ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย
( ทัวร์จอร์เจีย ทั้งหมด 18 โปรแกรม )
ทัวร์จอร์เจีย


ราคาเริ่มที่
39,990
รหัสทัวร์ ZGTBS2205TK
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี 6 วัน 3 คืน TK (ZGTBS2205TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี
3  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี
4  เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี
5  โบสถ์ตรีนิตี้ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
6  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

18 – 23 ตุลาคม 2565

41,990

20 – 25 ตุลาคม 2565

41,990

21 – 26 ตุลาคม 2565

41,990

03 – 08 พฤศจิกายน 2565

39,990

17 – 22 พฤศจิกายน 2565

41,990

01 – 06 ธันวาคม 2565

41,990

08 – 13 ธันวาคม 2565

42,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
46,990
รหัสทัวร์ ZGBUS2204TK
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ 8 วัน 5 คืน TK (ZGBUS2204TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
3  เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
4  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – บิลิซี
5  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี
6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
7  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
8  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค 2565

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 กรกฎาคม 2565

47,990

11 – 18 สิงหาคม 2565

47,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
46,990
รหัสทัวร์ ZGBUS2205TK
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2 8 วัน 5 คืน TK (ZGBUS2205TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
3  เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
4  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – บิลิซี
5  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี
6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
7  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
8  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2565

วันเดินทาง

ราคา

02 – 09 กรกฎาคม 2565

48,990

16 – 23 กรกฎาคม 2565

48,990

30 ก.ค. – 06 ส.ค. 2565

48,990

12 – 19 สิงหาคม 2565

48,990

21 – 28 สิงหาคม 2565

48,990

03 – 10 กันยายน 2565

47,990

08 – 15 กันยายน 2565

47,990

15 – 22 กันยายน 2565

47,990

18 – 25 กันยายน 2565

47,990

28 ก.ค. – 05 ต.ค. 2565

47,990

29 ก.ย. – 06 ต.ค. 2565

46,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
47,888
รหัสทัวร์ IGTK02
ทัวร์จอร์เจีย FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน TK (IGTK02)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
D2  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปีย-  เซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino   
D3  เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ            
D4  Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิชิ Tbilisi
D5  ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti  Trinity Church-เมืองทบิลิซี Tbilisi  
D6  เมืองทบิลิชิ  - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลิชิ-   ท่าอากาศยานอิสตันบลู
D7  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กย,พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

07-13 กันยายน 65

47,888

04-10 พฤศจิกายน 65

47,888

18-24 พฤศจิกายน 65

47,888

02-08 ธันวาคม 65

47,888

09-15 ธันวาคม 65

47,888

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
47,990
รหัสทัวร์ ZGBUS2206TK
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ - พักกูดาอูรี 1 คืน 8 วัน 5 คืน TK (ZGBUS2206TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
3  เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
4  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ทบิลิซี
5  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ 
6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
7  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
8  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย,ตค,พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

10 – 17 กันยายน 2565

47,990

05 – 12 ตุลาคม 2565

49,990

10 – 17 ตุลาคม 2565

49,990

13 – 20 ตุลาคม 2565

49,990

20 – 27 ตุลาคม 2565

49,990

23 – 30 ตุลาคม 2565

49,990

27 ต.ค. – 03 พ.ย. 2565

48,990

04 – 11 พฤศจิกายน 2565

48,990

08 – 15 พฤศจิกายน 2565

48,990

11 – 18 พฤศจิกายน 2565

48,990

18 – 25 พฤศจิกายน 2565

48,990

22 – 29 พฤศจิกายน 2565

48,990

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2565

48,990

02 – 09 ธันวาคม 2565

49,990

04 – 11 ธันวาคม 2565

49,990

06 – 13 ธันวาคม 2565

49,990

11 – 18 ธันวาคม 2565

49,990

13 – 20 ธันวาคม 2565

48,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
47,999
รหัสทัวร์ GSTBS02
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ELEGANT 8D5N BY TK (GSTBS02)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
วันที่ 2  อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์     
วันที่ 3  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้   
วันที่ 4  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 5  เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – เมืองคูไตซี
วันที่ 6  ตลาดเช้าคูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ – บาทูมี่
วันที่ 7 ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL -  สนามบินบาทูมี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี)
วันที่ 8  อิสตันบูล - กรุงเทพ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย 2565

