ทัวร์ตามสายการบิน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
( ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด 162 โปรแกรม )
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ IJFD87
ทัวร์คิวชู FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน FD (IJFD87)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง- ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop  – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง- ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop  – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

01 - 05 ธันวาคม 66

29,888

08 – 12 ธันวาคม 66

29,888

13 – 17 ธันวาคม 66

27,888

15 – 19 ธันวาคม 66

27,888

05 - 09 มกราคม 67

26,888

10 - 14 มกราคม 67

26,888

19 – 23 มกราคม67

26,888

24 - 28 มกราคม 67

26,888

26 – 30 มกราคม 67

26,888

31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 67

25,888

07 – 11 กุมภาพันธ์ 67

25,888

09 – 13 กุมภาพันธ์ 67

26,888

14 – 18 กุมภาพันธ์ 67

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ TNFD016
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า OKINAWA 4DAYS 3 NIGHTS BY FD (TNFD016)
เส้นทาง โอกินาว่า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

04 – 07 เมษายน 2567 (วันจักรี)

33,888

06 – 09 เมษายน 2567 (วันจักรี)

33,888

11 – 14 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์)

35,888

13 – 16 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์)

38,888

20 – 23 เมษายน 2567

29,888

25 – 28 เมษายน 2567

29,888

09 – 12 พฤษภาคม 2567

29,888

11 – 14 พฤษภาคม 2567

29,888

16 – 19 พฤษภาคม 2567

29,888

18 – 21 พฤษภาคม 2567

29,888

01 – 04 มิถุนายน 2567 (วันราชินี)

29,888

06 – 09 มิถุนายน 2567

25,888

13 – 16 มิถุนายน 2567

26,888

20 – 23 มิถุนายน 2567

29,888

27 – 30 มิถุนายน 2567

26,888

11 – 14 กรกฎาคม 2567

26,888

18 – 21 กรกฎาคม 2567 (วันเข้าพรรษา)

29,888

20 – 23 กรกฎาคม 2567 (วันเข้าพรรษา)

29,888

25 – 28 กรกฎาคม 2567 (วันพ่อ)

29,888

27 – 30 กรกฎาคม 2567 (วันพ่อ)

29,888

03 – 06 สิงหาคม 2567

26,888

24 – 27 สิงหาคม 2567

26,888

05 – 08 กันยายน 2567

26,888

12 – 15 กันยายน 2567

26,888

19 – 22 กันยายน 2567

26,888

26 – 29 กันยายน 2567

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2316VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู เบปปุ ยูฟุอิน เทนจิน ลานสกี ฟรีเดย์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2316VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - สวนผลไม้ไลออน คะจิตสึเอ็น - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค – อิออน มอลล์
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - สวนผลไม้ไลออน คะจิตสึเอ็น - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค – อิออน มอลล์
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

11 – 15 มกราคม 2567

27,990

13 – 17 มกราคม 2567

27,990

14 – 18 มกราคม 2567

25,990

15 – 19 มกราคม 2567

25,990

16 – 20 มกราคม 2567

26,990

17 – 21 มกราคม 2567

27,990

18 – 22 มกราคม 2567

27,990

19 – 23 มกราคม 2567

27,990

20 – 24 มกราคม 2567

26,990

21 – 25 มกราคม 2567

25,990

22 – 26 มกราคม 2567

25,990

23 – 27 มกราคม 2567

26,990

24 – 28 มกราคม 2567

27,990

25 – 29 มกราคม 2567

27,990

26 – 30 มกราคม 2567

27,990

27 – 31 มกราคม 2567

26,990

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567

25,990

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567

25,990

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

26,990

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

27,990

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567

25,990

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567

25,990

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

25,990

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

28,990

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2567

27,990

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

26,990

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

27,990

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

27,990

01 – 05 มีนาคม 2567

27,990

02 – 06 มีนาคม 2567

26,990

04 – 08 มีนาคม 2567

25,990

05 – 09 มีนาคม 2567

26,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,888
รหัสทัวร์ TNFD014
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์...คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ 5D3N FD (TNFD014)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2567

01 – 05 มีนาคม 2567

26,888

02 – 06 มีนาคม 2567

28,888

03 – 07 มีนาคม 2567

28,888

05 – 09 มีนาคม 2567

34,888

06 – 10 มีนาคม 2567

29,888

08 – 12 มีนาคม 2567

29,888

09 – 13 มีนาคม 2567

29,888

10 – 14 มีนาคม 2567

29,888

12 – 16 มีนาคม 2567

33,888

13 – 17 มีนาคม 2567

33,888

15 – 19 มีนาคม 2567

33,888

16 – 20 มีนาคม 2567

33,888

17 – 21 มีนาคม 2567

33,888

19 – 23 มีนาคม 2567

33,888

20 – 24 มีนาคม 2567

33,888

22 – 26 มีนาคม 2567

33,888

23 – 27 มีนาคม 2567

33,888

24 – 28 มีนาคม 2567

33,888

26 – 30 มีนาคม 2567

33,888

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2567

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,888
รหัสทัวร์ TNFD015
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์คุมะมง....ลงใจ (TNFD015)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

