ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
( ทัวร์สิงคโปร์ ทั้งหมด 28 โปรแกรม )
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์


ราคาเริ่มที่
11,999
รหัสทัวร์ SPHZ16
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3วัน2คืน By SL (SPHZ16)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light  
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
D3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light  
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
D3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04-06 พฤษภาคม 2566

15,999. -

05-07 พฤษภาคม 2566

15,999. -

09-11 พฤษภาคม 2566

13,999. -

10-12 พฤษภาคม 2566

11,999. -

11-13 พฤษภาคม 2566

12,999. -

12-14 พฤษภาคม 2566

14,555. -

13-15 พฤษภาคม 2566

13,999. -

14-16 พฤษภาคม 2566

13,999. -

16-18 พฤษภาคม 2566

13,999. -

17-19 พฤษภาคม 2566

12,999. -

18-20 พฤษภาคม 2566

12,999. -

19-21 พฤษภาคม 2566

14,555. -

20-22 พฤษภาคม 2566

13,999. -

21-23 พฤษภาคม 2566

13,999. -

23-25 พฤษภาคม 2566

13,999. -

24-26 พฤษภาคม 2566

11,999. -

25-27 พฤษภาคม 2566

12,999. -

26-28 พฤษภาคม 2566

14,555. -

27-29 พฤษภาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

28-30 พฤษภาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

01-03 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

02-04 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

03-05 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

07-09 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

08-10 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

09-11 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

10-12 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

11-13 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

13-15 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

14-16 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

15-17 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

16-18 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

17-19 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

18-20 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

20-22 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

21-23 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

22-24 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

23-25 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

24-26 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

25-27 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

27-29 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

28-30 มิถุนายน 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

29 มิถุนายน – 01 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

30 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

01-03 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

02-04 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

04-06 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

05-07 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

06-08 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

07-09 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

08-10 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

09-11 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

11-13 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

12-14 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

13-15 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

14-16 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

15-17 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

16-18 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

18-20 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

19-21 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

11,999. -

20-22 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

21-23 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,555. -

22-24 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

23-25 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

25-27 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

13,999. -

26-28 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

12,999. -

27-29 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

14,999. -

28-30 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

29-31 กรกฏาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

30 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2566

USS Peak Season เพิ่ม 300

จาก 2,000 > 2,300

15,999. -

03 -05 สิงหาคม 2566

12,999. -

04-06 สิงหาคม 2566

14,555. -

05-07 สิงหาคม 2566

13,999. -

06-08 สิงหาคม 2566

13,999. -

08-10 สิงหาคม 2566

13,999. -

09-11 สิงหาคม 2566

11,999. -

10-12 สิงหาคม 2566

12,999. -

11-13 สิงหาคม 2566

14,999. -

12-14 สิงหาคม 2566

15,999. -

15-17  สิงหาคม 2566

13,999. -

16-18 สิงหาคม 2566

12,999. -

17-19 สิงหาคม 2566

12,999. -

18-20 สิงหาคม 2566

14,555. -

19-21  สิงหาคม 2566

13,999. -

20-22  สิงหาคม 2566

