ทัวร์เกาหลี พักสกีรีสอร์ท Seoul Gangwondo Ski Resort 5D3N 7C 1DEC-29FEB24 (TSW01)
สายการบิน JejuAir
รหัสทัวร์ TSW01
ทัวร์เกาหลี พักสกีรีสอร์ท Seoul Gangwondo Ski Resort 5D3N 7C 1DEC-29FEB24 (TSW01)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด
D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ลานสกี-พักสกีรีสอร์ท
D3  ลานสกี (ช่วงเช้า) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล @ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567
ราคาเริ่มที่ 13,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

26-30 พ.ย 2566

33,999     13,999.-

27 พ.ย-01 ธ.ค 2566

33,999     13,999.-

28 พ.ย-02 ธ.ค 2566

34,999     14,499.-

29 พ.ย-03 ธ.ค 2566

35,999     14,999.-

30 พ.ย-04 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

01-05 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

02-06 ธ.ค 2566

40,999     17,499.-

03-07 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

04-08 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

05-09 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

06-10 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

07-11 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

08-12 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

09-13 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

10-14 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

11-15 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

12-16 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

13-17 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

14-18 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

15-19 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

16-20 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

17-21 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

18-22 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

19-23 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

20-24 ธ.ค 2566

41,999     17,999.-

21-25 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

22-26 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

23-27 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

24-28 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

25-29 ธ.ค 2566

47,999     20,999.-

26-30 ธ.ค 2566

49,999     21,999.-

27-31 ธ.ค 2566

51,999     22,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

57,999     25,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

55,999     24,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

53,999     23,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

49,999     21,999.-

01-05 ม.ค 2567

47,999     20,999.-

02-06 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

03-07 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

04-08 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

05-09 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

06-10 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

07-11 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

08-12 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

09-13 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

10-14 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

11-15 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

12-16 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

13-17 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

14-18 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

15-19 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

16-20 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

17-21 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

18-22 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

19-23 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

20-24 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

21-25 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

22-26 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

23-27 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

24-28 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

25-29 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

26-30 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

27-31 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

01-05 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

02-06 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

03-07 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

04-08 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

05-09 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

06-10 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

07-11 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

08-12 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

09-13 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

10-14 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

11-15 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

12-16 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

13-17 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

14-18 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

15-19 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

16-20 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

17-21 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

18-22 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

19-23 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

20-24 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

21-25 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

22-26 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

23-27 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

24-28 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

25-29 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

41,999     17.999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

41,999     17.999.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

42,999     18,499.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

42,999     18,499.-

 

 

รายละเอียดการเดินทาง