ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
( ทัวร์ฮ่องกง ทั้งหมด 42 โปรแกรม )
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง


ราคาเริ่มที่
14,888
รหัสทัวร์ IHFD04
ทัวร์ฮ่องกง Mutelu..HONGKONG 3 วัน 2 คืน FD (IHFD04)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง  
วิคตอเรีย พีค -วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ - ย่านจิมซ่าจุ่ย -ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง -จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light   
2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!
3  วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน –  เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง  
วิคตอเรีย พีค -วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ - ย่านจิมซ่าจุ่ย -ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง -จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light   
2  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!
3  วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน –  เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22-24 เมษายน 2566

16,888

06-08 พฤษภาคม 2566

16,888

11-13 พฤษภาคม 2566

15,888

13-15 พฤษภาคม 2566

15,888

18-20 พฤษภาคม 2566

15,888

20-22 พฤษภาคม 2566

15,888

25-27 พฤษภาคม 2566

14,888

27-29 พฤษภาคม 2566

15,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,888
รหัสทัวร์ IHHB02
ทัวร์ฮ่องกง EXCITING! HONGKONG 3วัน 2คืน HB (IHHB02)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  – ย่านจิมซ่าจุ่ย  - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light
2  วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน – ช้อปปิ้ง เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา                 
3  วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  – ย่านจิมซ่าจุ่ย  - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light
2  วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน – ช้อปปิ้ง เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา                 
3  วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

15-17 เมษายน 2566

23,888

29 เมษายน–01 พฤษภาคม 2566

17,888

13-15 พฤษภาคม 2566

14,888

23-25 มิถุนายน 2566

14,888

07-09 กรกฎาคม 2566

15,888

22-24 กรกฎาคม 2566

15,888

05-07 สิงหาคม 2566

15,888

19-21 สิงหาคม 2566

15,888

02-04 กันยายน 2566

14,888

16-18 กันยายน 2566

14,888

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566

14,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน GreaterBayAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ TNHKGHB0223
ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์...ฮ่องกง โอ้แม่เจ้า 3 วัน 2 คืน HB (TNHKGHB0223)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - หาดทรายรีพลัสเบย์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony of Lights)
2  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
3  วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - หาดทรายรีพลัสเบย์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony of Lights)
2  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
3  วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 03 กรกฎาคม 2566

15,888

25 – 27 สิงหาคม 2566

16,888

30 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน GreaterBayAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ IHFD03
ทัวร์ฮ่องกง ม่วนใจ๋ไปมู บินตรงจากเชียงใหม่ไป HONGKONG 3วัน 2คืน FD (IHFD03)
เส้นทาง เชียงใหม่-ฮ่องกง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์
อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา 
2  วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ย่านจิมซ่าจุ่ย – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light 
3  ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
See More

1  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์
อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา 
2  วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ย่านจิมซ่าจุ่ย – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light 
3  ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12-14 พฤษภาคม 2566

15,888

26-28 พฤษภาคม 2566

15,888

09-11 มิถุนายน 2566

15,888

23-25 มิถุนายน 2566

15,888

07-09 กรกฎาคม 2566

17,888

04-06 สิงหาคม 2566

17,888

18-20 สิงหาคม 2566

17,888

15-17 กันยายน 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ GSHKG09
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย 3D2N HB (GSHKG09)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS 
วันที่ 2  วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก  
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS 
วันที่ 2  วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก  
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 21 พฤษภาคม 2566

15,999

20 – 22 พฤษภาคม 2566

15,999

26 – 28 พฤษภาคม 2566

15,999

02 – 04 มิถุนายน 2566

15,999

03 – 05 มิถุนายน 2566

15,999

09 – 11 มิถุนายน 2566

15,999

16 – 18 มิถุนายน 2566

15,999

17 – 19 มิถุนายน 2566

15,999

24 – 26 มิถุนายน 2566

15,999

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม2566

15,999

08 – 10 กรกฎาคม 2566

15,999

15 – 17 กรกฎาคม 2566

15,999

21 – 23 กรกฏาคม 2566

15,999

29 – 31 กรกฎาคม 2566

16,999

04 – 06 สิงหาคม 2566

15,999

12 – 14 สิงหาคม 2566

(วันแม่แห่งชาติ)

