ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1 4 วัน 3 คืน VZ (ZGDAD2404VZ)
สายการบิน ThaiVietjetAir
รหัสทัวร์ ZGDAD2404VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1 4 วัน 3 คืน VZ (ZGDAD2404VZ)
เส้นทาง เวียดนามกลาง
รายละเอียด
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567
ราคาเริ่มที่ 13,990


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

01 – 04 มิถุนายน 2567

15,990

06 – 09 มิถุนายน 2567

14,990

07 – 10 มิถุนายน 2567

14,990

13 – 16 มิถุนายน 2567

14,990

15 – 18 มิถุนายน 2567

14,990

21 – 24 มิถุนายน 2567

14,990

22 – 25 มิถุนายน 2567

14,990

27 – 30 มิถุนายน 2567

14,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

14,990

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567

14,990

04 – 07 กรกฎาคม 2567

13,990

05 – 08 กรกฎาคม 2567

13,990

06 – 09 กรกฎาคม 2567

13,990

12 – 15 กรกฎาคม 2567

13,990

13 – 16 กรกฎาคม 2567

13,990

18 – 21 กรกฎาคม 2567

15,990

20 – 23 กรกฎาคม 2567

16,990

21 – 24 กรกฎาคม 2567

13,990

25 – 28 กรกฎาคม 2567

15,990

28 – 31 กรกฎาคม 2567

13,990

01 – 04 สิงหาคม 2567

14,990

08 – 11 สิงหาคม 2567

15,990

10 – 13 สิงหาคม 2567

15,990

11 – 14 สิงหาคม 2567

15,990

15 – 18 สิงหาคม 2567

14,990

16 – 19 สิงหาคม 2567

14,990

24 – 27 สิงหาคม 2567

14,990

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567

14,990

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567

14,990

05 – 08 กันยายน 2567

14,990

07 – 10 กันยายน 2567

14,990

12 – 15 กันยายน 2567

14,990

13 – 16 กันยายน 2567

14,990

19 – 22 กันยายน 2567

14,990

20 – 23 กันยายน 2567

14,990

26 – 29 กันยายน 2567

14,990

27 – 30 กันยายน 2567

14,990

04 – 07 ตุลาคม 2567 A/B

15,990

10 – 13 ตุลาคม 2567

16,990

11 – 14 ตุลาคม 2567

17,990

12 – 15 ตุลาคม 2567 A/B

17,990

13 – 16 ตุลาคม 2567 เปิดเพิ่ม

17,990

17 – 20 ตุลาคม 2567

15,990

18 – 21 ตุลาคม 2567

15,990

19 – 22 ตุลาคม 2567

15,990

23 – 26 ตุลาคม 2567

17,990

 

รายละเอียดการเดินทาง