ยกเลิกวีซ่าพม่า
ไทย-เมียนมา ลงนามยกเลิกวีซ่า 14 วัน เฉพาะบินลง 3 สนามบิน  
 
ไทย-เมียนมา ร่วมหารือทวิภาคีพัฒนาสองประเทศ พร้อมลงนามยกเว้นวีซ่า 14 วัน แต่จะต้องเป็นการโดยสารทางอากาศเท่านั้น มีผล 11 ส.ค. 58 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ในการประชุม Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation ครั้งที่ 8 ระหว่างประเทศไทย-ประเทศเมียนมา ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ได้มีพิธีการลงนามยกเว้นวีซ่าคนไทยเข้าประเทศ 14 วัน โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนามในพิธี 
 
โดยนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกการต่างประเทศ กล่าวว่า พลเอก ธนะศักดิ์ ได้มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพเมียนมาให้มีความแน่นแฟ้นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางด้าน นายวันนะ หม่อง ลวิน ก็ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมากขึ้น
 
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคีต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยในเรื่องของความมั่นคงนั้น ประเทศไทยจะให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในเมียนมาและยกระดับจุดผ่านแดน ส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบเมื่อมีความพร้อม และร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารกันตลอดแนวชายแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
 
ในส่วนของด้านเศรษฐกิจ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี พ.ศ. 2560 จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็น 10-12 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังมุ่งเน้นการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม จัดตั้งคณะทำงานด้านการเชื่อมโยงทางบกและจัดทำความตกลงด้านการขนส่งข้ามแดน และบันทึกความเข้าใจในเรื่องการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน ทางด้านแรงงาน จะมีการพัฒนาและจัดการด้านประมงอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลเมียนมายินดีต่ออายุสิทธิทำประมงให้กับชาวไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 
นอกจากนี้ทางรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำให้ความสำคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย และการพัฒนาด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรให้กับเมียนมา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเมียนมา
 
ภายหลังเสร็จสิ้นวาระการประชุมได้มีพิธีการลงนามความตกลงว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดยสารทางเครื่องบิน โดยยกเว้นการตรวจลงตราให้อาศัยอยู่ในเมียนมาได้ 14 วัน โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป แต่จะต้องเป็นการโดยสารทางอากาศเท่านั้น โดยสนามบินนานาชาติในพม่าที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า มี 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเนปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์
 
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 
คัดลอกจาก  travel.kapook.com