ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
( ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด 47 โปรแกรม )
ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคาเริ่มที่
18,777
รหัสทัวร์ SJHF2
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ฟุกุโอกะ เบปปุ 5D3N NOK AIR (SJHF2)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น – ศาลเจ้าริมหาดโมโตโนสุมิ อินาริ - เมืองฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
วันที่ 3  วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองเบบปปุ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่ 4  บ่อนรกน้ำพุร้อน จิโกกุ - ล่องเรือเฟอร์รี่เกาะมิยาจิมะ - ชมมรดกโลกศาลเจ้าอิสึคุชิมะ + ถนนสายช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด - ชมมรดกโลกโดมปรมาณู + อนุสาวรีย์เด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาทฮิโรชิม่า 
วันที่ 5  สนามบินฮิโรชิม่า - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

06 - 10 มิถุนายน 2563

18,777

13 - 17 มิถุนายน 2563

18,777

20 - 24 มิถุนายน 2563

18,777

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

18,777

04 - 08 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา)

21,777

22 - 26 สิงหาคม 2563

18,777

29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563

18,777

05 - 09 กันยายน 2563

18,777

12 - 16 กันยายน 2563

16,777

19 - 23 กันยายน 2563

18,777

26 - 30 กันยายน 2563

18,777

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ GSNRT33
ทัวร์โตเกียว TOKYO PINKMOSS ยืน1 5D3N SL (GSNRT33)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท
วันที่ 3 ชมทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ชินจูกุ 
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย 2563

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 มิถุนายน 63

18,999

02 – 06 มิถุนายน 63

18,999

03 – 07 มิถุนายน 63

21,999

04 – 08 มิถุนายน 63

21,999

05 – 09 มิถุนายน 63

18,999

06 – 10 มิถุนายน 63

18,999

10 – 14 มิถุนายน 63

18,999

11 – 15 มิถุนายน 63

18,999

12 – 16 มิถุนายน 63

18,999

13 – 17 มิถุนายน 63

18,999

17 – 21 มิถุนายน 63

18,999

18 – 22 มิถุนายน 63

18,999

19 – 23 มิถุนายน 63

18,999

20 – 24 มิถุนายน 63

18,999

24 – 28 มิถุนายน 63

18,999

25 – 29 มิถุนายน 63

18,999

26 – 30 มิถุนายน 63

18,999

27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 63

18,999

 

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ PJP15SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N BY SL (PJP15SL)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ 
3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
4  อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01-05 มิ.ย. 63

18,999

02-06 มิ.ย. 63

20,999

03-07 มิ.ย. 63

21,999

04-08 มิ.ย. 63

21,999

05-09 มิ.ย. 63

21,999

06-10 มิ.ย. 63

20,999

07-11 มิ.ย. 63

21,999

08-12 มิ.ย. 63

21,999

09-13 มิ.ย. 63

21,999

10-14 มิ.ย. 63

21,999

11-15 มิ.ย. 63

21,999

12-16 มิ.ย. 63

21,999

13-17 มิ.ย. 63

20,999

14-18 มิ.ย. 63

21,999

15-19 มิ.ย. 63

21,999

16-20 มิ.ย. 63

20,999

17-21 มิ.ย. 63

21,999

18-22 มิ.ย. 63

21,999

19-23 มิ.ย. 63

21,999

20-24 มิ.ย. 63

20,999

21-25 มิ.ย. 63

21,999

22-26 มิ.ย. 63

21,999

23-27 มิ.ย. 63

20,999

24-28 มิ.ย. 63

22,999

25-29 มิ.ย. 63

22,999

26-30 มิ.ย. 63

22,999

27 มิ.ย.-01 ก.ค. 63

22,999

28 มิ.ย.-02 ก.ค. 63

22,999

29 มิ.ย.-03 ก.ค. 63

22,999

01-05 ก.ค. 63

24,999

02-06 ก.ค. 63

29,999

03-07 ก.ค. 63

29,999

04-08 ก.ค. 63

29,999

05-09 ก.ค. 63

29,999

08-12 ก.ค. 63

25,999

09-13 ก.ค. 63

25,999

 

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ PJP51SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KANAZAWA 4D3N BY SL (PJP51SL)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU - กิฟุ
2  ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ (ชมด้านนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซาว่า สเตชั่น
3  ตลาดปลาโอมิโจ – นั่งกระเช้าลิฟต์ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
4  ศาลเจ้าโอสุคันนอน – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินนาโกย่า 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

14 - 17 ก.ย. 63

19,999

17 - 20 ก.ย. 63

21,999

1 - 4 ต.ค. 63

21,999

4 - 7 ต.ค. 63

22,999

8– 11 ต.ค. 63

23,999

9 - 12 ต.ค. 63

23,999

11 - 14 ต.ค. 63

28,999

15 - 18 ต.ค. 63

23,999

18 - 21 ต.ค. 63

22,999

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ GSNRT32
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ 5D3N TR (GSNRT32)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ศาลเจ้าเนซุ -  วัดอาซากุสะ  –โกเท็มบะ เอาท์เล็ท 
วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน –  อิออน มอลล์  - นาริตะ
วันที่ 4  ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - นาริตะ
วันที่ 5  สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย 2563

วันเดินทาง

ราคา

03 – 07 มิถุนายน 63

24,999

04 - 08 มิถุนายน 63

24,999

05 - 09 มิถุนายน 63

20,999

06 - 10 มิถุนายน 63

20,999

10 - 14 มิถุนายน 63

20,999

11 - 15 มิถุนายน 63

20,999

12 - 16 มิถุนายน 63

20,999

13 - 17 มิถุนายน 63

20,999

17 - 21 มิถุนายน 63

20,999

18 - 22 มิถุนายน 63

20,999

19 - 23 มิถุนายน 63

20,999

20 - 24 มิถุนายน 63

20,999

24 - 28 มิถุนายน 63

20,999

25 - 29 มิถุนายน 63

20,999

26 - 30 มิถุนายน 63

20,999

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63

20,999

 

