ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
( ทัวร์ไต้หวัน ทั้งหมด 31 โปรแกรม )
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน


ราคาเริ่มที่
14,999
รหัสทัวร์ BTTPE42SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE42SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

01-04 พ.ค. 67

17,999

03-06 พ.ค. 67

20,999

10-13 พ.ค. 67

18,999

19-22 พ.ค. 67

14,999

23-26 พ.ค. 67

18,999

30-02 มิ.ย. 67

17,999

01-04 มิ.ย. 67

19,999

03-06 มิ.ย. 67

18,999

20-23 มิ.ย. 67

17,999

27-30 มิ.ย. 67

18,999

29-02 ก.ค. 67

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ BTTPE24SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE24SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

05-08 ก.ค. 67

18,999

17-20 ก.ค. 67

15,999

18-21 ก.ค. 67

18,999

21-24 ก.ค. 67

20,999

24-27 ก.ค. 67

17,999

25-28 ก.ค. 67

19,999

28-31 ก.ค. 67

20,999

31-03 ส.ค. 67

16,999

01-04 ส.ค. 67

17,999

07-10 ส.ค. 67

16,999

10-13 ส.ค. 67

19,999

14-17 ส.ค. 67

15,999

15-18 ส.ค. 67

18,999

17-20 ส.ค. 67

18,999

23-26 ส.ค. 67

18,999

30-02 ก.ย. 67

18,999

06-09 ก.ย. 67

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE28SL
ทัวร์มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE28SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

04-07 ก.ค. 67

19,999

06-09 ก.ค. 67

19,999

12-15 ก.ค. 67

19,999

19-22 ก.ค. 67

21,999

20-23 ก.ค. 67

20,999

23-26 ก.ค. 67

19,999

26-29 ก.ค. 67

21,999

27-30 ก.ค. 67

20,999

29-01 ส.ค. 67

19,999

02-05 ส.ค. 67

19,999

03-06 ส.ค. 67

18,999

06-09 ส.ค. 67

16,999

08-11 ส.ค. 67

17,999

09-12 ส.ค. 67

20,999

11-14 ส.ค. 67

20,999

12-15 ส.ค. 67

20,999

16-19 ส.ค. 67

19,999

24-27 ส.ค. 67

19,999

31-03 ก.ย. 67

19,999

07-10 ก.ย. 67

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE66VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE66VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

03-06 ก.ค. 67

16,999

06-09 ก.ค. 67

20,999

10-13 ก.ค. 67

17,999

18-21 ก.ค. 67

22,999

21-24 ก.ค. 67

20,999

24-27 ก.ค. 67

20,999

01-04 ส.ค. 67

19,999

07-10 ส.ค. 67

18,999

11-14 ส.ค. 67

20,999

15-18 ส.ค. 67

19,999

24-27 ส.ค. 67

19,999

29-01 ก.ย. 67

20,999

13-16 ก.ย. 67

20,999

19-22 ก.ย. 67

16,999

21-24 ก.ย. 67

18,999

02-05 ต.ค. 67

18,999

04-07 ต.ค. 67

19,999

06-09 ต.ค. 67

19,999

12-15 ต.ค. 67

23,999

13-16 ต.ค. 67

21,999

18-21 ต.ค. 67

20,999

19-22 ต.ค. 67

21,999

20-23 ต.ค. 67

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE98VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE98VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

14-17 ก.ค. 67

19,999

21-24 ก.ค. 67

20,999

28-31 ก.ค. 67

20,999

04-07 ส.ค. 67

19,999

11-14 ส.ค. 67

20,999

25-28 ส.ค. 67

16,999

08-11 ก.ย. 67

17,999

22-25 ก.ย. 67

18,999

06-09 ต.ค. 67

19,999

11-14 ต.ค. 67

24,999

13-16 ต.ค. 67

20,999

20-23 ต.ค. 67

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE68VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE68VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

