ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์แดน
( ทัวร์จอร์แดน ทั้งหมด 5 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์แดน


ราคาเริ่มที่
49,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22061
ทัวร์จอร์แดน PROMO CLASSIC JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR22061)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI –WADIRUM 
D3  WADI RUM CAMP- PETRA - AMMAN
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน- โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH)  -  ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน
D6  AMM อัมมาน – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI –WADIRUM 
D3  WADI RUM CAMP- PETRA - AMMAN
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน- โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH)  -  ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน
D6  AMM อัมมาน – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พย 2565

วันเดินทาง

ราคา

    10 – 15 พ.ย. 65

49,988 บาท

24 – 29 พ.ย. 65

49,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
54,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22054
ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR22054)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มค,กพ,มีค 2566

วันเดินทาง

ราคา

19  - 24 ม.ค.66

54,988  บาท

9 -14 ก.พ.66

54,988  บาท

23 -28 ก.พ.66

54,988  บาท

5 -10 มี.ค.66

55,988  บาท

16 -21 มี.ค.66

55,988  บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
62,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22038
ทัวร์จอร์แดน LUXURY BUBBLE TENT AT JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS BY RJ (PRVCJOR22038)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา- ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
D4  เดดซี– ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน -โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน   
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา- ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
D4  เดดซี– ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน -โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน   
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

08 -13 ธ.ค. 65

62,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
67,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22042
ทัวร์จอร์แดน DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR22042)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

29 ธ.ค.-3 มค.65

67,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
87,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22056
ทัวร์จอร์แดนน DEEP JOURNEY JORDAN WITH AON SARAWUT 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ (PRVCJOR22056)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เจอราช JERASH
D3  มาดาบา -เมาท์เนโบ MOUNT NEBO - SHOUBAK โชบัค – ร้านอาหาร PETRA KITCHEN - เพตรา         
D4  เพตรา PETRA – วาดิรัม - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
D5  ควาบา AQABA – เดดซี DEAD SEA  
D6 เดดซี DEAD SEA - แช่น้ำพุร้อน MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA 
D7  ออกเดินทางจากจอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เจอราช JERASH
D3  มาดาบา -เมาท์เนโบ MOUNT NEBO - SHOUBAK โชบัค – ร้านอาหาร PETRA KITCHEN - เพตรา         
D4  เพตรา PETRA – วาดิรัม - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
D5  ควาบา AQABA – เดดซี DEAD SEA  
D6 เดดซี DEAD SEA - แช่น้ำพุร้อน MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA 
D7  ออกเดินทางจากจอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

25 – 31 ธ.ค.65

87,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่