ทัวร์ตามสายการบิน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
( ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด 163 โปรแกรม )
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNXJ095
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ฟรีเดย์ โตเกียว ดริฟ 2(TNXJ095)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - เมืองยามานาชิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ออนเซ็น
D3  สวนโออิชิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ 
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - เมืองยามานาชิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ออนเซ็น
D3  สวนโออิชิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ 
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      

วันเดินทาง

ราคา

22-26 พฤษภาคม 2566

19,888.-

25-29 พฤษภาคม 2566

19,888.-

27-31 พฤษภาคม 2566

19,888.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2309VZ
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ ซากะ 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2309VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ
3  ศาลเจ้าคุชิดะ - ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค อิออน
4  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ
3  ศาลเจ้าคุชิดะ - ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค อิออน
4  เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 11 มิถุนายน 2566

19,990

08 – 12 มิถุนายน 2566

21,990

14 – 18 มิถุนายน 2566

21,990

15 – 19 มิถุนายน 2566

21,990

21 – 25 มิถุนายน 2566

21,990

23 – 27 มิถุนายน 2566

21,990

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

21,990

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566

21,990

05 – 09 กรกฎาคม 2566

21,990

07 – 11 กรกฎาคม 2566

21,990

12 – 16 กรกฎาคม 2566

21,990

19 – 23 กรกฎาคม 2566

21,990

21 – 25 กรกฎาคม 2566

21,990

04 – 08 สิงหาคม 2566

21,990

16 – 20 สิงหาคม 2566

21,990

18 – 22 สิงหาคม 2566

21,990

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566

21,990

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2566

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ FJLVZFUK004
ทัวร์ฟุกุโอกะ Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5วัน3คืน VZ (FJLVZFUK004)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
D2  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ - เมืองเบปปุ
D3  เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน  – กันดั้มปาร์ค-ห้าง LALAPORT - DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน 
D4  อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
D2  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ - เมืองเบปปุ
D3  เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน  – กันดั้มปาร์ค-ห้าง LALAPORT - DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน 
D4  อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 10 เม.ย. 66

36,990.-

10 – 14 เม.ย. 66

(สงกรานต์)

36,990.-

11 – 15 เม.ย. 66

(สงกรานต์)

38,990. -

17 – 21 พ.ค. 66

23,990.-

24 – 28 พ.ค. 66

23,990.-

01 – 05 มิ.ย. 66

27,990.-

07 – 11 มิ.ย. 66

21,990.-

14 – 18 มิ.ย. 66

23,990.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2306VZ
ทัวร์ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2306VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  วัดนันโซอิน - ฟุกุโอกะ - กันดั้มพาร์ค - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  วัดนันโซอิน - ฟุกุโอกะ - กันดั้มพาร์ค - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12 – 16 กรกฎาคม 2566

23,990

14 – 18 กรกฎาคม 2566

23,990

19 – 23 กรกฎาคม 2566

23,990

20 – 24 กรกฎาคม 2566

23,990

21 – 25 กรกฎาคม 2566

23,990

26 – 30 กรกฎาคม 2566

27,990

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566

27,990

02 – 06 สิงหาคม 2566

23,990

04 – 08 สิงหาคม 2566

23,990

08 – 12 สิงหาคม 2566

24,990

10 – 14 สิงหาคม 2566

27,990

12 – 16 สิงหาคม 2566

25,990

16 – 20 สิงหาคม 2566

23,990

18 – 22 สิงหาคม 2566

23,990

23 – 27 สิงหาคม 2566

23,990

25 – 29 สิงหาคม 2566

23,990

 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566

23,990

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2566

23,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ IJVZ57
ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน VZ (IJVZ57)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ –ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน  - JTC Fukuoka - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ –ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน  - JTC Fukuoka - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66

23,888

06-10 เมษายน 66

29,888

12-16 เมษายน 66

32,888

14-18 เมษายน 66

25,888

20-24 เมษายน 66

25,888

05-09 พฤษภาคม 66

23,888

10-14 พฤษภาคม 66

23,888

11-15 พฤษภาคม 66

23,888

18-22 พฤษภาคม 66

23,888

19-23 พฤษภาคม 66

23,888

25-29 พฤษภาคม 66

23,888

26-30 พฤษภาคม 66

23,888

01-05 มิถุนายน 66

26,888

02-06 มิถุนายน 66

26,888

08-12 มิถุนายน 66

23,888

09-13 มิถุนายน 66

22,888

23-27 มิถุนายน 66

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ IJFD51
ทัวร์ญี่ปุ่น Say Hi FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน FD (IJFD51)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ –
ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ –
ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06-10 เมษายน 66

25,888

13-17 เมษายน 66

34,888

14-18 เมษายน 66

29,888

11-15 พฤษภาคม 66

23,888

18-22 พฤษภาคม 66

23,888

25-29 พฤษภาคม 66

23,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,888
รหัสทัวร์ IJFD50
ทัวร์คิวชู PURPLE FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน FD (IJFD50)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ -ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ -ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
3  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

