ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์พม่า
( ทัวร์พม่า ทั้งหมด 16 โปรแกรม )
ทัวร์พม่า


ราคาเริ่มที่
2,999
รหัสทัวร์ PVMM19059
ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1 DAYS BY FD (PVMM19059)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด

D1 ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-วัดเจตุน-สนามบิน

ระยะเวลา 1 วัน
วันเดินทาง กค,สค 2563

วันเดินทาง

ราคา

1 - 1 ก.ค. 63

2,999

2 - 2 ก.ค. 63

2,999

8 - 8 ก.ค. 63

2,999

9 - 9 ก.ค. 63

2,999

15 - 15 ก.ค. 63

2,999

16 - 16 ก.ค. 63

2,999

22 - 22 ก.ค. 63

2,999

23 - 23 ก.ค. 63

2,999

29 - 29 ก.ค. 63

2,999

30 - 30 ก.ค. 63

2,999

5 - 5 ส.ค. 63

2,999

6 - 6 ส.ค. 63

2,999

12 - 12 ส.ค. 63

2,999

13 - 13 ส.ค. 63

2,999

19 - 19 ส.ค. 63

2,999

20 - 20 ส.ค. 63

2,999

26 - 26 ส.ค. 63

2,999

27 - 27 ส.ค. 63

2,999

 ราคาเริ่มที่
3,998
รหัสทัวร์ MCMM01
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar กรุงเทพ-ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP BY NOK AIR (MCMM01)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด

D1  เจดีย์เจ๊าทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-ร้านWESTERN PARK-วัดงาทัตจี-เจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดโบโจ๊ก-ดินเนอร์PAN PACIFIC HOTEL

ระยะเวลา 1 วัน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 4 ก.ค. 63(Bus1)

4,998.00

 4 ก.ค. 63(Bus2)

4,998.00

 5 ก.ค. 63(Bus1)

4,884.00

 5 ก.ค. 63(Bus2)

4,884.00

 6 ก.ค. 63(Bus1)

3,998.00

 6 ก.ค. 63(Bus 2)

3,998.00

 7 ก.ค. 63(Bus1)

3,998.00

 7 ก.ค. 63(Bus2)

3,998.00

 11 ก.ค. 63

3,998.00

 18 ก.ค. 63

3,998.00

 25 ก.ค. 63

3,998.00

 8 ส.ค. 63

3,998.00

 12 ส.ค. 63(Bus1)

4,444.00

 12 ส.ค. 63(Bus2)

4,444.00

 22 ส.ค. 63

3,998.00

 29 ส.ค. 63

3,998.00

 5 ก.ย. 63

3,998.00

 12 ก.ย. 63

3,998.00

 19 ก.ย. 63

3,998.00

 26 ก.ย. 63

3,998.00

 3 ต.ค. 63

3,998.00

 10 ต.ค. 63

3,998.00

 23 ต.ค. 63

4,884.00

 24 ต.ค. 63

4,884.00

 ราคาเริ่มที่
6,777
รหัสทัวร์ SMY3
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2D1N BY NOK AIR (SMY3)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินย่างกุ้ง – วัดพระหินอ่อน – พระพุทธรูปหยกขาว – ปางช้างเผือก -  สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์ไจ๊เค้า - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
D2  เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์สุเล - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - เจดีย์ชเวดากอง – วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งตลาดแนว Eco Yangon Zay - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 25 ตุลาคม 2563

6,777

31 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

7,777

21 - 22 พฤศจิกายน 2563

7,777

28 - 29 พฤศจิกายน 2563

7,777

05 - 06 ธันวาคม 2563

(วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

8,777

06 - 07 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

8,777

12 - 13 ธันวาคม 2563

8,777

19 - 20 ธันวาคม 2563

8,777

26 - 27 ธันวาคม 2563

8,777

 ราคาเริ่มที่
7,777
รหัสทัวร์ MCDDSR02
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar พักหรู5ดาว โปรแกรมกรุงเทพฯ -ย่างกุ้ง 1N2D BY DD (MCDDSR02)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน -เจดีย์ชเวโพนพวิน -เจดีย์มหาวิชยะ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2  ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ-พระเจดีย์โบตะตอง -เทพทันใจ-เทพกระซิบ -ตลาดโบโจ๊ก-วัดพระบารมี -พระเขี้ยวแก้ว
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