13,999. -

22-24  สิงหาคม 2566

13,999. -

23-25  สิงหาคม 2566

11,999. -

24-26 สิงหาคม 2566

12,999. -

25-27 สิงหาคม 2566

14,555. -

26-28  สิงหาคม 2566

13,999. -

27-29  สิงหาคม 2566

13,999. -

29-31  สิงหาคม 2566

13,999. -

30 สิงหาคม-01กันยายน 2566

12,999. -

31 สิงหาคม-02กันยายน 2566

12,999. -

01-03 กันยายน 2566

14,555. -

02-04 กันยายน 2566

13,999. -

03-05 กันยายน 2566

13,999. -

05-07 กันยายน 2566

13,999. -

06-08 กันยายน 2566

11,999. -

07-09 กันยายน 2566

12,999. -

08-10 กันยายน 2566

14,555. -

09-11 กันยายน 2566

13,999. -

10-12 กันยายน 2566

13,999. -

12-14 กันยายน 2566

12,999. -

13-15 กันยายน 2566

12,999. -

19-21 กันยายน 2566

13,999. -

20-22 กันยายน 2566

11,999. -

21-23 กันยายน 2566

12,999. -

22-24 กันยายน 2566

14,555. -

23-25 กันยายน 2566

13,999. -

24-26 กันยายน 2566

13,999. -

26-28 กันยายน 2566

13,999. -

27-29 กันยายน 2566

12,999. -

28-30 กันยายน 2566

12,999. -

29 กันยายน -01ตุลาคม 2566

14,555. -

30 กันยายน -02 ตุลาคม 2566

13,999. -

01-03 ตุลาคม 2566

13,999. -

03-05 ตุลาคม 2566

13,999. -

04-06 ตุลาคม 2566

12,999. -

05-07 ตุลาคม 2566

12,999. -

06-08 ตุลาคม 2566

14,555. -

07-09 ตุลาคม 2566

13,999. -

08-10 ตุลาคม 2566

13,999. -

10-12 ตุลาคม 2566

13,999. -

11-13 ตุลาคม 2566

13,999. -

12-14 ตุลาคม 2566

14,999. -

13-15 ตุลาคม 2566

15,999. -

14-16 ตุลาคม 2566

15,999. -

15-17 ตุลาคม 2566

14,999. -

17-19 ตุลาคม 2566

13,999. -

18-20 ตุลาคม 2566

13,999. -

19-21 ตุลาคม 2566

13,999. -

20-22 ตุลาคม 2566

14,999. -

21-23 ตุลาคม 2566

15,999. -

22-24 ตุลาคม 2566

14,999. -

25-27 ตุลาคม 2566

12,999. -

26-28 ตุลาคม 2566

13,999. -

27-29 ตุลาคม 2566

14,555. -

28-30 ตุลาคม 2566

13,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,999
รหัสทัวร์ SPHZ07
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE 3D2N TR (SPHZ07)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์  
D2  เลือกเที่ยวตามต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด 
D3  เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

 

See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์  
D2  เลือกเที่ยวตามต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด 
D3  เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

 วันที่ 20-22 พฤษภาคม (PROMO)

11,999. -

 วันที่ 26-28 พฤษภาคม

12,999. -

 วันที่ 27-29 พฤษภาคม

12,999. -

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2566

14,999. -

วันที่ 09-11 มิถุนายน 2566

12,999. -

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2566

12,999. -

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566

12,999. -

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566 (PROMO)

11,999. -

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

12,999. -

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2566

12,999. -

วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 07-09 กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566(PROMO)

11,999. -

วันที่ 21-23  กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 22-24  กรกฎาคม 2566

12,999. -

วันที่ 28-30กรกฎาคม 2566

15,999. -

วันที่ 29-31กรกฎาคม 2566

15,999. -

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566

12,999. -

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2566

11,999. -

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

14,999. -

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

12,999. -

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2566

12,999. -

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566

12,999. -

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2566

12,999. -

วันที่ 1-3 กันยายน 2566

12,999. -

วันที่ 2-4 กันยายน 2566

12,999. -

วันที่ 8-10กันยายน 2566

12,999. -

วันที่ 9-11กันยายน 2566

11,999. -

วันที่ 22-24กันยายน 2566

12,999. -

วันที่ 23-25 กันยายน 2566

12,999. -

วันที่ 29กันยายน - 1 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 30กันยายน - 2 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2566

15,999. -

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2566

13,999. -

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566

12,999. -

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566

14,999. -

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

15,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ GSSIN15
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE เริ่ดสะแมนแตน 3D2N TR (GSSIN15)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน –  อุโมงค์ต้นไม้ –  MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX 
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
วันที่ 3  GARDEN BY THE BAY   – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน –  อุโมงค์ต้นไม้ –  MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX 
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
วันที่ 3  GARDEN BY THE BAY   – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 03 เมษายน 2566