01-04 พ.ค. 67

22,999

08-11 พ.ค. 67

19,999

09-12 พ.ค. 67

19,999

16-19 พ.ค. 67

19,999

24-27 พ.ค. 67

19,999

31-03 มิ.ย. 67

21,999

02-05 มิ.ย. 67

17,999

12-15 มิ.ย. 67

16,999

15-18 มิ.ย. 67

18,999

19-22 มิ.ย. 67

17,999

22-25 มิ.ย. 67

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ ITVZ24
ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน VZ (ITVZ24)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2567

26-29 เมษายน 2567

17,888

09-12 พฤษภาคม 2567

17,888

16-19 พฤษภาคม 2567

17,888

23-26 พฤษภาคม 2567

17,888

06-09 มิถุนายน 2567

17,888

13-16 มิถุนายน 2567

17,888

20-23 มิถุนายน 2567

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTTPE82SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE82SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

02-05 พ.ค. 67

20,999

04-07 พ.ค. 67

21,999

16-19 พ.ค. 67

17,999

17-20 พ.ค. 67

18,999

22-25 พ.ค. 67

19,999

24-27 พ.ค. 67

18,999

31-03 มิ.ย. 67

19,999

02-05 มิ.ย. 67

20,999

07-10 มิ.ย. 67

22,999

13-16 มิ.ย. 67

18,999

14-17 มิ.ย. 67

18,999

21-24 มิ.ย. 67

18,999

28-01 ก.ค. 67

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTTPE88VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE88VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

19-22 พ.ค. 67

19,999

26-29 พ.ค. 67

19,999

02-05 มิ.ย. 67

17,999

23-26 มิ.ย. 67

18,999

30-03 ก.ค. 67

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ GSTPE22
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับV.2 4D3N VZ (GSTPE22)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

09 – 12 พฤษภาคม 2567

18,999

15 – 18 พฤษภาคม 2567

17,999

23 – 26 พฤษภาคม 2567

20,999

05 – 08 มิถุนายน 2567

17,999

12 – 15 มิถุนายน 2567

17,999

19 – 22 มิถุนายน 2567

17,999

17 – 20 กรกฎาคม 2567

17,999

25 – 28 กรกฎาคม 2567

20,999

26 – 29 กรกฎาคม 2567

20,999

01 – 04 สิงหาคม 2567

18,999

10 – 13 สิงหาคม 2567

20,999

22 – 25 สิงหาคม 2567

18,999

12 – 15 กันยายน 2567

17,999

18 – 21 กันยายน 2567

17,999

25 – 28 กันยายน 2567

17,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,899
รหัสทัวร์ CHVZT2
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน VZ (CHVZT2)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

18,899.-

วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

18,899.-

วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567

18,899.-

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567

17,899.-

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567

17,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,899
รหัสทัวร์ CHVZT1
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน บิน VZ (CHVZT1)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2566

20,899.-

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566

18,899.-

วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 18 - 21พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566

18,899.-

วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2566

คริสต์มาส

25,899.-

วันที่ 29ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 30ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 20 – 23 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567

19,899.-

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567

18,899.-

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567

18,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE56VZ
ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE56VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

10-14 พ.ค. 67

22,999

23-27 พ.ค. 67

22,999

05-09 มิ.ย. 67

18,999

20-24 มิ.ย. 67

21,999

12-16 ก.ค. 67

22,999

17-21 ก.ค. 67

22,999

08-12 ส.ค. 67

24,999

28-01 ก.ย. 67

19,999

11-15 ก.ย. 67

23,999

25-29 ก.ย. 67

21,999

03-07 ต.ค. 67

21,999

09-13 ต.ค. 67

24,999

18-22 ต.ค. 67

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE62SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE62SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2567

