ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์เกาหลี
( ทัวร์เกาหลี ทั้งหมด 39 โปรแกรม )
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี


ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TJJ02
ทัวร์เกาะเชจู JEJU GOLD PACKAGE AUTUMN 4 วัน 2 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ02)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66

19,999    7,999

 2 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

19,999    7,999

 3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

19,999    7,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

23,999    9,999

 6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

23,999    9,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

19,999    7,999

 9 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

19,999    7,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

25,999    10,999

 12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

29,999    12,999

 13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

25,999    10,999

 14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

23,999    9,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

23,999    9,999

 19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

25,999    10,999

 20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

29,999    12,999

 21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

25,999    10,999

 22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

23,999    9,999

 23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

21,999    8,999

 24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

21,999    8,999

 25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

23,999    9,999

 26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

25,999    10,999

 27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

25,999    10,999

 28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

23,999    9,999

 29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

19,999    7,999

 30 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

19,999    7,999

 31 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

19,999    7,999

 1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66

21,999    8,999

 2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

23,999    9,999

 3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

23,999    9,999

 4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

21,999    8,999

 5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

19,999    7,999

 6 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

19,999    7,999

 7 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

19,999    7,999

 8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

21,999    8,999

 9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

23,999    9,999

 10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

23,999    9,999

 11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

21,999    8,999

 12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

19,999    7,999

 13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

19,999    7,999

 14 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

19,999    7,999

 15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

21,999    8,999

 16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

23,999    9,999

 17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

23,999    9,999

 18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

21,999    8,999

 19 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

19,999    7,999

 20 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

19,999    7,999

 21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

19,999    7,999

 22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

21,999    8,999

 23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

23,999    9,999

 24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

23,999    9,999

 25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

21,999    8,999

 26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

19,999    7,999

 27 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

19,999    7,999

 28 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66

31,999    13,999

 2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TJJW02
ทัวร์เกาะเชจู Jeju Gold Package Winter 4D2N 7C 16DEC23-29FEB24 (TJJW02)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ภูเขาฮัลลาซาน - วัดยักชอนซา - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ภูเขาฮัลลาซาน - วัดยักชอนซา - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

21,999    7,999

17-20 ธ.ค 2566

21,999    7,999

18-21 ธ.ค 2566

21,999    7,999

19-22 ธ.ค 2566

21,999    7,999

20-23 ธ.ค 2566

23,999    8,999

21-24 ธ.ค 2566

25,999    9,999

22-25 ธ.ค 2566

25,999    9,999

23-26 ธ.ค 2566

25,999    9,999

24-27 ธ.ค 2566

25,999    9,999

25-28 ธ.ค 2566

25,999    9,999

26-29 ธ.ค 2566

27,999    10,999

27-30 ธ.ค 2566

29,999    11,999

28-31 ธ.ค 2566

31,999    12,999

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

35,999    14,999

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

33,999    13,999

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

31,999    12,999

01-04 ม.ค 2567

29,999    11,999

02-05 ม.ค 2567

27,999    10,999

03-06 ม.ค 2567

27,999    10,999

04-07 ม.ค 2567

27,999    10,999

05-08 ม.ค 2567

27,999    10,999

06-09 ม.ค 2567

25,999    9,999

07-09 ม.ค 2567

23,999    8,999

08-11 ม.ค 2567

23,999    8,999

09-12 ม.ค 2567

23,999    8,999

10-13 ม.ค 2567

25,999    9,999

11-14 ม.ค 2567

27,999    10,999

12-15 ม.ค 2567

27,999    10,999

13-16 ม.ค 2567

25,999    9,999

14-17 ม.ค 2567

23,999    8,999

15-18 ม.ค 2567

23,999    8,999

16-19 ม.ค 2567

23,999    8,999

17-20 ม.ค 2567

25,999    9,999

18-21 ม.ค 2567

27,999    10,999

19-22 ม.ค 2567

27,999    10,999

20-23 ม.ค 2567

25,999    9,999

21-24 ม.ค 2567

23,999    8,999

22-25 ม.ค 2567

23,999    8,999

23-26 ม.ค 2567

23,999    8,999

24-27 ม.ค 2567

25,999    9,999

25-28 ม.ค 2567

27,999    10,999

26-29 ม.ค 2567

27,999    10,999

27-30 ม.ค 2567

25,999    9,999

28 -31 ม.ค 2566

23,999    8,999

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

23,999    8,999

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

23,999    8,999

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

25,999    9,999

01-04 ก.พ 2567

27,999    10,999

02-05 ก.พ 2567

27,999    10,999

03-06 ก.พ 2567

25,999    9,999

04-07 ก.พ 2567

23,999    8,999

05-08 ก.พ 2567

23,999    8,999

06-09 ก.พ 2567

23,999    8,999

07-10 ก.พ 2567

25,999    9,999

08-11 ก.พ 2567

27,999    10,999

09-12 ก.พ 2567

27,999    10,999

10-13 ก.พ 2567

25,999    9,999

11-14 ก.พ 2567

23,999    8,999

12-15 ก.พ 2567

23,999    8,999

13-16 ก.พ 2567

23,999    8,999

14-17 ก.พ 2567

25,999    9,999

15-18 ก.พ 2567

27,999    10,999

16-19 ก.พ 2567

27,999    10,999

17-20 ก.พ 2567

25,999    9,999

18-21 ก.พ 2567

23,999    8,999

19-22 ก.พ 2567

23,999    8,999

20-23 ก.พ 2567

23,999    8,999

21-24 ก.พ 2567

25,999    9,999

22-25 ก.พ 2567

21,999    7,999

23-26 ก.พ 2567

31,999    12,999

24-27 ก.พ 2567

25,999    9,999

25-28 ก.พ 2567

25,999    9,999

26-29 ก.พ 2567

21,999    7,999

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

21,999    7,999

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

23,999    8,999

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

25,999    9,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TBUPRO2
ทัวร์พูซาน HOT PORMOTION BUSAN อิสระ1วัน รวมขึ้นรถไฟ Sky Capsule 4 วัน 2 คืน 7C (TBUPRO2)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-24 ส.ค 2566

