ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน VZ (TNDADVZ0423)
สายการบิน ThaiVietjetAir
รหัสทัวร์ TNDADVZ0423
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน VZ (TNDADVZ0423)
เส้นทาง เวียดนามกลาง
รายละเอียด
1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
2  เมืองดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร
3  ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - อุโมงค์เก็บไวน์ - สวนดอกไม้ - โซนจัตุรัสแห่งดวงดาว - สวนสนุก The Fantasy Park - ร้านหยก - ชมโชว์แสง สี เสียง
4  วัดลินห์อึ๋ง - หาดหมีเคว - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 9,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

27 – 30 เมษายน 2566

11,888

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

12,888

5 – 8 พฤษภาคม 2566

12,888

6 – 9 พฤษภาคม 2566

9,888

11 – 14 พฤษภาคม 2566

10,888

12 – 15 พฤษภาคม 2566

10,888

13 – 16 พฤษภาคม 2566

10,888

18 – 21 พฤษภาคม 2566

9,888

19 – 22 พฤษภาคม 2566

9,888

20 – 23 พฤษภาคม 2566

9,888

25 – 28 พฤษภาคม 2566

10,888

26 – 29 พฤษภาคม 2566

10,888

27 – 30 พฤษภาคม 2566

10,888

1 – 4 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

12,888

2 – 5 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

12,888

3 – 6 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

12,888

8 – 11 มิถุนายน 2566

10,888

9 – 12 มิถุนายน 2566

10,888

10 – 13 มิถุนายน 2566

10,888

15 – 18 มิถุนายน 2566

10,888

16 – 19 มิถุนายน 2566

10,888

17 – 20 มิถุนายน 2566

10,888

22 – 25 มิถุนายน 2566

9,888

23 – 26 มิถุนายน 2566

9,888

24 – 27 มิถุนายน 2566

10,888

29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

9,888

30 มิถุนายน – 23กรกฎาคม 2566

10,888

1 – 4 กรกฎาคม 2566

10,888

6 – 9 กรกฎาคม 2566

10,888

7 – 10 กรกฎาคม 2566

10,888

8 – 11 กรกฎาคม 2566

10,888

13 – 16 กรกฎาคม 2566

9,888

14 – 17 กรกฎาคม 2566

9,888

15 – 18 กรกฎาคม 2566

10,888

20 – 23 กรกฎาคม 2566

9,888

21 – 24 กรกฎาคม 2566

9,888

22 – 25 กรกฎาคม 2566

9,888

27 – 30 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

12,888

28 – 31 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

12,888

29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

12,888

3 – 6 สิงหาคม 2566

9,888

4 – 7 สิงหาคม 2566

9,888

5 – 8 สิงหาคม 2566

10,888

10 – 13 สิงหาคม 2566

(วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

12,888

11 – 14 สิงหาคม 2566

(วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

12,888

12 – 15 สิงหาคม 2566

(วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

12,888

17 – 20 สิงหาคม 2566

10,888

18 – 21 สิงหาคม 2566

10,888

19 – 22 สิงหาคม 2566

10,888

24 – 27 สิงหาคม 2566

10,888

25 – 28 สิงหาคม 2566

10,888

26 – 29 สิงหาคม 2566

10,888

31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

10,888

1 – 4 กันยายน 2566

10,888

2 – 5 กันยายน 2566

10,888

7 – 10 กันยายน 2566

10,888

8 – 11 กันยายน 2566

9,888

9 – 12 กันยายน 2566

9,888

14 – 17 กันยายน 2566

9,888

15 – 18 กันยายน 2566

9,888

16 – 19 กันยายน 2566

9,888

21 – 24 กันยายน 2566

10,888

22 – 25 กันยายน 2566

10,888

23 – 26 กันยายน 2566

10,888

28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566

10,888

29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

10,888

30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

10,888

5 – 8 ตุลาคม 2566

11,888

6 – 9 ตุลาคม 2566

11,888

7 – 10 ตุลาคม 2566

11,888

12 – 15 ตุลาคม 2566

​วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12,888

13 – 16 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12,888

14 – 17 ตุลาคม 2566

12,888

19 – 22 ตุลาคม 2566

12,888

20 – 23 ตุลาคม 2566

​วันปิยมหาราช

12,888

21 – 24 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

12,888

 

รายละเอียดการเดินทาง