20-24 เมษายน 66

24,888

21-25 เมษายน 66

23,888

04-08 พฤษภาคม 66

26,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,990
รหัสทัวร์ ZGFUK2308VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ทุ่งโคเชีย 5 วัน 3 คืน VZ (ZGFUK2308VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์  
3  ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค - อิออน
4  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
5  สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 กันยายน 2566

25,990

05 – 09 กันยายน 2566

24,990

06 – 10 กันยายน 2566

25,990

07 – 11 กันยายน 2566

25,990

08 – 12 กันยายน 2566

25,990

12 – 16 กันยายน 2566

24,990

13 – 17 กันยายน 2566

25,990

14 – 18 กันยายน 2566

26,990

15 – 19 กันยายน 2566

26,990

19 – 23 กันยายน 2566

24,990

20 – 24 กันยายน 2566

25,990

21 – 25 กันยายน 2566

26,990

22 – 26 กันยายน 2566

26,990

23 – 27 กันยายน 2566

25,990

26 – 30 กันยายน 2566

24,990

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

25,990

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566

26,990

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

26,990

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2566

26,990

03 – 07 ตุลาคม 2566

26,990

04 – 08 ตุลาคม 2566

26,990

05 – 09 ตุลาคม 2566

27,990

06 – 10 ตุลาคม 2566

27,990

07 – 11 ตุลาคม 2566

26,990

08 – 12 ตุลาคม 2566

26,990

09 – 13 ตุลาคม 2566

26,990

11 – 15 ตุลาคม 2566

29,990

12 – 16 ตุลาคม 2566

29,990

13 – 17 ตุลาคม 2566

29,990

17 – 21 ตุลาคม 2566

27,990

18 – 22 ตุลาคม 2566

28,990

19 – 23 ตุลาคม 2566

29,990

20 – 24 ตุลาคม 2566

29,990

21 – 25 ตุลาคม 2566

29,990

22 – 26 ตุลาคม 2566

28,990

23 – 27 ตุลาคม 2566

27,990

24 – 28 ตุลาคม 2566

27,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,999
รหัสทัวร์ BTFUK07VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ชมสวนดอกไม้ 5 วัน 3 คืน VZ (BTFUK07VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  
D3  สวนดอกไม้คูจู • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม   
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  
D3  สวนดอกไม้คูจู • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม   
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 – 04 มิถุนายน 2566

29,999

01 – 05 มิถุนายน 2566

29,999

07 – 11 มิถุนายน 2566

25,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

25,999

14 – 18 มิถุนายน 2566

25,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

25,999

28 – 02 กรกฎาคม 2566

24,999

29 – 03 กรกฎาคม 2566

25,999

05 – 09 กรกฎาคม 2566

25,999

06 – 10 กรกฎาคม 2566

25,999

12 – 16 กรกฎาคม 2566

25,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

25,999

19 – 23 กรกฎาคม 2566

25,999

26 – 30 กรกฎาคม 2566

29,999

27 – 31 กรกฎาคม 2566

29,999

02 – 06 สิงหาคม 2566

25,999

03 – 07 สิงหาคม 2566

25,999

16 – 20 สิงหาคม 2566

25,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

25,999

23 – 27 สิงหาคม 2566

25,999

24 – 28 สิงหาคม 2566

25,999

30 – 03 กันยายน 2566

25,999

31 – 04 กันยายน 2566

25,999

06 – 10 กันยายน 2566

25,999

13 – 17 กันยายน 2566

25,999

20 – 24 กันยายน 2566

25,999

27 – 01 ตุลาคม 2566

26,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,999
รหัสทัวร์ BTFUK06FD
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน FD (BTFUK06FD)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •      บ่อยูมิ จิโกกุ 
D3  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •      บ่อยูมิ จิโกกุ 
D3  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 มิถุนายน 2566

27,999

09 – 13 มิถุนายน 2566

25,999

16 – 20 มิถุนายน 2566

25,999

23 – 27 มิถุนายน 2566

25,999

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 66

25,999

07 – 11 กรกฎาคม 2566

25,999

14 – 18 กรกฎาคม 2566

26,999

21 – 25 กรกฎาคม 2566

25,999

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 66

27,999

04 – 08 สิงหาคม 2566

24,999

18 – 22 สิงหาคม 2566

24,999

25 – 29 สิงหาคม 2566

24,999

01 – 05 กันยายน 2566

25,999

08 – 12 กันยายน 2566

25,999

15 – 19 กันยายน 2566

26,999

22 – 26 กันยายน 2566

24,999

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

27,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ TNFD008
ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์ YUFUIN พาเพลิน (TNFD008)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
D2  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
D3  บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
D4  อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
D5  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
D2  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
D3  บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
D4  อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
D5  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

