ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
( ทัวร์สิงคโปร์ ทั้งหมด 6 โปรแกรม )
ทัวร์สิงคโปร์


ราคาเริ่มที่
8,888
รหัสทัวร์ SUPSL02
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS BY SL (SUPSL02)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
D2  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
D3  Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -  ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

10-12 JULY 2020

8,888.-

11-13 JULY 2020

8,888.-

17-19 JULY 2020

8,888.-

18-20 JULY 2020

8,888.-

24-26 JULY 2020

8,888.-

25-27 JULY 2020

8,888.-

31 JULY – 01 AUG 2020

8,888.-

01-03 AUG 2020

8,888.-

07-09 AUG 2020

8,888.-

08-10 AUG 2020

8,888.-

14-16 AUG 2020

8,888.-

15-17 AUG 2020

8,888.-

21-23 AUG 2020

8,888.-

22-24 AUG 2020

8,888.-

28-30 AUG 2020

8,888.-

29-31 AUG 2020

8,888.-

04-06 SEP 2020

8,888.-

05-07 SEP 2020

8,888.-

11-13 SEP 2020

8,888.-

12-14 SEP 2020

8,888.-

25-27 SEP 2020

8,888.-

26-28 SEP 2020

8,888.-

01-03 OCT 2020

8,888.-

02-04 OCT 2020

8,888.-

03-05 OCT 2020

8,888.-

04-06 OCT 2020

8,888.-

05-07 OCT 2020

8,888.-

06-08 OCT 2020

8,888.-

07-09 OCT 2020

8,888.-

08-10 OCT 2020

8,888.-

09-11 OCT 2020

8,888.-

14-16 OCT 2020

8,888.-

15-17 OCT 2020

8,888.-

16-18 OCT 2020

8,888.-

17-19 OCT 2020

8,888.-

18-20 OCT 2020

8,888.-

19-21 OCT 2020

8,888.-

20-22 OCT 2020

8,888.-

21-23 OCT 2020

8,888.-

22-24 OCT 2020

8,888.-

24-26 OCT 2020

8,888.-

25-27 OCT 2020

8,888.-

26-28 OCT 2020

8,888.-

27-29 OCT 2020

8,888.-

28-30 OCT 2020

8,888.-

29-31 OCT 2020

8,888.-

30 OCT – 01 NOV 2020

8,888.-

31 OCT – 02 NOV 2020

8,888.-

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ SUPSL01
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHTS BY SL (SUPSL01)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 
D3  Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

03-05 JULY 2020

วันอาสาฬหบูชา

13,999.-

04-06 JULY 2020

วันเข้าพรรษา

13,999.-

05-07 JULY 2020

วันเข้าพรรษา

13,999.-

09-11 JULY 2020

10,999.-

10-12 JULY 2020

10,999.-

11-13 JULY 2020

9,999.-

12-14 JULY 2020

10,999.-

16-18 JULY 2020

10,999.-

17-19 JULY 2020

10,999.-

18-20 JULY 2020

10,999.-

19-21 JULY 2020

10,999.-

23-25 JULY 2020

10,999.-

24-26 JULY 2020

10,999.-

25-27 JULY 2020

10,999.-

30 JULY – 01 AUG 2020

10,999.-

31 JULY – 01 AUG 2020

10,999.-

01-03 AUG 2020

9,999.-

07-09 AUG 2020

10,999.-

08-10 AUG 2020

10,999.-

14-16 AUG 2020

10,999.-

15-17 AUG 2020

10,999.-

21-23 AUG 2020

10,999.-

22-24 AUG 2020

10,999.-

28-30 AUG 2020

10,999.-

29-31 AUG 2020

10,999.-

04-06 SEP 2020

10,999.-

05-07 SEP 2020

10,999.-

11-13 SEP 2020

10,999.-

12-14 SEP 2020

9,999.-

25-27 SEP 2020

10,999.-

26-28 SEP 2020

10,999.-

01-03 OCT 2020

9,999.-

02-04 OCT 2020

10,999.-

03-05 OCT 2020

10,999.-

04-06 OCT 2020

10,999.-

05-07 OCT 2020

10,999.-

06-08 OCT 2020

9,999.-

07-09 OCT 2020

10,999.-

08-10 OCT 2020

10,999.-

09-11 OCT 2020

10,999.-

10-12 OCT 2020

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13,999.-

11-13 OCT 2020

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13,999.-

14-16 OCT 2020

10,999.-

15-17 OCT 2020

10,999.-

16-18 OCT 2020

10,999.-

17-19 OCT 2020

10,999.-

18-20 OCT 2020

10,999.-

19-21 OCT 2020

10,999.-

20-22 OCT 2020

10,999.-

21-23 OCT 2020

10,999.-

22-24 OCT 2020

10,999.-

23-25 OCT 2020

วันปิยมหาราช

13,999.-

24-26 OCT 2020

10,999.-

25-27 OCT 2020

10,999.-

26-28 OCT 2020

10,999.-

27-29 OCT 2020

9,999.-

28-30 OCT 2020

10,999.-

29-31 OCT 2020

10,999.-

30 OCT – 01 NOV 2020

10,999.-

31 OCT – 02 NOV 2020

10,999.-

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ SUPTR01
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHT TR (SUPTR01)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         
D2  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + THE JEWEL CHANGI 
D3  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

