ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
( ทัวร์ไต้หวัน ทั้งหมด 43 โปรแกรม )
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน


ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ FJLVZTPE5
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ (FJLVZTPE5)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
D2  COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง
D3  ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
D2  COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง
D3  ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 - 09 พฤษภาคม 2566

13,999

14 - 16 พฤษภาคม 2566

13,999

21 - 23 พฤษภาคม 2566

13,999

28 - 30 พฤษภาคม 2566

13,999

11 - 13 มิถุนายน 2566

13,999

18 – 20 มิถุนายน 2566

13,999

24 - 26 มิถุนายน 2566

14,999

1-3 กรกฎาคม 2566

14,999

8-10 กรกฎาคม 2566

14,999

15-17 กรกฎาคม 2566

14,999

5-7 สิงหาคม 2566

14,999

13-15 สิงหาคม 2566

14,999

19-21 สิงหาคม 2566

14,999

26-28 สิงหาคม 2566

14,999

16-18 กันยายน 2566

14,999

23-25 กันยายน 2566

14,999

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

14,999

7-9 ตุลาคม 2566

14,999

14-16 ตุลาคม 2566

17,999

15-17 ตุลาคม 2566

17,999

21-23 ตุลาคม 2566

17,999

22-24 ตุลาคม 2566

13,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ FJLVZTPE6
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ (FJLVZTPE6)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป – ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
D4  Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป – ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
D4  Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18 – 21 เมษายน 2566

16,990

25 – 28 เมษายน 2566

16,990

26 - 29 เมษายน 2566

16,990

1 – 4 พฤษภาคม 2566

19,990

3 – 6 พฤษภาคม 2566

19,990

6 – 9 พฤษภาคม 2566

16,990

10 – 13 พฤษภาคม 2566

15,990

14 – 17 พฤษภาคม 2566

15,990

17 – 20 พฤษภาคม 2566

15,990

20 – 23 พฤษภาคม 2566

16,990

24 – 27 พฤษภาคม 2566

15,990

7 – 10 มิถุนายน 2566

15,990

10 – 13 มิถุนายน 2566

16,990

14 – 17 มิถุนายน 2566

15,990

21 – 24 มิถุนายน 2566

15,990

28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2566

15,990

1 – 4 กรกฎาคม 2566

16,990

5 – 8 กรกฎาคม 2566

15,990

8 – 11 กรกฎาคม 2566

16,990

12 – 15 กรกฎาคม 2566

14,990

19 – 22 กรกฎาคม 2566

15,990

26 – 29 กรกฎาคม 2566

15,990

9 – 12 สิงหาคม 2566

15,990

16 – 19 สิงหาคม 2566

15,990

20 – 23 สิงหาคม 2566

15,990

23 – 26 สิงหาคม 2566

15,990

13 – 16 กันยายน 2566

15,990

20 – 23 กันยายน 2566

15,990

24 – 27 กันยายน 2566

15,990

27 – 30 กันยายน 2566

15,990

1 – 4 ตุลาคม 2566

15,990

8 – 11 ตุลาคม 2566

15,990

18 – 21 ตุลาคม 2566

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2316VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2316VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน
2  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง
4  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน
2  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง
4  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 04 เมษายน 2566

16,990

02 – 05 เมษายน 2566

16,990

03 – 06 เมษายน 2566

16,990

07 – 10 เมษายน 2566

22,990

08 – 11 เมษายน 2566

22,990

09 – 12 เมษายน 2566

22,990

10 – 13 เมษายน 2566

23,990

11 – 14 เมษายน 2566

25,990

13 – 16 เมษายน 2566

25,990

14 – 17 เมษายน 2566

25,990

15 – 18 เมษายน 2566

23,990

16 – 19 เมษายน 2566

16,990

17 – 20 เมษายน 2566

16,990

18 – 21 เมษายน 2566

16,990

19 – 22 เมษายน 2566

16,990

20 – 23 เมษายน 2566

16,990

21 – 24 เมษายน 2566

16,990

22 – 25 เมษายน 2566

16,990

23 – 26 เมษายน 2566

16,990

24 – 27 เมษายน 2566

16,990

25 – 28 เมษายน 2566

16,990

26 – 29 เมษายน 2566

16,990

27 – 30 เมษายน 2566

20,990

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566

21,990

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566

21,990

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566

18,990

02 – 05 พฤษภาคม 2566

18,990

03 – 06 พฤษภาคม 2566

19,990

04 – 07 พฤษภาคม 2566

19,990

05 – 08 พฤษภาคม 2566

19,990

06 – 09 พฤษภาคม 2566

17,990

07 – 10 พฤษภาคม 2566

15,990

08 – 11 พฤษภาคม 2566

14,990

09 – 12 พฤษภาคม 2566

14,990

10 – 13 พฤษภาคม 2566

15,990

11 – 14 พฤษภาคม 2566

17,990

12 – 15 พฤษภาคม 2566

17,990

13 – 16 พฤษภาคม 2566

17,990

14 – 17 พฤษภาคม 2566

15,990

15 – 18 พฤษภาคม 2566

14,990

16 – 19 พฤษภาคม 2566

14,990

17 – 20 พฤษภาคม 2566

15,990

18 – 21 พฤษภาคม 2566

17,990

19 – 22 พฤษภาคม 2566

17,990

20 – 23 พฤษภาคม 2566

17,990

21 – 24 พฤษภาคม 2566

15,990

22 – 25 พฤษภาคม 2566

14,990

23 – 26 พฤษภาคม 2566

14,990

24 – 27 พฤษภาคม 2566

15,990

25 – 28 พฤษภาคม 2566

17,990

26 – 29 พฤษภาคม 2566

17,990

27 – 30 พฤษภาคม 2566

17,990

28 – 31 พฤษภาคม 2566

15,990

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2566

14,990

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2566

14,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566

15,990

05 – 08 มิถุนายน 2566

17,990

14 – 17 มิถุนายน 2566

15,990

21 – 24 มิถุนายน 2566

15,990

05 – 08 สิงหาคม 2566

16,990

12 – 15 สิงหาคม 2566

20,990

26 – 29 สิงหาคม 2566

16,990

09 – 12 กันยายน 2566

16,990

16 – 19 กันยายน 2566

16,990

23 – 26 กันยายน 2566

16,990

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

16,990

04 – 10 ตุลาคม 2566

16,990

05 – 08 ตุลาคม 2566

17,990

06 – 09 ตุลาคม 2566

17,990

07 – 10 ตุลาคม 2566

17,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

20,990

13 – 16 ตุลาคม 2566

21,990

14 – 17 ตุลาคม 2566

20,990

18 – 21 ตุลาคม 2566

20,990

19 – 22 ตุลาคม 2566

20,990

20 – 23 ตุลาคม 2566

21,990

21 – 24 ตุลาคม 2566

21,990

22 – 25 ตุลาคม 2566

20,990

23 – 26 ตุลาคม 2566

20,990

24 – 27 ตุลาคม 2566

17,990

25 – 28 ตุลาคม 2566

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2315VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2315VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
4  ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
4  ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 04 เมษายน 2566