03 – 07 มิถุนายน 2567

26,888

06 – 10 มิถุนายน 2567

28,888

13 – 17 มิถุนายน 2567

28,888

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567

28,888

05 – 09 กรกฎาคม 2567

28,888

18 – 22 กรกฎาคม 2567

30,888

25 – 29 กรกฎาคม 2567

30,888

26 – 30 กรกฎาคม 2567

30,888

12 – 16 สิงหาคม 2567

28,888

13 – 17 กันยายน 2567

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,888
รหัสทัวร์ TNXJ165
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D 3N BY XJ ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม...ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น (TNXJ165)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

24 – 28 พฤษภาคม 2567

28,888

25 – 29 พฤษภาคม 2567

28,888

26 – 30 พฤษภาคม 2567

28,888

04 – 08 มิถุนายน 2567

26,888

05 – 09 มิถุนายน 2567

28,888

11 – 15 มิถุนายน 2567

28,888

12 – 16 มิถุนายน 2567

28,888

18 – 22 มิถุนายน 2567

28,888

19 – 23 มิถุนายน 2567

28,888

20 – 24 มิถุนายน 2567

28,888

21 – 25 มิถุนายน 2567

28,888

25 – 29 มิถุนายน 2567

28,888

04 – 08 กรกฎาคม 2567

28,888

05 – 09 กรกฎาคม 2567

28,888

10 – 14 กรกฎาคม 2567

29,888

11 – 15 กรกฎาคม 2567

29,888

17 – 21 กรกฎาคม 2567

30,888

18 – 22 กรกฎาคม 2567

30,888

19 – 23 กรกฎาคม 2567

30,888

20 – 24 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬบูชา*

30,888

21 – 25 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬบูชา*

30,888

22 – 26 กรกฎาคม 2567*หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา*

30,888

25 – 29 กรกฎาคม 2567

30,888

26 – 30 กรกฎาคม 2567

30,888

27 – 31 กรกฎาคม 2567

30,888

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567*วันหยุด ร .10*

30,888

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567*หยุดชดเชยร.10*

30,888

01 – 05 สิงหาคม 2567

29,888

08 – 12 สิงหาคม 2567*วันแม่แห่งชาติ*

29,888

15 – 19 สิงหาคม 2567

26,888

22 – 26 สิงหาคม 2567

26,888

29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567

28,888

04 – 08 กันยายน 2567

28,888

11 – 15 กันยายน 2567

28,888

18 – 22 กันยายน 2567

29,888

25 – 29 กันยายน 2567

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,888
รหัสทัวร์ TNXJ163
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA 5D3N BY XJ ซุปตาร์เทศกาลไฟ...สวยในที่มืด (TNXJ163)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

26 – 30 เมษายน 2567

31,888

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567

31,888

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567

31,888

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567

31,888

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567

31,888

01 – 05 พฤษภาคม 2567

31,888

02 – 06 พฤษภาคม 2567

31,888

03 – 07 พฤษภาคม 2567

31,888

04 – 08 พฤษภาคม 2567

31,888

05 – 09 พฤษภาคม 2567

31,888

09 – 13 พฤษภาคม 2567

29,888

10 – 14 พฤษภาคม 2567

29,888

11 – 15 พฤษภาคม 2567

29,888

14 – 18 พฤษภาคม 2567

29,888

16 – 20 พฤษภาคม 2567

26,888

21 – 25 พฤษภาคม 2567

31,888

22 – 26 พฤษภาคม 2567

31,888

23 – 27 พฤษภาคม 2567

31,888

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2405VZ
ทัวร์ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2405VZ)
เส้นทาง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
3  บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
3  บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

02 - 06 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

07 - 11 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

08 - 12 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

26,990

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

27,990

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

28,990

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2567

27,990

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

27,990

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

27,990

01 – 05 มีนาคม 2567

27,990

19 – 23 มีนาคม 2567

35,990

21 – 25 มีนาคม 2567

35,990

22 – 26 มีนาคม 2567

35,990

25 – 29 มีนาคม  2567

35,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,888
รหัสทัวร์ IJFD89
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Blossom Sakura FUKUOKA Kita Kyushu Yufuin 5วัน 3คืน FD (IJFD89)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ หรือ ชมซากุระ สวนไมซุรุ - Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port ** หากซากุระบาน เปลี่ยนจาก ศาลเจ้าคามาโดะ เป็น ชมซากุระ สวนไมซุรุ แทน
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต
3  ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ หรือ ชมซากุระ สวนไมซุรุ - Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port ** หากซากุระบาน เปลี่ยนจาก ศาลเจ้าคามาโดะ เป็น ชมซากุระ สวนไมซุรุ แทน
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

21-25 กุมภาพันธ์ 67

28,888

23-27 กุมภาพันธ์ 67

26,888

01-05 มีนาคม 67

26,888

08-12 มีนาคม 67

26,888

13-17 มีนาคม 67

27,888

15-19 มีนาคม 67

28,888

22-26 มีนาคม 67

28,888

29 มีนาคม - 02 เมษายน 67

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,888
รหัสทัวร์ TNXJ166
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI HANANOMIYAKO FREEDAY 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...ลา..เวร..เด้อ..จร้าาาา (TNXJ166)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค. 2567

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567

30,888

01 – 05 มิถุนายน 2567

28,888

18 – 22 กรกฎาคม 2567

30,888

19 – 23 กรกฎาคม 2567

30,888

20 – 24 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬบูชา*

30,888

21 – 25 กรกฎาคม 2567

30,888

25 – 29 กรกฎาคม 2567

30,888

26 – 30 กรกฎาคม 2567

30,888

27 – 31 กรกฎาคม 2567

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,888
รหัสทัวร์ TNXJ144
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน (TNXJ144)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