1-5 มิถุนายน 2566

25,888.-

9-13 มิถุนายน 2566

25,888.-

16-20 มิถุนายน 2566

25,888.-

30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2566

25,888.-

6-10 กรกฏาคม 2566

25,888.-

14-18 กรกฏาคม 2566

25,888.-

20-24 กรกฏาคม 2566

25,888.-

21-25 กรกฏาคม 2566

25,888.-

31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2566

25,888.-

11 - 15 สิงหาคม 2566

25,888.-

1 - 5 กันยายน 2566

25,888.-

7 - 11 กันยายน 2566

25,888.-

8 - 12 กันยายน 2566

25,888.-

21 - 25 กันยายน 2566

25,888.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,888
รหัสทัวร์ TNXJ097
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5DAYS 3NIGHTS BY XJ ซุปตาร์ ฟรีเดย์ โตเกียว ดริฟ (TNXJ097)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกีย-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองยามานาชิ-จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ออนเซ็น
3  สวนโออิชิ-พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ย่านโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-เมืองนาริตะ
4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกีย-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองยามานาชิ-จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ออนเซ็น
3  สวนโออิชิ-พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ย่านโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-เมืองนาริตะ
4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 - 10 มิถุนายน 2566

25,888.-

09 - 13 มิถุนายน 2566

25,888.-

10 - 14 มิถุนายน 2566 (บัส1)

25,888.-

10 - 14 มิถุนายน 2566 (บัส2)

25,888.-

14 - 18 มิถุนายน 2566

25,888.-

15 - 19 มิถุนายน 2566

25,888.-

18 - 22 มิถุนายน 2566

25,888.-

21 - 25 มิถุนายน 2566

25,888.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,919
รหัสทัวร์ RJFD001
ทัวร์ เรียล เรียล... ฟุกุโอกะ เที่ยวนี้ไม่มีแผ่ว 5วัน3คืน FD (RJFD001)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
2  สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
3  วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน-บ่อน้ำร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
See More

1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
2  สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
3  วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน-บ่อน้ำร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22-26 มิถุนายน 66

26,919.-

06-10 กรกฎาคม 66

25,919.-

20-24 กรกฎาคม 66

26,919.-

27-31 กรกฎาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

10-14 สิงหาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

11-15 สิงหาคม 66 (วันหยุด)

27,919.-

07-11 กันยายน 66

26,919.-

21-25 กันยายน 66

26,919.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSFUK13
ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY 5วัน3คืน BY VZ (GSFUK13)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)          
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT 
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย    
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)          
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT 
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย    
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12-16 พฤษภาคม 2566

25,999

13-17 พฤษภาคม 2566

25,999

17-21 พฤษภาคม 2566

25,999

18-22 พฤษภาคม 2566

25,999

20-24 พฤษภาคม 2566

25,999

25-29 พฤษภาคม 2566

25,999

26-30 พฤษภาคม 2566

25,999

27-31 พฤษภาคม 2566

25,999

08-12 มิถุนายน 2566

25,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ GSFUK15
ทัวร์คิวชู FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน3คืน BY VZ (GSFUK15)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ 
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
วันที่ 2  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ 
วันที่ 3  สวนดอกไม้คูจู – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย     
วันที่ 5  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-18 มิถุนายน 2566

25,999

16-20 มิถุนายน 2566

25,999

22-26 มิถุนายน 2566

25,999

07-11 กรกฎาคม 2566

25,999

12-16 กรกฎาคม 2566

25,999

21-25 กรกฎาคม 2566

25,999

27-31 กรกฎาคม 2566

28,999

04-08 สิงหาคม 2566

25,999

11-15 สิงหาคม 2566

28,999

18-22 สิงหาคม 2566

25,999

25-29 สิงหาคม 2566

25,999

01-05 กันยายน 2566

25,999

08-12 กันยายน 2566

25,999

22-26 กันยายน 2566

25,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ BTFUK04VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน VZ (BTFUK04VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน •  หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ
D3  บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน •  หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ
D3  บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22 – 26 เมษายน 2566

29,999

25 – 29 เมษายน 2566

32,999

26 – 30 เมษายน 2566

35,999

27 – 01 พฤษภาคม 2566

35,999

28 – 02 พฤษภาคม 2566

35,999

29 – 03 พฤษภาคม 2566

35,999

09 – 13 พฤษภาคม 2566

28,999

12 – 16 พฤษภาคม 2566

28,999

13 – 17 พฤษภาคม 2566

28,999

14 – 18 พฤษภาคม 2566

28,999

16 – 20 พฤษภาคม 2566

28,999

17 – 21 พฤษภาคม 2566

28,999

18 – 22 พฤษภาคม 2566

28,999

19 – 23 พฤษภาคม 2566

28,999

20 – 24 พฤษภาคม 2566

26,999

21 – 25 พฤษภาคม 2566

26,999

23 – 27 พฤษภาคม 2566

26,999

26 – 30 พฤษภาคม 2566

28,999

27 – 31 พฤษภาคม 2566

26,999

30 – 03 มิถุนายน 2566

26,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ BTFUK05FD
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ 5 วัน 3 คืน FD (BTFUK05FD)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •  บ่อยูมิ จิโกกุ
D3  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ 
D4  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
D2  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ •  บ่อยูมิ จิโกกุ
D3  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ 
D4  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
D5  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 มิถุนายน 2566