04 - 05 JUL 2020

8,888

05 - 06 JUL 2020

7,998

06 - 07 JUL 2020

7,998

25 - 26 JUL 2020

7,998

08 - 09 AUG 2020

7,777

22 - 23 AUG 2020

7,777

12 - 13 SEP 2020

7,777

26 - 27 SEP 2020

7,777

03 - 04 OCT 2020

7,777

10 - 11 OCT 2020

7,998

23 - 24 OCT 2020

8,888

23 - 24 OCT 2020

8,888

 ราคาเริ่มที่
7,777
รหัสทัวร์ SMY1
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 2D1N BY NOK AIR (SMY1)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ไจ๋ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว-พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง – นั่งกระเช้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
D2  หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ –เจดีย์ชเวดากอง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 25 ตุลาคม 2563

8,877

31 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

8,877

21 - 22 พฤศจิกายน 2563

8,877

28 - 29 พฤศจิกายน 2563

8,877

05 - 06 ธันวาคม 2563

(วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

9,977

06 - 07 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

9,977

12 - 13 ธันวาคม 2563

7,777

19 - 20 ธันวาคม 2563

9,977

26 - 27 ธันวาคม 2563

9,977

 ราคาเริ่มที่
7,777
รหัสทัวร์ SMY2
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2D1N BY NOK AIR (SMY2)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินย่างกุ้ง – วัดพระหินอ่อน – พระพุทธรูปหยกขาว - ปางช้างเผือก – หงสาวดี - เจดีย์ไจ๋ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - ช้อปปิ้งตลาดแนว Eco Yangon Zay
D2  เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์สุเล - เจดีย์ชเวดากอง – วัดพระเขี้ยวแก้ว -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 25 ตุลาคม 2563

8,877

31 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

8,877

21 - 22 พฤศจิกายน 2563

8,877

28 - 29 พฤศจิกายน 2563

8,877

05 - 06 ธันวาคม 2563

(วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

9,977

06 - 07 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

9,977

12 - 13 ธันวาคม 2563

9,977

19 - 20 ธันวาคม 2563

9,977

26 - 27 ธันวาคม 2563

7,777

 ราคาเริ่มที่
7,777
รหัสทัวร์ SMY4
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2D1N BY NOK AIR (SMY4)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ไจ๋ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวดากอง
D2  สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – เจดีย์ไจ๋เค้า - เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์สุเล -ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 25 ตุลาคม 2563

8,777

31 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

8,777

21 - 22 พฤศจิกายน 2563

8,777

28 - 29 พฤศจิกายน 2563

8,777

05 - 06 ธันวาคม 2563

(วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

8,777

06 - 07 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

8,777

12 - 13 ธันวาคม 2563

8,777

19 - 20 ธันวาคม 2563

7,777

26 - 27 ธันวาคม 2563

8,777

 ราคาเริ่มที่
8,999
รหัสทัวร์ ZRGN02
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3 วัน 2 คืน BY 8M (ZRGN02)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน
2  พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3  วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

04 – 06 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

12,999

11 – 13 กรกฎาคม 2563

9,999

18 – 20 กรกฎาคม 2563

8,999

26 – 28 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิม ร.10)

10,999

07 – 09 สิงหาคม 2563

9,999

15 – 17 สิงหาคม 2563

8,999

21 – 23 สิงหาคม 2563

9,999

28 – 30 สิงหาคม 2563

9,999

04 – 06 กันยายน 2563

9,999

05 – 07 กันยายน 2563

9,999

11 – 13 กันยายน 2563

9,999

12 – 14 กันยายน 2563

8,999

18 – 20 กันยายน 2563

9,999

19 – 21 กันยายน 2563

9,999

25 – 27 กันยายน 2563

9,999

26 – 28 กันยายน 2563

9,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways


ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ ZRGN01
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3 วัน 2 คืน BY FD (ZRGN01)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน
2  พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
3  เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค 2563

วันเดินทาง

ราคา

04 – 06 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

12,999

05 – 07 กรกฎาคม 2563

(วันเข้าพรรษา)