วันเดินทาง

ราคา

05 – 12 กันยายน 65

47,999

06 – 13 กันยายน 65

47,999

12 – 19 กันยายน 65

47,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
47,999
รหัสทัวร์ GSBUS03
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA FOREVER BY TK 8D5N TK (GSBUS03)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
D2  อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – Metro City Mall
D3  คูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ 
D4  ตลาดเช้า – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี่ 
D5  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้
D6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
D7  ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย –  สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี)
D8  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค 2565

วันเดินทาง

ราคา

23 – 30 กรกฎาคม 65

49,999

01 – 08 สิงหาคม 65

47,999

03 - 10 สิงหาคม 65

47,999

15 - 22 สิงหาคม 65

47,999

17 - 24 สิงหาคม 65

47,999

22 - 29 สิงหาคม 65

47,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
47,999
รหัสทัวร์ GSBUS04
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D5N BY TK (GSBUS04)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2  อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL
วันที่ 3  คูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
วันที่ 4  ตลาดเช้า – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี่ 
วันที่ 5  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้   
วันที่ 6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ SABADURI FOREST PARK – ถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 7  ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย –  สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี)
วันที่ 8  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่    

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย,ตค,พย 2565

วันเดินทาง

ราคา

04 – 11 กันยายน 65

47,999

08 – 15 กันยายน 65

47,999

09 – 16 กันยายน 65

47,999

15 – 22 กันยายน 65

47,999

26 ก.ย. – 03 ต.ค. 65

47,999

01 – 08 ตุลาคม 65

48,999

02 – 09 ตุลาคม 65

48,999

06 – 13 ตุลาคม 65

48,999

10 – 17 ตุลาคม 65

48,999

26 ต.ค. – 02 พ.ย. 65

48,999

01 – 08 พฤศจิกายน 65

48,999

15 – 22 พฤศจิกายน 65

48,999

20 – 27 พฤศจิกายน 65

48,999

25 พย. – 02 ธค. 65

48,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
48,888
รหัสทัวร์ PRVCGOR22004
ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHTS TK (PRVCGOR22004)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  กรุงเทพ –  อิสตัลบูล          
2  อิสตันบูล – บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม "Ali and Nino" – Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square
3  เมืองบอร์จอมี (BORJOMI) –สวนบอร์จอมี (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
4  BATUMI-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-
ชมวิหารสเวติสโคเวรี
5  เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า -อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) –ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ- โบสถ์เมทเตห์คี -ถนนคนเดินชาเดอนี่ –ทบิลิซี่
6  เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวาลี – คาซเบกิ – โบสถ์เกอร์เกติ -อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย           
7  มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ -สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI- ISTANBUL 
8  กทม  

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง มิย,กค,สค,กย 2565

วันเดินทาง

ราคา

06-13 มิ.ย. 65

48,888 บาท

09-16 ก.ค. 65

49,988 บาท

10-17 ก.ค. 65

49,988 บาท

11-18 ก.ค. 65

49,988 บาท

12-19 ก.ค. 65

49,988 บาท

22-29 ก.ค. 65

49,988 บาท

23-30 ก.ค. 65

49,988 บาท

05-12 ส.ค. 65

49,988 บาท

06-13 ส.ค. 65

49,988 บาท

11-18 ส.ค. 65

49,988 บาท

12-19 ส.ค. 65

49,988 บาท

13-20 ส.ค. 65

49,988 บาท

20-27 ส.ค. 65

49,988 บาท

03-10 ก.ย. 65

49,988 บาท

17-24 ก.ย. 65

49,988 บาท

24 ก.ย.-01 ต.ค. 65

49,988 บาท

     30 ก.ย.-01 ต.ค. 65 50,988 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
48,999
รหัสทัวร์ GSTBS01
ทัวร์จอร์เจีย Grand Georgia Awesome 8D5N TK (GSTBS01)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
D2  อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์
D3  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้
D4  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
D5  เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – เมืองคูไตซี        
D6  ตลาดเช้าคูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ – บาทูมี่ 
D7  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – Metro City Mall -  สนามบินบาทูมี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี) 
D8  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค 2565