15,999    7,999

22-25 ส.ค 2566

15,999    7,999

23-26 ส.ค 2566

16,999    8,499

24-27 ส.ค 2566

17,999    8,999

25-28 ส.ค 2566

17,999    8,999

26-29 ส.ค 2566

16,999    8,499

27-30 ส.ค 2566

15,999    7,999

28-31 ส.ค 2566

15,999    7,999

29 ส.ค-01 ก.ย 2566

15,999    7,999

30 ส.ค-02 ก.ย 2566

16,999    8,499

31 ส.ค-03 ก.ย 2566

17,999    8,999

01-04 ก.ย 2566

17,999    8,999

02-05 ก.ย 2566

16,999    8,499

03-06 ก.ย 2566

15,999    7,999

04-07 ก.ย 2566

15,999    7,999

05-08 ก.ย 2566

15,999    7,999

06-09 ก.ย 2566

16,999    8,499

07-10 ก.ย 2566

17,999    8,999

08-11 ก.ย 2566

17,999    8,999

09-12 ก.ย 2566

16,999    8,499

10-13 ก.ย 2566

15,999    7,999

11-14 ก.ย 2566

15,999    7,999

12-15 ก.ย 2566

15,999    7,999

13-16 ก.ย 2566

16,999    8,499

14-17 ก.ย 2566

17,999    8,999

15-18 ก.ย 2566

17,999    8,999

16-19 ก.ย 2566

16,999    8,499

17-20 ก.ย 2566

15,999    7,999

18-21 ก.ย 2566

15,999    7,999

19-22 ก.ย 2566

15,999    7,999

20-23 ก.ย 2566

16,999    8,499

21-24 ก.ย 2566

17,999    8,999

22-25 ก.ย 2566

17,999    8,999

23-26 ก.ย 2566

16,999    8,499

24-27 ก.ย 2566

15,999    7,999

25-28 ก.ย 2566

15,999    7,999

26-29 ก.ย 2566

15,999    7,999

27-30 ก.ย 2566

16,999    8,499

28ก.ย-01ต.ค 2566

17,999    8,999

29ก.ย-02ต.ค 2566

17,999    8,999

30ก.ย-03ต.ค 2566

16,999    8,499

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
8,999
รหัสทัวร์ TBU02
ทัวร์พูซาน Busan Pohang Busan Fever 4D2N พัก Haeundae 2คืน 7C 21AUG-29OCT23 (TBU02)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด-
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า-เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

 

See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด-
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า-เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

 

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

21-24 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

22-25 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

23-26 ส.ค 2566

25,999      9,999.-

24-27 ส.ค 2566

27,999      10,999.-

25-28 ส.ค 2566

27,999      10,999.-

26-39 ส.ค 2566

25,999      9,999.-

27-30 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

28-31 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

29 ส.ค-1 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

30 ส.ค-2 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

31 ส.ค-3 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

01-04 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

02-05 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

03-06 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

04-07 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

05-08 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

06-09 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

07-10 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

08-11 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

09-12 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

10-13 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

11-14 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

12-15 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

13-16 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

14-17 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

15-18 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

16-19 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

17-20 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

18-21 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

19-22 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

20-23 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

21-24 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

22-25 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

23-26 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

24-27 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

25-28 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

26-29 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

27-30 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

28 ก.ย- 01 ต.ค 2566

27,999      10,999.-

29 ก.ย- 02 ต.ค 2566

27,999      10,999.-

30 ก.ย- 03 ต.ค 2566

25,999      9,999.-

01-04 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

02-05 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

03-04 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

04-07 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

05-08 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

06-09 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

07-10 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

08-11 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

09-12 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

10-13 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

11-14 ต.ค 2566

31,999      13,999.-

12-15 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

13-16 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

14-17 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

15-18 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

16-19 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

17-20 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

18-21 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

19-22 ต.ค 2566

31,999      13,999.-

20-23 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

21-24 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

22-25 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

23-26 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

24-27 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

25-28 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

26-29 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

27-30 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

28-31 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

29 ต.ค – 01 พ.ย 2566

27,999      11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TBUW01
ทัวร์พูซาน Busan Winter Gold Package 4วัน2คืน พิเศษนอนแฮอุนแด2คืน 7C 16DEC23-29FEB24 (TBUW01)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สะพานควังอันรี - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  เอเปค นูรีมารู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน -LOTTE DUTY FREE - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สะพานควังอันรี - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  เอเปค นูรีมารู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน -LOTTE DUTY FREE - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