13,999

08 – 10 เมษายน 2566

14,999

13 – 15 เมษายน 2566

18,999

10 – 12 สิงหาคม 2566

12,999

11 – 13 สิงหาคม 2566

12,999

12 – 14 สิงหาคม 2566

14,999

04 – 06 ตุลาคม 2566

13,999

05 – 07 ตุลาคม 2566

13,999

06 – 08 ตุลาคม 2566

14,999

11 – 13 ตุลาคม 2566

13,999

12 – 14 ตุลาคม 2566

14,999

19 – 21 ตุลาคม 2566

13,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ SPHZ08
ทัวร์สิงคโปร์ Well-Known SINGAPORE 3D2N VZ (SPHZ08)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  
D3  วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ  
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  
D3  วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 1-3 เมษายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 12-14 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

15,999.-

วันที่ 13-15 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

16,999.-

วันที่ 14-16 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

16,999.-

วันที่ 15-17 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์

14,999.-

วันที่ 21-23 เมษายน 2566

13,999.-

วันที่ 22-24 เมษายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 2566 วันแรงงาน

15,999.-

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566

15,999.-

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566

13,999.-

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

13,999.-

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 วันหยุดยาว

15,999.-

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566

13,999.-

วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566

13,999.-

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566

13,999.-

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566

13,999.-

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 วันแม่

16,999.-

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

13,999.-

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566

13,999.-

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 (PROMOTION)

12,999.-

วันที่ 8-10 กันยายน 2566

13,999.-

วันที่ 22-24 กันยายน 2566

13,999.-

วันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566

13,999.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว

16,999.-

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว

15,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ GSSIN05
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N VZ (GSSIN05)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY   
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY   
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 03 เมษายน 2566

12,999

21 – 23 เมษายน 2566

12,999

06 – 08 พฤษภาคม 2566

12,999

12 – 14 พฤษภาคม 2566

12,999

26 – 28 พฤษภาคม 2566

12,999

16 – 18 มิถุนายน 2566

13,999

17 – 19 มิถุนายน 2566

13,999

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66

13,999

07 – 09 กรกฎาคม 2566

13,999

14 – 16 กรกฎาคม 2566

13,999

28 – 30 กรกฎาคม 2566

15,999

04 – 06 สิงหาคม 2566

13,999

12 – 14 สิงหาคม 2566

15,999

25 – 27 สิงหาคม 2566

12,999

08 – 10 กันยายน 2566

12,999

22 – 24 กันยายน 2566

12,999

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 66

12,999

06 – 08 ตุลาคม 2566

14,999

13 – 15 ตุลาคม 2566

15,999

14 – 16 ตุลาคม 2566

15,999

20 – 22 ตุลาคม 2566

15,999

21 – 23 ตุลาคม 2566

15,999

26 – 28 ตุลาคม 2566

14,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ BTSIN54VZ
ทัวร์มหัศจรรย์...สิงคโปร์ อะโลฮ่า 3 วัน 2 คืน VZ (BTSIN54VZ)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • มารีน่า เบย์ แซนด์ •การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
D2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
D3  เมอร์ไลอ้อน • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • มารีน่า เบย์ แซนด์ •การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
D2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
D3  เมอร์ไลอ้อน • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05 – 07 พ.ค. 66

15,999

12 – 14 พ.ค. 66

12,999

26 – 28 พ.ค. 66

13,999

02 – 04 มิ.ย. 66

15,999

16 – 18 มิ.ย. 66

14,999

30 – 02 ก.ค. 66

14,999

14 – 16 ก.ค. 66

14,999

21 – 23 ก.ค. 66

14,999

28 – 30 ก.ค. 66

16,999

12 – 14 ส.ค. 66

16,999

18 – 20 ส.ค. 66

13,999

25 – 27 ส.ค. 66

13,999

08 – 10 ก.ย. 66

13,999

15 – 17 ก.ย. 66

16,999

29 – 01 ต.ค. 66

13,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ GSSIN16
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE กิ๊บเก๋ยูเรก้า 3D2N TR (GSSIN16)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์           
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์           
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