 ราคาเริ่มที่
21,888
รหัสทัวร์ IXJ792
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มาว่ะ 5D3N XJ (IXJ792)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2  โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ย่านชินเซไก
วันที่ 3  เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO ROMANTIC TRAIN สถานี SAKA สู่ สถานี KAMEOKA – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ร้าน JTC DUTY FREE – ชินไซบาชิ
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)
วันที่ 5  โอซาก้า – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

29กรกฎาคม-2สิงหาคม

22,888

5-9 สิงหาคม 63

21,888

8-12 สิงหาคม 63

24,888

19-23 สิงหาคม 63

22,888

26-30 สิงหาคม 63

21,888

2-6 กันยายน 63

21,888

9-13 กันยายน 63

21,888

16-20 กันยายน 63

22,888

23-27 กันยายน 63

22,888

30กันยายน-4ตุลาคม

22,888

3-7 ตุลาคม 63

22,888

7-11 ตุลาคม 63

22,888

9-13 ตุลาคม 63

24,888

10-14 ตุลาคม 63

24,888

14-18 ตุลาคม 63

22,888

17-21 ตุลาคม 63

22,888

21-25 ตุลาคม 63

25,888

22-26 ตุลาคม 63

24,888

24-28 ตุลาคม 63

22,888

28ตุลาคม-1พฤศจิกายน

22,888

 

 ราคาเริ่มที่
21,888
รหัสทัวร์ IXJ788
ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO NAGOYA นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N XJ (IXJ788)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์-ทะเลสาบฮามานะ–ฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด-ศาลเจ้าฮาโกเน่–ออนเซ็น       
วันที่ 3  โอชิโนะฮักไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–มัตสึโมโต้–ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนมอลล์ 
วันที่ 4  ทาคายาม่า–ทาคายาม่าจินยะ–ซันมาจิซูจิ–หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–นาโกย่า–วัดโอสุคันนอน–ช้อปปิ้งย่านโอสุ
วันที่ 5  นาโกย่า–สนามบิน-ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

2-6 สิงหาคม

23,888

9-13 สิงหาคม 63

23,888

16-20 สิงหาคม 63

21,888

23-27 สิงหาคม 63

21,888

30สิงหาคม-3กันยายน

21,888

6-10 กันยายน 63

21,888

13-17 กันยายน 63

21,888

20-24 กันยายน 63

23,888

27กันยายน-1ตุลาคม

21,888

4-8 ตุลาคม 63

23,888

11-15 ตุลาคม 63

25,888

18-22 ตุลาคม 63

24,888

25-29 ตุลาคม 63

24,888

 

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ PJP59SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N BY SL (PJP59SL))
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาโกย่า –  AEON MALL GIFU
2  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัทสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เข้าโรงแรม แช่ออนเซ็น
3  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ชมทุ่ง Lavender ณ สวนโออิชิ - สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - NAGOYA ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
4  JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

18 - 21 มิ.ย. 63

22,999

19 - 22 มิ.ย. 63

22,999

21 - 24 มิ.ย. 63

21,999

25 - 28 มิ.ย. 63

23,999

5 - 8 ก.ค. 63

29,999

9 - 12 ก.ค. 63

24,999

12 - 15 ก.ค. 63

24,999

16 - 19 ก.ค. 63

24,999

19 - 22 ก.ค. 63

23,999

23 - 26 ก.ค. 63

23,999

26 - 29 ก.ค. 63

29,999

30 ก.ค. – 2 ส.ค. 63

22,999

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ IXJ787
ทัวร์ญี่ปุ่น OH!HO…นาโกย่า โตเกียว 6D3N XJ (IXJ787)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2  นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟุ - ห้างAEON MALL
วันที่ 3  กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น
วันที่ 4  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปาร์ค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOX SHINJUKU –นาริตะ
วันที่ 5  นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม –ท่าอากาศยานนาริตะ   
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

5-10 สิงหาคม 63

24,888

12-17 สิงหาคม 63

26,888

19-24 สิงหาคม 63

23,888

26-31 สิงหาคม 63

22,888

2-7 กันยายน 63

23,888

9-14 กันยายน 63

23,888

16-21 กันยายน 63

23,888

23-28 กันยายน 63

23,888

30กันยายน-5ตุลาคม

24,888

2-7 ตุลาคม 63

25,888

7-12 ตุลาคม 63

26,888

9-14 ตุลาคม 63

26,888

14-19 ตุลาคม 63

26,888

16-21 ตุลาคม 63

25,888

21-26 ตุลาคม 63

26,888

23-28 ตุลาคม 63

26,888

28ตุลาคม-2พฤศจิกายน

26,888

30ตุลาคม-4พฤศจิกายน

25,888

 

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ PJP58SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D 3N BY SL (PJP58SL)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง สนามบินนาโกย่า –  AEON MALL GIFU
2  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัทสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เข้าโรงแรม แช่ออนเซ็น
3  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ชมทุ่งพิงค์มอส - สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - NAGOYA ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
4  JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย 2563

วันเดินทาง

ราคา

4 - 7 มิ.ย. 63

23,999

5 - 8 มิ.ย. 63

23,999

7 - 10 มิ.ย. 63

23,999

11 - 14 มิ.ย. 63

23,999

12 - 15 มิ.ย. 63

23,999

14 - 17 มิ.ย. 63

23,999

18 - 21 มิ.ย. 63

23,999

19 - 22 มิ.ย. 63

23,999

21 - 24 มิ.ย. 63

22,999

25 - 28 มิ.ย. 63

22,999

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ PJP18SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA 5D3N BY SL (PJP18SL)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ 
3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ 
4  สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01-05 ต.ค 63