17-20 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

18-21 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

19-22 ธ.ค 2566

27,999    10,999.-

20-23 ธ.ค 2566

29,999   11,999.-

21-24 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

22-25 ธ.ค 2566

33,999    13,999.-

23-26 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

24-27 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

25-28 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

26-29 ธ.ค 2566

33,999    13,999.-

27-30 ธ.ค 2566

35,999    14,999.-

28-31 ธ.ค 2566

39,999    16,999.-

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

41,999    17,999.-

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

39,999    16,999.-

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

35,999    14,999.-

01-04 ม.ค 2567

33,999    13,999.-

02-05 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

03-06 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

04-07 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

05-08 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

06-09 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

07-09 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

08-11 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

09-12 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

10-13 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

11-14 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

12-15 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

13-16 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

14-17 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

15-18 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

16-19 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

17-20 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

18-21 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

19-22 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

20-23 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

21-24 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

22-25 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

23-26 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

24-27 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

25-28 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

26-29 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

27-30 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

28 -31 ม.ค 2566

27,999    10,999.-

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

01-04 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

02-05 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

03-06 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

04-07 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

05-08 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

06-09 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

07-10 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

08-11 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

09-12 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

10-13 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

11-14 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

12-15 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

13-16 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

14-17 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

15-18 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

16-19 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

17-20 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

18-21 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

19-22 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

20-23 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

21-24 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

22-25 ก.พ 2567

33,999    13,999.-

23-26 ก.พ 2567

35,999   14,999.-

24-27 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

25-28 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

26-29 ก.พ 2567

25,999    9,999.-

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

25,999    9,999.-

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

27,999   10,999.-

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

29,999   11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TBU03
ทัวร์พูซาน Busan Pohang Gold Package พิเศษนอนแฮอุนแด2คืน 4วัน2คืน 7C 30OCT-15DEC23 (TBU03)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า -  เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-  ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า -  เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-  ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

30 ต.ค 66-02 พ.ย 66

23,999     9,999.-

31 ต.ค 66-03 พ.ย 66

23,999     9,999.-

01-04 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

02-05 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

03-06 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

04-07 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

05-08 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

06-09 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

07-09 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

08-11 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

09-12 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

10-13 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

11-14 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

12-15 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

13-16 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

14-17 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

15-18 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

16-19 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

17-20 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

18-21 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

19-22 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

20-23 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

21-24 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

22-25 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

23-26 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

24-27 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

25-28 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

26-29 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

27-30 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

28 พ.ย-01 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

29 พ.ย-02 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

30 พ.ย-03 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

01-04 ธ.ค 2566

35,999     15,999.-

02-05 ธ.ค 2566

33,999     14,999.-

03-06 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

04-07 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

05-08 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

06-09 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

07-10 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

08-11 ธ.ค 2566

33,999     14,999.-

09-12 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

10-13 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

11-14 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

12-15 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

13-16 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

14-17 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

15-18 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TS02
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus 4วัน2คืน 7C 6AUG-15DEC23 (TS02)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

06-09 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

09-12 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

15-18 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

21-24 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

22-25 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

23-26 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

24-27 ส.ค 2566

26,999      11,499.-

25-28 ส.ค 2566

25,999      10,999.-

26-29 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

27-30 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

28-31 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

29 ส.ค-01 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

30 ส.ค-02 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

31 ส.ค-03 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

01-04 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

02-05 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

03-06 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

04-07 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

05-08 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

06-09 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

07-10 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

08-11 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

09-12 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

10-13 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

11-14 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

12-15 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

13-16 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

14-17 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

15-18 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

16-19 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

17-20 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

18-21 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

19-22 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

20-23 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

21-24 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

22-25 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

23-26 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

24-27 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

25-28 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

26-29 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

27-30 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

28 ก.ย- 01 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

29 ก.ย- 02 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

30 ก.ย- 03 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

01-04 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

02-05 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

03-04 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

04-07 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

05-08 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

06-09 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

07-10 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

08-11 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

09-12 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

10-13 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

11-14 ต.ค 2566

29,999      13,999.-

12-15 ต.ค 2566

33,998      15,999.-

13-16 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

14-17 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

15-18 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

16-19 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

17-20 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

18-21 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

19-22 ต.ค 2566

31,998      14,999.-

20-23 ต.ค 2566

33,998      15,999.-

21-24 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

22-25 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

23-26 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

24-27 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

25-28 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

26-29 ต.ค 2566

29,999      13,999.-

27-30 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

28-31 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

29 ต.ค – 01 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

30 ต.ค – 02 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

31 ต.ค – 03 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

01-04 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

02-05 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

03-06 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

04-07 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

05-08 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

06-09 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

07-09 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

08-11 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

09-12 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

10-13 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

11-14 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

12-15 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

13-16 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

14-17 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

15-18 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

16-19 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

17-20 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

18-21 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

19-22 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

20-23 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

21-24 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

22-25 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

23-26 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

24-27 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

25-28 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

26-29 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

27-30 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

28 พ.ย-01 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

29 พ.ย-02 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

30 พ.ย-03 ธ.ค 2566

29,999      13,999.-

01-04 ธ.ค 2566

31,998      14,999.-

02-05 ธ.ค 2566

30,999      14,499.-

03-06 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

04-07 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

05-08 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

06-09 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

07-10 ธ.ค 2566

29,999      13,999.-

08-11 ธ.ค 2566

33,998      15,999.-

09-12 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

10-13 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

11-14 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

12-15 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

13-16 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

14-17 ธ.ค 2566

28,999      13,499.-

15-18 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ TJJW01
ทัวร์เกาะเชจู Jeju Special Package Winter 5D3N 7C 16DEC23-29FEB24 (TJJW01)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เขาฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม- - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี- แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เขาฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม- - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี- แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-20 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

