ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
( ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมด 11 โปรแกรม )
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย


ราคาเริ่มที่
48,888
รหัสทัวร์ VRUS85W57
ทัวร์รัสเซีย PROMOTION RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน BY W5 (VRUS85W57)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
3  ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  
4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
6  ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
7  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
8  สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
3  ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  
4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
6  ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
7  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
8  สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-21 มิถุนายน 2566

48,888

28 มิถุนายน-05 กรกฎาคม 2566

49,999

12-19 กรกฎาคม 2566

52,999  48,888

26 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566

52,999  49,999

09-16 สิงหาคม 2566

52,999  49,999

23-30 สิงหาคม 2566

52,999  49,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MahanAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
49,999
รหัสทัวร์ VRUS107W5
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 10 วัน 7 คืน BY W5 (VRUS107W5)
เส้นทาง ตุรกี
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
3  โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  
5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
6  รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
7  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย
8  เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้
9  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
10 สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
3  โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  
5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
6  รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
7  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย
8  เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้
9  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
10 สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28 มิถุนายน-05 กรกฎาคม 2566

59,999   51,999

    26 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2566

49,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MahanAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
49,999
รหัสทัวร์ GSVKO01
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA RETURN MOSCOW - SAINT PETERSBURGS 8วัน5คืน BY W5 (GSVKO01)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
D2  สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
D3  พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
D4  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – โบสถ์นิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
D5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม – การแสดงละครสัตว์ CIRCUS
D6  ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
D7  สนามบินวนูโคโว – สนามบินเตหะราน 
D8  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
See More

D1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
D2  สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
D3  พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
D4  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – โบสถ์นิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
D5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม – การแสดงละครสัตว์ CIRCUS
D6  ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
D7  สนามบินวนูโคโว – สนามบินเตหะราน 
D8  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 14 มิถุนายน 66

52,999

21 – 28 มิถุนายน 66

52,999

05 – 12 กรกฎาคม 66

52,999

19 – 26  กรกฎาคม 66

52,999

13 – 20 กันยายน 66

49,999

27 กย. – 04 ตค. 66

52,999

04 – 11 ตุลาคม 66

53,999

11 – 18 ตุลาคม 66

53,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MahanAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
55,555
รหัสทัวร์ VRUS85W56
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ซาบซ่าน มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน BY W5 (VRUS85W56)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
วันที่ 3  ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
วันที่ 4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) – ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด -โบสถ์นิโคลัส 
วันที่ 5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS 
วันที่ 6  ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
วันที่ 7  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 8  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
วันที่ 3  ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
วันที่ 4  พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) – ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด -โบสถ์นิโคลัส 
วันที่ 5  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS 
วันที่ 6  ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
วันที่ 7  สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 8  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-21 มิถุนายน 2566

58,888   55,555

28 มิถุนายน-05 กรกฎาคม 2566

59,999   55,555

12-19 กรกฎาคม 2566

59,999   55,555

26 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566

61,888   55,555

09-16 สิงหาคม 2566

60,999   55,555

23-30 สิงหาคม 2566

59,999   55,555

06-13 กันยายน 2566

59,999   55,555

20-27 กันยายน 2566

57,999   55,555

11-18 ตุลาคม 2566

61,888   55,555

18-25 ตุลาคม 2566

63,333   55,555

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MahanAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
59,999
รหัสทัวร์ BTIKT22S7
ทัวร์ไบคาล มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน S7 (BTIKT22S7)
เส้นทาง ไบคาล
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย  
D2  เอียคุตส์ • ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone 
D3  นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน
D4  เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
D5  เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย  • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์ 
D6  เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย  
D2  เอียคุตส์ • ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone 
D3  นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน
D4  เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
D5  เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย  • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์ 
D6  เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

06 – 11 ก.พ. 67

65,999

11 – 16 ก.พ. 67

65,999

13 – 18 ก.พ. 67

65,999

16 – 21 ก.พ. 67

65,999

20 – 25 ก.พ. 67

65,999

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 67

59,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน S7Airlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,900
รหัสทัวร์ TVEBAI01
ทัวร์รัสเซีย The Frosty Baikal ทัวร์ไบคาล 8 วัน 7 คืน By S7 (TVEBAI01)
เส้นทาง ไบคาล
รายละเอียด

