ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...อุ๊ต่ะ น่านอน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 2 คืน 4 วัน 3 คืน VZ (TNDADVZ1322)
สายการบิน ThaiVietjetAir
รหัสทัวร์ TNDADVZ1322
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์...อุ๊ต่ะ น่านอน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 2 คืน 4 วัน 3 คืน VZ (TNDADVZ1322)
เส้นทาง เวียดนามกลาง
รายละเอียด
D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์
D2  สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุก The Fantasy Park 
D3  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง - สะพานมังกร
D4  วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย,ตค 2565
ราคาเริ่มที่ 14,888


แชร์เลย :

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

4 - 7 มิถุนายน 2565 
(วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

16,888

9 - 12 มิถุนายน 2565

15,888

11 - 14 มิถุนายน 2565

15,888

12 - 15 มิถุนายน 2565

14,888

16 - 19 มิถุนายน 2565

15,888

18 - 21 มิถุนายน 2565

15,888

19 - 22 มิถุนายน 2565

14,888

23 - 26 มิถุนายน 2565

15,888

25 - 28 มิถุนายน 2565

15,888

26 - 29 มิถุนายน 2565

14,888

30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565

15,888

2 - 5 กรกฎาคม 2565

15,888

7 - 10 กรกฎาคม 2565

15,888

9 - 12 กรกฎาคม 2565

15,888

10 - 13 กรกฎาคม 2565

14,888

13 - 16 กรกฎาคม 2565                                                       (วันวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันหยุดพิเศษ)

16,888

16 - 19 กรกฎาคม 2565

15,888

21 - 24 กรกฎาคม 2565

15,888

23 - 26 กรกฎาคม 2565

15,888

24 - 27 กรกฎาคม 2565

14,888

28 - 31 กรกฎาคม 2565                                                       (วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)

16,888

30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565                                          (วันหยุดยาว)

16,888

31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

14,888

4 - 7 สิงหาคม 2565

15,888

6 - 9 สิงหาคม 2565

15,888

13 - 16 สิงหาคม 2565                                                              (วันหยุดยาว)

16,888

14 - 17 สิงหาคม 2565

14,888

18 - 21 สิงหาคม 2565

15,888

20 - 23 สิงหาคม 2565

15,888

21 - 24 สิงหาคม 2565

14,888

25 - 28 สิงหาคม 2565

15,888

27 - 30 สิงหาคม 2565

15,888

28 - 31 สิงหาคม 2565

14,888

1 - 4 กันยายน 2565

15,888

3 - 6 กันยายน 2565

15,888

8 - 11 กันยายน 2565

15,888

10 - 13 กันยายน 2565

15,888

11 - 14 กันยายน 2565

14,888

15 - 18 กันยายน 2565

15,888

17 - 20 กันยายน 2565

15,888

18 - 21 กันยายน 2565

14,888

22 - 25 กันยายน 2565

15,888

24 - 27 กันยายน 2565

15,888

25 - 28 กันยายน 2565

14,888

29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

15,888

1 - 4 ตุลาคม 2565

15,888

2 - 5 ตุลาคม 2565

14,888

3 - 6 ตุลาคม 2565

14,888

4 - 7 ตุลาคม 2565

14,888

5 - 8 ตุลาคม 2565

14,888

6 - 9 ตุลาคม 2565

15,888

7 - 10 ตุลาคม 2565

15,888

8 - 11 ตุลาคม 2565

15,888

9 - 12 ตุลาคม 2565

14,888

10 - 13 ตุลาคม 2565

14,888

11 - 14 ตุลาคม 2565

14,888

12 - 15 ตุลาคม 2565

14,888

13 - 16 ตุลาคม 2565                                                           (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9)

16,888

14 - 17 ตุลาคม 2565                                                           (วันหยุดพิเศษ)

16,888

15 - 18 ตุลาคม 2565                                                              (วันหยุดยาว)

16,888

16 - 19 ตุลาคม 2565

14,888

17 - 20 ตุลาคม 2565

14,888

18 - 21 ตุลาคม 2565

14,888

19 - 22 ตุลาคม 2565

14,888

22 - 25 ตุลาคม 2565                                                            (วันปิยมหาราช)

16,888

23 - 26 ตุลาคม 2565                                                               (วันปิยมหาราช,วันหยุดชดเชย)

16,888

24 - 27 ตุลาคม 2565

14,888

25 - 28 ตุลาคม 2565

14,888

26 - 29 ตุลาคม 2565

14,888

 

รายละเอียดการเดินทาง