ทัวร์เกาหลี โซล Seoul Plus 5D3N 7C 20AUG-15DEC24 (TS05)
สายการบิน JejuAir
รหัสทัวร์ TS05
ทัวร์เกาหลี โซล Seoul Plus 5D3N 7C 20AUG-15DEC24 (TS05)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2567
ราคาเริ่มที่ 12,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

พีเรียตเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น

EARLY BIRD ส่วนลด 5,000
(จำนวนมีจำกัด)
ราคาต่อท่าน

ราคาปกติ

สิงหาคม : 20-24, 25-29, 26-30

กันยายน : 1-5, 2-6, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 29-3ต.ค., 30-4ต.ค.

12,999

17,999

สิงหาคม : 24-28, 27-31, 31-4ก.ย.

กันยายน : 3-7, 7-11, 14-18, 21-25, 24-28, 28-2ต.ค.

ตุลาคม : 1-5

13,499

18,499

สิงหาคม : 21-25 , 22-26, 23-27, 28-1ก.ย., 29-2ก.ย., 30-3ก.ย.

กันยายน : 4-8, 5-9, 6-10, 8-12, 11-15, 12-16, 13-17, 20-24, 25-29, 26-30,

              27-1ต.ค.
ตุลาคม : 5-9, 6-10, 7-11
พฤศจิกายน : 3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29

13,999

18,999

ตุลาคม : 8-12
พฤศจิกายน : 2-6, 5-9, 9-13, 12-16, 16-20, 19-23, 23-27, 26-30, 30-4ธ.ค.
ธันวาคม : 10-14

14,499

18,499

กันยายน : 10-14, 19-23

ตุลาคม : 2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 14-18, 27-31, 28-1พ.ย., 29-2พ.ย., 30-3พ.ย., 31-4 พ.ย.
พฤศจิกายน : 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27-1ธ.ค.
                   28-2ธ.ค., 29-3ธ.ค.
ธันวาคม : 1-5, 2-6, 9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19

14,999

19,999

ตุลาคม : 13-17, 15-19, 26-30
ธันวาคม : 8-12

15,499

20,499

กันยายน : 9-13, 17-21, 18-22

ตุลาคม : 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28,
             25-29
ธันวาคม : 3-7, 7-11

15,999

20,999

ธันวาคม : 5-9

16,999

21,999

ตุลาคม : 10-14, 11-15

ธันวาคม : 4-8, 6-10

17,999

22,999

 

รายละเอียดการเดินทาง