ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์แดน
( ทัวร์จอร์แดน ทั้งหมด 4 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จอร์แดน


ราคาเริ่มที่
61,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22063
ทัวร์จอร์แดน DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR22063)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

6 – 11 เม.ย. 66

62,988 บาท

11 - 16 เม.ย. 66

67,988 บาท

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 66

62,988 บาท

2-7 พ.ค. 66

61,988 บาท

1 – 6 มิ.ย. 66

61,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
66,999
รหัสทัวร์ BTAMM01RJ
ทัวร์มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา 6 วัน 3 คืน RJ (BTAMM01RJ)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด  • มหานครเพตรา  
D3  เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
D4  ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี    
D5  นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์  
D6  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด  • มหานครเพตรา  
D3  เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
D4  ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี    
D5  นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์  
D6  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

17 – 22 ตุลาคม 2566

66,999

14 – 19 พฤศจิกายน 2566

67,999

07 – 12 ธันวาคม 2566

67,999

28 – 02 มกราคม 2566

67,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,900
รหัสทัวร์ EGJOR1
ทัวร์จอร์แดน Jordan in Dream 7D4N RJ (EGJOR1)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  อัมมาน  –   นครเจอราช -  ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
D3  เพตรา
D4  เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
D5  วาดิรัม - เดดซี
D6  เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
D7  สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  อัมมาน  –   นครเจอราช -  ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
D3  เพตรา
D4  เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
D5  วาดิรัม - เดดซี
D6  เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
D7  สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      

วันเดินทาง

ราคา

22 - 28 ต.ค 2566

69,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
79,888
รหัสทัวร์ PRVCJOR22064
ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN 5 STAR 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ (PRVCJOR22064)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
D4  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN 
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN
D6  เมืองอัมมาน AMMAN -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบิน 
D6  สนามบินอัมมาน AMM  - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
D4  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN 
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN
D6  เมืองอัมมาน AMMAN -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบิน 
D6  สนามบินอัมมาน AMM  - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

5 – 11 มี.ค. 66

79,988 บาท

9 – 15 เม.ย. 66

79,988 บาท

9 – 15 เม.ย. 66

(BUS 2 )

83,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่