ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ปากีสถาน
( ทัวร์ปากีสถาน ทั้งหมด 3 โปรแกรม )
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน


ราคาเริ่มที่
67,777
รหัสทัวร์ HMPK01
ทัวร์ปากีสถาน Classic Summer ปากีสถาน 9วัน7คืน TG (HMPK01)
เส้นทาง ปากีสถาน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด –เมืองโบราณตักศิลา- นาราน
D3  นาราน - คารีมาบัด – ฮุนซ่า
D4  (คารีมาบัด) - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์
D5  ดุยเกอร์ - ด่านกุนจีราบ - พาสสุ
D6  พาสสุ - กิลกิต
D7  กิลกิต - เมืองชีลาส -นาราน
D8  นาราน - อิสลามาบัด
D9  กรงุเทพ
See More

D1  กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด –เมืองโบราณตักศิลา- นาราน
D3  นาราน - คารีมาบัด – ฮุนซ่า
D4  (คารีมาบัด) - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์
D5  ดุยเกอร์ - ด่านกุนจีราบ - พาสสุ
D6  พาสสุ - กิลกิต
D7  กิลกิต - เมืองชีลาส -นาราน
D8  นาราน - อิสลามาบัด
D9  กรงุเทพ
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
       2566

วันเดินทาง

ราคา

 2 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66

67,777

 22 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66

67,777

 28 ก.ค. 66 - 5 ส.ค. 66

67,777

 11 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66

67,777

 26 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66

67,777

 2 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66

67,777

 22 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

67,777

 30 ก.ย. 66 - 8 ต.ค. 66

67,777

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,900
รหัสทัวร์ TVEPK01
ทัวร์ปากีสถาน Autumn Colors Of Pakistan 9 วัน 7 คืน TG (TVEPK01)
เส้นทาง ปากีสถาน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด – เมืองตักศิลา - นาราน
D3  นาราน – คาริมาบัด – ฮุนซ่า - ดุยเกอร์
D4  โฮปาร์วัลเล่ย์ - กุลมิท
D5  คุนจีราบพาส - พาสสุ - ฮุนซ่า
D6  ฮุนซ่า-กิลกิต
D7  กิลกิต - บาบูซาร์พาส - โชกราน
D8  โชกราน - อิสลามาบัด - สนามบิน
D9  กรุงเทพมหานคร
See More

D1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด – เมืองตักศิลา - นาราน
D3  นาราน – คาริมาบัด – ฮุนซ่า - ดุยเกอร์
D4  โฮปาร์วัลเล่ย์ - กุลมิท
D5  คุนจีราบพาส - พาสสุ - ฮุนซ่า
D6  ฮุนซ่า-กิลกิต
D7  กิลกิต - บาบูซาร์พาส - โชกราน
D8  โชกราน - อิสลามาบัด - สนามบิน
D9  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07-15 ตุลาคม 2566

69,900.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
69,900
รหัสทัวร์ HMPK02
ทัวร์ปากีสถาน Classic Autumn ปากีสถาน 9วัน7คืน TG (HMPK02)
เส้นทาง ปากีสถาน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด –เมืองโบราณตักศิลา- นาราน
D3  นาราน - คารีมาบัด – ฮุนซ่า
D4  (คารีมาบัด) - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์
D5  ดุยเกอร์ - ด่านกุนจีราบบนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ - พาสสุ
D6  พาสสุ - กิลกิต
D7  กิลกิต - เมืองชีลาส -เบชาม
D8  เบชาม - อิสลามาบัด
D9  กรงุเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด
D2  อิสลามาบัด –เมืองโบราณตักศิลา- นาราน
D3  นาราน - คารีมาบัด – ฮุนซ่า
D4  (คารีมาบัด) - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์
D5  ดุยเกอร์ - ด่านกุนจีราบบนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ - พาสสุ
D6  พาสสุ - กิลกิต
D7  กิลกิต - เมืองชีลาส -เบชาม
D8  เบชาม - อิสลามาบัด
D9  กรงุเทพฯ
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07-15 ต.ค 2566

69,900

14-22 ต.ค 2566

69,900

18-26 ต.ค 2566

69,900

20-28 ต.ค 2566

69,900

28 ต.ค- 05 พ.ย 2566

69,900

11-18 พ.ย 2566

69,900

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่