25,999

02-06 ต.ค 63

25,999

03-07 ต.ค 63

24,999

04-08 ต.ค 63

22,999

05-09 ต.ค 63

23,999

06-10 ต.ค 63

24,999

07-11 ต.ค 63

25,999

08-12 ต.ค 63

25,999

09-13 ต.ค 63

30,999

10-14 ต.ค 63

28,999

11-15 ต.ค 63

30,999

12-16 ต.ค 63

25,999

13-17 ต.ค 63

25,999

14-18 ต.ค 63

25,999

15-19 ต.ค 63

25,999

16-20 ต.ค 63

25,999

17-21 ต.ค 63

25,999

18-22 ต.ค 63

25,999

19-23 ต.ค 63

29,999

20-24 ต.ค 63

30,999

 

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ TNXJ208
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 BY XJ (TNXJ208)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2  วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - ออนเซ็น
3  วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
4  วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย
5  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

17-21 มิถุนายน 2563

23,888.-

18-22 มิถุนายน 2563

23,888.-

19-23 มิถุนายน 2563

23,888.-

20-24 มิถุนายน 2563

23,888.-

21-25 มิถุนายน 2563

23,888.-

22-26 มิถุนายน 2563

23,888.-

23-27 มิถุนายน 2563

23,888.-

24-28 มิถุนายน 2563

23,888.-

25-29 มิถุนายน 2563

23,888.-

26-30 มิถุนายน 2563

23,888.-

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

23,888.-

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563

23,888.-

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563

23,888.-

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2563

23,888.-

01-05 กรกฎาคม 2563

23,888.-

02-06 กรกฎาคม 2563

23,888.-

03-07 กรกฎาคม 2563

23,888.-

04-08 กรกฎาคม 2563

23,888.-

05-09 กรกฎาคม 2563

23,888.-

06-10 กรกฎาคม 2563

23,888.-

07-11 กรกฎาคม 2563

23,888.-

08-12 กรกฎาคม 2563

23,888.-

09-13 กรกฎาคม 2563

23,888.-

10-14 กรกฎาคม 2563

23,888.-

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ TNXJ207
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 BY XJ (TNXJ207)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
2  วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - ออนเซ็น
3  วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
4  วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย
5  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราค

11-15 กรกฎาคม 2563

23,888.-

12-16 กรกฎาคม 2563

23,888.-

13-17 กรกฎาคม 2563

23,888.-

14-18 กรกฎาคม 2563

23,888.-

15-19 กรกฎาคม 2563

23,888.-

16-20 กรกฎาคม 2563

23,888.-

17-21 กรกฎาคม 2563

23,888.-

18-22 กรกฎาคม 2563

23,888.-

19-23 กรกฎาคม 2563

23,888.-

12-16 สิงหาคม 2563

23,888.-

13-17 สิงหาคม 2563

23,888.-

14-18 สิงหาคม 2563

23,888.-

15-19 สิงหาคม 2563

23,888.-

16-20 สิงหาคม 2563

23,888.-

17-21 สิงหาคม 2563

23,888.-

18-22 สิงหาคม 2563

23,888.-

19-23 สิงหาคม 2563

23,888.-

20-24 สิงหาคม 2563

23,888.-

21-25 สิงหาคม 2563

23,888.-

22-26 สิงหาคม 2563

23,888.-

23-27 สิงหาคม 2563

23,888.-

24-28 สิงหาคม 2563

23,888.-

25-29 สิงหาคม 2563

23,888.-

26-30 สิงหาคม 2563

23,888.-

27-31 สิงหาคม 2563

23,888.-

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2563

23,888.-

29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563

23,888.-

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2563

23,888.-

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2563

23,888.-

01-05 กันยายน 2563

23,888.-

02-06 กันยายน 2563

23,888.-

03-07 กันยายน 2563

23,888.-

04-08 กันยายน 2563

23,888.-

05-09 กันยายน 2563

23,888.-

06-10 กันยายน 2563

23,888.-

07-11 กันยายน 2563

23,888.-

08-12 กันยายน 2563

23,888.-

09-13 กันยายน 2563

23,888.-

10-14 กันยายน 2563

23,888.-

11-15 กันยายน 2563

23,888.-

12-16 กันยายน 2563

23,888.-

13-17 กันยายน 2563

23,888.-

14-18 กันยายน 2563

23,888.-

15-19 กันยายน 2563

23,888.-

16-20 กันยายน 2563

23,888.-

17-21 กันยายน 2563

23,888.-

18-22 กันยายน 2563

23,888.-

19-23 กันยายน 2563

23,888.-

20-24 กันยายน 2563

23,888.-

21-25 กันยายน 2563

23,888.-

22-26 กันยายน 2563

23,888.-

23-27 กันยายน 2563

23,888.-

24-28 กันยายน 2563

23,888.-

25-29 กันยายน 2563

23,888.-

26-30 กันยายน 2563

23,888.-

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2563

23,888.-

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563

23,888.-

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563

23,888.-

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563

23,888.-

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ TNXJ204
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 BY XJ (TNXJ204)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2  วันที่สอง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
3  วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
4  วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
5  วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

