ทัวร์สิงคโปร์ Well-Known SINGAPORE 3D2N VZ (SPHZ08)
สายการบิน ThaiVietjetAir
รหัสทัวร์ SPHZ08
ทัวร์สิงคโปร์ Well-Known SINGAPORE 3D2N VZ (SPHZ08)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  
D3  วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 12,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 1-3 เมษายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 12-14 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

15,999.-

วันที่ 13-15 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

16,999.-

วันที่ 14-16 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

16,999.-

วันที่ 15-17 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

14,999.-

วันที่ 21-23 เมษายน 2566

13,999.-

วันที่ 22-24 เมษายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 2566 วันแรงงาน

15,999.-

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566

15,999.-

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566

13,999.-

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

13,999.-

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 วันหยุดยาว

15,999.-

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566

13,999.-

วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566

13,999.-

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566

13,999.-

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566

13,999.-

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 วันแม่

16,999.-

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

13,999.-

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566

13,999.-

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 8-10 กันยายน 2566

13,999.-

วันที่ 22-24 กันยายน 2566

13,999.-

วันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566

13,999.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว

15,999.-

 

รายละเอียดการเดินทาง