18,999

18 – 20 สิงหาคม 2566

15,999

26 – 28 สิงหาคม 2566

15,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน GreaterBayAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ GSHKG17
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ SHOPPING BY 3วัน2คืน FD (GSHKG17)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน  
วันที่ 2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน  
วันที่ 2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
วันที่ 3  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 21 พฤษภาคม 2566

15,999

20 – 22 พฤษภาคม 2566

15,999

25 – 27 พฤษภาคม 2566

15,999

27 – 29 พฤษภาคม 2566

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ MYSP1
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง Best Seller 3D2N EK (MYSP1)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
D3  กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
D3  กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

2-4 มิถุนายน 2566

16,999

3-5 มิ.ย. 66 (BUS1)

17,999

3-5 มิ.ย. 66 (BUS2)

17,999

4-6 มิถุนายน 2566

16,999

8-10 มิถุนายน 2566

15,999

9-11 มิ.ย. 66 (BUS1)

16,999

9-11 มิ.ย. 66 (BUS2)

17,999

10-12 มิถุนายน 2566

16,999

15-17 มิถุนายน 2566

15,999

16-18 มิถุนายน 2566

16,999

17-19 มิถุนายน 2566

16,999

22-24 มิ.ย. 66 (BUS1)

15,999

22-24 มิ.ย. 66 (BUS2)

16,999

23-25 มิถุนายน 2566

16,999

24-26 มิถุนายน 2566

16,999

29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2566

15,999

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566

16,999

1-3 กรกฎาคม 2566

16,999

6-8 กรกฎาคม 2566

15,999

8-10 กรกฎาคม 2566

16,999

13-15 กรกฎาคม 2566

15,999

14-16 กรกฎาคม 2566

16,999

15-17 กรกฎาคม 2566

16,999

20-22 กรกฎาคม 2566

15,999

22-24 กรกฎาคม 2566

16,999

27-29 กรกฎาคม 2566

16,999

29-31 กรกฎาคม 2566

17,999

30 ก.ค. – 1 ส.ค. 66

17,999

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 66

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ BTHKG08EK
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG08EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

15 – 17 กรกฎาคม 2566

17,999

16 – 18 กรกฎาคม 2566

17,999

02 – 04 กันยายน 2566

15,999

09 – 11 กันยายน 2566

16,999

23 – 25 กันยายน 2566

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ TNHKGHB0123
ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์...ฮ่องกง สายบุญสไตล์ 3 วัน 2 คืน HB (TNHKGHB0123)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ตลาดนัด Ladies’ Market - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony of Lights)
2  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlets
3  วิคตอเรีย พีค - หาดทรายรีพัสล์เบย์ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ตลาดนัด Ladies’ Market - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony of Lights)
2  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlets
3  วิคตอเรีย พีค - หาดทรายรีพัสล์เบย์ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

10 – 12 มิถุนายน 2566

16,888

14 – 16 กรกฎาคม 2566

17,888

28 – 30 กรกฎาคม 2566

22,888

11 – 13 สิงหาคม 2566

20,888

08 – 10 กันยายน 2566

18,888

22 – 24 กันยายน 2566

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน GreaterBayAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2314CX
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ FREE DAY 3 วัน 2 คืน CX (ZGHKG2314CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
3  วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
3  วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 04 มิถุนายน 2566

17,990

09 – 11 มิถุนายน 2566

16,990

10 – 12 มิถุนายน 2566

16,990

16 – 18 มิถุนายน 2566

16,990

17 – 19 มิถุนายน 2566

16,990

22 – 24 มิถุนายน 2566

16,990

23 – 25 มิถุนายน 2566

16,990

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566

16,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTHKG01EK
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง อิสระเต็มวัน 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG01EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05 - 07 พฤษภาคม 2566