15 – 17 เมษายน 2566

17,999

22 – 24 เมษายน 2566

13,999

10 – 12 มิถุนายน 2566

12,999

17 – 19 มิถุนายน 2566

12,999

15 – 17 กรกฎาคม 2566

12,999

22 – 24 กรกฎาคม 2566

12,999

19 – 21 สิงหาคม 2566

12,999

09 – 11 กันยายน 2566

13,999

23 – 25 กันยายน 2566

13,999

30 กันยายน – 02 ตุลาคม 66

13,999

07 – 09 ตุลาคม 2566

13,999

14 – 16 ตุลาคม 2566

14,999

18 – 20 ตุลาคม 2566

13,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ BTSIN55TR
ทัวร์มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น) 3 วัน 2 คืน TR (BTSIN55TR)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • อ่าวมารีน่า • เมอร์ไลอ้อน • มารีน่า เบย์ แซนด์ -การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮีลิกซ์ 
D2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
D3  อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • อ่าวมารีน่า • เมอร์ไลอ้อน • มารีน่า เบย์ แซนด์ -การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮีลิกซ์ 
D2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
D3  อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

30 ก.ค.-01 ส.ค. 66

14,999

01-03 ก.ย. 66

14,999

08-10 ก.ย. 66

14,999

22-24 ก.ย. 66

14,999

06-08 ต.ค. 66

14,999

03-05 พ.ย.66

14,999

17-19 พ.ย. 66

14,999

01-03 ธ.ค. 66

14,999

09-11 ธ.ค. 66

*วันรัฐธรรมนูญ*

17,999

15-17 ธ.ค. 66

14,999

31 ธ.ค.66-02 ม.ค. 67

*วันปีใหม่*

18,999

12-14 ม.ค. 67

13,999

26-28 ม.ค. 67

14,999

09-11 ก.พ. 67

14,999

24-26 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

16,999

08-10 มี.ค. 67

13,999

22-24 มี.ค. 67

14,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ GSSIN20
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE โอ้โหวว เวรี่กู๊ด 3D2N TR (GSSIN20)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW 
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
วันที่ 3  เมอร์ไลอ้อน – SULTAN MOSQUE – HAJI LANE – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW 
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
วันที่ 3  เมอร์ไลอ้อน – SULTAN MOSQUE – HAJI LANE – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

04 – 06 พฤศจิกายน 2566

13,999

11 – 13 พฤศจิกายน 2566

13,999

18 – 20 พฤศจิกายน 2566

13,999

25 – 27 พฤศจิกายน 2566

13,999

02 – 04 ธันวาคม 2566

15,999

03 – 05 ธันวาคม 2566

15,999

04 – 06 ธันวาคม 2566

14,999

09 – 11 ธันวาคม 2566

16,999

10 – 12 ธันวาคม 2566

15,999

22 – 24 ธันวาคม 2566

15,999

29 – 31 ธันวาคม 2566

18,999

30 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67

21,999

31 ธันวาคม 66 – 02 มกราคม 67

20,999

01 – 03 มกราคม 2567

16,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGSIN2305TR
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า - ฟรีเดย์ 1 วัน 3 วัน 2 คืน TR (ZGSIN2305TR)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
3  อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
3  อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 03 เมษายน 2566

15,990

07 – 09 เมษายน 2566

15,990

12 – 14 เมษายน 2566

18,990

27 – 29 พฤษภาคม 2566

14,990

09 – 11 มิถุนายน 2566

14,990

21 – 23 กรกฎาคม 2566

14,990

25 – 27 สิงหาคม 2566

14,990

02 – 04 กันยายน 2566

14,990

09 – 11 กันยายน 2566

14,990

16 – 18 กันยายน 2566

14,990

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

14,990

07 – 09 ตุลาคม 2566

16,990

14 – 16 ตุลาคม 2566

16,990

22 – 24 ตุลาคม 2566

16,990

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGSIN2308SQ
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฟรีเดย์ 1 วัน 3 วัน 2 คืน SQ (ZGSIN2308SQ)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
3  อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
3  อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22 – 24 ตุลาคม 2566