16,990

02 – 05 เมษายน 2566

16,990

03 – 06 เมษายน 2566

17,990

04 – 07 เมษายน 2566

17,990

12 – 15 เมษายน 2566

26,990

16 – 19 เมษายน 2566

16,990

17 – 20 เมษายน 2566

16,990

18 – 21 เมษายน 2566

16,990

19 – 22 เมษายน 2566

16,990

23 – 26 เมษายน 2566

16,990

26 – 29 เมษายน 2566

17,990

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566

20,990

01 – 04 พฤษภาคม 2566

17,990

02 – 05 พฤษภาคม 2566

17,990

05 – 08 พฤษภาคม 2566

20,990

07 – 10 พฤษภาคม 2566

16,990

10 – 13 พฤษภาคม 2566

16,990

14 – 17 พฤษภาคม 2566

16,990

21 – 24 พฤษภาคม 2566

16,990

24 – 27 พฤษภาคม 2566

16,990

26 – 29 พฤษภาคม 2566

16,990

28 – 31 พฤษภาคม 2566

16,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566

16,990

04 – 07 มิถุนายน 2566

19,990

07 – 10 มิถุนายน 2566

16,990

09 – 12 มิถุนายน 2566

16,990

14 – 17 มิถุนายน 2566

16,990

17 – 20 มิถุนายน 2566

16,990

07 – 10 กรกฎาคม 2566

16,990

15 – 18 กรกฎาคม 2566

16,990

22 – 25 กรกฎาคม 2566

16,990

28 – 31 กรกฎาคม 2566

19,990

10 – 13 สิงหาคม 2566

19,990

23 – 26 สิงหาคม 2566

16,990

25 – 28 สิงหาคม 2566

16,990

26 – 29 สิงหาคม 2566

16,990

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566

14,990

02 – 05 กันยายน 2566

16,990

08 – 11 กันยายน 2566

16,990

09 – 12 กันยายน 2566

16,990

13 – 16 กันยายน 2566

16,990

20 – 23 กันยายน 2566

16,990

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

16,990

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

16,990

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

16,990

10 – 13 ตุลาคม 2566

17,990

20 – 23 ตุลาคม 2566

20,990

25 – 28 ตุลาคม 2566

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2311VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2311VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
4  ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
4  ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 04 เมษายน 2566

17,990

02 – 05 เมษายน 2566

16,990

12 – 15 เมษายน 2566

25,990

14 – 17 เมษายน 2566

27,990

15 – 17 เมษายน 2566

17,990

16 – 19 เมษายน 2566

17,990

19 – 22 เมษายน 2566

16,990

20 – 23 เมษายน 2566

17,990

22 – 25 เมษายน 2566

17,990

26 – 29 เมษายน 2566

16,990

27 – 30 เมษายน 2566

20,990

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566

21,990

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566

18,990

01 – 04 พฤษภาคม 2566

18,990

02 – 05 พฤษภาคม 2566

18,990

06 – 09 พฤษภาคม 2566

17,990

07 – 10 พฤษภาคม 2566

14,990

12 – 15 พฤษภาคม 2566

17,990

13 – 16 พฤษภาคม 2566

17,990

14 – 17 พฤษภาคม 2566

15,990

17 – 20 พฤษภาคม 2566

15,990

19 – 22 พฤษภาคม 2566

17,990

20 – 23 พฤษภาคม 2566

17,990

24 – 27 พฤษภาคม 2566

15,990

25 – 28 พฤษภาคม 2566

17,990

27 – 30 พฤษภาคม 2566

17,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566

15,990

08 – 11 มิถุนายน 2566

17,990

10 – 13 มิถุนายน 2566

17,990

16 – 19 มิถุนายน 2566

17,990

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

17,990

01 – 04 กรกฎาคม 2566

17,990

08 – 11 กรกฎาคม 2566

17,990

14 – 17 กรกฎาคม 2566

17,990

22 – 25 กรกฎาคม 2566

17,990

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566

20,990

03 – 06 สิงหาคม 2566

17,990

12 – 15 สิงหาคม 2566

20,990

19 – 22 สิงหาคม 2566

17,990

24 – 27 สิงหาคม 2566

17,990

01 – 04 กันยายน 2566

17,990

07 – 10 กันยายน 2566

17,990

09 – 12 กันยายน 2566

17,990

14 – 17 กันยายน 2566

17,990

16 – 19 กันยายน 2566

17,990

21 – 24 กันยายน 2566

17,990

23 – 26 กันยายน 2566

17,990

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

17,990

05 – 08 ตุลาคม 2566

17,990

07 – 10 ตุลาคม 2566

18,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

20,990

22 – 25 ตุลาคม 2566

20,990

25 – 28 ตุลาคม 2566

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,999
รหัสทัวร์ FJLFDTPE2
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทะเลสาบ-เจิ้งปิง 4วัน3คืน By FD (FJLFDTPE2)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET 
D2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป – Cosmetics Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D4สนามบินนานาชาติเถาหยวน-สนามดอนเมือง
See More

D1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET 
D2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป – Cosmetics Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D4สนามบินนานาชาติเถาหยวน-สนามดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2566   

16,999

วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2566 

16,999

วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2566

16,999

วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2566

17,999

วันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2566

17,999

วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2566

16,999

วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2566

17,999

วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2566 

17,999

วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2566

17,999

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2566

17,999

วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2566

16,999

วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2566

16,999

วันที่ 7 – 10 กันยายน 2566

16,999

วันที่ 14 – 17 กันยายน 2566

16,999

วันที่ 21 – 24 กันยายน 2566

16,999

วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

16,999

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2566

17,999

วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2566

17,999

วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2566 

16,999

วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2566

16,999

วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566

17,999

วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2566

17,999

วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2566 

16,999

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2566

16,999

วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2566

17,999

วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2566   

17,999

วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2566

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ BTTPE24SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE24SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