05 – 09 มีนาคม 2567

35,888

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2567

35,888

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2567

35,888

01 – 05 เมษายน 2567

35,888

02 – 06 เมษายน 2567

35,888

03 – 07 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

04 – 08 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

05 – 09 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

06 – 10 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

07 – 11 เมษายน 2567

35,888

08 – 12 เมษายน 2567

35,888

09 – 13 เมษายน 2567

35,888

15 – 19 เมษายน 2567(หยุดชดเชยสงกานต์)

36,888

16 – 20 เมษายน 2567

35,888

17 – 21 เมษายน 2567

35,888

18 – 22 เมษายน 2567

35,888

19 – 23 เมษายน 2567

29,888

20 – 24 เมษายน 2567

29,888

21 – 25 เมษายน 2567

29,888

22 – 26 เมษายน 2567

29,888

23 – 27 เมษายน 2567

29,888

24 – 28 เมษายน 2567

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,888
รหัสทัวร์ TNXJ156
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NARA SAKURA DAYFLIGHT 5D 3N XJ ซุปตาร์ ซากุระ หวานละมุน (TNXJ156)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2567

33,888

07 – 11 เมษายน 2567

35,888

14 – 18 เมษายน 2567

35,888

21 – 25 เมษายน 2567

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2313VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2313VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ - บ่อทะเลเดือด ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค - ย่านเทนจิน
4  ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เก็บสตรอเบอรี่ - วัดนันโซอิน- อิออน มอลล์
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ - บ่อทะเลเดือด ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค - ย่านเทนจิน
4  ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เก็บสตรอเบอรี่ - วัดนันโซอิน- อิออน มอลล์
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ. 2567

10 – 14 มกราคม 2567

29,990

12 – 16 มกราคม 2567

29,990

14 – 17 มกราคม 2567

28,990

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

29,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,999
รหัสทัวร์ BTKIX05XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน XJ (BTKIX05XJ)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

05-09 เม.ย. 67

28,999

12-16 เม.ย. 67

38,999

19-23 เม.ย. 67

35,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ IJXJ108
ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Spring OSAKA..โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน XJ ผIJXJ108)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet park jazz dream –ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
3  ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall    
4  เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านชินไซบาชิ   
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet park jazz dream –ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
3  ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall    
4  เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านชินไซบาชิ   
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      

27-31 มีนาคม 67

31,888

28 มีนาคม - 1 เมษายน 67

31,888

29 มีนาคม - 2 เมษายน 67

31,888

3-7 เมษายน 67

33,888

4-8 เมษายน 67

33,888

5-9 เมษายน 67

34,888

10-14 เมษายน 67

36,888

11-15 เมษายน 67

36,888

13-17 เมษายน 67

37,888

17-21 เมษายน 67

33,888

18-22 เมษายน 67

29,888

19-23 เมษายน 67

29,888

24-28 เมษายน 67

29,888

25-29 เมษายน 67

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ167
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย (TNXJ167)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

20 – 25 เมษายน 2567

31,888

23 – 28 เมษายน 2567

31,888

24 – 29 เมษายน 2567

32,888

25 – 30 เมษายน 2567

35,888

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567

35,888

27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567

35,888

28 เมษายน – 03 พฤษภาคม

35,888

29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567

35,888

30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567

35,888

01 – 06 พฤษภาคม 2567

35,888

02 – 07 พฤษภาคม 2567

35,888

03 – 08 พฤษภาคม 2567

33,888

04 – 09 พฤษภาคม 2567*วันฉัตรมงคล*

33,888

05 – 10 พฤษภาคม 2567*ชดเชยวันฉัตรมงคล*

33,888

09 – 14 พฤษภาคม 2567

30,888

10 – 15 พฤษภาคม 2567

30,888

15 – 20 พฤษภาคม 2567

29,888

16 – 21 พฤษภาคม 2567

31,888

17 – 22 พฤษภาคม 2567

31,888

21 – 26 พฤษภาคม 2567*วันวิสาขบูชา*

31,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ168
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FLOWER FREEDAY 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...ลาเวนเดอร์ มาแล้วเด้อ..จร้าาา (TNXJ168)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค. 2567

24 – 29 พฤษภาคม 2567

29,888

31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567

32,888

01 – 06 มิถุนายน 2567

32,888

19 – 24 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬบูชา*

33,888

20 – 25 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬบูชา*

33,888

21 – 26 กรกฎาคม 2567

33,888

25 – 30 กรกฎาคม 2567*วันเฉลิม ร .10*

33,888

26 – 31 กรกฎาคม 2567*วันเฉลิมร.10*

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ171
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE OTARU SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด (TNXJ171)
เส้นทาง ฮอกไกโด
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

03 – 07 เมษายน 2567 (วันจักรี)

35,888

05 – 09 เมษายน 2567 (วันจักรี)

35,888

19 – 23 เมษายน 2567

32,888

24 – 28 เมษายน 2567

33,888

01 – 05 พฤษภาคม 2567 (วันฉัตรมงคล)

35,888

08 – 12 พฤษภาคม 2567

33,888

15 – 19 พฤษภาคม 2567

29,888

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567

32,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ161
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SAWARA SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์เราไม่เด็ดหรอก...เรารักดอกไม้ (TNXJ161)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

