ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล…ดานัง ใส ใส วัยรุ่นชอบ ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์1คืน 4D3N PG (RJPG001)
สายการบิน BangkokAirways
รหัสทัวร์ RJPG001
ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล…ดานัง ใส ใส วัยรุ่นชอบ ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์1คืน 4D3N PG (RJPG001)
เส้นทาง เวียดนามกลาง
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดานัง – เมืองเว้ - วัดเที่ยนมู่ - ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรคบนเรือ
2  พระราชวังไดนอย - นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้—แวะร้าน OTOP – ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์-สวนสนุกบานาฮิลล์ สวนดอกไม้
3  บานาฮิลล์ – ชมสะพานมือ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์ – ลงกระเช้าไปหมู่บ้านหินอ่อน – นั่งเรือกระด้ง – เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง ถ่ายรูปกับสะพานมังกร
4  ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566
ราคาเริ่มที่ 13,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

09-12 เมษายน 66

16,888

10-13 เมษายน 66

16,888

11-14 เมษายน 66

19,888

12-15 เมษายน 66 สงกรานต์

21,888

13-16 เมษายน 66 สงกรานต์

21,888

19-22 เมษายน 66

17,888

26-29 เมษายน 66

17,888

03-06 พฤษภาคม 66

15,888

17-20 พฤษภาคม 66

15,888

24-27 พฤษภาคม 66

15,888

07-10 มิถุนายน 66

13,888

14-17 มิถุนายน 66

15,888

28 มิถุนายน – 01กรกฎาคม 66

15,888

05-08 กรกฎาคม 66

15,888

19-22 กรกฎาคม 66

15,888

26-29 กรกฎาคม 66

14,888

30 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 66

15,888

01-04 สิงหาคม 66

15,888

02-05 สิงหาคม 66

15,888

09-12 สิงหาคม 66

15,888

18-21 สิงหาคม 66

13,888

23-26 สิงหาคม 66

14,888

30 สิงหาคม-02 กันยายน 66

15,888

06-09 กันยายน 66

15,888

08-11 กันยายน 66

15,888

13-16 กันยายน 66

13,888

20-23 กันยายน 66

15,888

22-25 กันยายน 66

15,888

27-30 กันยายน 66

14,888

 

รายละเอียดการเดินทาง