24-27 พ.ค.66

15,999

25-28 พ.ค.66

16,999

26-29 พ.ค.66

17,999

31 พ.ค.-03 มิ.ย.66

16,999

01-04 มิ.ย.66

(วันหยุด)

20,999

02-05 มิ.ย.66

(วันหยุด)

22,999

07-10 มิ.ย.66

15,999

08-11 มิ.ย.66

17,999

09-12 มิ.ย.66

18,999

14-17 มิ.ย.66

17,999

15-18 มิ.ย.66

17,999

16-19 มิ.ย.66

18,999

21-24 มิ.ย.66

18,999

28 มิ.ย.-01 ก.ค.66

16,999

29 มิ.ย.-02 ก.ค.66

18,999

30 มิ.ย.-03 ก.ค.66

17,999

05-08 ก.ค.66

15,999

06-09 ก.ค.66

18,999

07-10 ก.ค.66

17,999

12-15 ก.ค.66

16,999

13-16 ก.ค.66

18,999

14-17 ก.ค.66

17,999

19-22 ก.ค.66

15,999

20-23 ก.ค.66

17,999

21-24 ก.ค.66

18,999

26-29 ก.ค.66

16,999

27-30 ก.ค.66

(วันหยุด)

20,999

28-31 ก.ค.66

(วันหยุด)

20,999

29 ก.ค.-01 ส.ค.66

20,999

01-04 ส.ค.66

(วันหยุด)

20,999

02-05 ส.ค.66

20,999

03-06 ส.ค.66

17,999

04-07 ส.ค.66

18,999

10-13 ส.ค.66

18,999

11-14 ส.ค.66

(วันหยุด)

20,999

17-20 ส.ค.66

17,999

18-21 ส.ค.66

18,999

24-27 ส.ค.66

17,999

25-28 ส.ค.66

18,999

31 ส.ค.-03 ก.ย.66

18,999

01-04 ก.ย.66

17,999

07-10 ก.ย.66

18,999

08-11 ก.ย.66

18,999

14-17 ก.ย.66

18,999

15-18 ก.ย.66

17,999

21-24 ก.ย.66

18,999

22-25 ก.ย.66

18,999

29 ก.ย.-02 ต.ค.66

20,999

05-08 ต.ค.66

20,999

06-09 ต.ค.66

20,999

12-15 ต.ค.66

20,999

13-16 ต.ค.66

(วันหยุด)

20,999

19-22 ต.ค.66

18,999

20-23 ต.ค.66

(วันหยุด)

20,999

21-24 ต.ค.66

20,999

26-29 ต.ค.66

18,999

27-30 ต.ค.66

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ FJLVZTPE61
ทัวร์ไต้หวัน Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ (FJLVZTPE61)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D3  ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
D4  ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) สนามบินนานาชาติเถาหยวน สู่สนามสุวรรณภูมิ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D3  ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
D4  ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) สนามบินนานาชาติเถาหยวน สู่สนามสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

13 – 16 เมษายน 2566

27,999

14 – 17 เมษายน 2566

27,999

21 – 24 เมษายน 2566

16,999

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

19,999

4 – 7 พฤษภาคม 2566

19,999

11 – 14 พฤษภาคม 2566

16,999

18 – 21 พฤษภาคม 2566

16,999

25 – 28 พฤษภาคม 2566

16,999

1 – 4 มิถุนายน 2566

19,999

2 – 5 มิถุนายน 2566

19,999

8 – 11 มิถุนายน 2566

16,999

15 – 18 มิถุนายน 2566

16,999

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

16,999

13 – 16 กรกฎาคม 2566

16,999

20 – 23 กรกฎาคม 2566

15,999

28 – 31 กรกฎาคม 2566

19,999

29 กรกฎาคม  - 1 สิงหาคม 2566

19,999

30 กรกฎาคม  - 2 สิงหาคม 2566

19,999

11 - 14 สิงหาคม 2566

19,999

17 – 20 สิงหาคม 2566

16,999

24 – 27 สิงหาคม 2566

16,999

7 – 10 กันยายน 2566

16,999

14 – 17 กันยายน 2566

16,999

21 – 24 กันยายน 2566

16,999

28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566

16,999

5 – 8 ตุลาคม 2566

16,999

12 – 15 ตุลาคม 2566

19,999

13 – 16 ตุลาคม 2566

19,999

19 – 22 ตุลาคม 2566

19,999

20 – 23 ตุลาคม 2566

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ GSTPE08
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN คุ้มเกินเบอร์ 4D2N IT (GSTPE08)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันที่ 2  ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
วันที่ 4  วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันที่ 2  ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
วันที่ 4  วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

21 – 24 กันยายน 2566

15,999

22 – 25 กันยายน 2566

15,999

12 – 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999

13 – 16 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999

19 – 22 ตุลาคม 2566

17,999

20 – 23 ตุลาคม 2566
(วันวันปิยมหาราช)

18,999

26 – 29 ตุลาคม 2566

15,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TigerAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ITVZ23
ทัวร์ไต้หวัน Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา VZ (ITVZ23)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

03-06 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

04-07 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

25-28 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

01-04 มีนาคม 2567

17,888

02-05 มีนาคม 2567

17,888

08-11 มีนาคม 2567

17,888

09-12 มีนาคม 2567

17,888

13-16 มีนาคม 2567

16,888

14-17 มีนาคม 2567

17,888

21-24 มีนาคม 2567

17,888

23-26 มีนาคม 2567

17,888

27-30 มีนาคม 2567

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ITVZ22
ทัวร์ไต้หวัน Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน VZ (ITVZ22)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

03-06 พฤศจิกายน 66

16,888

11-14 พฤศจิกายน 66

16,888

17-20 พฤศจิกายน 66

16,888

23-26 พฤศจิกายน 66

16,888

26-29 พฤศจิกายน 66

16,888

06-09 ธันวาคม 66

16,888

10-13 ธันวาคม 66

16,888

16-19 ธันวาคม 66

17,888

29 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67

29,888

17-20 มกราคม 67

16,888

24-27 มกราคม 67

16,888

26-29 มกราคม 67

17,888

28-31 มกราคม 67

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE64VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE64VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)    
D4  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง •  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)    
D4  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง •  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28 เม.ย.66 - 01 พ.ค.66

(วันหยุด)

21,999

04-07 พ.ค.66

(วันหยุด)