19 – 23 เมษายน 2567

29,888

20 – 24 เมษายน 2567

31,888

21 – 25 เมษายน 2567

31,888

22 – 26 เมษายน 2567

31,888

23 – 27 เมษายน 2567

31,888

05 – 09 พฤษภาคม 2567

31,888

06 – 10 พฤษภาคม 2567

31,888

07 – 11 พฤษภาคม 2567

31,888

08 – 12 พฤษภาคม 2567

31,888

09 – 13 พฤษภาคม 2567

31,888

10 – 14 พฤษภาคม 2567

31,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ164
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี (TNXJ164)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

25 – 30 พฤษภาคม 2567

32,888

31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567

33,888

01 – 06 มิถุนายน 2567

33,888

02 – 07 มิถุนายน 2567

33,888

12 – 17 มิถุนายน 2567

32,888

13 – 18 มิถุนายน 2567

32,888

20 – 25 มิถุนายน 2567

32,888

27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567

32,888

28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567

32,888

29 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2567

32,888

30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2567

32,888

03 – 08 กรกฎาคม 2567

33,888

06 – 11 กรกฎาคม 2567

33,888

07 – 12 กรกฎาคม 2567

33,888

08 – 13 กรกฎาคม 2567

33,888

09 – 14 กรกฎาคม 2567

33,888

16 – 21 กรกฎาคม 2567

33,888

17 – 22 กรกฎาคม 2567

33,888

18 – 23 กรกฎาคม 2567

35,888

19 – 24 กรกฎาคม 2567

35,888

20 – 25 กรกฎาคม 2567

35,888

21 – 26 กรกฎาคม 2567

33,888

25 – 30 กรกฎาคม 2567

35,888

26 – 31 กรกฎาคม 2567

35,888

27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567

35,888

28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567

33,888

11 – 16 สิงหาคม 2567

33,888

13 – 18 กันยายน 2567

33,888

20 – 25 กันยายน 2567

29,888

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2567

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ151
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI KAMAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...โตเกียวซากุระ TULIP FESTA (TNXJ151)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

01 – 05 เมษายน 2567

35,888

02 – 06 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

03 – 07 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

04 – 08 เมษายน 2567(วันจักรี)

35,888

05 – 09 เมษายน 2567(วันจักรี)

38,888

06 – 10 เมษายน 2567(ชดเชยวันจักรี)

38,888

07 – 11 เมษายน 2567

38,888

08 – 12 เมษายน 2567

38,888

19 – 23 เมษายน 2567

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน Aeroflot

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ153
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SONGKRAN 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...โตเกียว แซวแล้วบ่หัน เหวี่ยงขันใส่เด้อ (TNXJ153)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

10 – 14 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

45,888

11 – 15 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

45,888

12 – 16 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

49,888

13 – 17 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

49,888

14 – 18 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

45,888

20 – 24 เมษายน 2567

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ158
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์....ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ (TNXJ158)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

21 – 25 เมษายน 2567

29,888

22 – 26 เมษายน 2567

29,888

23 – 27 เมษายน 2567

29,888

05 – 09 พฤษภาคม 2567

30,888

06 – 10 พฤษภาคม 2567

30,888

10 – 14 พฤษภาคม 2567

29,888

11 – 15 พฤษภาคม 2567

29,888

14 – 18 พฤษภาคม 2567

29,888

15 – 19 พฤษภาคม 2567

29,888

16 – 20 พฤษภาคม 2567

29,888

17 – 21 พฤษภาคม 2567

29,888

18 – 22 พฤษภาคม 2567

30,888

20 – 24 พฤษภาคม 2567

31,888

21 – 25 พฤษภาคม 2567

31,888

22 – 26 พฤษภาคม 2567

31,888

23 – 27 พฤษภาคม 2567

31,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ159
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...วิ่งลั้นลาในทุ่งชิบะซากุระ" (TNXJ159)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

24 – 28 เมษายน 2567

35,888

26 – 30 เมษายน 2567

32,888

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567

33,888

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567

33,888

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567

33,888

01 – 05 พฤษภาคม 2567

35,888

02 – 06 พฤษภาคม 2567

35,888

03 – 07 พฤษภาคม 2567

35,888

04 – 08 พฤษภาคม 2567

35,888

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ146
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAWARA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...โตเกียวซากุระ ดอกใหญ่ไล่ดอกเล็ก (TNXJ146)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2567

35,888

01 – 05 เมษายน 2567

35,888

02 – 06 เมษายน 2567

35,888

03 – 07 เมษายน 2567 (วันจักรี)

36,888

04 – 08 เมษายน 2567(วันจักรี)

36,888

05 – 09 เมษายน 2567(วันจักรี)

36,888

06 – 10 เมษายน 2567(ชดเชยวันจักรี)

36,888

07 – 11 เมษายน 2567

36,888

08 – 12 เมษายน 2567

36,888

09 – 13 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

36,888

18 – 22 เมษายน 2567

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ147
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SAWARA SAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์... สงกรานต์ โตเกียวซากุระ ใจฟู (TNXJ147)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

10 – 14 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

11 – 15 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

12 – 16 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

45,888

13 – 17 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

45,888

14 – 18 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

15 – 19 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

36,888

16 – 20 เมษายน 2567(ชดเชยวันสงกานต์)

35,888

17 – 21 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ154
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ ซุปตาร์ ใบไม้ แสงแดด ภูเขาและสองเรา@คามิโคจิ (TNXJ154)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

