ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ ๆ 4D 2N BY SL (VWTPE42SL02)
สายการบิน ThaiLionAir
รหัสทัวร์ VWTPE42SL02
ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ ๆ 4D 2N BY SL (VWTPE42SL02)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  ไทเป-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565
      ม.ค. 2566
ราคาเริ่มที่ 12,999


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

18 – 21  ธันวาคม 2565

13,888

25 – 28  ธันวาคม 2565

13,888

01 - 04 มกราคม 2566

18,888

15 - 18 มกราคม 2566

13,888

29 มกราคม –
01 กุมภาพันธ์ 2566

12,999

 

 

รายละเอียดการเดินทาง