30,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

26,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

26,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

26,999

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 66

26,999

06 – 10 กรกฎาคม 2566

27,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

28,999

20 – 24 กรกฎาคม 2566

27,999

27 – 31 กรกฎาคม 2566

30,999

03 – 07 สิงหาคม 2566

27,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

27,999

24 – 28 สิงหาคม 2566

27,999

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 66

27,999

07 – 11 กันยายน 2566

26,999

14 – 18 กันยายน 2566

26,999

21 – 25 กันยายน 2566

28,999

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 66

28,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,888
รหัสทัวร์ IJXJ62
ทัวร์ญี่ปุ่น あいしてる OSAKA KYOTO โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน3คืน XJ (IJXJ62)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน 
3  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน 
3  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66

31,888

03-07  มิถุนายน 66

28,888

07-11  มิถุนายน 66

29,888

10-14  มิถุนายน 66

28,888

14-18 มิถุนายน 66

29,888

17-21 มิถุนายน 66

29,888

21-25 มิถุนายน 66

29,888

24-28 มิถุนายน 66

27,888

28 มิถุนายน –02 กรกฎาคม 66

28,888

01-05  กรกฎาคม 66

28,888

05-09  กรกฎาคม 66

29,888

08-12  กรกฎาคม 66

28,888

12-16  กรกฎาคม 66

28,888

15-19  กรกฎาคม 66

29,888

19-23  กรกฎาคม 66

28,888

22-26  กรกฎาคม 66

31,888

27-31 กรกฎาคม 66

31,888

29  กรกฎาคม-02 สิงหาคม 66

28,888

05-09  สิงหาคม 66

27,888

12-16  สิงหาคม 66

28,888

19-23  สิงหาคม 66

27,888

26-30 สิงหาคม 66

27,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,888
รหัสทัวร์ IJXJ61
ทัวร์ญี่ปุ่น WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน XJ (IJXJ61)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ -  Odaiba Marine Park     
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ -  Odaiba Marine Park     
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-18 กรกฎาคม 66

29,888

18-22 กรกฎาคม 66

27,888

19-23 กรกฎาคม 66

29,888

20-24 กรกฎาคม 66

29,888

21-25 กรกฎาคม 66

29,888

25-29 กรกฎาคม 66

30,888

26-30 กรกฎาคม 66

31,888

27-31 กรกฎาคม 66

31,888

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 66

31,888

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 66

29,888

01-05 สิงหาคม 66

29,888

02-06 สิงหาคม 66

27,888

03-07 สิงหาคม 66

29,888

15-19 สิงหาคม 66

27,888

16-20 สิงหาคม 66

29,888

17-21 สิงหาคม 66

29,888

18-22 สิงหาคม 66

27,888

22-26 สิงหาคม 66

28,888

23-27 สิงหาคม 66

29,888

24-28 สิงหาคม 66

29,888

25-29 สิงหาคม 66

29,888

29 สิงหาคม - 02 กันยายน 66

27,888

30 สิงหาคม - 03 กันยายน 66

28,888

31 สิงหาคม - 04 กันยายน 66

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,888
รหัสทัวร์ IJXJ60
ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER BLOOM! TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน XJ (IJXJ60)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ -  Odaiba Marine Park 
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ -  Odaiba Marine Park 
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

23-27 มิถุนายน 66

29,888

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 66

27,888

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66

29,888

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 66

29,888

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 66

29,888

04-08 กรกฎาคม 66

27,888

05-09 กรกฎาคม 66

29,888

06-10 กรกฎาคม 66

29,888

07-11 กรกฎาคม 66

29,888

11-15 กรกฎาคม 66

27,888

12-16 กรกฎาคม 66

29,888

13-17 กรกฎาคม 66

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,919
รหัสทัวร์ RJXJ005
ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5วัน3คืน XJ (RJXJ005)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
2  สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า
3  ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-หมู่บ้านโบราณคายาบุกิโนะซาโตะ-สันดอนทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา-วัดจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว-เมืองโอซาก้า
4  อิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์เสริม USJ)
5  สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
2  สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า
3  ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-หมู่บ้านโบราณคายาบุกิโนะซาโตะ-สันดอนทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา-วัดจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว-เมืองโอซาก้า
4  อิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์เสริม USJ)
5  สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-06 เมษายน 66

