ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์แดน
( ทัวร์จอร์แดน ทั้งหมด 3 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จอร์แดน


ราคาเริ่มที่
61,988
รหัสทัวร์ PRVCJOR22063
ทัวร์จอร์แดน DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (PRVCJOR22063)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
D3  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
D4  ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
D5  เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช 
D6  ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

6 – 11 เม.ย. 66

62,988 บาท

11 - 16 เม.ย. 66

67,988 บาท

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 66

62,988 บาท

2-7 พ.ค. 66

61,988 บาท

1 – 6 มิ.ย. 66

61,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
66,999
รหัสทัวร์ BTAMM01RJ
ทัวร์มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา 6 วัน 3 คืน RJ (BTAMM01RJ)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด  • มหานครเพตรา  
D3  เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
D4  ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี    
D5  นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์  
D6  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด  • มหานครเพตรา  
D3  เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
D4  ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี    
D5  นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์  
D6  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

17 – 22 ตุลาคม 2566

66,999

14 – 19 พฤศจิกายน 2566

67,999

07 – 12 ธันวาคม 2566

67,999

28 – 02 มกราคม 2566

67,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
79,888
รหัสทัวร์ PRVCJOR22064
ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN 5 STAR 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ (PRVCJOR22064)
เส้นทาง จอร์แดน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
D4  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN 
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN
D6  เมืองอัมมาน AMMAN -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบิน 
D6  สนามบินอัมมาน AMM  - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
D2  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA 
D3  เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
D4  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN 
D5  เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN
D6  เมืองอัมมาน AMMAN -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบิน 
D6  สนามบินอัมมาน AMM  - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

5 – 11 มี.ค. 66

79,988 บาท

9 – 15 เม.ย. 66

79,988 บาท

9 – 15 เม.ย. 66

(BUS 2 )

83,988 บาท

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน RoyalJordanian

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่