21 – 26 มิถุนายน 2567

31,888

28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567

32,888

05 – 10 กรกฎาคม 2567

32,888

12 – 17 กรกฎาคม 2567

32,888

17 – 22 กรกฎาคม 2567

35,888

18 – 23 กรกฎาคม 2567

35,888

19 – 24 กรกฎาคม 2567

39,888

20 – 25 กรกฎาคม 2567

39,888

21 – 26 กรกฎาคม 2567

33,888

22 – 27 กรกฎาคม 2567

33,888

26 – 31 กรกฎาคม 2567

39,888

27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567

39,888

28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567

39,888

31 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2567

32,888

02 – 07 สิงหาคม 2567

32,888

07 – 12 สิงหาคม 2567

32,888

09 – 14 สิงหาคม 2567

35,888

23 – 28 สิงหาคม 2567

31,888

30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2567

31,888

05 – 10 กันยายน 2567

31,888

12 – 17 กันยายน 2567

31,888

19 – 24 กันยายน 2567

31,888

26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2314VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน VZ (ZGFUK2314VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอินเบปปุ - บ่อทะเลเดือด-ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค - ย่านเทนจิน
4  ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เก็บสตรอเบอรี่ - วัดนันโซอิน        อิออน มอลล์
5  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
6  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอินเบปปุ - บ่อทะเลเดือด-ยูเมะ ทาวน์  
3  ลานสกี - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค - ย่านเทนจิน
4  ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เก็บสตรอเบอรี่ - วัดนันโซอิน        อิออน มอลล์
5  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
6  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

08 – 13 มกราคม 2567

29,990

09 – 14 มกราคม 2567

33,990

10 – 15 มกราคม 2567

33,990

11 – 16 มกราคม 2567

31,990

12 – 17 มกราคม 2567

33,990

13 – 18 มกราคม 2567

31,990

14 – 19 มกราคม 2567

30,990

16 – 21 มกราคม 2567

31,990

19 – 24 มกราคม 2567

31,990

20 – 25 มกราคม 2567

31,990

23 – 28 มกราคม 2567

33,990

24 – 29 มกราคม 2567

33,990

26 – 31 มกราคม 2567

33,990

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567

31,990

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567

30,990

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

29,990

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2567

33,990

02 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567

32,990

09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

16 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

32,990

18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

31,990

20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

35,990

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

32,990

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

33,990

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

33,990

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2567

33,990

02 – 07 มีนาคม 2567

32,990

04 – 09 มีนาคม 2567

32,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,990
รหัสทัวร์ ZGNRT2309SL
ทัวร์โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น 6 วัน 4 คืน SL (ZGNRT2309SL)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
2  วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3  ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
4  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5  วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ตลาดปลาโจชิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
See More

1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
2  วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3  ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
4  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5  วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ตลาดปลาโจชิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

06 – 11 มกราคม 2567

29,990

10 – 15 มกราคม 2567

31,990

13 – 18 มกราคม 2567

31,990

17 – 22 มกราคม 2567

31,990

20 – 25 มกราคม 2567

31,990

24 – 29 มกราคม 2567

31,990

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567

31,990

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2567

31,990

03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

09 – 14 มีนาคม 2567

33,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,990
รหัสทัวร์ ZGNRT2401SL
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาสึซากุระ นาริตะ 6 วัน 4 คืน SL (ZGNRT2401SL)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
2  วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3  ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
4  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5  วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ตลาดปลาโจชิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
See More

1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
2  วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3  ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
4  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5  วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ตลาดปลาโจชิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

10 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

35,990

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

33,990

02 – 07 มีนาคม 2567

33,990

06 – 11 มีนาคม 2567

29,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ BTKIX02XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน XJ (BTKIX02XJ)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

D1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า  • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
D3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน 
D4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ •  ช้อปปิ้งปลอดภาษี •  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
D5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 
See More

D1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า  • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
D3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน 
D4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ •  ช้อปปิ้งปลอดภาษี •  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
D5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

05 – 09 มีนาคม 2567

35,999

06 – 10 มีนาคม 2567

35,999

07 – 11 มีนาคม 2567

35,999

08 – 12 มีนาคม 2567

35,999

12 – 16 มีนาคม 2567

35,999

13 – 17 มีนาคม 2567

38,999

14 – 18 มีนาคม 2567

43,999

15 – 19 มีนาคม 2567

43,999

19 – 23 มีนาคม 2567

43,999

20 – 24 มีนาคม 2567

43,999

21 – 25 มีนาคม 2567

43,999

22 – 26 มีนาคม 2567

43,999

26 – 30 มีนาคม 2567

43,999

03 – 07 เมษายน 2567

38,999

04 – 08 เมษายน 2567

38,999

05 – 09 เมษายน 2567

38,999

09 – 13 เมษายน 2567

38,999

10 – 14 เมษายน 2567

45,999

11 – 15 เมษายน 2567

45,999

12 – 16 เมษายน 2567

45,999

13 – 17 เมษายน 2567

45,999

23 – 27 เมษายน 2567

29,999

24 – 28 เมษายน 2567

29,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,888
รหัสทัวร์ TNXJ148
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6D4N BY XJ ซุปตาร์...เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย (TNXJ148)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

31 มีนาคม – 05 เมษายน 67

36,888

01 – 06 เมษายน 2567

38,888

02 – 07 เมษายน 2567(วันจักรี)