30,919.-

15-19 เมษายน 66

30,919.-

26-30 เมษายน 66

30,919.-

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66

30,919.-

31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 66

28,919.-

03-07 มิถุนายน 66

30,919.-

04-08 มิถุนายน 66

30,919.-

05-09 มิถุนายน 66

30,919.-

06-10 มิถุนายน 66

30,919.-

07-11 มิถุนายน 66

30,919.-

08-12 มิถุนายน 66

30,919.-

10-14 มิถุนายน 66

30,919.-

11-15 มิถุนายน 66

30,919.-

14-18 มิถุนายน 66

30,919.-

18-22 มิถุนายน 66

30,919.-

19-23 มิถุนายน 66

30,919.-

21-25 มิถุนายน 66

30,919.-

22-26 มิถุนายน 66

30,919.-

25-29 มิถุนายน 66

30,919.-

26-30 มิถุนายน 66

30,919.-

28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 66

30,919.-

02-06 กรกฎาคม 66

28,919.-

03-07 กรกฎาคม 66

30,919.-

06-10 กรกฎาคม 66

30,919.-

09-13 กรกฎาคม 66

30,919.-

10-14 กรกฎาคม 66

30,919.-

13-17 กรกฎาคม 66

30,919.-

16-20 กรกฎาคม 66

30,919.-

17-21 กรกฎาคม 66

30,919.-

20-24 กรกฎาคม 66

30,919.-

22-26 กรกฎาคม 66

30,919.-

23-27 กรกฎาคม 66

30,919.-

26-30 กรกฎาคม 66

30,919.-

27-31 กรกฎาคม 66

30,919.-

30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 66

30,919.-

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 66

30,919.-

01-05 สิงหาคม 66

28,919.-

03-07 สิงหาคม 66

30,919.-

06-10 สิงหาคม 66

30,919.-

07-11 สิงหาคม 66

30,919.-

13-17 สิงหาคม 66

30,919.-

14-18 สิงหาคม 66

30,919.-

15-19 สิงหาคม 66

30,919.-

17-21 สิงหาคม 66

30,919.-

20-24 สิงหาคม 66

30,919.-

21-25 สิงหาคม 66

30,919.-

22-26 สิงหาคม 66

30,919.-

24-28 สิงหาคม 66

30,919.-

27-31 สิงหาคม 66

30,919.-

28 สิงหาคม-01 กันยายน 66

30,919.-

30 สิงหาคม-03 กันยายน 66

30,919.-

31 สิงหาคม-04 กันยายน 66

30,919.-

02-06 กันยายน 66

28,919.-

03-07 กันยายน 66

30,919.-

07-11 กันยายน 66

30,919.-

09-13 กันยายน 66

30,919.-

10-14 กันยายน 66

30,919.-

14-18 กันยายน 66

30,919.-

19-23 กันยายน 66

30,919.-

20-24 กันยายน 66

30,919.-

25-29 กันยายน 66

30,919.-

26-30 กันยายน 66

30,919.-

27 กันยายน-01 ตุลาคม 66

30,919.-

28 กันยายน-02 ตุลาคม 66

30,919.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,919
รหัสทัวร์ RJXJ007
ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด 5วัน3คืน XJ (RJXJ007)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2  สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2  สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

09-13 กรกฎาคม 66

31,919.-

10-14 กรกฎาคม 66

31,919.-

20-24 สิงหาคม 66

31,919.-

21-25 สิงหาคม 66

31,919.-

27-31 สิงหาคม 66

31,919.-

28 สิงหาคม-01 กันยายน 66

28,919.-

03-07 กันยายน 66

31,919.-

04-08 กันยายน 66

31,919.-

09-13 กันยายน 66

31,919.-

10-14 กันยายน 66

31,919.-

11-15 กันยายน 66

31,919.-

18-22 กันยายน 66

31,919.-

24-28 กันยายน 66

28,919.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
28,919
รหัสทัวร์ RJXJ006
ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ม๊วง ม่วง 5วัน3คืน XJ (RJXJ006)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2  สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
3  สวนโออิชิ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2  สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
3  สวนโออิชิ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
4  อิสระเต็มวัน
5  สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05-09 มิถุนายน 66

28,919.-

12-16 มิถุนายน 66

31,919.-

18-22 มิถุนายน 66

31,919.-

19-23 มิถุนายน 66

31,919.-

26-30 มิถุนายน 66

31,919.-

27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 66

29,919.-

02-06 กรกฎาคม 66

31,919.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ IJXJ63
ทัวร์ญี่ปุ่น 日本が恋しい OSAKA KYOTO โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อะมะโนะฮะชิดะเตะ 5วัน3คืน XJ (IJXJ63)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน
3  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ – ล่องเรือชม อ่าวอิเนะ - Lalaport EXPOCITY -  ย่านชินเซไก
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน
3  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ – ล่องเรือชม อ่าวอิเนะ - Lalaport EXPOCITY -  ย่านชินเซไก
4  อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-06 กันยายน 2566

29,888

09-13 กันยายน 2566

29,888

09-13 กันยายน 2566

29,888

16-20 กันยายน 2566

29,888

23-27 กันยายน 2566

31,888

29 กันยายน–03 ตุลาคม 2566

31,888

30 กันยายน–04 ตุลาคม 2566

31,888

04-08 ตุลาคม 2566

31,888

06-10 ตุลาคม 2566

31,888

07-11 ตุลาคม 2566

31,888

12-16 ตุลาคม 2566

34,888

13-17 ตุลาคม 2566

31,888

14-18 ตุลาคม 2566

31,888

18-22 ตุลาคม 2566

31,888

20-24 ตุลาคม 2566

35,888

21-25 ตุลาคม 2566

35,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ IJXJ52
ทัวร์ญี่ปุ่น ありがとう ARIGATOU OSAKA 5วัน3คืน XJ (IJXJ52)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งชินไชบาชิ
3  อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan
4  จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ  – ล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมหมู่บ้านประมง - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งชินไชบาชิ
3  อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan
4  จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ  – ล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมหมู่บ้านประมง - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

