ทัวร์จีน White Snow จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน FD (ICFD29)
สายการบิน AirAsia
รหัสทัวร์ ICFD29
ทัวร์จีน White Snow จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน FD (ICFD29)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด
1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว
2  จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย -เทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว  
3  ร้านหยก – ถนนคนเดินชีปู้เจีย – ร้านชา – แกรนด์แคนยอน -สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ *OPTION:เขาอวตาร
4  ร้านยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567
ราคาเริ่มที่ 12,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

01-04 ธันวาคม 2566

13,888

02-05 ธันวาคม 2566

13,888

07-10 ธันวาคม 2566

13,888

08-11 ธันวาคม 2566

13,888

14-17 ธันวาคม 2566

13,888

15-18 ธันวาคม 2566

13,888

21-24 ธันวาคม 2566

15,888

22-25 ธันวาคม 2566

15,888

29 ธันวาคม 2566 -01 มกราคม 2567

17,888

30 ธันวาคม 2566 -02 มกราคม 2567

17,888

31 ธันวาคม 2566 -03 มกราคม 2567

17,888

01-04 มกราคม 2567

16,888

11-14 มกราคม 2567

13,888

12-15 มกราคม 2567

13,888

18-21 มกราคม 2567

13,888

19-22 มกราคม 2567

13,888

25-28 มกราคม 2567

13,888

26-29 มกราคม 2567

12,888

22-25 กุมภาพันธ์ 2567

13,888

23-26 กุมภาพันธ์ 2567

13,888

29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

13,888

 

รายละเอียดการเดินทาง