17-21 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

18-22 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

19-23 ธ.ค 2566

29,999.-    11,999.-

20-24 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

21-25 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

22-26 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

23-27 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

24-28 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

25-29 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

26-30 ธ.ค 2566

33,999.-    13,999.-

27-31 ธ.ค 2566

35,999.-    14,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

39,999.-    16,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

41,999.-    17,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

37,999.-    15,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

35,999.-    14,999.-

01-05 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

02-06 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

03-07 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

04-08 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

05-09 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

06-10 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

07-11 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

08-12 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

09-13 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

10-14 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

11-15 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

12-16 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

13-17 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

14-18 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

15-19 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

16-20 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

17-21 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

18-22 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

19-23 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

20-24 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

21-25 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

22-26 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

23-27 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

24-28 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

25-29 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

26-30 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

27-31 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

01-05 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

02-06 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

03-07 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

04-08 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

05-09 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

06-10 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

07-11 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

08-12 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

09-13 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

10-14 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

11-15 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

12-16 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

13-17 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

14-18 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

15-19 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

16-20 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

17-21 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

18-22 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

19-23 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

20-24 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

21-25 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

22-26 ก.พ 2567

35,999.-    14,999.-

23-27 ก.พ 2567

35,999.-    14,999.-

24-28 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

25-29 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

27,999.-    10,999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

29,999.-    11,999.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

31,999.-    12,999.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

31,999.-    12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ TJJ01
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5 วัน 3 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ01)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด  - คามิลเลีย ฮิลล์ 
D3  น้ำตกชอนจียอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - โชว์ JEJU ART CIRCUS SHOW - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถไฟเที่ยว ECOLAND -ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด  - คามิลเลีย ฮิลล์ 
D3  น้ำตกชอนจียอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - โชว์ JEJU ART CIRCUS SHOW - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถไฟเที่ยว ECOLAND -ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

33,999    14,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

35,999    15,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

33,999    14,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

37,999    16,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

37,999    16,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

37,999    16,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

35,999    15,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,499
รหัสทัวร์ TSW02
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+ Winter 4D2N 7C 16DEC-29FEB24 (TSW02)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

28,999     11,499.-

17-20 ธ.ค 2566

29,999     11,999.-

18-21 ธ.ค 2566

29,999     11,999.-

19-22 ธ.ค 2566

31,999     12,999.-

20-23 ธ.ค 2566

33,999     13,999.-

21-24 ธ.ค 2566

35,999     14,999.-

22-25 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

23-26 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

24-27 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

25-28 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

26-29 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

27-30 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

28-31 ธ.ค 2566

41,999     17,999.-

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

45,999     19,999.-

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

39,999     16,999.-

01-04 ม.ค 2567

37,999     15,999.-

02-05 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

03-06 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

04-07 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

05-08 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

06-09 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

07-09 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

08-11 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

09-12 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

10-13 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

11-14 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

12-15 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

13-16 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

14-17 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

15-18 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

16-19 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

17-20 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

18-21 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

19-22 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

20-23 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

21-24 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

22-25 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

23-26 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

24-27 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

25-28 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

26-29 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

27-30 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

28 -31 ม.ค 2566

33,999     13,999.-

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

01-04 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

02-05 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

03-06 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

04-07 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

05-08 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

06-09 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

07-10 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

08-11 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

09-12 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

10-13 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

11-14 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

12-15 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

13-16 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

14-17 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

15-18 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

16-19 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

17-20 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

18-21 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

19-22 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

20-23 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

21-24 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

22-25 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

23-26 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

24-27 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

25-28 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

26-29 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

33,999     13,999.-

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

34,999     14,499.-

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

35,999     14,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,499
รหัสทัวร์ TS03
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus 5วัน3คืน 7C 21AUG-15DEC23 (TS03)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ   
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ   
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-25 ส.ค 2566

