ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์อินเดีย
( ทัวร์อินเดีย ทั้งหมด 11 โปรแกรม )
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย


ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTJAI32FD
ทัวร์มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน FD (BTJAI32FD)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2567

19-22 ม.ค. 67

21,999

26-29 ม.ค. 67

20,999

09-12 ก.พ. 67

20,999

23-26 ก.พ. 67

22,999

01-04 มี.ค. 67

22,999

15-18 มี.ค. 67

22,999

29-01 เม.ย. 67

22,999

12-15 เม.ย. 67

23,999

17-20 พ.ค. 67

20,999

14-17 มิ.ย. 67

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGDEL23036E
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา EP.2 5 วัน 4 คืน 6E (ZGDEL23036E)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท
3  ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว  Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
4  ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล” - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท
5  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท
3  ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว  Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
4  ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล” - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท
5  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

12 – 16 มกราคม 2567

21,990

17 – 21 มกราคม 2567

21,990

19 – 23 มกราคม 2567

21,990

25 – 29 มกราคม 2567

21,990

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

19,990

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

22,990

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

22,990

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

21,990

06 – 10 มีนาคม 2567

21,990

13 – 17 มีนาคม 2567

21,990

15 – 19 มีนาคม 2567

21,990

20 – 24 มีนาคม 2567

21,990

21 – 25 มีนาคม 2567

21,990

22 – 26 มีนาคม 2567

21,990

27 – 31 มีนาคม 2567

21,990

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567

21,990

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,990
รหัสทัวร์ ZGSXR23066E
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค 6 วัน 5 คืน 6E (ZGSXR23066E)
เส้นทาง แคชเมียร์
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม - ศรีนาคา
3  ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
4  ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
5  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
6  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม - ศรีนาคา
3  ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
4  ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
5  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
6  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ. 2567

09 – 14 มกราคม 2567

27,990

16 – 21 มกราคม 2567

28,990

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

28,990

13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

28,990

20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

29,990

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

28,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ BTGAY51FD
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน FD (BTGAY51FD)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

21-25 ก.พ. 67

28,999

28-03 มี.ค. 67

28,999

06-10 มี.ค. 67

27,999

20-24 มี.ค. 67

27,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ BTDEL28TG
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน TG (BTDEL28TG)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2567

01-05 พ.ค. 67

28,999

01-05 มิ.ย. 67

27,999

18-22 ก.ค. 67

28,999

08-12 ส.ค. 67

28,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,990
รหัสทัวร์ ZGSXR24016E
ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6 วัน 5 คืน 6E (ZGSXR24016E)
เส้นทาง แคชเมียร์
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - ศรีนาคา
3  ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
4  ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
5  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
6  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
2  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - ศรีนาคา
3  ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
4  ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
5  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
6  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย.,พ.ค. 2567

12 -17 มีนาคม 2567

29,990

19 – 24 มีนาคม 2567

29,990

26 – 31 มีนาคม 2567

29,990

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567

29,990

03 – 08 เมษายน 2567

31,990

11 – 16 เมษายน 2567

35,990

12 – 17 เมษายน 2567

35,990

13 – 18 เมษายน 2567

35,990

01 – 06 พฤษภาคม 2567

31,990

02 – 07 พฤษภาคม 2567

31,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ BTDEL26TG
ทัวร์ มหัศจรรย์...อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา บินTG 5 วัน 3 คืน TG (BTDEL26TG)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

23-27 ก.พ. 67

29,999

06-10 มี.ค. 67

30,999

20-24 มี.ค. 67

30,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
31,999
รหัสทัวร์ BTSXR236E
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 5 วัน 4 คืน 6E (BTSXR236E)
เส้นทาง แคชเมียร์
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

24-28 ม.ค. 67

31,999

14-18 ก.พ. 67

32,999

21-25 ก.พ. 67

32,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ BTSXR226E
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน 6E (BTSXR226E)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,พ.ค. 2567

06-10 มี.ค. 67

32,999

20-24 มี.ค. 67

32,999

01-05 พ.ค. 67

33,999

30-03 มิ.ย. 67

33,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
38,900
รหัสทัวร์ TVEIN003
ทัวร์ Grand Kashmir in Winter แกรนด์ แคชเมียร์ อิน วินเทอร์ 7 วัน 6 คืน By IndiGo (TVEIN003)
เส้นทาง แคชเมียร์
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลี
D2  ศรีนาการ์ – พาฮาลแกม
D3  เมืองพาฮาลแกม – กุลมาร์ค
D4  กุลมาร์ค – ศรีนาการ์
D5  ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก – ศรีนาการ์
D6  ศรีนาการ์ - เดลี
D7  เดลี – กรุงเทพ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลี
D2  ศรีนาการ์ – พาฮาลแกม
D3  เมืองพาฮาลแกม – กุลมาร์ค
D4  กุลมาร์ค – ศรีนาการ์
D5  ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก – ศรีนาการ์
D6  ศรีนาการ์ - เดลี
D7  เดลี – กรุงเทพ
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

05 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2566
วันพ่อ

39,900

20 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2566
คริสต์มาส

39,900

28 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567
ปีใหม่

40,900

29 ธันวาคม - 04 มกราคม 2567
ปีใหม่

40,900

11 มกราคม - 17 มกราคม 2567
วันเด็ก

38,900

24 มกราคม - 30 มกราคม 2567

38,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน IndiGoAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
38,999
รหัสทัวร์ BTBOM23TG
ทัวร์มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ บิน TG 6 วัน 4 คืน TG (BTBOM23TG)
เส้นทาง อินเดีย
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

20-25 ก.พ. 67

38,999

19-24 มี.ค. 67

38,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่