01-05 พ.ค. 67

22,999

05-09 พ.ค. 67

22,999

18-22 พ.ค. 67

20,999

22-26 พ.ค. 67

22,999

14-18 มิ.ย. 67

18,999

20-24 มิ.ย. 67

19,999

28-02 ก.ค. 67

21,999

04-08 ก.ค. 67

20,999

06-10 ก.ค. 67

20,999

18-22 ก.ค. 67

20,999

20-24 ก.ค. 67

22,999

25-29 ก.ค. 67

22,999

27-31 ก.ค. 67

22,999

01-05 ส.ค. 67

20,999

03-07 ส.ค. 67

19,999

08-12 ส.ค. 67

21,999

10-14 ส.ค. 67

22,999

14-18 ส.ค. 67

18,999

22-26 ส.ค. 67

20,999

29-02 ก.ย. 67

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE25SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE25SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

02-06 พ.ค. 67

22,999

04-08 พ.ค. 67

22,999

09-13 พ.ค. 67

20,999

19-23 พ.ค. 67

19,999

25-29 พ.ค. 67

19,999

30-03 มิ.ย. 67

20,999

01-05 มิ.ย. 67

22,999

06-10 มิ.ย. 67

21,999

13-17 มิ.ย. 67

19,999

27-01 ก.ค. 67

20,999

05-09 ก.ค. 67

20,999

11-15 ก.ค. 67

20,999

19-23 ก.ค. 67

22,999

26-30 ก.ค. 67

22,999

02-06 ส.ค. 67

20,999

07-11 ส.ค. 67

18,999

09-13 ส.ค. 67

22,999

15-19 ส.ค. 67

20,999

23-27 ส.ค. 67

21,999

05-09 ก.ย. 67

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ GSTPE03
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N VZ (GSTPE03)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

23 – 26 มีนาคม 2567

18,999

27 – 30 มีนาคม 2567

18,999

10 – 13 เมษายน 2567

27,999

13 – 16  เมษายน 2567

29,999

17 – 20 เมษายน 2567

18,999

24 – 27 เมษายน 2567

18,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNTPEVZ0123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว 4 วัน 3 คืน VZ บินเช้า-กลับบ่าย (TNTPEVZ0123)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

01 - 04 ก.พ. 67

19,888

03 - 06 ก.พ. 67

20,888

23 - 26 ก.พ. 67

23,888

24 - 27 ก.พ. 67

23,888

29 ก.พ. - 03 มี.ค. 67

20,888

07 - 10 มี.ค. 67

20,888

15 - 18 มี.ค. 67

20,888

21 - 24 มี.ค. 67

20,888

22 - 25 มี.ค. 67

20,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ GSTPE23
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรักV.2 5D4N VZ (GSTPE23)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2567

08 – 12 พฤษภาคม 2567

19,999

15 – 19 พฤษภาคม 2567

19,999

22 – 26 พฤษภาคม 2567

22,999

23 – 27 พฤษภาคม 2567

20,999

12 – 16 มิถุนายน 2567

19,999

19 – 23 มิถุนายน 2567

19,999

26 – 30 มิถุนายน 2567

19,999

03 – 07 กรกฎาคม 2567

19,999

10 – 14 กรกฎาคม 2567

19,999

17 – 21 กรกฎาคม 2567

19,999

24 – 28 กรกฎาคม 2567

19,999

25 – 29 กรกฎาคม 2567

23,999

10 – 14 สิงหาคม 2567

23,999

21 – 25 สิงหาคม 2567

20,999

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 67

20,999

11 – 15 กันยายน 2567

19,999

18 – 22 กันยายน 2567

19,999

19 – 23 กันยายน 2567

20,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE94VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE94VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

18-22 พ.ค. 67

23,999

29-02 มิ.ย. 67

22,999

13-17 มิ.ย. 67

22,999

26-30 มิ.ย. 67

19,999

04-08 ก.ค. 67

23,999

25-29 ก.ค. 67

26,999

02-06 ส.ค. 67

22,999

22-26 ส.ค. 67

23,999

05-09 ก.ย. 67

20,999

05-09 ต.ค. 67

23,999

10-14 ต.ค. 67

29,999

16-20 ต.ค. 67

23,999

22-26 ต.ค. 67

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE96JX
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI บินหรู..อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน JX (BTTPE96JX)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