D1  กรุงเทพ - อีร์คุตสค์ 
D2  อีร์คุตสค์ - เยี่ยมชม 3จุดหลักในเมือง -นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเขŒาไปในป†าที่ศูนย์ Baikal Dog Sledding Center
D3  อีร์คุตสค์ - เกาะโอลคอน -(เดินทัวรชมเกาะโอลคอน)
D4  ทัวรน้ำแข็งทางเหนือโดยรถตู้วินเทจ 4WDของกองทัพรัสเซีย
D5  ทัวรน้ำแข็งทางใต้โดยรถตู้วินเทจ 4WDของกองทัพรัสเซีย
D6  เกาะโอลคอน - ปั่›นจักรยานบนทะเลสาบน้ำแข็ง
D7  เกาะโอลคอน-อีร์คุตสค์ -เดินทางกลับเมืองอีร์คุตสค์ 
D8  สนามบิน
See More

D1  กรุงเทพ - อีร์คุตสค์ 
D2  อีร์คุตสค์ - เยี่ยมชม 3จุดหลักในเมือง -นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเขŒาไปในป†าที่ศูนย์ Baikal Dog Sledding Center
D3  อีร์คุตสค์ - เกาะโอลคอน -(เดินทัวรชมเกาะโอลคอน)
D4  ทัวรน้ำแข็งทางเหนือโดยรถตู้วินเทจ 4WDของกองทัพรัสเซีย
D5  ทัวรน้ำแข็งทางใต้โดยรถตู้วินเทจ 4WDของกองทัพรัสเซีย
D6  เกาะโอลคอน - ปั่›นจักรยานบนทะเลสาบน้ำแข็ง
D7  เกาะโอลคอน-อีร์คุตสค์ -เดินทางกลับเมืองอีร์คุตสค์ 
D8  สนามบิน
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

05-12 ก.พ 2567

69,900.-

13-20 ก.พ 2567

69,900.-

21-28 ก.พ 2567

71,900.-

    29 ก.พ -07 มี.ค 2567 71,900.-
 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน S7Airlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,999
รหัสทัวร์ GSIKT01
ทัวร์รัสเซีย ไบคาล RUSSIA BAIKAL 8D7N BY S7 บินตรง (GSIKT01)
เส้นทาง ไบคาล
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
วันที่ 2  สนามบินอีร์คุตสค์ – พักผ่อนในโรงแรม – เมืองลิสต์เวียนก้า – TALTSY MUSEUM – นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งกระเช้าชมวิว CHERSKY STONE – ตลาดปลา – โบสถ์คาซาน – เมืองอีร์คุตสค์
วันที่ 3  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ UAZ – ทะเลสาบไบคาล – เมืองคูชีร์ – SHAMAN ROCK
วันที่ 4  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน
วันที่ 5  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนใต้ของเกาะโอลค์ฮอน
วันที่ 6  กิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7  เมืองอีร์คุตสค์ – THE BABR MONUMENT – 130 QUARTER
วันที่ 8  สนามบินอีร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
วันที่ 2  สนามบินอีร์คุตสค์ – พักผ่อนในโรงแรม – เมืองลิสต์เวียนก้า – TALTSY MUSEUM – นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งกระเช้าชมวิว CHERSKY STONE – ตลาดปลา – โบสถ์คาซาน – เมืองอีร์คุตสค์
วันที่ 3  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ UAZ – ทะเลสาบไบคาล – เมืองคูชีร์ – SHAMAN ROCK
วันที่ 4  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน
วันที่ 5  เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนใต้ของเกาะโอลค์ฮอน
วันที่ 6  กิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7  เมืองอีร์คุตสค์ – THE BABR MONUMENT – 130 QUARTER
วันที่ 8  สนามบินอีร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 13 กุมภาพันธ์ 67

