ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3วัน2คืน By SL (SPHZ16)
สายการบิน ThaiLionAir
รหัสทัวร์ SPHZ16
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3วัน2คืน By SL (SPHZ16)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light  
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
D3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 11,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

04-06 พฤษภาคม 2566

15,999. -

05-07 พฤษภาคม 2566

15,999. -

09-11 พฤษภาคม 2566

13,999. -

10-12 พฤษภาคม 2566

11,999. -

11-13 พฤษภาคม 2566

12,999. -

12-14 พฤษภาคม 2566

14,555. -

13-15 พฤษภาคม 2566

13,999. -

14-16 พฤษภาคม 2566

13,999. -

16-18 พฤษภาคม 2566

13,999. -

17-19 พฤษภาคม 2566

12,999. -

18-20 พฤษภาคม 2566

12,999. -

19-21 พฤษภาคม 2566

14,555. -

20-22 พฤษภาคม 2566

13,999. -

21-23 พฤษภาคม 2566

13,999. -

23-25 พฤษภาคม 2566

13,999. -

24-26 พฤษภาคม 2566

11,999. -

25-27 พฤษภาคม 2566

12,999. -

26-28 พฤษภาคม 2566

14,555. -

27-29 พฤษภาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

28-30 พฤษภาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

01-03 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

02-04 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

03-05 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

07-09 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

08-10 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

09-11 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

10-12 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

11-13 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

13-15 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

14-16 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

15-17 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

16-18 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

17-19 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

18-20 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

20-22 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

21-23 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

22-24 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

23-25 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

24-26 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

25-27 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

27-29 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

28-30 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

29 มิถุนายน – 01 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

30 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

01-03 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

02-04 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

04-06 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

05-07 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

06-08 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

07-09 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

08-10 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

09-11 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

11-13 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

12-14 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

13-15 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

14-16 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

15-17 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

16-18 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

18-20 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

19-21 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

20-22 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

21-23 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

22-24 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

23-25 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

25-27 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

26-28 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

27-29 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,999. -

28-30 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

29-31 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

30 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

03 -05 สิงหาคม 2566

12,999. -

04-06 สิงหาคม 2566

14,555. -

05-07 สิงหาคม 2566

13,999. -

06-08 สิงหาคม 2566

13,999. -

08-10 สิงหาคม 2566

13,999. -

09-11 สิงหาคม 2566

11,999. -

10-12 สิงหาคม 2566

12,999. -

11-13 สิงหาคม 2566

14,999. -

12-14 สิงหาคม 2566

15,999. -

15-17  สิงหาคม 2566

13,999. -

16-18 สิงหาคม 2566

12,999. -

17-19 สิงหาคม 2566

12,999. -

18-20 สิงหาคม 2566

14,555. -

19-21  สิงหาคม 2566

13,999. -

20-22  สิงหาคม 2566

13,999. -

22-24  สิงหาคม 2566

13,999. -

23-25  สิงหาคม 2566

11,999. -

24-26 สิงหาคม 2566

12,999. -

25-27 สิงหาคม 2566

14,555. -

26-28  สิงหาคม 2566

13,999. -

27-29  สิงหาคม 2566

13,999. -

29-31  สิงหาคม 2566

13,999. -

30 สิงหาคม-01กันยายน 2566

12,999. -

31 สิงหาคม-02กันยายน 2566

12,999. -

01-03 กันยายน 2566

14,555. -

02-04 กันยายน 2566

13,999. -

03-05 กันยายน 2566

13,999. -

05-07 กันยายน 2566

13,999. -

06-08 กันยายน 2566

11,999. -

07-09 กันยายน 2566

12,999. -

08-10 กันยายน 2566

14,555. -

09-11 กันยายน 2566

13,999. -

10-12 กันยายน 2566

13,999. -

12-14 กันยายน 2566

12,999. -

13-15 กันยายน 2566

12,999. -

19-21 กันยายน 2566

13,999. -

20-22 กันยายน 2566

11,999. -

21-23 กันยายน 2566

12,999. -

22-24 กันยายน 2566

14,555. -

23-25 กันยายน 2566

13,999. -

24-26 กันยายน 2566

13,999. -

26-28 กันยายน 2566

13,999. -

27-29 กันยายน 2566

12,999. -

28-30 กันยายน 2566

12,999. -

29 กันยายน -01ตุลาคม 2566

14,555. -

30 กันยายน -02 ตุลาคม 2566

13,999. -

01-03 ตุลาคม 2566

13,999. -

03-05 ตุลาคม 2566

13,999. -

04-06 ตุลาคม 2566

12,999. -

05-07 ตุลาคม 2566

12,999. -

06-08 ตุลาคม 2566

14,555. -

07-09 ตุลาคม 2566

13,999. -

08-10 ตุลาคม 2566

13,999. -

10-12 ตุลาคม 2566

13,999. -

11-13 ตุลาคม 2566

13,999. -

12-14 ตุลาคม 2566

14,999. -

13-15 ตุลาคม 2566

15,999. -

14-16 ตุลาคม 2566

15,999. -

15-17 ตุลาคม 2566

14,999. -

17-19 ตุลาคม 2566

13,999. -

18-20 ตุลาคม 2566

13,999. -

19-21 ตุลาคม 2566

13,999. -

20-22 ตุลาคม 2566

14,999. -

21-23 ตุลาคม 2566

15,999. -

22-24 ตุลาคม 2566

14,999. -

25-27 ตุลาคม 2566

12,999. -

26-28 ตุลาคม 2566

13,999. -

27-29 ตุลาคม 2566

14,555. -

28-30 ตุลาคม 2566

13,999. -

 

รายละเอียดการเดินทาง