ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
( ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมด 6 โปรแกรม )
ทัวร์รัสเซีย


ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ PVR19111
ทัวร์รัสเซีย SUPER PRO RUSSIA BY WY (MOSCOW- ZAGORSK) 5D3N BY OMAN AIR (PVR19111)
เส้นทาง มอสโคว์
รายละเอียด
วันแรก     กรุงเทพ – มอสโคว์ 
วันที่สอง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง–  มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม
วันที่สาม ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-ถนนอารบัต
วันที่สี่     ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์– IZMAILOVSKY SOUVENIR
วันที่ห้า   กรุงเทพ ฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

03-07 ก.ค.63

29,999

25-29 ก.ค.63

29,999

08-12 ส.ค.63

29,999

19-23 ก.ย.63

29,999

10-14 ต.ค.63

29,999

 ราคาเริ่มที่
37,900
รหัสทัวร์ WREK001A.2
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6วัน 6D3N EK (WREK001A.2)
เส้นทาง มอสโคว์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
D2  ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
D3  ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
D4  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
D5  จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
D6  กรุงเทพ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

2-7 ก.ค. 2563

37,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines


ราคาเริ่มที่
41,999
รหัสทัวร์ DKRSTG06
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6D4N TG (DKRSTG06)
เส้นทาง มอสโคว์
รายละเอียด
1  กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
2  เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มอสโคว์IZMAILOVO MARKET
3  พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva
4  พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ - สวนสาธารณะ VDNKH - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตว์ CIRCUS
5  สวนสาธารณะ ZARYADYE  - นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์-ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA - ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์
6  กรุงเทพ ฯ
 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง พค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

7 - 12 พ.ค. 63

41,999.-

 ราคาเริ่มที่
54,900
รหัสทัวร์ WREK002A
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน HIGH SPEED TRAIN 8D5N EK (WREK002A)
เส้นทาง มอสโคว์-เซ็นท์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด
D1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
D3  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
D4  สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
D5  มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
D6  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
D7  พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village
D8  ดูไบ – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

1-8 ก.ค. 2563

54,900

21-28 ก.ค. 2563

54,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines


ราคาเริ่มที่
59,900
รหัสทัวร์ IWY211
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน WY (IWY211)
เส้นทาง มอสโคว์
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์                 
วันที่ 2  มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 3  มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4  อนุสาวรีย์อโลชา - HUSKY FARM – LENIN NUCLEAR ICEBREAKER - ล่าแสงเหนือ
วันที่ 5  เมอร์มังส์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต
วันที่ 6  IZMAILOVO MARKET – เนินเขาสแปร์โรว์ - อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA -  ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว   
วันที่ 7  ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กพ,มีค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

04 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

59,900

18 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

59,900

10 – 16 มีนาคม 2563

59,900

 ราคาเริ่มที่
62,900
รหัสทัวร์ ITG813
ทัวร์รัสเซีย AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน TG (ITG813)
เส้นทาง มอสโคว์
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์     
วันที่ 2  มอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน - เมอร์มังส์
วันที่ 3  เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน (HUSKY SLEDDING) – มอสโคว 
วันที่ 5  กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล – ถนนอารบัต  
วันที่ 6  KOLOMENSKOYE WOODEN PALACE – สนามบิน โดโมเดโดโว
วันที่ 7  ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กพ,มีค 2563

วันเดินทาง

ราคา/ท่านละ

22 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

62,900

07 – 13 มีนาคม 2563

62,900