21,999

05-08 พ.ค.66

20,999

11-14 พ.ค.66

18,999

12-15 พ.ค.66

17,999

17-20 พ.ค.66

15,999

18-21 พ.ค.66

17,999

25-28 พ.ค.66

18,999

26-29 พ.ค.66

18,999

01-04 มิ.ย.66

19,999

02-05 มิ.ย.66

(วันหยุด)

21,999

08-11 มิ.ย.66

17,999

09-12 มิ.ย.66

18,999

15-18 มิ.ย.66

16,999

22-25 มิ.ย.66

17,999

23-26 มิ.ย.66

18,999

30 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66

17,999

06-09 ก.ค.66

16,999

14-17 ก.ค.66

17,999

20-23 ก.ค.66

18,999

21-24 ก.ค.66

18,999

27-30 ก.ค.66

(วันหยุด)

21,999

30 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66

19,999

31 ก.ค.66 – 03 ส.ค.66

16,999

01-04 ส.ค.66

(วันหยุด)

17,999

03-06 ส.ค.66

17,999

04-07 ส.ค.66

18,999

11-14 ส.ค.66

(วันหยุด)

20,999

17-20 ส.ค.66

17,999

25-28 ส.ค.66

16,999

31 ส.ค. 66 – 03 ก.ย.66

16,999

01-04 ก.ย.66

17,999

07-10 ก.ย.66

18,999

08-11 ก.ย.66

18,999

14-17 ก.ย.66

17,999

15-18 ก.ย.66

17,999

21-24 ก.ย.66

17,999

22-25 ก.ย.66

17,999

28 ก.ย.66 – 01 ต.ค.66

18,999

05-08 ต.ค.66

17,999

12-15 ต.ค.66

(วันหยุด)

21,999

13-16 ต.ค.66

(วันหยุด)

21,999

19-22 ต.ค.66

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ GSTPE03
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N VZ (GSTPE03)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง  
วันที่ 3  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 4  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง  
วันที่ 3  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 4  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 17 เมษายน 2566

25,999

15 – 18 เมษายน 2566

18,999

21 – 24 เมษายน 2566

17,999

22 – 25 เมษายน 2566

17,999

05 – 08 พฤษภาคม 2566

20,999

06 – 09 พฤษภาคม 2566

17,999

15 – 18 พฤษภาคม 2566

เปิดเพิ่ม

18,999

19 – 22 พฤษภาคม 2566

17,999

22 – 25 พฤษภาคม 2566

เปิดเพิ่ม

18,999

27 – 30 พฤษภาคม 2566

17,999

29 พ.ค – 1 มิ.ย 2566

เปิดเพิ่ม

18,999

02 – 05 มิถุนายน 2566

20,999

03 – 06 มิถุนายน 2566

20,999

16 – 19 มิถุนายน 2566

17,999

07 – 10 กรกฎาคม 2566

17,999

13 – 16 กรกฎาคม 2566

17,999

21 – 24 กรกฎาคม 2566

18,999

04 – 07 สิงหาคม 2566

18,999

11 – 14 สิงหาคม 2566

20,999

12 – 15 สิงหาคม 2566

20,999

24 – 27 สิงหาคม 2566

17,999

09 – 12 กันยายน 2566

18,999

15 – 18 กันยายน 2566

17,999

22 – 25 กันยายน 2566

17,999

06 – 09 ตุลาคม 2566

17,999

20 – 23 ตุลาคม 2566

21,999

21 – 24 ตุลาคม 2566

21,999

23 – 26 ตุลาคม 2566

16,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE28SL
ทัวร์มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE28SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3  ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-05 พ.ย.66

16,999

03-06 พ.ย.66

16,999

09-12 พ.ย.66

17,999

10-13 พ.ย.66

18,999

16-19 พ.ย.66

18,999

17-20 พ.ย.66

18,999

23-26 พ.ย.66

19,999

24-27 พ.ย.66

17,999

30 พ.ย.-03 ธ.ค.66

18,999

01-04 ธ.ค.66

18,999

02-05 ธ.ค.66

(วันหยุด)

20,999

03-06 ธ.ค.66

(วันหยุด)

19,999

07-10 ธ.ค.66

19,999

08-11 ธ.ค.66

(วันหยุด)

20,999

14-17 ธ.ค.66

18,999

15-18 ธ.ค.66

19,999

21-24 ธ.ค.66

18,999

22-25 ธ.ค.66

19,999

28-31 ธ.ค.66

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2320JX
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน (พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว) 4 วัน 3 คืน JX (ZGTPE2320JX)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง 
3  ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ซีเหมินติง  
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง 
3  ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ซีเหมินติง  
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

03 – 06 สิงหาคม 2566

17,990

11 – 14 สิงหาคม 2566

20,990

19 – 22 สิงหาคม 2566

17,990

25 – 28 สิงหาคม 2566

19,990

02 – 05 กันยายน 2566

19,990

07 – 10 กันยายน 2566

17,990

16 – 19 กันยายน 2566

19,990

23 – 26 กันยายน 2566

19,990

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

19,990

04 – 07 ตุลาคม 2566

19,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

21,990

20 – 23 ตุลาคม 2566

21,990

23 – 26 ตุลาคม 2566

21,990

28 – 31 ตุลาคม 2566

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ FMSSL
ทัวร์ไต้หวัน Charterflight Taiwan 3 อุทยาน 6วัน4คืน By SL (FMSSL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1สนามบินดอนเมือง  
D2สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง - จีหลงไนท์มาร์เก็ต
D3เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
D4ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D5COSMETIC SHOP – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง
D6โรงงานหินอ่อน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หาด 7 ดาว - สนามบินนานาชาติฮัวเหลียน – สนามบินดอนเมือง  
See More

D1สนามบินดอนเมือง  
D2สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง - จีหลงไนท์มาร์เก็ต
D3เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
D4ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D5COSMETIC SHOP – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง
D6โรงงานหินอ่อน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หาด 7 ดาว - สนามบินนานาชาติฮัวเหลียน – สนามบินดอนเมือง  
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

5 – 10 กรกฎาคม 2566

17,999

27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTTPE25SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE25SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้
D2  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน  
D5  สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้
D2  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน  
D5  สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

24-28 พ.ค.66

17,999

25-29 พ.ค.66

20,999

31 พ.ค.-04 มิ.ย.66

18,999

01-05 มิ.ย.66

(วันหยุด)