11-15 กรกฎาคม 2563

23,888.-

12-16 กรกฎาคม 2563

23,888.-

13-17 กรกฎาคม 2563

23,888.-

14-18 กรกฎาคม 2563

23,888.-

15-19 กรกฎาคม 2563

23,888.-

16-20 กรกฎาคม 2563

23,888.-

17-21 กรกฎาคม 2563

23,888.-

18-22 กรกฎาคม 2563

23,888.-

19-23 กรกฎาคม 2563

23,888.-

12-16 สิงหาคม 2563

23,888.-

13-17 สิงหาคม 2563

23,888.-

14-18 สิงหาคม 2563

23,888.-

15-19 สิงหาคม 2563

23,888.-

16-20 สิงหาคม 2563

23,888.-

17-21 สิงหาคม 2563

23,888.-

18-22 สิงหาคม 2563

23,888.-

19-23 สิงหาคม 2563

23,888.-

20-24 สิงหาคม 2563

23,888.-

21-25 สิงหาคม 2563

23,888.-

22-26 สิงหาคม 2563

23,888.-

23-27 สิงหาคม 2563

23,888.-

24-28 สิงหาคม 2563

23,888.-

25-29 สิงหาคม 2563

23,888.-

26-30 สิงหาคม 2563

23,888.-

27-31 สิงหาคม 2563

23,888.-

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2563

23,888.-

29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563

23,888.-

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2563

23,888.-

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2563

23,888.-

01- 05 กันยายน 2563

23,888.-

02- 06 กันยายน 2563

23,888.-

03- 07 กันยายน 2563

23,888.-

04- 08 กันยายน 2563

23,888.-

05- 09 กันยายน 2563

23,888.-

06- 10 กันยายน 2563

23,888.-

07- 11 กันยายน 2563

23,888.-

08- 12 กันยายน 2563

23,888.-

09- 13 กันยายน 2563

23,888.-

10- 14 กันยายน 2563

23,888.-

11- 15 กันยายน 2563

23,888.-

12- 16 กันยายน 2563

23,888.-

13- 17 กันยายน 2563

23,888.-

14- 18 กันยายน 2563

23,888.-

15- 19 กันยายน 2563

23,888.-

16- 20 กันยายน 2563

23,888.-

17- 21 กันยายน 2563

23,888.-

18- 22 กันยายน 2563

23,888.-

19- 23 กันยายน 2563

23,888.-

20- 24 กันยายน 2563

23,888.-

21- 25 กันยายน 2563

23,888.-

22- 26 กันยายน 2563

23,888.-

23- 27 กันยายน 2563

23,888.-

24- 28 กันยายน 2563

23,888.-

25- 29 กันยายน 2563

23,888.-

26- 30 กันยายน 2563

23,888.-

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2563

23,888.-

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563

23,888.-

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563

23,888.-

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563

23,888.-

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ TNXJ205
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 BY XJ (TNXJ205)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2  วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
3  วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
4  วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
5  วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

17-21 มิถุนายน 2563

23,888.-

18-22 มิถุนายน 2563

23,888.-

19-23 มิถุนายน 2563

23,888.-

20-24 มิถุนายน 2563

23,888.-

21-25 มิถุนายน 2563

23,888.-

22-26 มิถุนายน 2563

23,888.-

23-27 มิถุนายน 2563

23,888.-

24-28 มิถุนายน 2563

23,888.-

25-29 มิถุนายน 2563

23,888.-

26-30 มิถุนายน 2563

23,888.-

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

23,888.-

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563

23,888.-

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563

23,888.-

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2563

23,888.-

01-05 กรกฎาคม 2563

23,888.-

05-09 กรกฎาคม 2563

23,888.-

06-10 กรกฎาคม 2563

23,888.-

07-11 กรกฎาคม 2563

23,888.-

08-12 กรกฎาคม 2563

23,888.-

09-13 กรกฎาคม 2563

23,888.-

10-14 กรกฎาคม 2563

23,888.-

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ PJP19SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5D3N BY SL (PJP19SL)
เส้นทาง นิกโก้
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด
3  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโดมิทาเคะ-ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้
4  นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01-05 ต.ค 63

25,999

02-06 ต.ค 63

25,999

03-07 ต.ค 63

24,999

04-08 ต.ค 63

23,999

05-09 ต.ค 63

23,999

06-10 ต.ค 63

24,999

07-11 ต.ค 63

25,999

08-12 ต.ค 63

25,999

09-13 ต.ค 63

30,999

10-14 ต.ค 63

28,999

11-15 ต.ค 63

30,999

12-16 ต.ค 63

25,999

13-17 ต.ค 63

25,999

14-18 ต.ค 63

25,999

15-19 ต.ค 63

25,999

16-20 ต.ค 63

 

25,999

 

 

17-21 ต.ค 63

25,999

18-22 ต.ค 63

25,999

19-23 ต.ค 63

29,999

20-24 ต.ค 63

30,999

 

 ราคาเริ่มที่
24,888
รหัสทัวร์ IXJ793
ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว 6D3N BY XJ (IXJ793)
เส้นทาง GoldenRoute-ทาคายาม่า-โอซาก้า-โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2  โอซาก้า สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - ร้าน JTC DUTY FREE - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท SHIGARYUO – โอกากิ
วันที่ 3  เมืองเซกิ - ร้านซันชู HAMONOYASAN - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นากาโนะ ออนเซ็น
วันที่ 4  ทุ่งพิงค์มอสหรือหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไก – จุดชมวิวโยโกฮาม่า 
วันที่ 5  โยโกฮาม่า – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม
วันที่ 6  ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