38,888

03 – 08 เมษายน 2567(วันจักรี)

39,888

04 – 09 เมษายน 2567(วันจักรี)

39,888

05 – 10 เมษายน 2567(วันจักรี)

39,888

06 – 11 เมษายน 2567(วันจักรี)

39,888

07 – 12 เมษายน 2567(ชดเชยวันจักรี)

39,888

08 – 13 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

19 – 24 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,888
รหัสทัวร์ TNXJ149
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย (TNXJ149)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

09 – 14 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

10 – 15 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

39,888

11 – 16 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

43,888

12 – 17 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

49,888

13 – 18 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

49,888

14 – 19 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

48,888

15 – 20 เมษายน 2567(วันสงกานต์)

46,888

16 – 21 เมษายน 2567

39,888

17 – 22 เมษายน 2567

35,888

18 – 23 เมษายน 2567

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,888
รหัสทัวร์ TNXJ157
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA DAYFLIGHT 6D 4N ซุปตาร์ เทศกาลไฟซากุระ ไออุ่นในแสงแดด (TNXJ157)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

03 – 08 เมษายน 2567

36,888

10 – 15 เมษายน 2567

39,888

24 – 29 เมษายน 2567

30,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,999
รหัสทัวร์ BTFUK08VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5 วัน 3 คืน VZ (BTFUK08VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
D2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน  
D3 สวนสตรอเบอร์รี่ • วัดนันโซอิน • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค 
D4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
See More

D1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
D2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน  
D3 สวนสตรอเบอร์รี่ • วัดนันโซอิน • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค 
D4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

16 – 20 มกราคม 2567

30,999

18 – 22 มกราคม 2567

30,999

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

31,999

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

30,999

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

35,999

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

35,999

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

29,999

05 – 09 มีนาคม 2567

30,999

07 – 11 มีนาคม 2567

35,999

08 – 12 มีนาคม 2567

35,999

13 – 17 มีนาคม 2567

35,999

14 – 18 มีนาคม 2567

35,999

20 – 24 มีนาคม 2567

35,999

26 – 30 มีนาคม 2567

35,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,999
รหัสทัวร์ BTFUK02VZ
ทัวร์คิวชู มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ ทาคาชิโฮะ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน VZ (BTFUK02VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

10-14 เม.ย. 67

39,999

12-16 เม.ย. 67

39,999

13-17 เม.ย. 67

39,999

14-18 เม.ย. 67

37,999

16-20 เม.ย. 67

32,999

17-21 เม.ย. 67

32,999

18-22 เม.ย. 67

32,999

19-23 เม.ย. 67

32,999

20-24 เม.ย. 67

30,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
31,888
รหัสทัวร์ TNXJ169
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY 6D4N BY XJ ซุปตาร์...ฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรําไร.. (TNXJ169)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

23 – 28 เมษายน 2567

31,888

24 – 29 เมษายน 2567

32,888

25 – 30 เมษายน 2567

33,888

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567

33,888

27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567

33,888

28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567

33,888

30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567

33,888

01 – 06 พฤษภาคม 2567

35,888

02 – 07 พฤษภาคม 2567

35,888

03 – 08 พฤษภาคม 2567

33,888

04 – 09 พฤษภาคม 2567

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,888
รหัสทัวร์ IJXJ101
ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน XJ (IJXJ101)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - โอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport Expo City - ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินเซไก - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
3  เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - โอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport Expo City - ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินเซไก - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
3  เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

06-10 ธันวาคม 66

34,888

07-11 ธันวาคม 66

34,888

13-17 ธันวาคม 66

34,888

14-18 ธันวาคม 66

34,888

20-24 ธันวาคม 66

35,888

21-25 ธันวาคม 66

37,888

27-31 ธันวาคม 66

39,888

28 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67

44,888

04-08 มกราคม 67

37,888

10-14 มกราคม 67

37,888

11-15 มกราคม 67

37,888

17-21 มกราคม 67

34,888

18-22 มกราคม 67

34,888

24-28 มกราคม 67

32,888

25-29 มกราคม 67

32,888

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 67

34,888

01-05 กุมภาพันธ์ 67

34,888

07-11 กุมภาพันธ์ 67

34,888

08-12 กุมภาพันธ์ 67

34,888

14-18 กุมภาพันธ์ 67

34,888

15-19 กุมภาพันธ์ 67

32,888

21-25 กุมภาพันธ์ 67

34,888

22-26 กุมภาพันธ์ 67

34,888

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 67

34,888

29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 67

32,888

06-10 มีนาคม 67

34,888

07-11 มีนาคม 67

32,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,888
รหัสทัวร์ IJXJ106
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Lover TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ คาวาโอเกะ 5วัน 3คืน XJ (IJXJ106)
เส้นทาง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ย่านชินจูกุ  
3  พระใหญ่ไดบุตซึ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
4  สวนโออิชิปาร์ค - ชมดอกซากุระเทศกาล Fuji Kawaguchiko Sakura Festival - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ - วัดอาซากุสะ
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ย่านชินจูกุ  
3  พระใหญ่ไดบุตซึ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
4  สวนโออิชิปาร์ค - ชมดอกซากุระเทศกาล Fuji Kawaguchiko Sakura Festival - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ - วัดอาซากุสะ
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