69,999

07 – 14 กุมภาพันธ์ 67

71,999

08 – 15 กุมภาพันธ์ 67

71,999

10 – 17 กุมภาพันธ์ 67

71,999

12 – 19 กุมภาพันธ์ 67

71,999

13 – 20 กุมภาพันธ์ 67

69,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน S7Airlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,999
รหัสทัวร์ BTDME22EK
ทัวร์มหัสจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี 8 วัน 5 คืน EK (BTDME22EK)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • Arabat Street
D3  พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • ละครสัตว์ Circus Show
D4  ตลาดอิสไมโลโว่ • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  พระราชวังแคทเธอรีน • อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด  • มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
D6  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)  •ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
D7  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •  ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ        
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • Arabat Street
D3  พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • ละครสัตว์ Circus Show
D4  ตลาดอิสไมโลโว่ • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  พระราชวังแคทเธอรีน • อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด  • มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
D6  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)  •ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
D7  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •  ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ        
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28 ก.ย. – 05 ต.ค. 66

69,999

04 – 11 ต.ค. 66

70,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,999
รหัสทัวร์ BTDME29EK
ทัวร์มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK (BTDME29EK)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • Zayard park • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว •  จัตุรัสแดง •  มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM  
D3  ตลาดอิสไมโลโว่ • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ Moscow • ละครสัตว์ Circus Show
D4  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารคาซาน • ถนนเนฟสกี้ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • รูปปั้นสฟิงซ์ ริมแม่น้ำเนว่า
D6  ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังแคทเธอรีน
D7  ถ่ายภาพกับประตูชัย Narva • ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • Zayard park • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว •  จัตุรัสแดง •  มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM  
D3  ตลาดอิสไมโลโว่ • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ Moscow • ละครสัตว์ Circus Show
D4  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารคาซาน • ถนนเนฟสกี้ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • รูปปั้นสฟิงซ์ ริมแม่น้ำเนว่า
D6  ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังแคทเธอรีน
D7  ถ่ายภาพกับประตูชัย Narva • ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11 – 18 ต.ค. 66

73,999

25 ต.ค. – 01 พ.ย. 66

69,999

01 – 08 พ.ย. 66

73,999

08 – 15 พ.ย. 66

73,999

15 – 22 พ.ย. 66

70,999

22 – 29 พ.ย. 66

73,999

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 66

74,999

06 – 13 ธ.ค. 66

74,999

13 – 20 ธ.ค. 66

74,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
70,999
รหัสทัวร์ BTDME01EK
เปิดเพิ่ม ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน EK (BTDME01EK)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • Arabat Street  
D3  พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • ละครสัตว์ Circus Show
D4  ตลาดอิสไมโลโว่ • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด  • มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
D6  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)  • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
D7  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •  ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
D2  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • Arabat Street  
D3  พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • ละครสัตว์ Circus Show
D4  ตลาดอิสไมโลโว่ • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค 
D5  พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด  • มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
D6  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)  • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
D7  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •  ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   
D8  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-21 มิ.ย.66

59,999

22-29 มิ.ย.66

59,999

    เปิดเพิ่ม !  21-28 ก.ค 66  74,999   70,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
73,900
รหัสทัวร์ GO3DMEEK001
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA IN TRAIN มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK (GO3DMEEK001)
เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รายละเอียด

1  กรุงเทพ – ดูไบ
2  ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – Zaryadye Park  - ถนนอารบัต
3  มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET –  สถานีรถไฟใต้ดิน  - ล่องเรือ RADISSON CRUISE
4  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – ละครสัตว์
5  นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
6  ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
7 โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน - Outlet Village Pulkovo – สนามบิน
8  ดูไบ - กรุงเทพฯ
See More

1  กรุงเทพ – ดูไบ
2  ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – Zaryadye Park  - ถนนอารบัต
3  มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET –  สถานีรถไฟใต้ดิน  - ล่องเรือ RADISSON CRUISE
4  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – ละครสัตว์
5  นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
6  ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
7 โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน - Outlet Village Pulkovo – สนามบิน
8  ดูไบ - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

20 – 27 กันยายน 2566

73,900.-

11 – 18 ตุลาคม 2566

75,900.-

18 – 25 ตุลาคม 2566

78,900.-

29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

75,900.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่