19-24 มิถุนายน 63

24,888

3-8 กรกฎาคม 63

25,888

17-22 กรกฎาคม 63

24,888

31กรกฎาคม-5สิงหาคม

29,888

7-12 สิงหาคม 63

29,888

14-19 สิงหาคม 63

26,888

28สิงหาคม-2 กันยายน

24,888

11-16 กันยายน 63

24,888

18-23 กันยายน 63

25,888

25-30 กันยายน 63

24,888

2-7 ตุลาคม 63

26,888

9-14 ตุลาคม 63

27,888

10-15 ตุลาคม 63

27,888

16-21 ตุลาคม 63

27,888

22-27 ตุลาคม 63

29,888

23-28 ตุลาคม 63

26,888

30ตุลาคม-4พฤศจิกายน

26,888

 

 ราคาเริ่มที่
24,899
รหัสทัวร์ GSNGO09
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI ลิงแก้มแดง 5D3N XJ (GSNGO09)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันที่ 2  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
วันที่ 3  ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น – อิออน มอลล์ – ชมงานประดับไฟ  YAMANAKAKO ART ILLUMINATION
วันที่ 4  ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้งย่านซากาเอะ
วันที่ 5  สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01 - 05 ธันวาคม 2563

24,899

02 - 06 ธันวาคม 2563

26,899

03 - 07 ธันวาคม 2563

26,899

06 - 10 ธันวาคม 2563

26,899

10 - 14 ธันวาคม 2563

24,899

11 - 15 ธันวาคม 2563

24,899

16 - 20 ธันวาคม 2563

24,899

17 - 21 ธันวาคม 2563

24,899

18 - 22 ธันวาคม 2563

24,899

19 - 23 ธันวาคม 2563

24,899

23 - 27 ธันวาคม 2563

25,899

24 - 28 ธันวาคม 2563

25,899

28 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64

35,899

29 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64

36,899

30 ธ.ค. 63 – 03 ม.ค. 64

36,899

 

 ราคาเริ่มที่
25,777
รหัสทัวร์ SJHO2
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า โอซาก้า เกียวโต โอคายาม่า 6D4N NOK AIR (SJHO2)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอคายาม่า - มิตซุยพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ศาลเจ้าไซโจอินาริ - ถนนคนเดินโคจิม่ายีนส์ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่ 3  ฟาร์มลูกพีช - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ดิวตี้ฟรี - ตึกซูโมโดทงพลาซ่า - ย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครโอซาก้า
วันที่ 4  ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต – ชมการแสดงโชว์ซามูไรบอยส์ – วัดคินคะคุจิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ - หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (พร้อมรถรับ-ส่ง 3,500) 
วันที่ 5  ล่องเรือเฟอร์รี่เกาะมิยาจิมะ – ชมมรดกโลกศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – ถนนสายช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด - ปราสาทฮิโรชิม่า – ชมมรดกโลกโดมปรมาณู + อนุสาวรีย์เด็กหญิงซาดาโกะ  
วันที่ 6  สนามบินฮิโรชิม่า - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง มิย,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

 02 – 07 มิถุนายน 2563

        (วันเฉลิมฯพระบรมราชินี)

29,777

09 – 14 มิถุนายน 2563

26,777

16 – 21 มิถุนายน 2563

26,777

23 – 28 มิถุนายน 2563

26,777

30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

26,777

25 - 30 สิงหาคม 2563

26,777

01 - 06 กันยายน 2563

(เทศกาลสารทจีน)

25,777

22 - 27 กันยายน 2563

26,777

 ราคาเริ่มที่
25,899
รหัสทัวร์ GSCTS15
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ระฆังแห่งรัก 5D3N BY XJ (GSCTS15)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
วันที่ 2  สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – อิออนมอลล์ 
วันที่ 3  ลานสกีชิคิไซ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว– ดิวตี้ฟรี – โรงงานช็อคโกแลต – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ทานุกิโคจิ –นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร 
วันที่ 4  คิโรโระ รีสอร์ท – ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย – พระใหญ่อาตะมะ ไดบุตสึ –หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – มิตซุยเอาท์เล็ต 
วันที่ 5  สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

26-30 พฤศจิกายน 63

25,899

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 63

26,899

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63

26,899

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 63

26,899

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63

26,899

3-7 ธันวาคม 2563

30,899

4-8 ธันวาคม 2563

30,899

7-11 ธันวาคม 2563

30,899

8-12 ธันวาคม 2563

28,899

11-15 ธันวาคม 2563

28,899

16-20 ธันวาคม 2563

28,899

17-21 ธันวาคม 2563

28,899

18-22 ธันวาคม 2563

28,899

19-23 ธันวาคม 2563

28,899

28 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64

38,899

29 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64

39,899

30 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64

39,899

31 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64

38,899

 

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ PJP57SL
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4D3N BY SL (PJP57SL)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งโอสึคันนง
2  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – แช่ออนเซ็น
3  เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออนมอลล์ 
4  JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย 2563

วันเดินทาง

ราคา

4 - 7 มิ.ย. 63

27,999.-

5 - 8 มิ.ย. 63

27,999.-

7 - 10 มิ.ย. 63

27,999.-

11 - 14 มิ.ย. 63

27,999.-

12 - 15 มิ.ย. 63

26,999.-

14 - 17 มิ.ย. 63

26,999.-

18 - 21 มิ.ย. 63

26,999.-

19 - 22 มิ.ย. 63

26,999.-

21 - 24 มิ.ย. 63

25,999.-

25 - 28 มิ.ย. 63

25,999.-

26 - 29 มิ.ย. 63

25,999.-

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSCTS16
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO GO PINK 5D3N BY XJ (GSCTS16)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
วันที่ 2  สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – มิตซุยเอาท์เล็ต
วันที่ 3  หุบเขานรกจิโกกุดานิ – จุดชมวิวไซโล – ฟาร์ม TAKAHASHI – สวนมิชิมะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่ 4  ดิวตี้ฟรี – ท่าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ทุ่งทิวลิป– ช้อปปิ้งถนนทานุกิ – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร
วันที่ 5  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย 2563