17,999

19 - 21 พฤษภาคม 2566

17,999

03 - 05 มิถุนายน 2566

19,999

09 - 11 มิถุนายน 2566

18,999

23 - 25 มิถุนายน 2566

18,999

30 – 02 กรกฎาคม 2566

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ GSHKG19
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ SHOPPING 4วัน2คืน HX (GSHKG19)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว – อิสระย่านเลดี้มาร์เก็ต 
วันที่ 3  กระเช้านองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกท เอ้าเล็ท     
วันที่ 4  วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว – อิสระย่านเลดี้มาร์เก็ต 
วันที่ 3  กระเช้านองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกท เอ้าเล็ท     
วันที่ 4  วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 09 มิถุนายน 66

16,999

08 – 11 มิถุนายน 66

17,999

13 – 16 มิถุนายน 66

16,999

14 – 17 มิถุนายน 66

16,999

15 – 18 มิถุนายน 66

17,999

20 – 23 มิถุนายน 66

16,999

21 – 24 มิถุนายน 66

16,999

23 – 26 มิถุนายน 66

17,999

27 – 30 มิถุนายน 66

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน HongkongAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ KHK150602EK
ทัวร์ฮ่องกง Expecting HONGKONG NGONGPING360 3D2N EK (KHK150602EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 2  อ่าวรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว) – โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วันที่ 3  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
See More

วันที่ 1  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 2  อ่าวรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว) – โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วันที่ 3  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 - 04 มิถุนายน 2566

16,999

03 - 05 มิถุนายน 2566

17,999

04 - 06 มิถุนายน 2566

16,999

08 - 10 มิถุนายน 2566

16,999

09 - 11 มิถุนายน 2566

16,999

10 - 12 มิถุนายน 2566

16,999

16 - 18 มิถุนายน 2566

16,999

17 - 19 มิถุนายน 2566

16,999

23 - 25 มิถุนายน 2566

16,999

24 - 26 มิถุนายน 2566

16,999

29 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566

16,999

30 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2566

16,999

01 - 03 กรกฎาคม 2566

17,999

06 - 08 กรกฎาคม 2566

17,999

07 - 09 กรกฎาคม 2566

17,999

08 - 10 กรกฎาคม 2566

16,999

14 - 16 กรกฎาคม 2566

17,999

15 - 17 กรกฎาคม 2566

17,999

20 - 22 กรกฎาคม 2566

17,999

21 - 23 กรกฎาคม 2566

17,999

22 - 24 กรกฎาคม 2566

17,999

27 - 29 กรกฎาคม 2566

17,999

28 - 30 กรกฎาคม 2566

18,999

29 - 31 กรกฎาคม 2566

17,999

30 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2566

17,999

04 - 06 สิงหาคม 2566

17,999

05 - 07 สิงหาคม 2566

17,999

11 - 13 สิงหาคม 2566

17,999

12 - 14 สิงหาคม 2566

18,999

13 - 15 สิงหาคม 2566

17,999

18 - 20 สิงหาคม 2566

17,999

19 - 21 สิงหาคม 2566

17,999

25 - 27 สิงหาคม 2566

17,999

26 - 28 สิงหาคม 2566

17,999

01 - 03 กันยายน 2566

17,999

02 - 04 กันยายน 2566

17,999

08 - 10 กันยายน 2566

17,999

09 - 11 กันยายน 2566

17,999

15 - 17 กันยายน 2566

17,999

16 - 18 กันยายน 2566

17,999

22 - 24 กันยายน 2566

17,999

23 - 25 กันยายน 2566

17,999

29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2566

17,999

30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2566

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTHKG05EK
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG05EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน •ย่านมงก๊ก • ตลาดนัด Ladies’ Market  
D3  รีพัสล์เบย์ • วัดเทพเจ้ากวนอู • วัดหม่านโม • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน •ย่านมงก๊ก • ตลาดนัด Ladies’ Market  
D3  รีพัสล์เบย์ • วัดเทพเจ้ากวนอู • วัดหม่านโม • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-03 กรกฎาคม 2566