26,999     11,499.-

22-26 ส.ค 2566

27,999     11,999.-

23-27 ส.ค 2566

29,999     12,999.-

24-28 ส.ค 2566

29,999     12,999.-

25-29 ส.ค 2566

28,999     12,499.-

26-30 ส.ค 2566

27,999     11,999.-

27-31 ส.ค 2566

26,999     11,499.-

28 ส.ค-01 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

29 ส.ค-02 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

30 ส.ค-03 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

31 ส.ค-04 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

01-05 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

02-06 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

03-07 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

04-08 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

05-09 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

06-10 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

07-11 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

08-12 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

09-13 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

10-14 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

11-15 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

12-16 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

13-17 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

14-18 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

15-19 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

16-20 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

17-21 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

18-22 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

19-23 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

20-24 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

21-25 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

22-26 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

23-27 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

24-28 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

25-29 ก.ย 2566

31,998    13,999.-

26-30 ก.ย 2566

32,999     14,499.-

27 ก.ย- 01 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

28 ก.ย- 02 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

29 ก.ย- 03 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

30 ก.ย- 04 ต.ค 2566

31,998    13,999.-

01-05 ต.ค 2566

29,999     13,999.-

02-06 ต.ค 2566

29,999     13,999.-

03-07 ต.ค 2566

28,999     13,499.-

04-08 ต.ค 2566

31,998     14,999.-

05-09 ต.ค 2566

31,998     14,999.-

06-10 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

07-11 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

08-12 ต.ค 2566

28,999    13,499.-

09-13 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

10-14 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

11-15 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

12-16 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

13-17 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

14-18 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

15-19 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

16-20 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

17-21 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

18-22 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

19-23 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

20-24 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

21-25 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

22-26 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

23-27 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

24-28 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

25-29 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

26-30 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

27-31 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

28 ต.ค – 01 พ.ย 25666

28,999    13,499.-

29 ต.ค – 02 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

30 ต.ค – 03 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

31 ต.ค – 04 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

01-05 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

02-06 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

03-07 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

04-08 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

05-09 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

06-10 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

07-11 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

08-12 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

09-13 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

10-14 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

11-15 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

12-16 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

13-17 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

14-18 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

15-19 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

16-20 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

17-21 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

18-22 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

19-23 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

20-24 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

21-25 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

22-26 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

23-27 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

24-28 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

25-29 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

26-30 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

27 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

28,999    13,499.-

28 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

29 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

30 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

34,999    16,499.-

01-05 ธ.ค 2566

37,999    17,999.-

02-06 ธ.ค 2566

32,999    15,499.-

03-07 ธ.ค 2566

30,999    14,499.-

04-08 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

05-09 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

06-10 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

07-11 ธ.ค 2566

35,999    16,999.-

08-12 ธ.ค 2566

35,999    16,999.-

09-13 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

10-14 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

11-15 ธ.ค 2566

28,999    13,499.-

12-16 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

13-17 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

14-18 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

15-19 ธ.ค 2566

30,999    14,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TJJBU01
ทัวร์เกาะเชจู พูซาน Wow Jeju Busan Pohang Autumn 5วัน3คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJBU01)
เส้นทาง เกาะเชจู-พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทันตกรรมหมอยุน – สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง -วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องสำอาง - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน-ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทันตกรรมหมอยุน – สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง -วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องสำอาง - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน-ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

 วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

41,999     18,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

43,999     19,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

41,999     18,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TJJBU02
ทัวร์เกาะเชจู-พูซาน Popular Package Busan2 Jeju1 พิเศษปูซานฟรีเดย์1วัน 5วัน3คืน 7C 1OCT-15DEC23(TJJBU02)
เส้นทาง เกาะเชจู-พูซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี -ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
D5  ชายหาดอีโฮเทอู - ถนนสายรุ้งเชจู - วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี -ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
D5  ชายหาดอีโฮเทอู - ถนนสายรุ้งเชจู - วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

 วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

41,999     18,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

43,999     19,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

41,999     18,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TSW03
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+ Winter 5D3N 7C 16DEC-29FEB24 (TSW03)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-20 ธ.ค 2566

34,999       14,499.-

17-21 ธ.ค 2566

33,999       13,999.-

18-22 ธ.ค 2566

33,999       13,999.-

19-23 ธ.ค 2566

35,999       14,999.-

20-24 ธ.ค 2566

37,999       15,999.-

21-25 ธ.ค 2566

39,999       16,999.-

22-26 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

23-27 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

24-28 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

25-29 ธ.ค 2566

43,999       18,999.-

26-30 ธ.ค 2566

45,999       19,999.-

27-31 ธ.ค 2566

47,999       20,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

53,999       23,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

51,999       22,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

49,999       21,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

45,999       19,999.-

01-05 ม.ค 2567

43,999       18,999.-

02-06 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

03-07 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

04-08 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

05-09 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

06-10 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

07-11 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

08-12 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

09-13 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

10-14 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

11-15 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

12-16 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

13-17 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

14-18 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

15-19 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

16-20 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

17-21 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

18-22 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

19-23 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

20-24 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

21-25 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

22-26 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

23-27 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

24-28 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

25-29 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

26-30 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

27-31 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

01-05 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

02-06 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

03-07 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

04-08 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

05-09 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

06-10 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

07-11 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

08-12 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

09-13 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

10-14 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

11-15 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

12-16 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

13-17 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

14-18 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

15-19 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

16-20 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

17-21 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

18-22 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

19-23 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

20-24 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

21-25 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

22-26 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

23-27 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

24-28 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

25-29 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

37,999       15,999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

38,999       16,499.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

39,999       16,999.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

39,999       16,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TSW01
ทัวร์เกาหลี พักสกีรีสอร์ท Seoul Gangwondo Ski Resort 5D3N 7C 1DEC-29FEB24 (TSW01)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ลานสกี-พักสกีรีสอร์ท
D3  ลานสกี (ช่วงเช้า) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล @ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ลานสกี-พักสกีรีสอร์ท
D3  ลานสกี (ช่วงเช้า) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล @ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