04-06 JUL

12,999.-

05-07 JUL

12,999.-

17-19 JUL

10,999.-

24-26 JUL

10,999.-

25-27 JUL

11,999.-

7-9 AUG

10,999.-

21-23 AUG

10,999.-

25-27 SEP

10,999.-

2-4 OCT

11,999.-

9-11  OCT

11,999.-

10-12OCT

11,999.-

16-18 OCT

11,999.-

17-19 OCT

11,999.-

23-25 OCT

12,999.-

24-26 OCT

10,999.-

30 OCT – 01NOV

10,999.-

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ SUPTR02
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB TWO THEME PARK 4DAYS 3NIGHTS BY SCOOT (SUPTR02)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
D2  Legoland – ยะโฮร์บารู –Clark quay    
D3  เมอร์ไลอ้อน –Sentosa - Universal Studio Singapore(ไม่รวมค่าบัตร) –Marina bay sand 
D4  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth – Garden by The Bay– Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

4-7 JUL 2020

17,999.-

22-25 OCT 2020

17,999.-

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ SUPSQ01
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3DAYS 2NIGHTS BY SQ (SUPSQ01)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel
D2  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel  
D3  Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD -THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค,พย,ธค 2563,มค 2564

วันเดินทาง

ราคา

04-06 JULY 2020

วันเข้าพรรษา

19,999.-

05-07 JULY 2020

วันเข้าพรรษา

19,999.-

10-12 JULY 2020

18,999.-

17-19 JULY 2020

18,999.-

24-26 JULY 2020

18,999.-

31 JULY – 02 AUG 2020

18,999.-

07-09 AUG 2020

18,999.-

14-16 AUG 2020

18,999.-

21-23 AUG 2020

18,999.-

28-30 AUG 2020

18,999.-

04-06 SEP 2020

18,999.-

11-13 SEP 2020

18,999.-

25-27 SEP 2020

18,999.-

02-04 OCT 2020

18,999.-

09-11 OCT 2020

18,999.-

10-12 OCT 2020

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

18,999.-

11-13 OCT 2020

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

18,999.-

16-18 OCT 2020

18,999.-

23-25 OCT 2020

วันปิยมหาราช

19,999.-

30 OCT – 01 NOV 2020

18,999.-

06-08 NOV 2020

18,999.-

13-15 NOV 2020

18,999.-

20-22 NOV 2020

18,999.-

27-29 NOV 2020

18,999.-

04-06 DEC 2020

วันพ่อแห่งชาติ

18,999.-

10-12 DEC 2020

วันรัฐธรรมนูญ

18,999.-

11-13 DEC 2020

18,999.-

18-20 DEC 2020

18,999.-

25-27 DEC 2020

19,999.-

29-31 DEC 2020

วันสิ้นปี

19,999.-

30 DEC – 01 JAN 2021

วันสิ้นปี

20,999.-

31 DEC – 02 JAN 2021

วันสิ้นปี

20,999.-

01-03 JAN 2021

วันปีใหม่

19,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines


ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ SUPSQ02
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION 4DAYS 3NIGHTS (RIVER SAFARI) SQ (SUPSQ02)
เส้นทาง สิงคโปร์
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ - GARDEN BY THE BAY ( 2 dome )  – ล่องเรือ BUMBOAT
D2  UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME  
D3  Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
D4  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - CITY TOUR - THE JEWEL CHANGI  - กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

2-5 JUL 2020

วันเข้าพรรษา

27,999.-

9-12 JUL 2020

26,999.-

16-19 JUL 2020

26,999.-

23-26 JUL 2020

26,999.-

25-28 JUL 2020

26,999.-

30 JUL–2 AUG 2020

26,999.-

6-9 AUG 2020

26,999.-

13-16 AUG 2020

26,999.-

20-23 AUG 2020

26,999.-

27-30 AUG 2020

26,999.-

3-6 SEP 2020

26,999.-

10-13 SEP 2020

26,999.-

24-27 SEP 2020

26,999.-

1-4 OCT 2020

26,999.-

10-13 OCT 2020

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

27,999.-

15-18 OCT 2020

26,999.-

22-25 OCT 2020

วันปิยมหาราช

27,999.-

29 OCT-1 NOV 2020

26,999.-

5-8 NOV 2020

26,999.-

12-15 NOV 2020

26,999.-

19-22 NOV 2020

26,999.-

26-29 NOV 2020

26,999.-

3-6 DEC 2020

วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9

26,999.-

10-13 DEC 2020

วันรัฐธรรมนูญ

26,999.-

17-20 DEC 2020

26,999.-

24-27 DEC 2020

26,999.-

25-28 DEC 2020

27,999.-

26-29 DEC 2020

27,999.-

28-31 DEC 2020

27,999.-

29 DEC-1 JAN 2020

วันขึ้นปีใหม่

29,999.-

30 DEC-2 JAN 2020

วันขึ้นปีใหม่

29,999.-

31 DEC-3 JAN 2020

วันขึ้นปีใหม่

29,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SingaporeAirlines