วันเดินทาง

ราคา

07 – 14 กรกฎาคม 65

48,999

26 ก.ค. – 02 ส.ค. 65

48,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
49,888
รหัสทัวร์ IGTK01
ทัวร์จอร์เจีย MIRACLE OF GEORGIA 8D5N BY TK (IGTK01)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
D2  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานสันติภาพ- The Chronicle of Georgia
D3  เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา Kazbegi- Gergeti Trinity Church  
D4  พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
D5  เมืองบาคูเรียนี -เมืองบอร์โจมิ- อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati Monastery
D6  เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี
D7  เมืองทบิลิซี-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี- ศูนย์การค้า Tbilisi Galleria mall -ท่าอากาศยานทบิลิชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
D8  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่    

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 65

วันเดินทาง

ราคา

13-20 ก.ค. 65

49,888

10-17 ส.ค. 65

49,888

22-29 ก.ย. 65

49,888

19-26 ต.ค. 65

49,888

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
49,988
รหัสทัวร์ PRVCGOR22014
ทัวร์จอร์เจีย THE SPECIAL OF GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHTS TK (PRVCGOR22014)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  กรุงเทพ –  อิสตัลบูล
2  อิสตันบูล – โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย 
3  เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
4  ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่ 
5  ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนั่งกระเช้า-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ 
6  ชมถ้ำ Prometheus -ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี 
7  ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square - ISTANBUL
8   BKK

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย 2565

วันเดินทาง

ราคา

05-12 ก.ย. 65

49,988 บาท

06-13 ก.ย. 65

49,988 บาท

07-14 ก.ย. 65

49,988 บาท

08-15 ก.ย. 65

49,988 บาท

11-18 ก.ย. 65

49,988 บาท

12-19 ก.ย. 65

49,988 บาท

13-20 ก.ย. 65

49,988 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
49,999
รหัสทัวร์ PDSGOR02
ทัวร์จอร์เจีย UNSEEN GEORGIA 8 Days 5 Nights TK (PDSGOR02)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
2  กรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี
3  เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซี
4  เมืองคูไทซี – เมืองกอรี – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
5  เมืองคาซเบกี – เมืองกูดาอูรี - กรุงทบิลิซี
6  กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิทสเคต้า - กรุงทบิลิซี่
7  กรุงทบิลิซี – กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
8  สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่  

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย,ตค 2565

วันเดินทาง

ราคา

18 - 25 ก.ย.65

49,999.

06 - 13 ต.ค.65

49,999.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
49,999
รหัสทัวร์ PTBS01TK
ทัวร์จอร์เจีย Georgia Luxury Adventure 8 วัน 5 คืน TK (PTBS01TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
D2  ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี - Mtskheta - วิหาร Svet-itskhoveli - Jvari Monastery - Holy Trinity Cathedral - Narikala Fortress - Sulphur Bath
D3  เมืองซิกนากิ - วิหารบอดี - เมืองทบิลิซี่ - Chronicle of Georgia 
D4  เมืองซินวารี - เมืองคาซเบกี้ - ป้อมอนานูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ 
D5  เมืองกอรี - Uplistskhe Cave - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
D6  เมืองคูไตซี - Bagrati Cathedral - Gelati Monastery - Kutaisi Market - Colchis Foun-tain - เมืองบาทูมี่
D7  Petra Fortress - จัตุรัสเปียเซซ่า - ทะเลสีดำ - Metro City Batuni - ท่าอากาศยานนานาชาติ บาทูมี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล
D8  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่
 
