ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5 วัน 3 คืน AQ (ZGHAK2406AQ)
สายการบิน 9AIR
รหัสทัวร์ ZGHAK2406AQ
ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5 วัน 3 คืน AQ (ZGHAK2406AQ)
เส้นทาง ไหหลำ
รายละเอียด
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567
ราคาเริ่มที่ 10,990


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

01 – 05 พฤษภาคม 2567

13,990

 

06 – 10 พฤษภาคม 2567

11,990

 

08 – 12 พฤษภาคม 2567

12,990

 

13 – 17 พฤษภาคม 2567

11,990

 

15 – 19 พฤษภาคม 2567

12,990

 

20 – 24 พฤษภาคม 2567

11,990

 

22 – 26 พฤษภาคม 2567

12,990

 

27 – 31 พฤษภาคม 2567

11,990

 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

12,990

 

03 – 07 มิถุนายน 2567

10,990

 

05 – 09 มิถุนายน 2567

12,990

 

10 – 14 มิถุนายน 2567

10,990

 

12 – 16 มิถุนายน 2567

12,990

 

17 – 21 มิถุนายน 2567

10,990

 

19 – 23 มิถุนายน 2567

12,990

 

24 – 28 มิถุนายน 2567

10,990

 

26 – 30 มิถุนายน 2567

12,990

 

01 – 05 กรกฎาคม 2567

10,990

 

03 – 07 กรกฎาคม 2567

12,990

 

08 – 12 กรกฎาคม 2567

10,990

 

10 – 14 กรกฎาคม 2567

12,990

 

15 – 19 กรกฎาคม 2567

10,990

 

17 – 21 กรกฎาคม 2567

13,990

 

22 – 26 กรกฎาคม 2567

10,990

 

24 – 28 กรกฎาคม 2567

13,990

 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2567

10,990

 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2567

12,990

 

05 – 09 สิงหาคม 2567

10,990

 

07 – 11 สิงหาคม 2567

12,990

 

12 – 16 สิงหาคม 2567

10,990

 

14 – 18 สิงหาคม 2567

12,990

 

19 – 23 สิงหาคม 2567

10,990

 

21 – 25 สิงหาคม 2567

12,990

 

26 – 30 สิงหาคม 2567

10,990

 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567

12,990

 

02 – 06 กันยายน 2567

11,990

 

04 – 08 กันยายน 2567

12,990

 

09 – 13 กันยายน 2567

11,990

 

11 – 15 กันยายน 2567

12,990

 

16 – 20 กันยายน 2567

11,990

 

18 – 22 กันยายน 2567

12,990

 

23 – 27 กันยายน 2567

11,990

 

25 – 29 กันยายน 2567

12,990

 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2567

11,990

 

 

รายละเอียดการเดินทาง