ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย
( ทัวร์จอร์เจีย ทั้งหมด 5 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์เจีย


ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJTBS02
ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค. 2 6วัน4คืน XJ (TNXJTBS02)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2  กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia -โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
3  ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย-จอร์เจีย
4  คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
5  เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่
6  สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชาบัส 1

31,888.-

วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชา บัส 2

31,888.-

วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชาบัส 3

31,888.-

วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชาบัส 4

31,888.-

วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชาบัส 5

31,888.-

วันที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 1

31,888.-

วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 2

31,888.-

วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 3

31,888.-

วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 4

31,888.-

วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 1

31,888.-

วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10 บัส 2

31,888.-

วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10 บัส 3

31,888.-

วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 4

31,888.-

วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมฯ ร.10บัส 5

31,888.-

วันที่ 31 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 31 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 31 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 31 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 1

31,888.-

วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 2

31,888.-

วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 3

31,888.-

วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 4

31,888.-

วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 1

31,888.-

วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 2

31,888.-

วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 3

31,888.-

วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 4

31,888.-

วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติบัส 5

31,888.-

วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 1 – 6 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 1 – 6 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 1 – 6 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 1 – 6 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 5 – 10 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 5 – 10 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 5 – 10 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 5 – 10 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 5 – 10 กันยายน 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 9 – 14 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 9 – 14 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 9 – 14 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 9 – 14 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 17 – 22 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 17 – 22 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 17 – 22 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 17 – 22 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 21 – 26 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 21 – 26 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 21 – 26 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 21 – 26 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 21 – 26 กันยายน 2563

บัส 5

29,888.-

วันที่ 25 - 30 กันยายน 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 25 - 30 กันยายน 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 25 - 30 กันยายน 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 25 - 30 กันยายน 2563

บัส 4

29,888.-

วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2563

บัส 1

29,888.-

วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2563

บัส 2

29,888.-

วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2563

บัส 3

29,888.-

วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2563

บัส 4

29,888.-

 ราคาเริ่มที่
31,999
รหัสทัวร์ GSTBS01
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN PARADISE ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี 6D4N BY XJ (GSTBS01)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี 
วันที่ 2  สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 3  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
วันที่ 4  เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – THE CHRONICLE OF GEORGIA - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ 
วันที่ 5  วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี 
วันที่ 6  สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

01–06กันยายน 63

31,999

05–10กันยายน 63

31,999

09–14กันยายน 63

31,999

13 –18 กันยายน 63

31,999

17-22 กันยายน 63

31,999

21-26 กันยายน 63

31,999

25-30 กันยายน 63

31,999

29 ก.ย.–04 ต.ค. 63

31,999

 ราคาเริ่มที่
33,999
รหัสทัวร์ GSTBS02
ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี 6D4N BY XJ (GSTBS02)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี 
วันที่ 2  สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 3  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
วันที่ 4  เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – THE CHRONICLE OF GEORGIA - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ 
วันที่ 5  วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี 
วันที่ 6  สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

01–06กันยายน 63

33,999

05–10กันยายน 63

33,999

09–14กันยายน 63

33,999

13 –18 กันยายน 63

33,999

17-22 กันยายน 63

33,999

21-26 กันยายน 63

33,999

25-30 กันยายน 63

33,999

29 ก.ย.–04 ต.ค. 63

33,999

 ราคาเริ่มที่
39,888
รหัสทัวร์ ITK381
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน BY TK (ITK381)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี
วันที่ 2  ท่าอากาศยานอนาเติร์ก - สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ
วันที่ 3  เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซิ – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – JAN SHARDEN STREET 
วันที่ 4  เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ 
วันที่ 5  เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค
วันที่ 6  เมืองบาทูมี่ – THE ALPHABET TOWER – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – PIAZZAL SQUARE - ยุโรปสแควร์
วันที่ 7  เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันที่ 8  ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค 2563

วันเดินทาง

ราคา

20 – 27 ก.ค.63

39,888

03 – 10 ส.ค.63

39,888

31 ส.ค. – 07 ก.ย.63

39,888

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
49,888
รหัสทัวร์ PVGOR20007
ทัวร์จอร์เจีย THE ULTIMATE IN GEORGIA - KASAKSTAN 8D5N BY KC (PVGOR20007)
เส้นทาง จอร์เจีย-คาซัคสถาน
รายละเอียด
1  BKK – ALA – TBS 
2  ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี – ทบิลิซี
3  ทบิลิซี – GORI – KUTAISI  
4  KUTAISI – BATUMI
5  BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI
6  TBILISI – MTSKHETA - TBILISI
7  TBILISI – ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)
8  สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

05 – 12 ก.ค.63

49,888.-

26ก.ค. – 02ส.ค.63

49,888.-

09 – 16 ส.ค. 63

49,888.-

06 – 13 ก.ย.63

49,888.-

20 – 27 ก.ย.63

49,888.-