ทัวร์ตามสายการบิน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
( ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด 294 โปรแกรม )
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2309VZ
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ ซากะ 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2309VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ
3  ศาลเจ้าคุชิดะ - ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค อิออน
4  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ
3  ศาลเจ้าคุชิดะ - ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค อิออน
4  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 11 มิถุนายน 2566

19,990

08 – 12 มิถุนายน 2566

21,990

14 – 18 มิถุนายน 2566

21,990

15 – 19 มิถุนายน 2566

21,990

21 – 25 มิถุนายน 2566

21,990

23 – 27 มิถุนายน 2566

21,990

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

21,990

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566

21,990

05 – 09 กรกฎาคม 2566

21,990

07 – 11 กรกฎาคม 2566

21,990

12 – 16 กรกฎาคม 2566

21,990

19 – 23 กรกฎาคม 2566

21,990

21 – 25 กรกฎาคม 2566

21,990

04 – 08 สิงหาคม 2566

21,990

16 – 20 สิงหาคม 2566

21,990

18 – 22 สิงหาคม 2566

21,990

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566

21,990

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2566

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ FJLVZFUK004
ทัวร์ฟุกุโอกะ Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5วัน3คืน VZ (FJLVZFUK004)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
D2  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ - เมืองเบปปุ
D3  เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน  – กันดั้มปาร์ค-ห้าง LALAPORT - DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน 
D4  อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
D2  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ - เมืองเบปปุ
D3  เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน  – กันดั้มปาร์ค-ห้าง LALAPORT - DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน 
D4  อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 10 เม.ย. 66

36,990.-

10 – 14 เม.ย. 66

(สงกรานต์)

36,990.-

11 – 15 เม.ย. 66

(สงกรานต์)

38,990. -

17 – 21 พ.ค. 66

23,990.-

24 – 28 พ.ค. 66

23,990.-

01 – 05 มิ.ย. 66

27,990.-

07 – 11 มิ.ย. 66

21,990.-

14 – 18 มิ.ย. 66

23,990.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2306VZ
ทัวร์ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2306VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  วัดนันโซอิน - ฟุกุโอกะ - กันดั้มพาร์ค - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  วัดนันโซอิน - ฟุกุโอกะ - กันดั้มพาร์ค - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12 – 16 กรกฎาคม 2566

23,990

14 – 18 กรกฎาคม 2566

23,990

19 – 23 กรกฎาคม 2566

23,990

20 – 24 กรกฎาคม 2566

23,990

21 – 25 กรกฎาคม 2566

23,990

26 – 30 กรกฎาคม 2566

27,990

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566

27,990

02 – 06 สิงหาคม 2566

23,990

04 – 08 สิงหาคม 2566

23,990

08 – 12 สิงหาคม 2566

24,990

10 – 14 สิงหาคม 2566

27,990

12 – 16 สิงหาคม 2566

25,990

16 – 20 สิงหาคม 2566

23,990

18 – 22 สิงหาคม 2566

23,990

23 – 27 สิงหาคม 2566

23,990

25 – 29 สิงหาคม 2566

23,990

 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566

23,990

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2566

23,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ IJFD64
ทัวร์ญี่ปุ่น kawaī かわいい FUKUOKA 5 วัน 3 คืน FD (IJFD64)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ -วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ -ปราสาทโคคูระ - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท               
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน -เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ -Duty Free Shop- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ -วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ -ปราสาทโคคูระ - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท               
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน -เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ -Duty Free Shop- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

08-12 มิถุนายน 2566

22,888

15-19 มิถุนายน 2566

23,888

22-26 มิถุนายน 2566

23,888

29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

23,888

06-10 กรกฎาคม 2566

23,888

14-18 กรกฎาคม 2566

23,888

27-31 กรกฎาคม 2566

23,888

28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566

23,888

04-08 สิงหาคม 2566

23,888

11 – 15 สิงหาคม 2566

26,888

18-22 สิงหาคม 2566

23,888

31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

22,888

07-11 กันยายน 2566

22,888

14-18 กันยายน 2566

22,888

21-25 กันยายน 2566

22,888

28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

22,888

29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

22,888

05-09 ตุลาคม 2566

25,888

06-10 ตุลาคม 2566

25,888

12-16 ตุลาคม 2566

27,888

13-17 ตุลาคม 2566

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2308VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ทุ่งโคเชีย 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2308VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 กันยายน 2566