วันเดินทาง

ราคา

17-21 มิ.ย. 63

25,999

 

 ราคาเริ่มที่
26,899
รหัสทัวร์ GSNRT13
ทัวร์โตเกียว TOKYO บทเพลงรักสายลมหนาว 5D3N XJ (GSNRT13)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2  สนามบิน นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท็เล็ต 
วันที่ 3  ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไก – ดูไฟประดับทีGERMAN VILLAGE 
วันที่ 4  ตลาดปลาสึกิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ตลาดอาเมโยโกะ – โอไดบะ 
วันที่ 5  วัดนาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

11-15 ธันวาคม 63

26,899

12-16 ธันวาคม 63

26,899

16-20 ธันวาคม 63

26,899

17-21 ธันวาคม 63

26,899

18-22 ธันวาคม 63

26,899

19-23 ธันวาคม 63

26,899

23-27 ธันวาคม 63

27,899

24-28 ธันวาคม 63

27,899

25-29 ธันวาคม 63

27,899

29 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64

35,899

30 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค.64

35,899

 

 ราคาเริ่มที่
26,899
รหัสทัวร์ GSKIX22
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวสุดจี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N XJ (GSKIX22)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า 
วันที่ 2  โอซาก้า – เกียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดน้ำใส - อิออน มอลล์
วันที่ 3  ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - อิออน  
วันที่ 4  ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ  
วันที่ 5  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 ธันวาคม 2563

26,899

11 - 15 ธันวาคม 2563

26,899

16 - 20 ธันวาคม 2563

26,899

17 - 21 ธันวาคม 2563

26,899

18 - 22 ธันวาคม 2563

26,899

23 - 27 ธันวาคม 2563

26,899

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 63

37,899

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 63

38,899

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 63

38,899

31 ธันวาคม – 04 มกราคม 63

37,899

 

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ ZHOK03
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าทุ่งดอกไม้หลากสี] 5 วัน 3 คืน XJ (ZHOK03)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2  ชิโตเสะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
3  สวนผลไม้ยามาโมโตะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู
4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

20 – 24 สิงหาคม 2563

28,999

26 – 30 สิงหาคม 2563

28,999

27 – 31 สิงหาคม 2563

28,999

09 – 13 กันยายน 2563

26,999

10 – 14 กันยายน 2563

26,999

16 – 20 กันยายน 2563

26,999

17 – 21 กันยายน 2563

26,999

 

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ ZHOK05
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบทสึ [เลทส์โก ยากูซ่าเมเปิ้ลเปลี่ยนสี] 5 วัน 3 คืน XJ (ZHOK05)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2  ฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ  - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู
3  โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
5  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ      
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

23 – 27 กันยายน 2563

27,999

24 – 28 กันยายน 2563

27,999

07 – 11 ตุลาคม 2563

28,999

14 – 18 ตุลาคม 2563

28,999

15 – 19 ตุลาคม 2563

29,999

22 – 26 ตุลาคม 2563

(วันปิยมหาราช)

31,999

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563

28,999

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563

29,999

 

 ราคาเริ่มที่
28,900
รหัสทัวร์ TASJP30
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN CHUBU ILLUMINATION 5D3N XJ (TASJP30)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
2  นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – กุโจ  
3  กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ศาลเจ้าเนมิจิ – สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ – สวนดอกไม้อิทาโดริ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ
4  นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษ-โอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พิธีชงชา – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
5  นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

21 – 25 ตุลาคม 2563

30,900.-   28,900

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

30,900.-   28,900

04 – 08 พฤศจิกายน 2563

30,900.-   28,900

11 – 15 พฤศจิกายน 2563

30,900.-   28,900

18 – 22 พฤศจิกายน 2563

30,900.-   28,900

25 – 29 พฤศจิกายน 2563

30,900.-   28,900

 ราคาเริ่มที่
29,900
รหัสทัวร์ JGJP02
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5D3N BY XJ (JGJP02)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันแรก :    ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
วันที่สอง : เนินพระพุทธเจ้า - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ดิวตี้ฟรี - อิออนพลาซ่า
วันที่สาม : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ-พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-ย่านซึซึกิโนะ
วันที่สี่  :    เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่ห้า :   สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

15-19 กรกฎาคม 2563

29,900 

 

 ราคาเริ่มที่
29,900
รหัสทัวร์ TASJP27
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER KANTO 5D3N XJ (TASJP27)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
2  นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที –ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท   
3  ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ
4  โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง –โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
5  โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ –ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง สค,กย 2563

  วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

  12 – 17 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)

33,900   31,900

  23 – 28 กันยายน 2563

31,900   29,900

 ราคาเริ่มที่
29,900
รหัสทัวร์ TASJP31
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANSAI AMANOHASHIDATE 6D3N XJ (TASJP31)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ
2  คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) –วัดโทฟุคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ
3  โอซาก้า – อูจิ – วัดเบียวโดอิน (ชมพิธีชงชา) – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – โอซาก้า
4  โอซาก้า – สวนสาธารณะมิโนโอะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – โกเบ – บ้านยุโรปแห่งโกเบ คิตะโนะ – โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5  โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ
6  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง พย 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

04 – 09 พฤศจิกายน 2563

31,900.-   29,900

11 – 16 พฤศจิกายน 2563

31,900.-   29,900

18 – 23 พฤศจิกายน 2563

31,900.-   29,900

 ราคาเริ่มที่
30,900
รหัสทัวร์ TASJP13.2
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU 6D3N XJ (TASJP13.2)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 
2  โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
3  นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ    
4  ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
5  โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