17,990

27 – 29 ตุลาคม 2566

16,990

28 – 30 ตุลาคม 2566

16,990

03 – 05 พฤศจิกายน 2566

16,990

04 – 06 พฤศจิกายน 2566

16,990

10 – 12 พฤศจิกายน 2566

16,990

11 – 13 พฤศจิกายน 2566

16,990

17 – 19 พฤศจิกายน 2566

16,990

18 – 20 พฤศจิกายน 2566

16,990

24 – 26 พฤศจิกายน 2566

16,990

25 – 27 พฤศจิกายน 2566

16,990

01 – 03 ธันวาคม 2566

16,990

02 – 04 ธันวาคม 2566

16,990

03 – 05 ธันวาคม 2566

16,990

08 – 10 ธันวาคม 2566

16,990

09 – 11 ธันวาคม 2566

18,990

10 – 12 ธันวาคม 2566

17,990

16 – 18 ธันวาคม 2566

16,990

22 – 24 ธันวาคม 2566

19,990

23 – 25 ธันวาคม 2566

19,990

29 – 31 ธันวาคม 2566

19,990

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

21,990

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ SPHZ10
ทัวร์สิงคโปร์ Delight SINGAPORE 3D2N FD (SPHZ10)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree  -  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)-Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  
D3  วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ      
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree  -  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)-Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  
D3  วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ      
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 12 -14 เมษายน 2566

18,999.-

วันที่ 13-15 เมษายน 2566

18,999.-

วันที่ 14-16 เมษายน 2566

18,999.-

วันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566

17,999.-

วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2566 (Promotion)

16,999. -

วันที่ 03-05  มิถุนายน 2566 (Promotion)

16,999. -

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566

17,999.-

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

17,999.-

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2566

17,999.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

17,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ GSSIN19
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3 วัน 2 คืน SQ (GSSIN19)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)            
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW
วันที่ 2  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)            
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 09 กรกฎาคม 2566