21,999

07-11 มิ.ย.66

19,999

08-12 มิ.ย.66

20,999

14-18 มิ.ย.66

17,999

15-19 มิ.ย.66

19,999

28 มิ.ย.-02 ก.ค.66

18,999

29 มิ.ย.-03 ก.ค.66

21,999

05-09 ก.ค.66

18,999

06-10 ก.ค.66

20,999

12-16 ก.ค.66

17,999

13-17 ก.ค.66

20,999

19-23 ก.ค.66

18,999

20-24 ก.ค.66

21,999

26-30 ก.ค.66

19,999

27-31 ก.ค.66

(วันหยุด)

21,999

28 ก.ค.-01 ส.ค.66

(วันหยุด)

22,999

29 ก.ค.-02 ส.ค.66

21,999

01-05 ส.ค.66

(วันหยุด)

22,999

02-06 ส.ค.66

21,999

03-07 ส.ค.66

20,999

04-08 ส.ค.66

20,999

10-14 ส.ค.66

(วันหยุด)

21,999

11-15 ส.ค.66

(วันหยุด)

22,999

17-21 ส.ค.66

19,999

18-22 ส.ค.66

20,999

24-28 ส.ค.66

20,999

25-29 ส.ค.66

21,999

31 ส.ค.-04 ก.ย.66

20,999

01-05 ก.ย.66

21,999

07-11 ก.ย.66

20,999

08-12 ก.ย.66

21,999

14-18 ก.ย.66

20,999

15-19 ก.ย.66

20,999

21-25 ก.ย.66

21,999

22-26 ก.ย.66

21,999

05-09 ต.ค.66

21,999

12-16 ต.ค.66

(วันหยุด)

22,999

13-17 ต.ค.66

(วันหยุด)

22,999

19-23 ต.ค.66

19,999

20-24 ต.ค.66

(วันหยุด)

22,999

26-30 ต.ค.66

20,999

27-31 ต.ค.66

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ GSTPE06
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN โอเค นัมเบอร์วัน 5D3N SL (GSTPE06)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 4  ศูนย์เครื่องสำอาง – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM – ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 5  ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 4  ศูนย์เครื่องสำอาง – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM – ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 5  ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 กันยายน 2566

17,999

09 – 13 กันยายน 2566

17,999

16 – 20 กันยายน 2566

17,999

23 – 27 กันยายน 2566

17,999

14 – 18 ตุลาคม 2566
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

20,999

21 – 25 ตุลาคม 2566
(วันวันปิยมหาราช)

19,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0423
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ตัวแม่จะแคร์เพื่อ 4 วัน 3 คืน FD (TNTPEFD0423)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน- เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต
3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก
4  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ
See More

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน- เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต
3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก
4  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 17 เมษายน 2566

(วันสงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

15 – 18 เมษายน 2566

(วันสงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

21,888

20 – 23 เมษายน 2566

19,888

22 – 25 เมษายน 2566

20,888

27 – 30 เมษายน 2566

21,888

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

05 – 08 พฤษภาคม 2566

20,888

11 – 14 พฤษภาคม 2566

20,888

19 – 22 พฤษภาคม 2566

19,888

25 – 28 พฤษภาคม 2566

18,888

26 – 29 พฤษภาคม 2566

18,888

01 – 04 มิถุนายน  2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

02 – 05 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

03 – 06 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

08 – 11 มิถุนายน 2566

19,888

15 – 18 มิถุนายน 2566

18,888

16 - 19 มิถุนายน 2566

19,888

23 – 26 มิถุนายน 2566

21,888

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

20,888

01 – 04 กรกฎาคม 2566

19,888

06 – 09 กรกฎาคม 2566

20,888

08 – 11 กรกฎาคม 2566

20,888

13 – 16 กรกฎาคม 2566

20,888

20 – 23 กรกฎาคม 2566

20,888

27 – 30 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

28 – 31 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

21,888

03 – 06 สิงหาคม 2566

20,888

05 – 08 สิงหาคม 2566

20,888

10 – 13 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

11 – 14 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

12 – 15 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

18 – 21 สิงหาคม 2566

18,888

24 – 27 สิงหาคม 2566

18,888

31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566

18,888

07 – 10 กันยายน 2566

18,888

14 – 17 กันยายน 2566

18,888

21 – 24 กันยายน 2566

18,888

23 – 26 กันยายน 2566

21,888

28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

21,888

30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

21,888

05 – 08 ตุลาคม 2566

21,888

06 – 09 ตุลาคม 2566

21,888

07 – 10 ตุลาคม 2566

21,888

12 – 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

13 - 16 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

14 – 17 ตุลาคม 2566

21,888

19 – 22 ตุลาคม 2566

21,888

20 – 23 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

21 – 24 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,899
รหัสทัวร์ CHVZT1
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน บิน VZ (CHVZT1)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2566

20,899.-

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566

18,899.-

วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 18 - 21พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566

18,899.-

วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2566

คริสต์มาส

25,899.-

วันที่ 29ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 30ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 20 – 23 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567

19,899.-

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567

18,899.-

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567

18,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE26SL
ทัวร์มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE26SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้  • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
D3  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน  
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้  • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
D3  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-06 พ.ย.66

18,999

03-07 พ.ย.66

19,999

09-13 พ.ย.66

20,999

10-14 พ.ย.66

20,999

16-20 พ.ย.66

20,999

17-21พ.ย.66

19,999

23-27 พ.ย.66

20,999

24-28 พ.ย.66

18,999

30 พ.ย.-04 ธ.ค.66

21,999

01-05 ธ.ค.66

(วันหยุด)

22,999

02-06 ธ.ค.66

(วันหยุด)

21,999

03-07 ธ.ค.66

(วันหยุด)

21,999

07-11 ธ.ค.66

(วันหยุด)

21,999

08-12 ธ.ค.66

(วันหยุด)

23,999

14-18 ธ.ค.66

19,999

15-19 ธ.ค.66

20,999

21-25 ธ.ค.66

20,999

22-26 ธ.ค.66

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE65VZ
ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE65VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ 
D2  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3  โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา •เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต    
D4  เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D5  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ 
D2  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3  โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา •เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต    
D4  เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D5  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04-08 พ.ค.66

(วันหยุด)

22,999

11-15 พ.ค.66

19,999

25-29 พ.ค.66

19,999

01-05 มิ.ย.66

(วันหยุด)

22,999

08-12 มิ.ย.66

20,999

22-26 มิ.ย.66

19,999

29 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66

18,999

06-10 ก.ค.66

18,999

13-17 ก.ค.66

19,999

20-24 ก.ค.66

18,999

27-31 ก.ค.66

(วันหยุด)