02 – 07 มิถุนายน 2563  (วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ร.10)

32,900.-  30,900

03 – 08 กรกฏาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)

34,900.-  32,900

24 – 29 กรกฏาคม 2563 (OYMPIC PERIOD)

34,900.-  32,900

11 – 16 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)

34,900.-  32,900

23 – 28 กันยายน 2563

32,900.-  30,900

 ราคาเริ่มที่
32,900
รหัสทัวร์ TASJP29
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU 6D3N XJ (TASJP29)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ 
2  โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า –ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3  นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค    
4  ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
5  โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

09 – 14 ตุลาคม 2563 (วันสวรรคต ร.9)

34,900.-   32,900

21 – 26 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)

34,900.-   32,900

22 – 27 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)

34,900.-   32,900

 ราคาเริ่มที่
33,900
รหัสทัวร์ JGJP03
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 6D4N BY XJ (JGJP03)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันแรก :    ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-ดิวตี้ฟรี-ออนเซ็น
วันที่สาม : สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า - อิออน
วันที่สี่  :    อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัย ไม่มีบริการรถบัสและไกด์นำเที่ยว 
วันที่ห้า :   เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ -  เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก :  สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

4-9 กรกฎาคม 2563

33,900 บาท

 

 ราคาเริ่มที่
33,900
รหัสทัวร์ TASJP25
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 5D3N XJ (TASJP25)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่(เกาะฮอกไกโด) 
2  สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว    
3  โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ –ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
4  ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
5  สนามบินชิโตเซ่ – สนามดอนเมือง กรุงเทพ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

1 – 5 กรกฎาคม 2563  (วันอาสาฬหบูชา)

37,900.-   33,900

5 – 9 กรกฎาคม 2563  (วันเข้าพรรษา)

37,900.-   33,900

15 – 19 กรกฎาคม 2563

37,900.-   33,900

 ราคาเริ่มที่
33,900
รหัสทัวร์ TASJP28
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE 5D3N XJ (TASJP28)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
2  ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ–บ่อโคลนจิโกคุดานิ(ใบไม้เปลี่ยนสี)–ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ –ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
3  ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ –อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล) –ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน  
4  โทยะ –คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี–ถนนซาไคมาจิ –ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด –ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
5  สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

23 – 27 กันยายน 2563

38,900.-   33,900

11 – 15 ตุลาคม 2563 (วันสวรรคต ร.9)

38,900.-   36,900

 ราคาเริ่มที่
35,900
รหัสทัวร์ JGJP04
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.3 5D3N BY XJ (JGJP04)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันแรก    : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง : ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
วันที่สาม : เนินพระพุทธเจ้า - น้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -  ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด
วันที่สี่  :   เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - บุฟเฟ่ต์เมลอนไม่อั้น -เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู(SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่ห้า :  สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

15-19 กรกฎาคม 2563

35,900 บาท

 

 ราคาเริ่มที่
35,900
รหัสทัวร์ TASJP26
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHERs DAY 5D3N XJ (TASJP26)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่(เกาะฮอกไกโด) 
2  ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว    
3  โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
4  ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
5  สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง สค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

12 – 16 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)

37,900. 35,900

 ราคาเริ่มที่
38,900
รหัสทัวร์ TASJP32
ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW SKI 5D3N XJ (TASJP32)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่(เกาะฮอกไกโด) 
2  ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน   
3  โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
4  ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
5  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

03 – 07 ธันวาคม 2563 (วันพระบรมราชสมภพ ร.9)

38,900.-

09 – 13 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)

38,900.-

 ราคาเริ่มที่
39,777
รหัสทัวร์ SPJH1
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO - HAKODATE - OTARU 6D4N TG (SPJH1)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันที่ 1  วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวชิโตเสะ 
วันที่ 2  สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮฮกไกโด โนโบริเบทสึ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - จุดชมวิวกลางคืน 
วันที่ 3  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมตั๋ว) - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล หุบเขานรกจิโกคุดานิ + บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ โอตารุ - เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่ 4  คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ - ถนนช้อปปิ้งซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้ำโบราณ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาเทนงุ + ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต
วันที่ 5  ตลาดปลาโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - อุทยานโมอาย – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งทานุกิ - ซูซูกิโนะ 
วันที่ 6  สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

13 - 18 พฤศจิกายน 2563

39,777

20 - 25 พฤศจิกายน 2563

42,777

27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2563

42,777

05 - 10 ธันวาคม 2563

(วันพ่อแห่งชาติ,วันรัฐธรรมนูญ)

44,777

11 – 16 ธันวาคม 2563

43,777

18 – 23 ธันวาคม 2563

43,777

 ราคาเริ่มที่
39,777
รหัสทัวร์ SPJH3
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO - ASAHIKAWA – FURANO 6D4N TG (SPJH3)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันที่ 1  วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวชิโตเสะ
วันที่ 2  สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮฮกไกโด บ่อน้าสีฟ้า - เส้นทางพาโนราม่า สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ ถนนช้อปปิ้งอาซาฮิคาว่า
วันที่ 3  ไอซ์พาวิลเลี่ยน – หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้าโบราณ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ – ถนนช้อปปิ้งซาไกมาจิ - เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่ 4  ภูเขาเทนงุ + ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 
วันที่ 5  ตลาดปลาโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - อุทยานโมอาย - เนินแห่งพระพุทธเจ้า ซัปโปโรทาวเวอร์ ช้อปปิ้งทานุกิ 
วันที่ 6  สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง พย 2563

