ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์พม่า
( ทัวร์พม่า ทั้งหมด 5 โปรแกรม )
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า


ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ BTMMR558M
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 8M (BTMMR558M)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

26-28 เม.ย.67

10,999

03-05 พ.ค.67

(วันหยุด)

11,999

10-12 พ.ค.67

12,999

24-26 พ.ค.67

10,999

01-03 มิ.ย.67

(วันหยุด)

13,999

14-16 มิ.ย.67

13,999

28-30 มิ.ย.67

13,999

05-07 ก.ค.67

12,999

20-22 ก.ค.67

(วันหยุด)

13,999

26-28 ก.ค.67

(วันหยุด)

12,999

27-29 ก.ค.67

13,999

09-11 ส.ค.67

12,999

10-12 ส.ค.67

(วันหยุด)

13,999

23-25 ส.ค.67

10,999

06-08 ก.ย.67

12,999

20-22 ก.ย.67

13,999

04-06 ต.ค.67

13,999

11-13 ต.ค.67

(วันหยุด)

13,999

12-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

14,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,990
รหัสทัวร์ ZGRGN24018M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน 8M (ZGRGN24018M)
เส้นทาง ย่างกุ้ง
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

28 – 30 มิถุนายน 2567

11,990

20 – 22 กรกฎาคม 2567

12,990

27 – 29 กรกฎาคม 2567

12,990

10 – 12 สิงหาคม 2567

12,990

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567

11,990

20 – 22 กันยายน 2567

11,990

27 – 29 กันยายน 2567

11,990

04 – 06 ตุลาคม 2567

12,990

11 – 13 ตุลาคม 2567

12,990

12 – 14 ตุลาคม 2567

13,990

18 – 20 ตุลาคม 2567

12,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ BTMMR588M
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน 8M (BTMMR588M)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

03-06 พ.ค.67

14,999

10-13 พ.ค.67

13,999

31 พ.ค.-03 มิ.ย.67

(วันหยุด)

15,999

14-17 มิ.ย.67

15,999

28 มิ.ย.-01 ก.ค.67

14,999

19-22 ก.ค.67

15,999

20-23 ก.ค.67

(วันหยุด)

15,999

26-29 ก.ค.67

(วันหยุด)

15,999

09-12 ส.ค.67

(วันหยุด)

15,999

10-13 ส.ค.67

16,999

23-26 ส.ค.67

15,999

13-16 ก.ย.67

13,999

27-30 ก.ย.67

14,999

11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

15,999

12-15 ต.ค.67

(วันหยุด)

15,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,999
รหัสทัวร์ BTMMR598M
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน 8M (BTMMR598M)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

03-06 พ.ค.67

14,999

31 พ.ค.-03 มิ.ย.67

(วันหยุด)

16,999

14-17 มิ.ย.67

15,999

28 มิ.ย.-01 ก.ค.67

14,999

19-22 ก.ค.67

16,999

20-23 ก.ค.67

(วันหยุด)

16,999

26-29 ก.ค.67

(วันหยุด)

16,999

09-12 ส.ค.67

(วันหยุด)

16,999

10-13 ส.ค.67

16,999

23-26 ส.ค.67

15,999

13-16 ก.ย.67

14,999

27-30 ก.ย.67

15,999

11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

17,999

12-15 ต.ค.67

(วันหยุด)

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,990
รหัสทัวร์ ZGMDL24018M
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน 8M (ZGMDL24018M)
เส้นทาง มัณฑะเลย์
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2567

20 – 23 กรกฎาคม 2567

15,990

09 – 12 สิงหาคม 2567

15,990

12 – 15 ตุลาคม 2567

16,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน MyanmarAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่