เกี่ยวกับเรา
ดูข้อมูลทราเวลสปรี >>คลิกที่นี่<<
 
ทราเวล สปรี  เราเน้นคุณภาพ และการบริการ
ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550  ทราเวล สปรี คือกลุ่มคนเล็กๆผู้รักในการท่องเที่ยวและบริการ เรามีความตั้งใจ,จริงใจและทำงานอย่างตรงไปตรงมา 
 
ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ทราเวล สปรี จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUND ในนามบุคคลธรรมดาโดยคุณสุทธิเนตร ศรีชู ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06647 ท่านสามารถตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวได้ โทร 0-2219-4010-17  
 
ชี้แจงเรื่องใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2551 จดในนามคณะบุคคลทราเวลสปรี 
ปี 2554 ยกเลิกแบบคณะบุคคลและจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
ตามขั้นตอนของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส่งเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจให้กฤษฎีกาตีความเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถจดทะเบียนนำเที่ยวได้นั้น กฤษฎีกาตีความว่า คุณสมบัติของผู้ที่สามารถจดทะเบียนได้จะต้องเป็นในรูปแบบบริษัทและบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทราเวล สปรีได้ปฏิบัติตามขั้นตอน และต่ออายุใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณสุทธิเนตร 086-881-8158
 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีบริษัททัวร์หลายบริษัทมีจุดประสงค์หลอกลวง คดโกง ไม่โปร่งใส ทราเวล สปรีเข้าใจลูกค้าทุกๆท่านที่ตั้งใจอยากจะไปเที่ยว พักผ่อน แต่ไม่มั่นใจในเรื่องของหลักประกัน ความน่าเชื่อถือ และเกิดความกังวลในการที่จะเลือกใช้บริการต่างๆ ทราเวล สปรีจึงยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้นำใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวของทราเวล สปรี เลขที่ 11/06647 ไปตรวจสอบได้ กรมการท่องเที่ยว โทร 0-2219-4010-17  
 
ทราเวลสปรีมีใบประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและต่ออายุตามกำหนด ลูกค้าทราเวล สปรีทุกท่านมั่นใจและสบายใจได้เลยที่จะเลือกจองทัวร์และใช้บริการของเรา
 
การโอนเงิน
การโอนเงินใดๆกับทราเวลสปรี ต้องโอนเข้าบัญชีของ คุณสุทธิเนตร ศรีชู ตามชื่อที่ปรากฎในใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเท่านั้น ทราเวลสปรี ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดและความเสียหายทุกกรณี หากท่านโอนเข้าบัญชีอื่น 
 
 
ใครๆก็ต่างไว้ใจ ทราเวลสปรี ลูกค้าแนะนำบอกต่อ ^ ^
เพราะเราคือตัวจริง เรื่องคุณภาพและบริการ
 
เราจริงใจ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
จองทัวร์กับเราสบายใจได้ เดินทางแน่นอน มีใบทททต่ออายุถูกต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ง่าย ฉุกเฉินโทรไลน์ได้24ชม
จัดกรุ๊ปส่วนตัว การันตีการบริการ