26-30 พ.ย 2566

33,999     13,999.-

27 พ.ย-01 ธ.ค 2566

33,999     13,999.-

28 พ.ย-02 ธ.ค 2566

34,999     14,499.-

29 พ.ย-03 ธ.ค 2566

35,999     14,999.-

30 พ.ย-04 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

01-05 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

02-06 ธ.ค 2566

40,999     17,499.-

03-07 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

04-08 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

05-09 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

06-10 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

07-11 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

08-12 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

09-13 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

10-14 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

11-15 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

12-16 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

13-17 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

14-18 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

15-19 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

16-20 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

17-21 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

18-22 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

19-23 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

20-24 ธ.ค 2566

41,999     17,999.-

21-25 ธ.ค 2566

43,999     18,999.-

22-26 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

23-27 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

24-28 ธ.ค 2566

45,999     19,999.-

25-29 ธ.ค 2566

47,999     20,999.-

26-30 ธ.ค 2566

49,999     21,999.-

27-31 ธ.ค 2566

51,999     22,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

57,999     25,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

55,999     24,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

53,999     23,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

49,999     21,999.-

01-05 ม.ค 2567

47,999     20,999.-

02-06 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

03-07 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

04-08 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

05-09 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

06-10 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

07-11 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

08-12 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

09-13 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

10-14 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

11-15 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

12-16 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

13-17 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

14-18 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

15-19 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

16-20 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

17-21 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

18-22 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

19-23 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

20-24 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

21-25 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

22-26 ม.ค 2567

41,999     17.999.-

23-27 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

24-28 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

25-29 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

26-30 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

27-31 ม.ค 2567

42,999     18,499.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

01-05 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

02-06 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

03-07 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

04-08 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

05-09 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

06-10 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

07-11 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

08-12 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

09-13 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

10-14 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

11-15 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

12-16 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

13-17 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

14-18 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

15-19 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

16-20 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

17-21 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

18-22 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

19-23 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

20-24 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

21-25 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

22-26 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

23-27 ก.พ 2567

43,999     18,999.-

24-28 ก.พ 2567

42,999     18,499.-

25-29 ก.พ 2567

41,999     17.999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

41,999     17.999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

41,999     17.999.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

42,999     18,499.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

42,999     18,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TSBU01
ทัวร์เกาหลี Seoul - Busan Platinum Package via KTX 6D4N 7C 21AUG-15DEC2023 (TSBU01)
เส้นทาง โซล-พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา- Coex Mall- คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT - สะพานควังอันรี  - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู
D6  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา- Coex Mall- คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT - สะพานควังอันรี  - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู
D6  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-26 ส.ค 2566

32,999      14,499.-

22-27 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

23-28 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

24-29 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

25-30 ส.ค 2566

33,999      14,999.-

26-31 ส.ค 2566

32,999      14,499.-

27 ส.ค-01 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

28 ส.ค-02 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

29 ส.ค-03 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

30 ส.ค-04 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

31 ส.ค-05 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

01-06 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

02-07 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

03-08 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

04-09 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

05-10 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

06-11 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

07-12 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

08-13 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

09-14 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

10-15 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

11-16 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

12-17 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

13-18 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

14-19 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

15-20 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

16-21 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

17-22 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

18-23 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

19-24 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

20-25 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

21-26 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

22-27 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

23-28 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

24-29 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

25-30 ก.ย 2566

35,999      15,999.-

26 ก.ย- 01 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

27 ก.ย- 02 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

28 ก.ย- 03 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

29 ก.ย- 04 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

30 ก.ย- 05 ต.ค 2566

34,999      15,499.-

05-10 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

06-11 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

07-12 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

08-13 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

09-14 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

10-15 ต.ค 2566

43,999      20,499.-

11-16 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

12-17 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

13-18 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

14-19 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

15-20 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

16-21 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

17-22 ต.ค 2566

41,999      19,499.-

18-23 ต.ค 2566

47,999      22,499.-

19-24 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

20-25 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

21-26 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

22-27 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

23-28 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

24-29 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

25-30 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

26-31 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

27 ต.ค- 01 พ.ย 2566

39,999      18,499.-

28 ต.ค- 02 พ.ย 2566

37,999      17,499.-

29 ต.ค- 03 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

30 ต.ค- 04 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

31 ต.ค- 05 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

01-06 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

02-07 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

03-08 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

04-09 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

05-10 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

06-11 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

07-12 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

08-13 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

09-14 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

10-15 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

11-16 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

12-17 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

13-18 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

14-19 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

15-20 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

16-21 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

17-22 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

18-23 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

19-24 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

20-25 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

21-26 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

22-27 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

23-28 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

24-29 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

25-30 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

26 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999      15,999.-

27 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

36,999      16,999.-

28 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

29 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

30 พ.ย- 05 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

01-06 ธ.ค 2566

47,999      22,499.-

02-07 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

03-08 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

04-09 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

05-10 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

06-11 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

07-12 ธ.ค 2566

47,999      22,499.-

08-13 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

09-14 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

10-15 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

11-16 ธ.ค 2566

35,999      16,499.-

12-17 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

13-18 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

14-19 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

15-20 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

16-21 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

17-22 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

18-23 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,499
รหัสทัวร์ TSBU02
ทัวร์เกาหลี Busan-Seoul Platinum Package via KTX 6D4N 7C 21AUG-15DEC23 (TSBU02)
เส้นทาง โซล-พูซาน
รายละเอียด

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง -ตลาดปลาจากัลชิ - ชายหาดแฮอุนแด
D3โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู  
D4ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - สะพานควังอันรี  - เดินทางปูซาน - โซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT -  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองครึ่งวัน
D5เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D6เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์- ศูนย์โสมเกาหลี และร้านขนมของฝาก
See More

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง -ตลาดปลาจากัลชิ - ชายหาดแฮอุนแด
D3โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู  
D4ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - สะพานควังอันรี  - เดินทางปูซาน - โซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT -  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองครึ่งวัน
D5เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D6เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์- ศูนย์โสมเกาหลี และร้านขนมของฝาก
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-26 ส.ค 2566