22,999

28 ก.ค.66 – 01 ส.ค.66

(วันหยุด)

23,999

29 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66

21,999

10-14 ส.ค.66

(วันหยุด)

23,999

17-21 ส.ค.66

19,999

24-28 ส.ค.66

20,999

31 ส.ค. 66 – 04 ก.ย.66

19,999

07-11 ก.ย.66

20,999

14-18 ก.ย.66

19,999

21-25 ก.ย.66

19,999

28 ก.ย.66 – 02 ต.ค.66

20,999

05-09 ต.ค.66

19,999

12-16 ต.ค.66

(วันหยุด)

23,999

19-23 ต.ค.66

(วันหยุด)

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ FJLCITPE4
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สุดเฟี้ยว 3วัน2คืน By CI (FJLCITPE4)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน -เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D2  Cosmetic Shop – ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)– พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3  ร้านสร้อย Germanium – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – MITSUI OUTLET PARK  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน -เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D2  Cosmetic Shop – ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)– พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3  ร้านสร้อย Germanium – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – MITSUI OUTLET PARK  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

23 – 25 เมษายน 2566

18,999

30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566

20,999

07 – 09 พฤษภาคม 2566

19,999

14 – 16 พฤษภาคม 2566

19,999

21 – 23 พฤษภาคม 2566

19,999

28 – 30 พฤษภาคม 2566

19,999

04 – 06 มิถุนายน 2566

20,999

11 – 13 มิถุนายน 2566

19,999

18 – 20 มิถุนายน 2566

19,999

25 – 27 มิถุนายน 2566

19,999

02 – 04 กรกฎาคม 2566

19,999

09 – 11 กรกฎาคม 2566

19,999

16 – 18 กรกฎาคม 2566

19,999

23 – 25 กรกฎาคม 2566

19,999

30 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

20,999

06 – 08 สิงหาคม 2566

19,999

13 – 15 สิงหาคม 2566

20,999

20 – 22 สิงหาคม 2566

19,999

27 – 29 สิงหาคม 2566

19,999

03 – 05 กันยายน 2566

19,999

10 – 12 กันยายน 2566

19,999

17 – 19 กันยายน 2566

19,999

24 – 26 กันยายน 2566

19,999

01 – 03 ตุลาคม 2566

19,999

08 – 10 ตุลาคม 2566

19,999

15 – 17 ตุลาคม 2566

19,999

22 – 24 ตุลาคม 2566

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2319BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2 5 วัน 3 คืน BR (ZGTPE2319BR)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
D2  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
D3  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
D4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY -ย่านซีเหมินติง 
D5  ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
D2  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
D3  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
D4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY -ย่านซีเหมินติง 
D5  ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 10 กรกฎาคม 2566

19,990

12 – 16 กรกฎาคม 2566

21,990

25 – 29 กรกฎาคม 2566

22,990

03 – 07 สิงหาคม 2566

21,990

11 – 15 สิงหาคม 2566

22,990

23 – 27 สิงหาคม 2566

21,990

07 – 11 กันยายน 2566

21,990

13 – 17 กันยายน 2566

21,990

20 – 24 กันยายน 2566

21,990

26 – 30 ตุลาคม 2566

22,990

17 – 21 พฤศจิกายน 2566

21,990

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

21,990

08 – 12 ธันวาคม 2566

23,990

14 – 18 ธันวาคม 2566

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EvaAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ FJLCITPE2
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan พาแอ่ว 5วัน4คืน By CI (FJLCITPE2)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินเชียงใหม่  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน -เมืองไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต
D3  ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D4  DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่ 
See More

D1  สนามบินเชียงใหม่  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน -เมืองไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
D2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต
D3  ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
D4  DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
       2566

วันเดินทาง

ราคา

19-23 พฤษภาคม 66

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ GSTPE04
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N VZ (GSTPE04)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้  
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง          
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 5  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้  
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง          
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 5  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 18 เมษายน 2566

28,999

15 – 19 เมษายน 2566

21,999

17 – 21 เมษายน 2566

19,999

21 – 25 เมษายน 2566

20,999

05 – 09 พฤษภาคม 2566

23,999

19 – 23 พฤษภาคม 2566

20,999

09 – 13 พฤษภาคม 2566

เปิดเพิ่ม

21,999

16 - 20 พฤษภาคม 2566

เปิดเพิ่ม

21,999

23-27 พฤษภาคม 2566

เปิดเพิ่ม

21,999

26 – 30 พฤษภาคม 2566

20,999

30 พ.ค – 3 มิ.ย 2566

เปิดเพิ่ม

21,999

02 – 06 มิถุนายน 2566

23,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

20,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

20,999

07 – 11 กรกฎาคม 2566

20,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

20,999

21 – 25 กรกฎาคม 2566

20,999

04 – 08 สิงหาคม 2566

20,999

11 – 15 สิงหาคม 2566

23,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

20,999

01 – 05 กันยายน 2566

20,999

15 – 19 กันยายน 2566

20,999

22 – 26 กันยายน 2566

20,999

19 – 23 ตุลาคม 2566

23,999

20 – 24 ตุลาคม 2566

23,999

23 – 27 ตุลาคม 2566

20,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE63CI
ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน CI (BTTPE63CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2  ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง
D3  ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2  ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง
D3  ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-04 มิ.ย.66

(วันหยุด)

23,999

27-30 ก.ค.66

(วันหยุด)

23,999

10-13 ส.ค.66

(วันหยุด)

23,999

21-24 ก.ย.66

22,999

05-08 ต.ค.66

21,999

19-22 ต.ค.66

(วันหยุด)

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ GSTPE07
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ตัวแม่ 6D4N SL (GSTPE07)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เข้าโรงแรม 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ปราสาทช็อกโกแลตโคน่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่  – เมืองเจียอี้  –  ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 3  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 5   ศูนย์เครื่องสำอาง – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง จีหลง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM – ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เข้าโรงแรม 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ปราสาทช็อกโกแลตโคน่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่  – เมืองเจียอี้  –  ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 3  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 5   ศูนย์เครื่องสำอาง – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง จีหลง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM – ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05 – 10 กันยายน 2566

19,999

12 – 17 กันยายน 2566

19,999

19 – 24 กันยายน 2566

19,999

10 – 15 ตุลาคม 2566
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

23,999

17 – 22 ตุลาคม 2566

19,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0523
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... TAIWAN รักใสใส หัวใจดวงเดิม 5 วัน 4 คืน FD (TNTPEFD0523)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง
3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง
3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

