิถุนายน 2566

13,888

16-19 มิถุนายน 2566

13,888

22-25 มิถุนายน 2566

13,888

23-26 มิถุนายน 2566

13,888

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566

13,888

30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2566

13,888

06-09 กรกฎาคม 2566

14,888

07-10 กรกฎาคม 2566

14,888

27-30 กรกฎาคม 2566

16,888

11-14 สิงหาคม 2566

16,888

24-27 สิงหาคม 2566

14,888

31 สิงหาคม-03 กันยายน 2566

14,888

07-10 กันยายน 2566

13,888

08-11 กันยายน 2566

13,888

14-17 กันยายน 2566

13,888

15-18 กันยายน 2566

13,888

21-24 กันยายน 2566

13,888

22-25 กันยายน 2566

13,888

11-14 ตุลาคม 2566

13,888

12-15 ตุลาคม 2566

14,888

19-22 ตุลาคม 2566

13,888

20-23 ตุลาคม 2566

14,888

 

รายละเอียดการเดินทาง