32,999      14,999.-

22-27 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

23-28 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

24-29 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

25-30 ส.ค 2566

33,999      15,499.-

26-31 ส.ค 2566

32,999      14,999.-

27 ส.ค-01 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

28 ส.ค-02 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

29 ส.ค-03 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

30 ส.ค-04 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

31 ส.ค-05 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

01-06 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

02-07 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

03-08 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

04-09 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

05-10 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

06-11 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

07-12 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

08-13 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

09-14 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

10-15 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

11-16 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

12-17 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

13-18 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

14-19 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

15-20 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

16-21 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

17-22 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

18-23 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

19-24 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

20-25 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

21-26 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

22-27 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

23-28 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

24-29 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

25-30 ก.ย 2566

35,999      16,499.-

26 ก.ย- 01 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

27 ก.ย- 02 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

28 ก.ย- 03 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

29 ก.ย- 04 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

30 ก.ย- 05 ต.ค 2566

34,999      15,999.-

05-10 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

06-11 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

07-12 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

08-13 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

09-14 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

10-15 ต.ค 2566

43,999      20,999.-

11-16 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

12-17 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

13-18 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

14-19 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

15-20 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

16-21 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

17-22 ต.ค 2566

41,999      19,999.-

18-23 ต.ค 2566

47,999      22,999.-

19-24 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

20-25 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

21-26 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

22-27 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

23-28 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

24-29 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

25-30 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

26-31 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

27 ต.ค- 01 พ.ย 2566

39,999      18,999.-

28 ต.ค- 02 พ.ย 2566

37,999      17,999.-

29 ต.ค- 03 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

30 ต.ค- 04 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

31 ต.ค- 05 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

01-06 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

02-07 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

03-08 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

04-09 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

05-10 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

06-11 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

07-12 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

08-13 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

09-14 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

10-15 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

11-16 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

12-17 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

13-18 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

14-19 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

15-20 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

16-21 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

17-22 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

18-23 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

19-24 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

20-25 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

21-26 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

22-27 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

23-28 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

24-29 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

25-30 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

26 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999      16,499.-

27 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

36,999      17,499.-

28 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

29 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

30 พ.ย- 05 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

01-06 ธ.ค 2566

47,999      22,999.-

02-07 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

03-08 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

04-09 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

05-10 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

06-11 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

07-12 ธ.ค 2566

47,999      22,999.-

08-13 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

09-14 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

10-15 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

11-16 ธ.ค 2566

35,999      16,999.-

12-17 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

13-18 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

14-19 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

15-20 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

16-21 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

17-22 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

18-23 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,499
รหัสทัวร์ TS05
ทัวร์เกาหลี Seoul - Seorak Autumn 5วัน3คืน 7C 4OCT-30NOV23 (TS05)
เส้นทาง ซอรัคซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ  - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ  - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

04-08 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

05-09 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

07-11 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

08-12 ต.ค 2566

34,999     15,499.-

09-13 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

10-14 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

11-15 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

12-16 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

14-18 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

15-19 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

16-20 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

17-21 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

18-22 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

19-23 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

21-25 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

22-26 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

23-27 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

24-28 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

25-29 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

26-30 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

28 ต.ค – 01 พ.ย 25666

35,999     15,999.-

29 ต.ค – 02 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

30 ต.ค – 03 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

31 ต.ค – 04 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

01-05 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

02-06 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

04-08 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

05-09 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

06-10 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

07-11 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

08-12 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

09-13 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

11-15 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

12-16 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

13-17 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

14-18 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

15-19 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

16-20 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

18-22 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

19-23 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

20-24 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

21-25 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

22-26 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

23-27 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

25-29 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

26-30 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

27 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999     15,499.-

28 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

35,999     15,999.-

29 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

37,999     16,999.-

30 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

40,999     18,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ IKBX36
ทัวร์เกาหลี Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน BX (IKBX36)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน               
3  LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง
ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน               
3  LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง
ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

19-23 ธันวาคม 2566

18,888

22-26 ธันวาคม 2566

24,888

26-30 ธันวาคม 2566

21,888

29 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567

27,888

02-06 มกราคม 2567

20,888

05-09 มกราคม 2567

21,888

09-13 มกราคม 2567

20,888

12-16 มกราคม 2567

21,888

16-20 มกราคม 2567

20,888

19-23 มกราคม 2567

21,888

23-27 มกราคม 2567

20,888

26-30 มกราคม 2567

21,888

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

02-06 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

06-10 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

09-13 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

13-17 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

16-20 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

20-24 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

23-27 กุมภาพันธ์ 2567

18,888

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ IKBX34
ทัวร์พูซาน Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน BX (IKBX34)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน 
3  LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง
ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน 
3  LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง
ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566

18,888

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566

18,888

01-05 พฤศจิกายน 2566

17,888

02-06 พฤศจิกายน 2566

17,888

07-11 พฤศจิกายน 2566

16,888

08-12 พฤศจิกายน 2566

17,888

09-13 พฤศจิกายน 2566

17,888

10-14 พฤศจิกายน 2566

17,888

14-18 พฤศจิกายน 2566

16,888

16-20 พฤศจิกายน 2566

17,888

21-25 พฤศจิกายน 2566

16,888

22-26 พฤศจิกายน 2566

17,888

24-28 พฤศจิกายน 2566

17,888

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566

16,888

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566

17,888

01-05 ธันวาคม 2566

19,888

05-09 ธันวาคม 2566

18,888

06-10 ธันวาคม 2566

18,888

07-11 ธันวาคม 2566

19,888

08-12 ธันวาคม 2566

19,888

11-15 ธันวาคม 2566

18,888

12-16 ธันวาคม 2566

18,888

13-17 ธันวาคม 2566

19,888

14-18 ธันวาคม 2566

19,888

15-19 ธันวาคม 2566

19,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ IKBX35
ทัวร์เกาหลี Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน BX (IKBX35)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – ลานสกีรีสอร์ต  
3  LF Square - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – ตลาดพื้นเมือง - จัตุรัสอีซุนชิน 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา  – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – ลานสกีรีสอร์ต  
3  LF Square - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – ตลาดพื้นเมือง - จัตุรัสอีซุนชิน 
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา  – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง -  Local Super Market - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