15-19 เมษายน 66

37,888

19-23 เมษายน 66

32,888

21-25 เมษายน 66

31,888

22-26  เมษายน 66

29,888

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66

34,888

06-10 พฤษภาคม 66

34,888

10-14 พฤษภาคม 66

31,888

13-17 พฤษภาคม 66

29,888

17-21 พฤษภาคม 66

30,888

20-24 พฤษภาคม 66

29,888

26-30 พฤษภาคม 66

31,888

27-31 พฤษภาคม 66

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ IJXJ43
ทัวร์โตเกียว PINKMOSS BLOOMING! TOKYO FUJI ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน XJ (IJXJ43)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ -  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
3  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 - สวนโออิชิปาร์ค -ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
4  วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ –ตลาดอะเมโยโกะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ -  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
3  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 - สวนโออิชิปาร์ค -ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
4  วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ –ตลาดอะเมโยโกะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-18 เมษายน 66

39,888

15-19 เมษายน 66

37,888

18-22 เมษายน 66

32,888

20-24 เมษายน 66

32,888

21-25 เมษายน 66

32,888

25-29 เมษายน 66

32,888

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66

33,888

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66

33,888

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66

33,888

01-05 พฤษภาคม 66

33,888

02-06 พฤษภาคม 66

32,888

04-08 พฤษภาคม 66

33,888

05-09 พฤษภาคม 66

33,888

09-13 พฤษภาคม 66

31,888

11-15 พฤษภาคม 66

31,888

12-16 พฤษภาคม 66

31,888

16-20 พฤษภาคม 66

31,888

18-22 พฤษภาคม 66

31,888

19-23 พฤษภาคม 66

31,888

23-27 พฤษภาคม 66

29,888

25-29 พฤษภาคม 66

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ IJXJ59
ทัวร์โตเกียว First love TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน XJ (IJXJ59)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้       
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น
3  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้       
4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

26-30 พฤษภาคม 66

29.888

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 66

29,888

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66

30,888

01-05  มิถุนายน 66

31,888

02-06  มิถุนายน 66

32,888

03-07 มิถุนายน 66

31,888

06-10 มิถุนายน 66

28,888

07-11 มิถุนายน 66

29,888

08-12 มิถุนายน 66

29,888

09-13 มิถุนายน 66

29,888

13-17 มิถุนายน 66

28,888

14-18 มิถุนายน 66

29,888

15-19 มิถุนายน 66

29,888

16-20 มิถุนายน 66

29,888

20-24  มิถุนายน 66

27,888

21-25 มิถุนายน 66

29,888

22-26  มิถุนายน 66

29,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,888
รหัสทัวร์ TNXJ068
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อยB 5วัน3คืน XJ (TNXJ068)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า 
2  เมืองเกียวโต – วัดเงินกินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
3  **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย** **ไม่มีรถบัสให้บริการ**
4  เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า 
2  เมืองเกียวโต – วัดเงินกินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
3  **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย** **ไม่มีรถบัสให้บริการ**
4  เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
5  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-06 เมษายน 2566

35,888.-

07-11 เมษายน 2566

35,888.-

21-25 เมษายน 2566

35,888.-

23-27 เมษายน 2566

35,888.-

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566

35,888.-

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2566

35,888.-

05 - 09 พฤษภาคม 2566

32,888.-

07 - 11 พฤษภาคม 2566

32,888.-

12 - 16 พฤษภาคม 2566

29,888.-

14 - 18 พฤษภาคม 2566

29,888.-

19 - 23 พฤษภาคม 2566

29,888.-

21 - 25 พฤษภาคม 2566

29,888.-

26 - 30 พฤษภาคม 2566

29,888.-

28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2566

29,888.-

02 - 06 มิถุนายน 2566

29,888.-

04 - 08 มิถุนายน 2566

29,888.-

09 - 13 มิถุนายน 2566

29,888.-

11 - 15 มิถุนายน 2566

29,888.-

16 - 20 มิถุนายน 2566

29,888.-

18 - 22 มิถุนายน 2566

29,888.-

23 - 27 มิถุนายน 2566

29,888.-

25 - 29 มิถุนายน 2566

29,888.-

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566

29,888.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ BTKIX05XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน XJ (BTKIX05XJ)
เส้นทาง โอซาก้า
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ร้านค้าปลอดภาษี  • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
D3  หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ•  ศาลเจ้าเฮอัน  • พิธีชงชาญี่ปุ่น • อิออน มอลล์
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ    
D5  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ร้านค้าปลอดภาษี  • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
D3  หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ•  ศาลเจ้าเฮอัน  • พิธีชงชาญี่ปุ่น • อิออน มอลล์
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ    
D5  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