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง มีค,เมย 2565

วันเดินทาง

ราคา

28 มีนาคม – 04 เมษายน 2565

49,999

02-09 เมษายน 2565

49,999

04- 11 เมษายน 2565

49,999

09-16 เมษายน 2565 สงกรานต์**

52,999

11-18 เมษายน 2565 สงกรานต์**

52,999

18-25 เมษายน 2565

49,999

23-30 เมษายน 2565

49,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
56,789
รหัสทัวร์ VWGETR85TK1
ทัวร์จอร์เจีย&ตุรกี GEORGIA & TURKIYE 2 ประเทศ ตลาดแตก คุ้มหนัก จัดเต็ม 8 วัน 5 คืน TK (VWGETR85TK1)
เส้นทาง จอร์เจีย-ตุรกี
รายละเอียด
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2  สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ – จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และ นีโน่ -  จตุรัสเปียซ่า
วันที่ 3  เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ – สวนบอร์โจมิ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว
วันที่ 4  เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ 
วันที่ 5  เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย-จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
วันที่ 6 เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองอิสตันบลู 
วันที่ 7  สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท -หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล 
วันที่ 8สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

15 - 22 พฤศจิกายน 2565

56,789

29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2565

56,789

06 – 13 ธันวาคม 2565

56,789

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
58,999
รหัสทัวร์ KGG110812QR
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี 8วัน6คืน(นอนคาซเบกี้) QR (KGG110812QR)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
D1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ทบิลิซี
D2  ทบิลีซี-ซิกนากิ-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-คาซเบกี้
D3  คาซเบกี้-มิสเคต้า-วิหารจวารี-สเวติสโคเวลี
D4  มหาวิหารบากราติ-บาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-หอคอยชิงช้าสวรรค์-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ
D5  บาทูมี-วาร์ดเซีย-บอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี-ทบิลีซี
D6  ทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
D7  ทบิลิซี-โบสถ์เมเคตี-มาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจีย-ช้อปปิ้งจาน ชาเดอนี่
D8  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
วันเดินทาง มิย 2565

วันเดินทาง

ราคา

10-17 มิถุนายน 65

58,999.-

 ราคาเริ่มที่
58,999
รหัสทัวร์ KGG110812TK
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี 8วัน5คืน นอนคาซเบกี้ TK (KGG110812TK)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย 
วันที่ 2  บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ-จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก ALPHABETIC TOWER
วันที่ 3  บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-วาร์ดเซีย-ถ้ำโบราณ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
วันที่ 4  บอร์โจมี-กอรี-พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-ทบิลิซี
วันที่ 5  บอร์โจมี-กอรี-พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-ทบิลิซี
วันที่ 6  ทลิบิซี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-กูดาอูรี-คาซเบกี้
วันที่ 7  คาซเบกี้-ทลิบิซี-ช้อปปิ้ง จานชาเดอนี่-โบสถ์เมเคตี-สนามบินทบิลิซี-ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ 

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง พค,มิย,กค,สค,กย 65

วันเดินทาง

ราคา

01-08 พฤษภาคม 65

58,999.-

13-20 พฤษภาคม 65

58,999.-

10-17 มิถุนายน 65

58,999.-

08-15 กรกฎาคม 65

58,999.-

15-22 กรกฎาคม 65

58,999.-

12-19 สิงหาคม 65

58,999.-

09-16 กันยายน 65

58,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines


ราคาเริ่มที่
69,999
รหัสทัวร์ PDSGOR01
ทัวร์จอร์เจีย REMIUM GEORGIA ตามรอย VJ JA Journey ตะลุยจอร์เจียร์ 8D5N TK (PDSGOR01)
เส้นทาง จอร์เจีย
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
2  กรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี
3  เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซี
4  เมืองคูไทซี – เมืองกอรี – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
5  เมืองคาซเบกี – เมืองกูดาอูรี - กรุงทบิลิซี
6  กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิทสเคต้า - กรุงทบิลิซี่
7  กรุงทบิลิซี – กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
8  สนามบินสุวรรณภูมิ

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
รู้ทันใจในมือคลิก Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่

 

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง กย,ตค 2565

วันเดินทาง

ราคา

18 - 25 ก.ย. 65

69,999. -

06 -13 ต.ค. 65

69,999. -

20 - 27 ต.ค. 65

69,999. -

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TurkishAirlines