ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ลาว
( ทัวร์ลาว ทั้งหมด 3 โปรแกรม )
ทัวร์ลาว


ราคาเริ่มที่
9,499
รหัสทัวร์ 23QVSBL10031
ทัวร์ลาว สบายดี หลวงพระบาง 3 วัน BY LAO AIRLINES (23QVSBL10031)
เส้นทาง ลาว
รายละเอียด
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี
วันที่สอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
วันที่สาม  สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563,มค,กพ,มีค 2564

วันไป

วันกลับ

ราคา

03

ตุลาคม

20

05

ตุลาคม

20

9,499

10

ตุลาคม

20

12

ตุลาคม

20

9,499

17

ตุลาคม

20

19

ตุลาคม

20

9,499

24

ตุลาคม

20

26

ตุลาคม

20

9,499

31

ตุลาคม

20

02

พฤศจิกายน

20

9,499

07

พฤศจิกายน

20

09

พฤศจิกายน

20

9,499

14

พฤศจิกายน

20

16

พฤศจิกายน

20

9,499

21

พฤศจิกายน

20

23

พฤศจิกายน

20

9,499

28

พฤศจิกายน

20

30

พฤศจิกายน

20

9,499

05

ธันวาคม

20

07

ธันวาคม

20

10,499

12

ธันวาคม

20

14

ธันวาคม

20

9,499

19

ธันวาคม

20

21

ธันวาคม

20

9,499

26

ธันวาคม

20

28

ธันวาคม

20

9,499

02

มกราคม

21

04

มกราคม

21

9,499

09

มกราคม

21

11

มกราคม

21

9,499

16

มกราคม

21

18

มกราคม

21

9,499

23

มกราคม

21

25

มกราคม

21

9,499

30

มกราคม

21

01

กุมภาพันธ์

21

9,499

06

กุมภาพันธ์

21

08

กุมภาพันธ์

21

9,499

13

กุมภาพันธ์

21

15

กุมภาพันธ์

21

9,499

20

กุมภาพันธ์

21

22

กุมภาพันธ์

21

9,499

27

กุมภาพันธ์

21

01

มีนาคม

21

9,499

06

มีนาคม

21

08

มีนาคม

21

9,499

13

มีนาคม

21

15

มีนาคม

21

9,499

20

มีนาคม

21

22

มีนาคม

21

9,499

27

มีนาคม

21

29

มีนาคม

21

9,499

 

 ราคาเริ่มที่
10,499
รหัสทัวร์ J23QVLVP10031
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน 2 คืน BY LAO AIRLINES (J23QVLVP10031)
เส้นทาง ลาว
รายละเอียด
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี
วันที่สอง   พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
วันที่สาม   สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) – วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563,มค,กพ,มีค 2564

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่าน(บาท)

02

ตุลาคม

20

04

ตุลาคม

20

10,499

09

ตุลาคม

20

11

ตุลาคม

20

10,499

16

ตุลาคม

20

18

ตุลาคม

20

10,499

23

ตุลาคม

20

25

ตุลาคม

20

11,499

30

ตุลาคม

20

01

พฤศจิกายน

20

10,499

06

พฤศจิกายน

20

08

พฤศจิกายน

20

10,499

13

พฤศจิกายน

20

15

พฤศจิกายน

20

10,499

20

พฤศจิกายน

20

22

พฤศจิกายน

20

10,499

27

พฤศจิกายน

20

29

พฤศจิกายน

20

10,499

04

ธันวาคม

20

06

ธันวาคม

20

10,499

11

ธันวาคม

20

13

ธันวาคม

20

10,499

18

ธันวาคม

20

20

ธันวาคม

20

10,499

25

ธันวาคม

20

27

ธันวาคม

20

10,499

01

มกราคม

21

03

มกราคม

21

11,499

08

มกราคม

21

10

มกราคม

21

10,499

15

มกราคม

21

17

มกราคม

21

10,499

22

มกราคม

21

24

มกราคม

21

10,499

29

มกราคม

21

31

มกราคม

21

10,499

05

กุมภาพันธ์

21

07

กุมภาพันธ์

21

10,499

12

กุมภาพันธ์

21

14

กุมภาพันธ์

21

10,499

19

กุมภาพันธ์

21

21

กุมภาพันธ์

21

10,499

26

กุมภาพันธ์

21

28

กุมภาพันธ์

21

10,499

05

มีนาคม

21

07

มีนาคม

21

10,499

12

มีนาคม

21

14

มีนาคม

21

10,499

19

มีนาคม

21

21

มีนาคม

21

10,499

26

มีนาคม

21

28

มีนาคม

21

10,499

 ราคาเริ่มที่
12,900
รหัสทัวร์ BTLAO001FD
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน BY FD (BTLAO001FD)
เส้นทาง ลาว
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   
D2  ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
D3  วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

05-07 ก.ค.63

13,900

17-19 ก.ค.63

12,900

26-28 ก.ค.63

13,900

08-10 ส.ค.63

12,900

12-14 ส.ค.63

13,900

21-23 ส.ค.63

12,900

04-06 ก.ย.63

12,900

11-13 ก.ย.63

11,900

18-20 ก.ย.63

11,900

02-04 ต.ค.63

13,900

11-13 ต.ค.63

13,900

16-18 ต.ค.63

12,900

30 ต.ค. - 01 พ.ย.63

13,900