10 – 14 พฤษภาคม 2566

32,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

32,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

32,999

06 – 10 กรกฎาคม 2566

29,999

20 – 24 กรกฎาคม 2566

32,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

32,999

07 – 11 กันยายน 2566

31,999

21 – 25 กันยายน 2566

31,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ GSNRT32
ทัวร์โตเกียว TOKYO ลาเวนเดอร์ ยืน1 5วัน3คืน XJ (GSNRT32)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      
วันที่ 2  นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  –  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค      
วันที่ 3  สวนสาธารณะริม OISHI PARK - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านชินจูกุ 
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   
วันที่ 5  นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      
วันที่ 2  นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  –  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค      
วันที่ 3  สวนสาธารณะริม OISHI PARK - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านชินจูกุ 
วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   
วันที่ 5  นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-05 มิถุนายน 2566 BUS1

33,999

01-05 มิถุนายน 2566 BUS2

33,999

01-05 มิถุนายน 2566 BUS3

33,999

02-06 มิถุนายน 2566

33,999

07-11 มิถุนายน 2566

29,999

08-12 มิถุนายน 2566

29,999

09-13 มิถุนายน 2566

29,999

14-18 มิถุนายน 2566

31,999

15-19 มิถุนายน 2566

31,999

16-20 มิถุนายน 2566

31,999

21-25 มิถุนายน 2566

31,999

22-26 มิถุนายน 2566

31,999

23-27 มิถุนายน 2566

31,999

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

31,999

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566

31,999

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2566

31,999

05-09 กรกฎาคม 2566

31,999

07-11 กรกฎาคม 2566

31,999

12-16 กรกฎาคม 2566

31,999

19-23 กรกฎาคม 2566 BUS1

31,999

19-23 กรกฎาคม 2566  BUS2

31,999

21-25 กรกฎาคม 2566  BUS1

31,999

21-25 กรกฎาคม 2566  BUS2

31,999

27-31 กรกฎาคม 2566  BUS1

33,999

27-31 กรกฎาคม 2566 BUS2

33,999

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566

33,999

02-06 สิงหาคม 2566

29,999

04-08 สิงหาคม 2566

29,999

09-13 สิงหาคม 2566

33,999

10-14 สิงหาคม 2566

33,999

11-15 สิงหาคม 2566

33,999

16-20 สิงหาคม 2566

29,999

18-22 สิงหาคม 2566

29,999

23-27 สิงหาคม 2566

29,999

25-29 สิงหาคม 2566

29,999

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2566

29,999

01-05 กันยายน 2566

29,999

06-10 กันยายน 2566

29,999

08-12 กันยายน 2566

29,999

13-17 กันยายน 2566

29,999

15-19 กันยายน 2566

29,999

20-24 กันยายน 2566

29,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ BTNRT07XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ 5 วัน 3 คืน XJ (BTNRT07XJ)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ
D3  ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล •  ช้อปปิ้งชินจูกุ 
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ
D3  ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล •  ช้อปปิ้งชินจูกุ 
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 11 กันยายน 2566

29,999

21 – 25 กันยายน 2566

31,999

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

30,999

01 – 05 ตุลาคม 2566

32,999

02 – 06 ตุลาคม 2566

32,999

03 – 07 ตุลาคม 2566

32,999

04 – 08 ตุลาคม 2566

33,999

05 – 09 ตุลาคม 2566

32,999

06 – 10 ตุลาคม 2566

33,999

07 – 11 ตุลาคม 2566

32,999

08 – 12 ตุลาคม 2566

32,999

09 – 13 ตุลาคม 2566

32,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
29,999
รหัสทัวร์ T2GFUK02VZ
ทัวร์ญี่ปุ่น WINNY FLOWER FUKUOKA FREEDAY 5D3N VZ (T2GFUK02VZ)
เส้นทาง คิวชู
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ + ร้านสตาร์บั๊ค - วัดนันโซอิน - ห้างลาล่าพอต กันดั้ม – JTC ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
3  สวนดอกไม้คุจู - หมู่บ้านยูฟุอิน – โทสุพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
4  อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถบริการ)
5  สนามบินฟุกุโอกะ 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ + ร้านสตาร์บั๊ค - วัดนันโซอิน - ห้างลาล่าพอต กันดั้ม – JTC ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
3  สวนดอกไม้คุจู - หมู่บ้านยูฟุอิน – โทสุพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
4  อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถบริการ)
5  สนามบินฟุกุโอกะ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

21 - 25 มิ.ย. 2566

29,999.-

6 - 10 ก.ค. 2566

31,999.-

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2566

36,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,990
รหัสทัวร์ FMXJKIX0061
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Takayama Shirakawako 5D3N XJ (FMXJKIX0061)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
D2  สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ตลาดปลาคุโรมง -ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – Jazzdream Mitsui Outlet - กิฟุ
D3  กิฟุ – ตลาดเช้าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
D4  เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
D5  สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
D2  สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ตลาดปลาคุโรมง -ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – Jazzdream Mitsui Outlet - กิฟุ
D3  กิฟุ – ตลาดเช้าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
D4  เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
D5  สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