10,999

10 – 12 กรกฎาคม 2563

9,999

11 – 13 กรกฎาคม 2563

9,999

17 – 19 กรกฎาคม 2563

9,999

18 – 20 กรกฎาคม 2563

8,999

24 – 26 กรกฎาคม 2563

9,999

01 – 03 สิงหาคม 2563

9,999

07 – 09 สิงหาคม 2563

9,999

08 – 10 สิงหาคม 2563

9,999

14 – 16 สิงหาคม 2563

9,999

15 – 17 สิงหาคม 2563

8,999

21 – 23 สิงหาคม 2563

9,999

22 – 24 สิงหาคม 2563

9,999

28 – 30 สิงหาคม 2563

9,999

29 – 31 สิงหาคม 2563

9,999

 ราคาเริ่มที่
10,900
รหัสทัวร์ BTMMR04FD
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน BY FD (BTMMR04FD)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
D2  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
D3  ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ     
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

03-05 ก.ค. 63

12,900

10-12 ก.ค. 63

11,900

31-02 ส.ค. 63

11,900

14-16 ส.ค. 63

12,900

21-23 ส.ค. 63

12,900

04-06 ก.ย. 63

10,900

11-13 ก.ย. 63

10,900

18-20 ก.ย. 63

10,900

25-27 ก.ย. 63

10,900

 ราคาเริ่มที่
10,900
รหัสทัวร์ MCDDSR01
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar พักหรู5ดาว กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง -หงสาวดี- อินทร์แขวน 2N3D BY DD (MCDDSR01)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ- ย่างกุ้ง– หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง  พิเศษบุฟเฟต์ SEAFOOD ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น)
วันที่ 3  ย่างกุ้ง-กรุงเทพ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

04 - 06 JUL 2020

12,900

04 - 06 JUL 2020

12,900

17 - 19 JUL 2020

10,900

07 - 09 AUG 2020

10,900

21 - 23 AUG 2020

10,900

04 - 06 SEP 2020

10,900

25 - 27 SEP 2020

10,900

09 - 11 OCT 2020

11,900

16 - 18 OCT 2020

11,900

 ราคาเริ่มที่
11,900
รหัสทัวร์ PVMM18085
ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS BY PG (PVMM18085)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
วันที่ 2  พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
วันที่ 3  มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์มิงกุน - มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค,พย 2563

วันเดินทาง

ราคา

17 - 19 ก.ค. 63

11,900

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

11,900

14 - 16 ส.ค. 63

11,900

21 - 23 ส.ค. 63

11,900

11 - 13 ก.ย. 63

11,900

18 - 20 ก.ย. 63

11,900

2 - 4 ต.ค. 63

11,900

16 - 18 ต.ค. 63

11,900

6 - 8 พ.ย. 63

11,900

13 - 15 พ.ย. 63

11,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน BangkokAirways


ราคาเริ่มที่
11,900
รหัสทัวร์ BTMMR051FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน FD (BTMMR051FD)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
D2  พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
D3  มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง       
D4  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย 2563

วันเดินทาง

ราคา

03-06 ก.ค. 63

14,900

25-28 ก.ค. 63

14,900

31-03 ส.ค. 63

12,900

12-15 ส.ค. 63

13,900

28-31 ส.ค. 63

11,900

04-07 ก.ย. 63

12,900

 ราคาเริ่มที่
12,900
รหัสทัวร์ BTMMR021PG
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG (BTMMR021PG)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
D2  ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  
D3  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

06 – 08 พ.ย.63

12,900

05-07 ธ.ค.63

13,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน BangkokAirways


ราคาเริ่มที่
12,900
รหัสทัวร์ BTMMR051PG
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน BY PG (BTMMR051PG)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
D2  พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
D3  มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
D4  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24-27 ก.ค. 63

12,900

08-11 ต.ค. 63

13,900

10-13 ต.ค. 63

13,900

16-19 ต.ค. 63

12,900

19-22 พ.ย. 63

14,900

26-29 พ.ย. 63

13,900

10-13 ธ.ค. 63

12,900

11-14 ธ.ค. 63

13,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน BangkokAirways