16,999

15 – 17 กรกฎาคม 2566

16,999

27 – 29 กรกฎาคม 2566

16,999

28 – 30 กรกฎาคม 2566

17,999

05 – 07 สิงหาคม 2566

16,999

10 – 12 สิงหาคม 2566

16,999

11 – 13 สิงหาคม 2566

16,999

13 – 15 สิงหาคม 2566

15,999

26 – 28 สิงหาคม 2566

15,999

01 – 03 กันยายน 2566

15,999

08 – 10 กันยายน 2566

15,999

22 – 24 กันยายน 2566

15,999

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 66

15,999

06 – 08 ตุลาคม 2566

16,999

07 – 09 ตุลาคม 2566

16,999

12 – 14 ตุลาคม 2566

17,999

13 – 15 ตุลาคม 2566

18,999

14 – 16 ตุลาคม 2566

16,999

20 – 22 ตุลาคม 2566

16,999

21 – 23 ตุลาคม 2566

18,999

22 – 24 ตุลาคม 2566

17,999

27 – 29 ตุลาคม 2566

16,999

28 – 30 ตุลาคม 2566

17,999

03 – 05 พฤศจิกายน 2566

16,999

04 – 06 พฤศจิกายน 2566

16,999

10 – 12 พฤศจิกายน 2566

16,999

17 – 19 พฤศจิกายน 2566

16,999

24 – 26 พฤศจิกายน 2566

16,999

02 – 04 ธันวาคม 2566

16,999

05 – 07 ธันวาคม 2566

16,999

10 – 12 ธันวาคม 2566

17,999

11 – 13 ธันวาคม 2566

16,999

15 – 17 ธันวาคม 2566

16,999

16 – 18 ธันวาคม 2566

16,999

23 – 25 ธันวาคม 2566

18,999

28 – 30 ธันวาคม 2566

18,999

01 – 03 มกราคม 2567

18,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,900
รหัสทัวร์ GO1SINSQ011
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน SQ (GO1SINSQ011)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – Gardens by the Bay  – ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – Marina Bay Sands – 
ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
2  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
3  อุโมงค์ต้นไม้ – Merlion Park  - China Town – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – The Jewel Changi – สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – Gardens by the Bay  – ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – Marina Bay Sands – 
ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
2  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
3  อุโมงค์ต้นไม้ – Merlion Park  - China Town – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – The Jewel Changi – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

29 - 31 กรกฎาคม 2566

17,900.-

12 - 14 สิงหาคม 2566

 (วันแม่แห่งชาติ)

18,900.-

29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566

17,900.-

13 - 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,900.-

21 - 23  ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช)

18,900.-

27 - 29  ตุลาคม 2566

17,900.-

17 - 19 พฤศจิกายน 2566

17,900.-

24 - 26 พฤศจิกายน 2566

17,900.-

3 - 5 ธันวาคม 256

(วันพ่อแห่งชาติ)

18,900.-

22 - 24 ธันวาคม 2566

17,900.-

29 - 31 ธันวาคม 2566

18,900.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ SPHZ02.3
ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N SQ (SPHZ02.3)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat Marina Bay Sand 
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)- Lau Pa Sat Food Center
D3 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat Marina Bay Sand 
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)- Lau Pa Sat Food Center
D3 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2566

19,999. -

วันที่ 09-11 มิถุนายน 2566

17,999. -

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2566

18,999. -

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

17,999. -

วันที่ 30 มิ.ย.-02 ก.ค 2566

18,999. -

วันที่ 07-09 กรกฏาคม 2566

18,999. -

วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2566

18,999. -

วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2566

18,999. -

วันที่ 22-24 กรกฏาคม 2566

20,999. -

วันที่ 04-06 สิงหาคม 2566

17,999. -

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

19,999. -

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

18,999. -

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566

18,999. -

วันที่ 01-03 กันยายน 2566

18,999. -

วันที่ 01-03 กันยายน 2566

18,999. -

วันที่ 22-24 กันยายน 2566

18,999. -

วันที่ 29 ก.ย.-01ต.ค. 2566

18,999. -

วันที่ 06-08 ตุลาคม 2566

18,999. -

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2566

20,999. -

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566

19,999. -

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

20,999. -

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2566

20,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ SPHZ04
ทัวร์สิงคโปร์ WELL Comeback SINGAPORE 4D3N TR (SPHZ04)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT 
D2  FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane-Marina Bay Sand   
D3  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
D4  วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพ

 

See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT 
D2  FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane-Marina Bay Sand   
D3  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
D4  วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพ

 

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 

19,999.-

วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 

19,999.-

วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 

20,999.-

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2566

18,999.-

วันที่ 7-10 กันยายน 2566   

19,999.-

วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 

19,999.-

วันที่ 26-29 ตุลาคม 2566 

19,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.1SL
ทัวร์สิงคโปร์ JACKSON WANG+PRACTICE 3D2N SL (SPHZF1.1SL)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
D3CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
D3CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-17 กันยายน 2566

21,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ SPHZMATCH01TR
ทัวร์สิงคโปร์ Superb The Match Tottenham Hotspur FC vs AS Roma 3D2N TR (SPHZMATCH01TR)
เส้นทาง สิงคโปร์-ฟุตบอล
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -National Stadium – ชมการแข่งขัน
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO
D3  CHINATOWN -วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -National Stadium – ชมการแข่งขัน
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO
D3  CHINATOWN -วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2566

21,999.

20,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 1,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.1TR
ทัวร์สิงคโปร์ JACKSON WANG+PRACTICE 3D2N TR (SPHZF1.1TR)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY  -เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO 
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY  -เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO 
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-17 กันยายน 2566

23,999.