วันเดินทาง

ราคา

13 - 18 พฤศจิกายน 2563

39,777

20 - 25 พฤศจิกายน 2563

41,777

27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2563

42,777

 ราคาเริ่มที่
39,900
รหัสทัวร์ JGJP05
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.4 6D4N BY XJ (JGJP05)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันแรก :    ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - เก็บเชอรี่สดในสวนไม่อั้น -  ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-ออนเซ็น
วันที่สาม : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - นั่งรถไฟท้องถิ่น -  ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด
วันที่สี่  :    เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - บุฟเฟ่ต์เมลอนไม่อั้น - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - อิออนพลาซ่า
วันที่ห้า :   โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก :   สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

15-19 กรกฎาคม 2563

39,900 บาท

 

 ราคาเริ่มที่
40,777
รหัสทัวร์ SPJH2
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO - ASAHIKAWA - KIRORO 6D4N TG (SPJH2)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
วันที่ 1  วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวชิโตเสะ
วันที่ 2  สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮฮกไกโด อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ถนนช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ 
วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้ำโบราณ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ถนนช้อปปิ้งซาไกมาจิ - เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่ 4  กิจกรรมลานสกี คิโรโระ - โรงงานช็อคโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ซัปโปโรทาวเวอร์ หอนาฬิกาซัปโปโร - จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ ขึ้นกระเช้า - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 
วันที่ 5  ตลาดปลาโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านออกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่ 6  สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2563

40,777

05 - 10 ธันวาคม 2563

(วันพ่อแห่งชาติ,วันรัฐธรรมนูญ)

45,777

11 – 16 ธันวาคม 2563

44,777

18 – 23 ธันวาคม 2563

44,777

 ราคาเริ่มที่
42,999
รหัสทัวร์ PJP37
ทัวร์ฮอกไกโด PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER 6D4N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ BY TG (PJP37)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินชิโตเช่-เมืองอาซาฮิคาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-อิออนมอลล์-ถนนคนเดินเฮวะ                      
3  เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ โรงงานชีส อิออนมอลล์
4  โรงงานชอคโกแลต-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-JTC DUTY FREE
5  อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าเลท-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
6  ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

02-07 ก.ค. 63

42,999

23-28 ก.ค. 63

42,999

 ราคาเริ่มที่
43,777
รหัสทัวร์ SPJOT2
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - TAKAYAMA - OSAKA 6D4N TG (SPJOT2)
เส้นทาง GoldenRoute-ทาคายาม่า-โอซาก้า-โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1  วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ 
วันที่ 2  สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น - โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ รวมตั๋ว - ช้อปปิ้งชินจูกุ พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL
วันที่ 3  ช้อปปิ้งชิบูย่า – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ตส์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ 4  ปราสาทมัตสึโมโตะ ทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาจิ – สะพานนากาบาชิ - ชมมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กิฟุ
วันที่ 5  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - เอ็กซ์โปรซิตี้ ศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - ย่านโดทงโบริ 
วันที่ 6  ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า รวมตั๋ว - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

22 - 27  ตุลาคม 2563

43,777

 ราคาเริ่มที่
44,777
รหัสทัวร์ SPJOT1
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA - KYOTO - TOKYO 7D4N TG (SPJOT1)
เส้นทาง GoldenRoute-ทาคายาม่า-โอซาก้า-โตเกียว
รายละเอียด
วันที่ 1  วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (ประเทศญี่ปุ่น)
วันที่ 2  สนามบินคันไซ ญี่ปุ่น - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมตั๋ว ย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครโอซาก้า
วันที่ 3  ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป - เกียวโต - สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ชมมรดกโลก วัดคินคะคุจิ - เมืองกิฟุ 
วันที่ 4  ชมมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าซันมาจิ - สะพานนากาบาชิ ที่ทาการเมืองเก่าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโตะ - บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ 5  ชมมรดกโลก ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 + ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ โตเกียว ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL
วันที่ 6  ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ + ถนนนากามิเซะ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ สนามบินฮาเนดะ หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ – ดิสนีย์ซี 3,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางขาไป ขากลับมีรถรับกลับ
วันที่ 7  สนามบินฮาเนดะ– สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง ตค,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

21 - 27  ตุลาคม 2563

44,777

 04 - 10 ธันวาคม 2563

44,777

 ราคาเริ่มที่
46,900
รหัสทัวร์ TASJP33
ทัวร์ญี่ปุ่น NEW YEAR HOKKAIDO SNOW SKI 5D3N XJ (TASJP33)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
DAY 1  กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่
DAY 2  ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล/อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
DAY 3  โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – โอโดริ – เทศกาลประดับไฟซัปโปโร
DAY 4  ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า –ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท
DAY 5  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

30 ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564

(วันหยุดปีใหม่)

48,900   46,900.-

 ราคาเริ่มที่
54,900
รหัสทัวร์ B2B0701
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER FULL BLOOM 6D4N BY TG (B2B0701)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินชิโตเสะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิกาว่า-ศิลปะบนนาข้าวพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-แช่น้ำแร่
3  น้ำตกกิงกะ-ริวเซ-ฟาร์มชิคิไซโนโอกะ-ทุ่งดอกไม้หลากสีฟาร์มโทมิตะ-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ [ตามสภาพอากาศ]-มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค
4  เนินเขาพระพุทธเจ้า-โนโบริเบตสึ-จิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซังนั่งกระเช้าอุสุซัง-ฟาร์มเชอรี่-แช่ออนเซน
5  เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-เมืองซัปโปโร-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าผ่านชมหอนาฬิกา-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
6  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01-06 กรกฎาคม 2563

54,900.-

17-22 กรกฎาคม 2563

56,900.-

24-29 กรกฎาคม 2563

59,900.-