ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน VN (ZGHAN2214VN)
สายการบิน VietnamAirlines
รหัสทัวร์ ZGHAN2214VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน VN (ZGHAN2214VN)
เส้นทาง เวียดนามเหนือ
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองหล่าวกาย
2  เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
3  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
4  สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 12,990


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

08 – 11 ธันวาคม 2565

14,990

09 – 12 ธันวาคม 2565

15,990

10 – 13 ธันวาคม 2565

15,990

11 – 14 ธันวาคม 2565

14,990

15 – 18 ธันวาคม 2565

14,990

16 – 19 ธันวาคม 2565

14,990

17 – 20 ธันวาคม 2565

14,990

22 – 25 ธันวาคม 2565

15,990

23 – 26 ธันวาคม 2565

15,990

24 – 27 ธันวาคม 2565

15,990

25 – 28 ธันวาคม 2565

15,990

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566

19,990

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566

19,990

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566

19,990

01 – 04 มกราคม 2566

14,990

05 – 08 มกราคม 2566

12,990

06 – 09 มกราคม 2566

13,990

07 – 10 มกราคม 2566

13,990

12 – 15 มกราคม 2566

13,990

13 – 16 มกราคม 2566

13,990

14 – 17 มกราคม 2566

13,990

19 – 22 มกราคม 2566

14,990

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

10 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

13,990

02 – 05 มีนาคม 2566

14,990

03 – 06 มีนาคม 2566

15,990

 

รายละเอียดการเดินทาง