15 – 19 เมษายน 2566

(วันสงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

19 – 23 เมษายน 2566

22,888

22 – 26 เมษายน 2566

22,888

26 – 30 เมษายน 2566

23,888

27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566

(วันแรงงาน, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

11 – 15 พฤษภาคม 2566

20,888

13 – 17 พฤษภาคม 2566

(วันพืชมงคล, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

17 – 21 พฤษภาคม 2566

(วันพืชมงคล, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

24 – 28 พฤษภาคม 2566

22,888

27 – 31 พฤษภาคม 2566

22,888

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

01 – 05 มิถุนายน 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันวิสาขบูชา

, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

08 – 12 มิถุนายน 2566

22,888

10 – 14 มิถุนายน 2566

22,888

15 – 19 มิถุนายน 2566

20,888

22 – 26 มิถุนายน 2566

22,888

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2566

20,888

05 – 09 กรกฎาคม 2566

22,888

13 – 17 กรกฎาคม 2566

22,888

19 – 23 กรกฎาคม 2566

22,888

20 – 24 กรกฎาคม 2566

22,888

26 – 30 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

27 – 31 กรกฎาคม 2566

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

23,888

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566

21,888

03 – 07 สิงหาคม 2566

21,888

05 – 09 สิงหาคม 2566

21,888

09 – 13 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

10 – 14 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

12 – 16 สิงหาคม 2566

(วันแม่, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

17 – 21 สิงหาคม 2566

21,888

19 – 23 สิงหาคม 2566

20,888

23 – 27 สิงหาคม 2566

20,888

26 – 30 สิงหาคม 2566

21,888

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566

20,888

07 – 11 กันยายน 2566

20,888

14 – 18 กันยายน 2566

20,888

23 – 27 กันยายน 2566

20,888

04 – 08 ตุลาคม 2566

22,888

05 – 09 ตุลาคม 2566

22,888

07 – 11 ตุลาคม 2566

22,888

11 – 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

12 – 16 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

14 – 18 ตุลาคม 2566

21,888

18 – 22 ตุลาคม 2566

21,888

19 – 23 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

21 – 25 ตุลาคม 2566

(วันปิยมหาราช, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

24,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,888
รหัสทัวร์ TNKHHWE0123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... KAOHSIUNG รักใสใส หัวใจอาร์ตๆ 4วัน3คืน WE (TNKHHWE0123)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - เมืองเจียอี้ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองเกาสง – ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
3  อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน – เจดีย์มังกรเสือ – ขนมพายสับปะรด - Pier-2 Art Center - ห้างสรรพสินค้า KW2 – สะพานต้ากั่ง – ศูนย์แสดงดนตรีนครเกาสง - ตลาดนัดกลางคืนลิ่วเหอ
4  สถานกงสุลอังกฤษต๋าโก่ว - Dome of Light – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - เมืองเจียอี้ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองเกาสง – ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
3  อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน – เจดีย์มังกรเสือ – ขนมพายสับปะรด - Pier-2 Art Center - ห้างสรรพสินค้า KW2 – สะพานต้ากั่ง – ศูนย์แสดงดนตรีนครเกาสง - ตลาดนัดกลางคืนลิ่วเหอ
4  สถานกงสุลอังกฤษต๋าโก่ว - Dome of Light – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 05 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชมษ์พรรษา

21,888  20,888

03 – 06 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชมษ์พรรษา

21,888  20,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiSmile

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ FJLCITPE5
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan ปั๊วะปัง 4วัน3คืน By CI (FJLCITPE5)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองเจียอี้ – เหวินฮัวไนท์
D2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – Cosmetic Shop – เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D4  ชิมพายสับปะรด – Germanium – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองเจียอี้ – เหวินฮัวไนท์
D2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
D3  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – Cosmetic Shop – เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
D4  ชิมพายสับปะรด – Germanium – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

3 – 6 พฤษภาคม 2566

21,999

24 – 27 พฤษภาคม 2566

20,999

07 – 10 มิถุนายน 2566

20,999

14 – 17 มิถุนายน 2566

20,999

5 – 8 กรกฎาคม 2566

20,999

2 – 5 สิงหาคม 2566

21,999

23 – 26 สิงหาคม 2566

20,999

13 – 16 กันยายน 2566

20,999

4 – 7 ตุลาคม 2566

20,999

25 – 28 ตุลาคม 2566

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTTPE23CI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน CI (BTTPE23CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง
D3  ไทเป • ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  GERMANIUM • เมืองไทเป • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • Gloria Outlets  สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2  เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง
D3  ไทเป • ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  GERMANIUM • เมืองไทเป • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • Gloria Outlets  สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28 มิ.ย.-01 ก.ค.66

20,999

19-22 ก.ค.66

22,999

26-29 ก.ค.66

(วันหยุด)

22,999

16-19 ส.ค.66

22,999

27-30 ก.ย.66

22,999

18-21 ต.ค.66

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2309CI
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 4 วัน 3 คืน CI (ZGTPE2309CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว  
4 ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว  
4 ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12 – 15 เมษายน 2566

27,990

27 – 30 เมษายน 2566

21,990

04 – 07 พฤษภาคม 2566

23,990

11 – 14 พฤษภาคม 2566

23,990

18 – 21 พฤษภาคม 2566

21,990

25 – 28 พฤษภาคม 2566

21,990

01 – 04 มิถุนายน 2566

21,990

22 – 25 มิถุนายน 2566

22,990

13 – 16 กรกฎาคม 2566

21,990

27 – 30 กรกฎาคม 2566

23,990

10 – 13 สิงหาคม 2566

23,990

07 – 10 กันยายน 2566

21,990

14 – 17 กันยายน 2566

21,990

21 – 24 กันยายน 2566

21,990

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

21,990

05 – 08 ตุลาคม 2566

21,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

23,990

19 – 22 ตุลาคม 2566

22,990

26 – 29 ตุลาคม 2566

22,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2313CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน 3 คืน CI (ZGTPE2313CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล 
3  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล 
3  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12 – 15 เมษายน 2566

29,990

19 – 22 เมษายน 2566

21,990

10 – 13 พฤษภาคม 2566

21,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566

21,990

21 – 24 มิถุนายน 2566

22,990

12 – 15 กรกฎาคม 2566

21,990

09 – 12 สิงหาคม 2566

23,990

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566

21,990

20 – 23 กันยายน 2566

21,990

11 – 14 ตุลาคม 2566

23,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ TNTPECI2123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... Taiwan สวยสับ ฉบับตัวมัม 4วัน 3 คืน CI (TNTPECI2123)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน - เมืองเถาหยวน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจี่ย
2  กระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านเก้าชนเผ่า – ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - GLORIA OUTLET - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก
3  ขนมพายสับปะรด – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ย่านซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 
See More