27-31 มีนาคม 67

32,888

28 มีนาคม-1 เมษายน 67

33,888

29 มีนาคม-2 เมษายน 67

34,888

30 มีนาคม-3 เมษายน 67

33,888

31 มีนาคม-4 เมษายน 67

33,888

2-6 เมษายน 67

35,888

3-7 เมษายน 67

35,888

4-8 เมษายน 67

35,888

5-9 เมษายน 67

36,888

6-10 เมษายน 67

35,888

7-11 เมษายน 67

35,888

8-12 เมษายน 67

35,888

9-13 เมษายน 67

35,888

10-14 เมษายน 67

36,888

11-15 เมษายน 67

37,888

13-17 เมษายน 67

37,888

14-18 เมษายน 67

37,888

15-19 เมษายน 67

35,888

16-20 เมษายน 67

35,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,888
รหัสทัวร์ IJXJ99
ทัวร์โตเกียว Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน XJ (IJXJ99)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – พักออนเซ็น
3  สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกี ฟูจิยามะ สโนว์รีสอร์ท เยติ - วัดอาซากุสะ
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – พักออนเซ็น
3  สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกี ฟูจิยามะ สโนว์รีสอร์ท เยติ - วัดอาซากุสะ
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

02-06 มกราคม 67

37,888

04-08 มกราคม 67

37,888

06-10 มกราคม 67

37,888

09-13 มกราคม 67

37,888

11-15 มกราคม 67

37,888

13-17 มกราคม 67

37,888

16-20 มกราคม 67

34,888

18-22 มกราคม 67

34,888

20-24 มกราคม 67

32,888

23-27 มกราคม 67

32,888

25-29 มกราคม 67

32,888

27-31 มกราคม 67

32,888

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 67

33,888

01-05 กุมภาพันธ์ 67

34,888

03-07 กุมภาพันธ์ 67

34,888

06-10 กุมภาพันธ์ 67

34,888

08-12 กุมภาพันธ์ 67

34,888

10-14 กุมภาพันธ์ 67

34,888

13-17 กุมภาพันธ์ 67

34,888

15-19 กุมภาพันธ์ 67

34,888

17-21 กุมภาพันธ์ 67

34,888

20-24 กุมภาพันธ์ 67

34,888

22-26 กุมภาพันธ์ 67

34,888

24-28 กุมภาพันธ์ 67

34,888

27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 67

33,888

29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 67

33,888

02-06 มีนาคม 67

32,888

05-09 มีนาคม 67

32,888

07-11 มีนาคม 67

32,888

09-13 มีนาคม 67

32,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2406VZ
ทัวร์ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ ลานสกี (ฟรีเดย์ 1 วัน) 6 วัน 4 คืน VZ (ZGFUK2406VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินฟุกุโอกะ - เบปปุ – หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - เมืองเบปปุ
3  ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ -ดิวตี้ฟรี -  กันดั้มพาร์ค 
4 คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - วัดนันโซอิน – อิออน มอลล์
5  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
6  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินฟุกุโอกะ - เบปปุ – หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - เมืองเบปปุ
3  ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ -ดิวตี้ฟรี -  กันดั้มพาร์ค 
4 คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - วัดนันโซอิน – อิออน มอลล์
5  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
6  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

03 - 08 กุมภาพันธ์ 2567

32,990

09 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

13 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

15 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

17 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

32,990

20 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

33,990

22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

35,990

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

33,990

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2567

33,990

02 – 07 มีนาคม 2567

32,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ BTFUK04FD
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน FD (BTFUK04FD)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
D2 เมืองฟุกุโอกะ • หมู่บ้านยูฟูอิน • ทะเลสาบคินริน • เปปปุ • บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ
D3 สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ • ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ • ปราสาทโคคุระ • ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค  
D4 ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท • DUTY FREE  • ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน       
D5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
 
See More

D1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
D2 เมืองฟุกุโอกะ • หมู่บ้านยูฟูอิน • ทะเลสาบคินริน • เปปปุ • บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ
D3 สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ • ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ • ปราสาทโคคุระ • ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค  
D4 ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท • DUTY FREE  • ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน       
D5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

19 – 23 มกราคม 2567

32,999

24 – 28 มกราคม 2567

32,999

26 – 30 มกราคม 2567

32,999

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

32,999

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

32,999

01 – 05 มีนาคม 2567

32,999

08 – 12 มีนาคม 2567

32,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ GSFUK22
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5D3N FD (GSFUK22)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2567

13 – 17 มีนาคม 2567

32,999

15 – 19 มีนาคม 2567 บัส1

32,999

15 – 19 มีนาคม 2567 บัส2

32,999

16 – 20 มีนาคม 2567

32,999

17 – 21 มีนาคม 2567

32,999

19 – 23 มีนาคม 2567

32,999

20 – 24 มีนาคม 2567 บัส1

32,999

20 – 24 มีนาคม 2567 บัส2

32,999

22 – 26 มีนาคม 2567

32,999

23 – 27 มีนาคม 2567 บัส1

32,999

23 – 27 มีนาคม 2567 บัส2

32,999

24 – 28 มีนาคม 2567 บัส1

32,999

24 – 28 มีนาคม 2567 บัส2

32,999

26 – 30 มีนาคม 2567 บัส1

32,999

26 – 30 มีนาคม 2567 บัส2

32,999

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567

32,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ BTNRT01XJ
ทัวร์โตเกียว มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1 วัน 5 วัน 3 คืน XJ (BTNRT01XJ)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • แม่น้ำเมกุโระ   
D3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
D4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • แม่น้ำเมกุโระ   
D3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
D4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