21,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ SPHZ15
ทัวร์สิงคโปร์ WELL KNOWN PLUS++ SINGAPORE 4D3N VZ (SPHZ15)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT 
D2  FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane -Marina Bay Sand 
D3  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
D4  วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ   
See More

D กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT 
D2  FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane -Marina Bay Sand 
D3  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
D4  วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 13-16 ตุลาคม 2566  วันหยุดยาว

23,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.1SQ
ทัวร์สิงคโปร์ JACKSON WANG+PRACTICE 3D2N SQ (SPHZF1.1SQ)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-17 กันยายน 2566

26,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ SPHZ13
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE RICH & SMOOTH 4D3N SQ (SPHZ13)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  
D2  วัดพระเขี้ยวแก้ว – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - วัดซัมบาวัง -มารีน่า เบย์ แซนด์ – BUMBOAT  
D3  SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - OPTION เลือกซื่อบัตร UNIVERSAL STUDIO - LAU PA SAT FOOD CENTER            
D4  FORT CANNING PARK - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ   
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  
D2  วัดพระเขี้ยวแก้ว – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - วัดซัมบาวัง -มารีน่า เบย์ แซนด์ – BUMBOAT  
D3  SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - OPTION เลือกซื่อบัตร UNIVERSAL STUDIO - LAU PA SAT FOOD CENTER            
D4  FORT CANNING PARK - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 28-30 กรกฏาคม 2566

28,999.-

วันที่ 29 ก.ค.-01 ส.ค.2566

28,999.-

วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566

27,999.-

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2566

27,999.-

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2566

27,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ SPHZMATCH02SQ
ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล Superb The Match Tottenham Hotspur FC VS AS Roma 3D2N SQ (SPHZMATCH02SQ)
เส้นทาง สิงคโปร์-ฟุตบอล
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -National Stadium – ชมการแข่งขัน
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร Universal Studio
D3  CHINATOWN -วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -National Stadium – ชมการแข่งขัน
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร Universal Studio
D3  CHINATOWN -วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2566

27,999.

26,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 1,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.1SQ2
ทัวร์สิงคโปร์ JACKSON WANG+PRACTICE 3D2N SQ (SPHZF1.1SQ2)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO 
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO 
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-17 กันยายน 2566

28,999.

26,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
35,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.4TR
ทัวร์สิงคโปร์ JACKSON+POST MALONE + PRACTICE + RACE 3วัน2คืน TR (SPHZF1.4TR)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PADANG GRANDSTAND เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PADANG GRANDSTAND เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-17 กันยายน 2566

35,999.

33,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ScootAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
38,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.3SL
ทัวร์สิงคโปร์ FINAL RACE+POST MALONE+ROBBIE WILLIAM 3วัน2คืน SL (SPHZF1.3SL)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***
D3 CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***
D3 CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 16-18 กันยายน 2566

38,999.

36,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
41,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.3SQ
ทัวร์สิงคโปร์ FINAL RACE+POST MALONE+ROBBIE WILLIAM 3วัน2คืน SQ (SPHZF1.3SQ)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือชื้อ UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***                                                  
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือชื้อ UNIVERSAL STUDIO *** บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ ***                                                  
D3  CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 16-18 กันยายน 2566

41,999.

39,999.-

โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 31 พ.ค.66

รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
42,999
รหัสทัวร์ SPHZF1.2SQ
ทัวร์สิงคโปร์ FINAL RACE+ALL ARTISTS 4D3N SQ (SPHZF1.2SQ)
เส้นทาง สิงคโปร์-F1
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ   
D3  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   *บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ   
D4   CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
See More

D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)   
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  หรือซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO *บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ   
D3  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   *บัตร F1 PREMIER WALKABOUT เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ   
D4   CHINATOWN -  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 15-18 กันยายน 2566

42,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่