25,990

05 – 09 กันยายน 2566

24,990

06 – 10 กันยายน 2566

25,990

07 – 11 กันยายน 2566

25,990

08 – 12 กันยายน 2566

25,990

12 – 16 กันยายน 2566

24,990

13 – 17 กันยายน 2566

25,990

14 – 18 กันยายน 2566

26,990

15 – 19 กันยายน 2566

26,990

19 – 23 กันยายน 2566

24,990

20 – 24 กันยายน 2566

25,990

21 – 25 กันยายน 2566

26,990

22 – 26 กันยายน 2566

26,990

23 – 27 กันยายน 2566

25,990

26 – 30 กันยายน 2566

24,990

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

25,990

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

26,990

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

26,990

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2566

26,990

03 – 07 ตุลาคม 2566

26,990

04 – 08 ตุลาคม 2566

26,990

05 – 09 ตุลาคม 2566

27,990

06 – 10 ตุลาคม 2566

27,990

07 – 11 ตุลาคม 2566

26,990

08 – 12 ตุลาคม 2566

26,990

09 – 13 ตุลาคม 2566

26,990

11 – 15 ตุลาคม 2566

29,990

12 – 16 ตุลาคม 2566

29,990

13 – 17 ตุลาคม 2566

29,990

17 – 21 ตุลาคม 2566

27,990

18 – 22 ตุลาคม 2566

28,990

19 – 23 ตุลาคม 2566

29,990

20 – 24 ตุลาคม 2566

29,990

21 – 25 ตุลาคม 2566

29,990

22 – 26 ตุลาคม 2566

28,990

23 – 27 ตุลาคม 2566

27,990

24 – 28 ตุลาคม 2566

27,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,999
รหัสทัวร์ BTFUK07VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ชมสวนดอกไม้ 5 วัน 3 คืน VZ (BTFUK07VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  
D3  สวนดอกไม้คูจู • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม   
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  
D3  สวนดอกไม้คูจู • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม   
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 – 04 มิถุนายน 2566

29,999

01 – 05 มิถุนายน 2566

29,999

07 – 11 มิถุนายน 2566

25,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

25,999

14 – 18 มิถุนายน 2566

25,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

25,999

28 – 02 กรกฎาคม 2566

24,999

29 – 03 กรกฎาคม 2566

25,999

05 – 09 กรกฎาคม 2566

25,999

06 – 10 กรกฎาคม 2566

25,999

12 – 16 กรกฎาคม 2566

25,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

25,999

19 – 23 กรกฎาคม 2566

25,999

26 – 30 กรกฎาคม 2566

29,999

27 – 31 กรกฎาคม 2566

29,999

02 – 06 สิงหาคม 2566

25,999

03 – 07 สิงหาคม 2566

25,999

16 – 20 สิงหาคม 2566

25,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

25,999

23 – 27 สิงหาคม 2566

25,999

24 – 28 สิงหาคม 2566

25,999

30 – 03 กันยายน 2566

25,999

31 – 04 กันยายน 2566

25,999

06 – 10 กันยายน 2566

25,999

13 – 17 กันยายน 2566

25,999

20 – 24 กันยายน 2566

25,999

27 – 01 ตุลาคม 2566

26,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,999
รหัสทัวร์ BTFUK06FD
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน FD (BTFUK06FD)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •      บ่อยูมิ จิโกกุ 
D3  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •      บ่อยูมิ จิโกกุ 
D3  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 มิถุนายน 2566

27,999

09 – 13 มิถุนายน 2566

25,999

16 – 20 มิถุนายน 2566

25,999

23 – 27 มิถุนายน 2566

25,999

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 66

25,999

07 – 11 กรกฎาคม 2566

25,999

14 – 18 กรกฎาคม 2566

26,999

21 – 25 กรกฎาคม 2566

25,999

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 66

27,999

04 – 08 สิงหาคม 2566

24,999

18 – 22 สิงหาคม 2566

24,999

25 – 29 สิงหาคม 2566

24,999

01 – 05 กันยายน 2566

25,999

08 – 12 กันยายน 2566

25,999

15 – 19 กันยายน 2566

26,999

22 – 26 กันยายน 2566

24,999

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

27,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ IJFD87
ทัวร์คิวชู FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน FD (IJFD87)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง- ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop  – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง- ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop  – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

01 - 05 ธันวาคม 66

29,888

08 – 12 ธันวาคม 66

29,888

13 – 17 ธันวาคม 66

27,888

15 – 19 ธันวาคม 66

27,888

05 - 09 มกราคม 67

26,888

10 - 14 มกราคม 67

26,888

19 – 23 มกราคม67

26,888

24 - 28 มกราคม 67

26,888

26 – 30 มกราคม 67

26,888

31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 67

25,888

07 – 11 กุมภาพันธ์ 67

25,888

09 – 13 กุมภาพันธ์ 67

26,888

14 – 18 กุมภาพันธ์ 67

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,919
รหัสทัวร์ RJFD001
ทัวร์ เรียล เรียล... ฟุกุโอกะ เที่ยวนี้ไม่มีแผ่ว 5วัน3คืน FD (RJFD001)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
2  สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
3  วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน-บ่อน้ำร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
See More

1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
2  สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
3  วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน-บ่อน้ำร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22-26 มิถุนายน 66

26,919.-

06-10 กรกฎาคม 66

25,919.-

20-24 กรกฎาคม 66

26,919.-

27-31 กรกฎาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

10-14 สิงหาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

11-15 สิงหาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

07-11 กันยายน 66

26,919.-

21-25 กันยายน 66

26,919.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSFUK15
ทัวร์คิวชู FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน3คืน BY VZ (GSFUK15)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ 
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ 
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-18 มิถุนายน 2566

