ทัวร์เวียดนาม HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน3คืน FD (IVFD33)
สายการบิน AirAsia
รหัสทัวร์ IVFD33
ทัวร์เวียดนาม HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน3คืน FD (IVFD33)
เส้นทาง เวียดนามใต้
รายละเอียด
1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม  - เมืองดาลัด – Fresh Garden - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดลึงเฟือก - ตลาดไนท์มาเก็ตดาลัด  
2  น้ำตกดาทันลา (รวมรถรางไป-กลับ) – จุตรัส Lam Vien - ทะเลสาบ Xuan Huong – เมืองญาจาง – วัด Long Son – โบสถ์หิน – ปราสาทไม้รูปดอกบัว - ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง
3  ปราสาท Ponagar - นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – อิสระสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ - เมืองญาจาง
4  ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย.,พ.ค. 2567
ราคาเริ่มที่ 13,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

21-24 มกราคม 2567

13,888

28-31 มกราคม 2567

13,888

25-28 กุมภาพันธ์ 2567

13,888

03-06 มีนาคม 2567

13,888

10-13 มีนาคม 2567

14,888

17-20 มีนาคม 2567

14,888

24-27 มีนาคม 2567

14,888

31 มีนาคม - 03 เมษายน 2567

14,888

04-07 เมษายน 2567

14,888

12-15 เมษายน 2567

16,888

13-16 เมษายน 2567

16,888

14-17 เมษายน 2567

16,888

19-22 เมษายน 2567

14,888

09-12 พฤษภาคม 2567

14,888

16-19 พฤษภาคม 2567

14,888

31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567

14,888

 

รายละเอียดการเดินทาง