ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์แดน
( ทัวร์จอร์แดน ทั้งหมด 2 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์แดน


ราคาเริ่มที่
51,998
รหัสทัวร์ PRVCJOR220122
ทัวร์ DEAD SEA JORDAN จอร์แดน บินตรง 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR220122)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari 
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี 
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER 
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช  
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari 
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี 
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER 
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช  
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค 2565

วันเดินทาง

ราคา

01-06 ต.ค. 65

51,988 บาท

04-09 ต.ค. 65

51,988 บาท

07-11 ต.ค. 65

51,988 บาท

11-16 ต.ค. 65

55,988 บาท

18-23 ต.ค. 65

55,988 บาท

20-25 ต.ค. 65

57,988 บาท

22-27 ต.ค. 65

55,988 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
61,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR220121
ทัวร์ HABIBI JORDAN จอร์แดน บินตรง 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ (PRVCJOR220121)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค– เมืองอคาบา 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – Jeep Tour Safari– เมืองเพตรา 
D4  เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) – มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงอัมมาน 
D5  เที่ยวชมเมืองอัมมาน – ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช – ทะเลสาบเดดซี – อัมมาน 
D6  ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน – โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย – ออกเดินทาง สุ่กรุงเทพฯ 
D7  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค– เมืองอคาบา 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – Jeep Tour Safari– เมืองเพตรา 
D4  เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) – มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงอัมมาน 
D5  เที่ยวชมเมืองอัมมาน – ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช – ทะเลสาบเดดซี – อัมมาน 
D6  ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน – โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย – ออกเดินทาง สุ่กรุงเทพฯ 
D7  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง ตค 2565

วันเดินทาง

ราคา

09-15 ต.ค. 65

61,988 บาท

16-22 ต.ค. 65

61,988 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่