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน - เมืองเถาหยวน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจี่ย
2  กระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านเก้าชนเผ่า – ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - GLORIA OUTLET - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก
3  ขนมพายสับปะรด – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ย่านซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

27 – 30 เมษายน 2566

24,888

11 – 14 พฤษภาคม 2566

24,888

25 – 28 พฤษภาคม 2566

23,888

08 – 11 มิถุนายน 2566

23,888

22 – 25 มิถุนายน 2566

25,888

06 – 09 กรกฎาคม 2566

23,888

20 – 23 กรกฎาคม 2566

24,888

03 – 06 สิงหาคม 2566

24,888

17 – 20 สิงหาคม 2566

24,888

31 สิงหาคม – 03 กันยายน

23,888

14 – 18 กันยายน 2566

23,888

28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

25,888

12 – 15 ตุลาคม 2566

(วันคล้ายวันสวรรคต, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

25,888

26 – 29 ตุลาคม 2566

25,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ TNKHHWE0223
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ใต้ก็ไป เหนือก็มา 5 วัน 4 คืน WE (TNKHHWE0223)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – เมืองเกาสง - Pier-2 Art Center – ห้างสรรพสินค้า KW2 – สะพานต้ากั่ง – ศูนย์แสดงดนตรีนครเกาสง
2  Dome of Light– เจดีย์มังกรเสือ – อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืน เหวินฮั่วไนท์
3  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4  เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ปล่อยโคมขงหมิง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
5  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ร้าน Cosmetics Shop – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – เมืองเกาสง - Pier-2 Art Center – ห้างสรรพสินค้า KW2 – สะพานต้ากั่ง – ศูนย์แสดงดนตรีนครเกาสง
2  Dome of Light– เจดีย์มังกรเสือ – อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืน เหวินฮั่วไนท์
3  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4  เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ปล่อยโคมขงหมิง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
5  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ร้าน Cosmetics Shop – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

26,888

15 – 19 มิถุนายน 2566

25,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiSmile

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ BTTPE29SL
ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE29SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
D3  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
 
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
D3  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 
D4  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

29 ธ.ค.66 - 01 ม.ค.67

(วันหยุดปีใหม่)

25,999

30 ธ.ค.66 - 02 ม.ค.67

(วันหยุดปีใหม่)

27,999

31 ธ.ค.66 - 03 ม.ค.67

(วันหยุดปีใหม่)

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ PJ025TPE
ทัวร์ไต้หวัน Hey Hey Taiwan Taroko ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ไทเป 4 วัน 3 คืน TG (PJ025TPE)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16-19 พ.ย. 66

25,999.-

23-26 พ.ย.66

26,999.-

3-6 ธ.ค.66

27,999.-

10-13 ธ.ค.66

27,999.-

16-19 ธ.ค.66

26,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSTPE09
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน SO PROUD 5D3N CI (GSTPE09)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตลาดเหวิ่นฮว่า
วันที่ 2  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – ตลาดไถจง
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ถนนโบราณตั้นสุ่ย
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 5  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตลาดเหวิ่นฮว่า
วันที่ 2  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – ตลาดไถจง
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ถนนโบราณตั้นสุ่ย
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 5  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04 – 08 ตุลาคม 2566

25,999

25 – 29 ตุลาคม 2566

25,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ SHCITPE5
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน CI (SHCITPE5)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  – ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  ไถจง – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิตชา – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
3  อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนย์เจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4  วัดหลงซานซื่อ – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
 
See More

1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  – ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  ไถจง – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิตชา – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
3  อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนย์เจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4  วัดหลงซานซื่อ – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28-31 กรกฎาคม 2566

29,999 บาท / ท่าน

11-14 สิงหาคม 2566

29,999 บาท / ท่าน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ SHWEKHH1
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน WE (SHWEKHH1)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง  – เมืองเจียอี้ 
2  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village) – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
3  ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4  ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินจูเจียง
5  เกาสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือมังกร – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ 
See More

1  กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง  – เมืองเจียอี้ 
2  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village) – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
3  ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4  ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินจูเจียง
5  เกาสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือมังกร – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

26-30 กรกฎาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

10-14 สิงหาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

11-15 ตุลาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

19-23 ตุลาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

20-24 ตุลาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

2-6 ธันวาคม 2566

32,999 บาท / ท่าน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiSmile

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
32,999
รหัสทัวร์ T2GTPE01TG
ทัวร์ไต้หวัน Hello Taipei ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาลีซาน 5วัน 4 คืน TG 2 อุทยาน (T2GTPE01TG)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง –  เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – แช่ออนเซ็น
4 เมืองไทเป – อุทยานธรณีเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเซก - วัดหลงซาน - มิตซุย เอาท์เล็ก - สนามบินเถาหยวน   – สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง –  เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – แช่ออนเซ็น
4 เมืองไทเป – อุทยานธรณีเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเซก - วัดหลงซาน - มิตซุย เอาท์เล็ก - สนามบินเถาหยวน   – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11-15 ตุลาคม 2566

33,999.-

19-23 ตุลาคม 2566

33,999.-

22-26 พฤศจิกายน 2566

32,999.-

29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2023

33,999.-

1-5 ธันวาคม 2023

35,999.-

13-17 ธันวาคม 2023

34,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
34,999
รหัสทัวร์ T2GTPE02TG
ทัวร์ไต้หวัน Special Taiwan ไทเป เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ เที่ยว 3 อุทยาน 5วัน 4คืน TG (T2GTPE02TG)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง –  เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดซีเหมินติง
4  เมืองไทเป – นั่งรถไฟ Express สู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ Express กลับเมืองไทเป - วัดหลงซาน
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง –  เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดซีเหมินติง
4  เมืองไทเป – นั่งรถไฟ Express สู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ Express กลับเมืองไทเป - วัดหลงซาน
5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,ธ.ค. 2565

วันเดินทาง

ราคา

11-15 ตุลาคม 2566

34,999.-

19-23 ตุลาคม 2566

34,999.-

1-5 ธันวาคม 2023

36,999.-

13-17 ธันวาคม 2023

35,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่