20 – 24 มีนาคม 2567

38,999

22 – 26 มีนาคม 2567

38,999

24 – 28 มีนาคม 2567

38,999

26 – 30 มีนาคม 2567

38,999

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2567

38,999

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2567

38,999

01 – 05 เมษายน 25667

38,999

03 – 07 เมษายน 2567

38,999

09 – 13 เมษายน 2567

38,999

15 – 19 เมษายน 2567

32,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,888
รหัสทัวร์ IJXJ112
ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Happiness OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน3คืน XJ (IJXJ112)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า  - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park Jazz Dream Nagashima - ชมงานไฟ Nabana no Sato Illumination
3  ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall    
4  เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป้ายไฟกูลิโกะ - ย่านชินไซบาชิ  
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า  - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park Jazz Dream Nagashima - ชมงานไฟ Nabana no Sato Illumination
3  ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall    
4  เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป้ายไฟกูลิโกะ - ย่านชินไซบาชิ  
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

20-24 ธันวาคม 66

36,888

10-14 มกราคม 67

37.888

17 -21 มกราคม 67

36,888

18-22 มกราคม 67

36,888

31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 67

35,888

01-05 กุมภาพันธ์ 67

35,888

07-11 กุมภาพันธ์ 67

35,888

08-12 กุมภาพันธ์ 67

35,888

15-19 กุมภาพันธ์ 67

35,888

21-25 กุมภาพันธ์ 67

35,888

22-26 กุมภาพันธ์ 67

36,888

28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 67

34,888

29 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 67

33,888

06-10 มีนาคม 67

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,888
รหัสทัวร์ IJXJ100
ทัวร์ญี่ปุ่น Blossom SAKURA TOKYO FUJI 5วัน3คืน XJ (IJXJ100)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอาท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – สวนโออิชิปาร์ค – ช้อปปิ้งย่านชิจูกุ
4  วัดอาซากุสะ - สวนอูเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - เทศกาล Nakameguro Cherry Blossom Festival – ห้างไดเวอร์ซิตี้
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอาท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – สวนโออิชิปาร์ค – ช้อปปิ้งย่านชิจูกุ
4  วัดอาซากุสะ - สวนอูเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - เทศกาล Nakameguro Cherry Blossom Festival – ห้างไดเวอร์ซิตี้
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2567

12-16 มีนาคม 2567

33,888

13-17 มีนาคม 2567

35,888

14-18 มีนาคม 2567

36,888

15-19 มีนาคม 2567

39,888

16-20 มีนาคม 2567

38,888

17-21 มีนาคม 2567

38,888

19-23 มีนาคม 2567

39,888

20-24 มีนาคม 2567

39,888

21-25 มีนาคม 2567

39,888

22-26 มีนาคม 2567

39,888

23-27 มีนาคม 2567

39,888

24-28 มีนาคม 2567

39,888

26-30 มีนาคม 2567

39,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,888
รหัสทัวร์ IJXJ98
ทัวร์ญี่ปุ่น White Snow TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ โยโกฮาม่า 5วัน 3คืน XJ (IJXJ98)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - สวนโออิชิปาร์ค - ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
4  ตลาดปลาซึกิจิ - พระใหญ่ไดบุตซึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – เทศกาลไฟประดับ Tokyo German Village Winter Illumination
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - สวนโออิชิปาร์ค - ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
4  ตลาดปลาซึกิจิ - พระใหญ่ไดบุตซึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – เทศกาลไฟประดับ Tokyo German Village Winter Illumination
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

01-05 มกราคม 67

39,888

03-07 มกราคม 67

39,888

05-09 มกราคม 67

39,888

07-11 มกราคม 67

39,888

10-14 มกราคม 67

39,888

12-16 มกราคม 67

39,888

14-18 มกราคม 67

39,888

17-21 มกราคม 67

37,888

19-23 มกราคม 67

34,888

21-25 มกราคม 67

34,888

24-28 มกราคม 67

34,888

26-30 มกราคม 67

34,888

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 67

35,888

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 67

35,888

02-06 กุมภาพันธ์ 67

36,888

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 67

35,888

01-05 มีนาคม 67

33,888

03-07 มีนาคม 67

33,888

06-10 มีนาคม 67

33,888

08-12 มีนาคม 67

33,888

10-14 มีนาคม 67

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,888
รหัสทัวร์ TNXJ160
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ " ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู" (TNXJ160)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

24 – 29 เมษายน 2567

33,888

25 – 30 เมษายน 2567

35,888

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567

35,888

27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567

35,888

30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567

35,888

01 – 06 พฤษภาคม 2567

35,888

02 – 07 พฤษภาคม 2567

35,888

03 – 08 พฤษภาคม 2567

35,888

04 – 09 พฤษภาคม 2567

35,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,888
รหัสทัวร์ TNXJ155
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI SHIBAZAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู (TNXJ155)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2567

20 – 25 เมษายน 2567

33,888

09 – 14 พฤษภาคม 2567

33,888

10 – 15 พฤษภาคม 2567

33,888

15 – 20 พฤษภาคม 2567

33,888

16 – 21 พฤษภาคม 2567

33,888

18 – 23 พฤษภาคม 2567

33,888

21 – 26 พฤษภาคม 2567

33,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น