20 – 24 พ.ค. 66

32,990.-

27 – 31 พ.ค. 66

32,990.-

3 – 7 มิ.ย. 66

33,990.-

17 – 21 มิ.ย. 66

32,990.-

24 – 28 มิ.ย. 66

32,990.-

8 – 12 ก.ค. 66

32,990.-

15 – 19 ก.ค. 66

32,990.-

22 – 26 ก.ค. 66

32,990.-

5 – 9 ส.ค. 66

33,990.-

12 – 16 ส.ค. 66

34,990.-

19 – 23 ส.ค. 66

32,990.-

26 – 30 ส.ค. 66

32,990.-

2 – 6 ก.ย. 66

32,990.-

9 – 13 ก.ย. 66

32,990.-

23 – 27 ก.ย. 66

30,990.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,990
รหัสทัวร์ FMXJNRT006
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N XJ (FMXJNRT006)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
D2  สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซะ -โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) - เมืองเก่าคาวาโกเอะ
D3  โอชิโนะ ฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – เจดีย์ชูเรโตะ - Driver City Plaza - ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D5  สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
D2  สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซะ -โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) - เมืองเก่าคาวาโกเอะ
D3  โอชิโนะ ฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – เจดีย์ชูเรโตะ - Driver City Plaza - ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D5  สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

1 – 5 มิ.ย. 66

(หยุดยาว)

34,990.-

7 – 11 มิ.ย. 66

32,990.-

9 – 13 มิ.ย. 66

32,990.-

14 – 18 มิ.ย. 66

32,990.-

16 – 20 มิ.ย. 66

32,990.-

21 – 25 มิ.ย. 66

32,990.-

23 – 27 มิ.ย. 66

32,990.-

5 -9 ก.ค. 66

32,990.-

7 – 11 ก.ค. 66

32,990.-

12 – 16 ก.ค. 66

32,990.-

19 – 23 ก.ค. 66

32,990.-

21 – 25 ก.ค. 66

32,990.-

26 – 30 ก.ค. 66

(วันเฉลิมฯ)

34,990.-

27 – 31 ก.ค. 66

(วันเฉลิมฯ)

34,990.-

2 – 6 ส.ค. 66

(วันเข้าพรรษา)

32,990.-

4 – 8 ส.ค. 66

32,990.-

9 – 13 ส.ค. 66

(วันแม่)

34,990.-

10 – 14 ส.ค. 66

(วันแม่)

34,990.-

11 – 15 ส.ค. 66

(วันแม่)

34,990.-

18 – 22 ส.ค. 66

32,990.-

23 – 27 ส.ค. 66

32,990.-

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 66

32,990.-

1 – 5 ก.ย. 66

32,990.-

14 – 18 ก.ย. 66

30,990.-

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 66

32,990.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,999
รหัสทัวร์ BTKIX04XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน XJ (BTKIX04XJ)
เส้นทาง ทาคายาม่า
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท     
D3  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน 
D4  ตลาดปลาคุโรมง • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า •  ช้อปปิ้งปลอดภาษี •  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ   
D5  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท     
D3  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน 
D4  ตลาดปลาคุโรมง • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า •  ช้อปปิ้งปลอดภาษี •  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ   
D5  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

17 – 21 พฤษภาคม 2566

33,999

24 – 28 พฤษภาคม 2566

33,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

30,999

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2566

31,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

33,999

03 – 07 สิงหาคม 2566

33,999

24 – 28 สิงหาคม 2566

33,999

14 – 18 กันยายน 2566

33,999

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566

32,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,999
รหัสทัวร์ BTNRT05XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ นาริตะ ไฮเดรนเยีย 5 วัน 3 คืน XJ (BTNRT05XJ)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ฟาร์ม ฮัตโตริ  • มิตซุย เอ้าท์เล็ต  พาร์ค • จุดชมวิวโตเกียว เบย์ อะควา ไลน์ 
D3  ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว •  ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ 
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ฟาร์ม ฮัตโตริ  • มิตซุย เอ้าท์เล็ต  พาร์ค • จุดชมวิวโตเกียว เบย์ อะควา ไลน์ 
D3  ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว •  ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 11 มิถุนายน 2566

37,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

32,999

09 – 13 มิถุนายน 2566

33,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

33,999

16 – 20 มิถุนายน 2566

35,999

22 – 26 มิถุนายน 2566

30,999

23 – 27 มิถุนายน 2566

33,999

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

33,999

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566

32,999

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2566

31,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
30,999
รหัสทัวร์ BTNRT06XJ
ทัวร์โตเกียว มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน XJ (BTNRT06XJ)
เส้นทาง โตเกียว
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ  
D3  ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว •  ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ  
D3  ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว •  ช้อปปิ้งชินจูกุ
D4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
D5  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 10 กรกฎาคม 2566

30,999

07 – 11 กรกฎาคม 2566

33,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

33,999

14 – 18 กรกฎาคม 2566

33,999

20 – 24 กรกฎาคม 2566

33,999