23-26 พ.ค. 67

22,999

26-29 มิ.ย. 67

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTTPE69CI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน CI (BTTPE69CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

10-13 พ.ค. 67

20,999

21-24 มิ.ย. 67

21,999

19-22 ก.ค. 67

22,999

16-19 ส.ค. 67

21,999

30-02 ก.ย. 67

21,999

27-30 ก.ย. 67

20,999

11-14 ต.ค. 67

25,999

25-28 ต.ค. 67

24,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ BTTPE26SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE26SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

25-29 เม.ย. 67

21,999

27-01 พ.ค. 67

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ GSTPE18
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก 5D4N VZ (GSTPE18)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

10 – 14 เมษายน 2567

29,999

11 – 15 เมษายน 2567

30,999

12 – 16 เมษายน 2567

31,999

13 – 17 เมษายน 2567

31,999

18 – 22 เมษายน 2567

21,999

24 – 28 เมษายน 2567

20,999

25 – 29 เมษายน 2567

21,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0124
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5 วัน 4 คืน บินเช้า-กลับบ่าย FD (TNTPEFD0124)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

04 - 08 เม.ย. 67

24,888

12 - 16 เม.ย. 67

28,888

13 - 17 เม.ย. 67

28,888

24 - 28 เม.ย. 67

22,888

08 - 12 พ.ค. 67

22,888

15 - 19 พ.ค. 67

22,888

12 - 16 มิ.ย. 67

22,888

26 - 30 มิ.ย. 67

22,888

03 - 07 ก.ค. 67

22,888

18 - 22 ก.ค. 67

24,888

21 - 25 ส.ค. 67

22,888

04 - 08 ก.ย. 67

22,888

02 - 06 ต.ค. 67

24,888

19 - 23 ต.ค. 67

24,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ TNTPEIT0123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก.. 5 วัน 3 คืน IT บินดึก-กลับเย็น (TNTPEIT0123)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

21 - 25 ก.พ. 67

24,888

28 ก.พ. - 03 มี.ค. 67

22,888

06 - 10 มี.ค. 67

22,888

13 - 17 มี.ค. 67

22,888

20 - 24 มี.ค. 67

22,888

27 - 31 มี.ค. 67

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TigerAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ FMSSLTNN03
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI TAIWAN ALISHAN เที่ยว2อุทยาน อาหลีซาน เหย๋หลิว 6D4N SL (FMSSLTNN03)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

03 – 08 เม.ย. 67

24,999

  22,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ BTTPE36JX
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน JX (BTTPE36JX)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2567

15-19 พ.ค. 67

23,999

15-19 มิ.ย. 67

24,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ PJ025TPE
ทัวร์ไต้หวัน Hey Hey Taiwan Taroko ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ไทเป 4 วัน 3 คืน TG (PJ025TPE)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16-19 พ.ย. 66

25,999.-

23-26 พ.ย.66

26,999.-

3-6 ธ.ค.66

27,999.-

10-13 ธ.ค.66

27,999.-

16-19 ธ.ค.66

26,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ FMSSLHUNTNN02
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 NATIONAL PARK ไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลีซาน เหย๋หลิว 6D4N SL (FMSSLHUNTNN02)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

11 – 16 เม.ย. 67

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ FMSSLTNNHUN01
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 4 NATIONAL PARK เที่ยวครบ 4 อุทยาน อาหลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิว ไทผิงซาน 6D4N SL (FMSSLTNNHUN01)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

11 – 16 เม.ย. 67

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
33,999
รหัสทัวร์ BTTPE89TG
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน TG (BTTPE89TG)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2567

11-14 ต.ค. 67

35,999

23-26 ต.ค. 67

33,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่