25,999

16-20 มิถุนายน 2566

25,999

22-26 มิถุนายน 2566

25,999

07-11 กรกฎาคม 2566

25,999

12-16 กรกฎาคม 2566

25,999

21-25 กรกฎาคม 2566

25,999

27-31 กรกฎาคม 2566

28,999

04-08 สิงหาคม 2566

25,999

11-15 สิงหาคม 2566

28,999

18-22 สิงหาคม 2566

25,999

25-29 สิงหาคม 2566

25,999

01-05 กันยายน 2566

25,999

08-12 กันยายน 2566

25,999

22-26 กันยายน 2566

25,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSFUK16
ทัวร์คิวชู FUKUOKA โคเชียโคใจ FREEDAY 5วัน3คืน VZ (GSFUK16)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ   
วันที่ 3  สวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ   
วันที่ 3  สวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2566

25,999

03 – 07 ตุลาคม 2566

27,999

04 – 08 ตุลาคม 2566

27,999

05 – 09 ตุลาคม 2566

27,999

06 – 10 ตุลาคม 2566

27,999

07 – 11 ตุลาคม 2566

27,999

10 – 14 ตุลาคม 2566

29,999

11 – 15 ตุลาคม 2566

29,999

12 – 16 ตุลาคม 2566

29,999

13 – 17 ตุลาคม 2566

29,999

14 – 18 ตุลาคม 2566

28,999

18 – 22 ตุลาคม 2566

28,999

19 – 23 ตุลาคม 2566 บัส1

29,999

19 – 23 ตุลาคม 2566 บัส2

29,999

20 – 24 ตุลาคม 2566

29,999

21 – 25 ตุลาคม 2566

29,999

24 – 28 ตุลาคม 2566

28,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,888
รหัสทัวร์ IJFD86
ทัวร์คิวชู FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน FD (IJFD86)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ศาลเจ้าคามาโดะ – Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port 
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ศาลเจ้าคามาโดะ – Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port 
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

03 – 07 พฤศจิกายน 66

25,888

08 – 12 พฤศจิกายน 66

27,888

11 – 15 พฤศจิกายน 66

26,888

24 -28 พฤศจิกายน 66

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ BTFUK05FD
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ 5 วัน 3 คืน FD (BTFUK05FD)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •  บ่อยูมิ จิโกกุ
D3  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ 
D4  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •  บ่อยูมิ จิโกกุ
D3  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ 
D4  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 มิถุนายน 2566

30,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

26,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

26,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

26,999

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 66

26,999

06 – 10 กรกฎาคม 2566

27,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

28,999

20 – 24 กรกฎาคม 2566

27,999

27 – 31 กรกฎาคม 2566

30,999

03 – 07 สิงหาคม 2566

27,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

27,999

24 – 28 สิงหาคม 2566

27,999

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 66

27,999

07 – 11 กันยายน 2566

26,999

14 – 18 กันยายน 2566

26,999

21 – 25 กันยายน 2566

28,999

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 66

28,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ GSNRT41
ทัวร์โตเกียว TOKYO โปรสับ รับซัมเมอร์ 4วัน3คืน XJ (GSNRT41)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นาริตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท 
วันที่ 2  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ 
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 4  นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นาริตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท 
วันที่ 2  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ 
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 4  นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

03-06 กันยายน 2566

26,999

09-12 กันยายน 2566

26,999

14-17 กันยายน 2566

26,999

16-19 กันยายน 2566

26,999

21-24 กันยายน 2566

26,999

22-25 กันยายน 2566

26,999

24-27 กันยายน 2566

26,999

28 ก.ย.  – 01 ต.ค. 2566

26,999

01-04 ตุลาคม 2566

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,888
รหัสทัวร์ IJXJ62
ทัวร์ญี่ปุ่น あいしてる OSAKA KYOTO โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน3คืน XJ (IJXJ62)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน 
3  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน 
3  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66

31,888

03-07  มิถุนายน 66

28,888

07-11  มิถุนายน 66

29,888

10-14  มิถุนายน 66

28,888

14-18 มิถุนายน 66

29,888

17-21 มิถุนายน 66

29,888

21-25 มิถุนายน 66

29,888

24-28 มิถุนายน 66

27,888

28 มิถุนายน –02 กรกฎาคม 66

28,888

01-05  กรกฎาคม 66

28,888

05-09  กรกฎาคม 66

29,888

08-12  กรกฎาคม 66

28,888

12-16  กรกฎาคม 66

28,888

15-19  กรกฎาคม 66

29,888

19-23  กรกฎาคม 66

28,888

22-26  กรกฎาคม 66

31,888

27-31 กรกฎาคม 66

31,888

29  กรกฎาคม-02 สิงหาคม 66

28,888

05-09  สิงหาคม 66

27,888

12-16  สิงหาคม 66

28,888

19-23  สิงหาคม 66

27,888

26-30 สิงหาคม 66

27,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่