ทัวร์เกาะเชจู JEJU GOLD PACKAGE AUTUMN 4 วัน 2 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ02)
สายการบิน JejuAir
รหัสทัวร์ TJJ02
ทัวร์เกาะเชจู JEJU GOLD PACKAGE AUTUMN 4 วัน 2 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ02)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด
D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 7,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66

19,999    7,999

 2 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

19,999    7,999

 3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

19,999    7,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

23,999    9,999

 6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

23,999    9,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

19,999    7,999

 9 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

19,999    7,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

25,999    10,999

 12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

29,999    12,999

 13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

25,999    10,999

 14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

23,999    9,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

23,999    9,999

 19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

25,999    10,999

 20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

29,999    12,999

 21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

25,999    10,999

 22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

23,999    9,999

 23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

21,999    8,999

 24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

21,999    8,999

 25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

23,999    9,999

 26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

25,999    10,999

 27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

25,999    10,999

 28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

23,999    9,999

 29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

19,999    7,999

 30 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

19,999    7,999

 31 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

19,999    7,999

 1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66

21,999    8,999

 2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

23,999    9,999

 3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

23,999    9,999

 4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

21,999    8,999

 5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

19,999    7,999

 6 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

19,999    7,999

 7 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

19,999    7,999

 8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

21,999    8,999

 9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

23,999    9,999

 10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

23,999    9,999

 11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

21,999    8,999

 12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

19,999    7,999

 13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

19,999    7,999

 14 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

19,999    7,999

 15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

21,999    8,999

 16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

23,999    9,999

 17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

23,999    9,999

 18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

21,999    8,999

 19 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

19,999    7,999

 20 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

19,999    7,999

 21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

19,999    7,999

 22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

21,999    8,999

 23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

23,999    9,999

 24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

23,999    9,999

 25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

21,999    8,999

 26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

19,999    7,999

 27 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

19,999    7,999

 28 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66

31,999    13,999

 2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 

 

รายละเอียดการเดินทาง