18-22 ธันวาคม 2566

18,888

20-24 ธันวาคม 2566

21,888

21-25 ธันวาคม 2566

22,888

25-29 ธันวาคม 2566

20,888

27-31 ธันวาคม 2566

22,888

28 ธันวาคม 2566 - 01 มกราคม 2567

26,888

01-05 มกราคม 2567

20,888

03-07 มกราคม 2567

21,888

04-08 มกราคม 2567

21,888

08-12 มกราคม 2567

20,888

10-14 มกราคม 2567

21,888

11-15 มกราคม 2567

21,888

15-19 มกราคม 2567

20,888

17-21 มกราคม 2567

21,888

18-22 มกราคม 2567

21,888

22-26 มกราคม 2567

20,888

24-28 มกราคม 2567

21,888

25-29 มกราคม 2567

21,888

29 มกราคม- 02 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

31 มกราคม- 04 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

01-05 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

05-09 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

07-11 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

08-12 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

14-18 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

15-19 กุมภาพันธ์ 2567

21,888

19-23 กุมภาพันธ์ 2567

20,888

21-25 กุมภาพันธ์ 2567

19,888

22-26 กุมภาพันธ์ 2567

19,888

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567

17,888

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

18,888

29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ IKBX32
ทัวร์เกาหลี Winter is Coming KOREA โซล สวนสนุกลอตเต้ เกาะนามิ K-CULTURE 5วัน3คืน BX (IKBX32)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – N Seoul Tower 
3  สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรHogaenamu Herb - ย่านฮงแด 
4  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช – พระราชวังเคียงบกกุง + ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง - K-CULTURE MUSEUM – จัตุรัสกวางฮวามุน+ K-CULTURE MEDIA ART - HiKR Ground - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง      
5  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – N Seoul Tower 
3  สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรHogaenamu Herb - ย่านฮงแด 
4  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช – พระราชวังเคียงบกกุง + ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง - K-CULTURE MUSEUM – จัตุรัสกวางฮวามุน+ K-CULTURE MEDIA ART - HiKR Ground - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง      
5  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

26-30 ตุลาคม 66

20,999

28 ตุลาคม -01 พฤศจิกายน 66

20,999

01-05 พฤศจิกายน 66

18,999

04-08 พฤศจิกายน 66

18,999

08-12 พฤศจิกายน 66

18,999

09 -13 พฤศจิกายน 66

18,999

11 -15 พฤศจิกายน 66

18,999

16 -20 พฤศจิกายน 66

17,999

22 -26 พฤศจิกายน 66

18,999

25 -29 พฤศจิกายน 66

18,999

30 พฤศจิกายน -04 ธันวาคม 66

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ STKR18
ทัวร์เกาหลี BUSAN LOVER 5 วัน 3 คืน บิน BX (STKR18)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
D2  สนามบินกิมแฮ – เดินเล่น และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเมืองปูซาน “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” - ชมวิวทะเลสวยๆ ณ ซองโด สกายวอร์ค – เดินเล่นตลาด
แฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - ชมวิวตึกสูงๆ สวยงามในยามค่ำคืน “ THE BAY 101”- เข้าสู่ที่พัก
D3  ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – แวะเช็คอิน!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE – ไหว้พระขอพรวัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – ช้อปปิ้งแบรนด์  เนมลดราคา 20 – 80% @ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล 
D4  โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! นำท่านไปนั่งรถไฟปุ๊กปิ๊ก “สกาย แคปซูล” - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) ห้างชินเซเกดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ –เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง (ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) 
D5   อุทยานแทจงแด (TAEJONGDAE PARK) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท-ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
D2  สนามบินกิมแฮ – เดินเล่น และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเมืองปูซาน “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” - ชมวิวทะเลสวยๆ ณ ซองโด สกายวอร์ค – เดินเล่นตลาด
แฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - ชมวิวตึกสูงๆ สวยงามในยามค่ำคืน “ THE BAY 101”- เข้าสู่ที่พัก
D3  ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – แวะเช็คอิน!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE – ไหว้พระขอพรวัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – ช้อปปิ้งแบรนด์  เนมลดราคา 20 – 80% @ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล 
D4  โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! นำท่านไปนั่งรถไฟปุ๊กปิ๊ก “สกาย แคปซูล” - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) ห้างชินเซเกดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ –เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง (ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) 
D5   อุทยานแทจงแด (TAEJONGDAE PARK) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท-ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2566

17,999

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2566

17,999

วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2566

17,999

วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2566

17,999

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566

18,999

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2566

22,999

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2566

21,999

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2566

22,999

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2566

20,999

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2566

20,999

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2566

23,999

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2566

23,999

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566

24,999

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2566

26,999

วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

28,999

วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

28,999

วันที่ 03 – 07 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 04 – 08 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 05 – 09 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 10 – 14 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 11 – 15 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 12 – 16 มกราคม 2567

22,999

วันที่ 17 – 21 มกราคม 2567