18,999

08-10 กรกฎาคม 2566

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ GSHKG05
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR + PEAK TRAM 3วัน2คืน EK (GSHKG05)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF  LIGHTS
วันที่ 2  วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน LADIES MARKET
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF  LIGHTS
วันที่ 2  วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน LADIES MARKET
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04 – 06 มิถุนายน 66

18,999

10 – 12 มิถุนายน 66

17,999

17 – 19 มิถุนายน 66

17,999

24 – 26 มิถุนายน 66

17,999

01 – 03 กรกฎาคม 66

17,999

14 – 16 กรกฎาคม 66

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,888
รหัสทัวร์ MYMC2
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน By EK (MYMC2)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊าโดยรถโค้ช - วัดเจ้าแม่กวนอิม– โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - วัดอาม่า - THE VENETIAN – เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ 
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊าโดยรถโค้ช - วัดเจ้าแม่กวนอิม– โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - วัดอาม่า - THE VENETIAN – เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ 
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-16 กรกฏาคม 2566

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,888
รหัสทัวร์ MYSP4
ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซ้าน พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน BY EK (MYSP4)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
D3  วัดซีซ้าน - กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
D3  วัดซีซ้าน - กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

  02-04 กรกฎาคม 2566

18,888

09-11 กรกฎาคม 2566

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,988
รหัสทัวร์ PRVCHK23026
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า HONGKONG-MACAO 3วัน2คืน EK (PRVCHK23026)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light 
D2  วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อ่าวน้ำตื้น Repuls Bay- Shopping จิมซาจุ่ย  - มาเก๊า 
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light 
D2  วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อ่าวน้ำตื้น Repuls Bay- Shopping จิมซาจุ่ย  - มาเก๊า 
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11 - 13 มี.ค. 66

18,988.-

25 - 27 มี.ค. 66

18,988.-

21 - 23 เม.ย. 66

19,988.-

28 - 30 เม.ย. 66

19,988.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2320EK
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน EK (ZGHKG2320EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars – A Symphony f Lights
2  นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
3  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars – A Symphony f Lights
2  นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
3  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 04 มิถุนายน 2566

19,990

03 - 05 มิถุนายน 2566

20,990

04 – 06 มิถุนายน 2566

20,990

09 – 11 มิถุนายน 2566

19,990

10 – 12 มิถุนายน 2566

19,990

16 – 18 มิถุนายน 2566

19,990

17 – 19 มิถุนายน 2566

19,990

23 – 25 มิถุนายน 2566

19,990

24 – 26 มิถุนายน 2566

19,990

06 – 08 กรกฎาคม 2566

18,990

07 – 09 กรกฎาคม 2566

19,990

08 – 10 กรกฎาคม 2566

19,990

28 – 30 กรกฎาคม 2566

20,990

29 – 31 กรกฎาคม 2566

19,990

12 – 14 สิงหาคม 2566

20,990

01 – 03 กันยายน 2566

19,990

02 – 04 กันยายน 2566

19,990

08 – 10 กันยายน 2566

19,990

09 – 11 กันยายน 2566

19,990

15 – 17 กันยายน 2566

19,990

23 – 25 กันยายน 2566

19,990

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 66

19,990

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 66

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTHKG04CX
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน CX (BTHKG04CX)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า-จู่ไห่
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เมืองจูไห่ • THE SEASHELL OF SUN AND MOON THEATRE • ถนนคู่รัก • จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 
D2  อนุสรณ์สถานจงซาน • ร้านยา • ร้านหยก • ศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ครัวเรือน • ถนนซุนเหวินซี   
D3  วัดผู่โถวซื่อ • มาเก๊า • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดอาม่า • เดอะปารีสเซี่ยน • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง 
D4  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เมืองจูไห่ • THE SEASHELL OF SUN AND MOON THEATRE • ถนนคู่รัก • จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 
D2  อนุสรณ์สถานจงซาน • ร้านยา • ร้านหยก • ศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ครัวเรือน • ถนนซุนเหวินซี   
D3  วัดผู่โถวซื่อ • มาเก๊า • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดอาม่า • เดอะปารีสเซี่ยน • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง 
D4  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 09 กรกฎาคม 2566

18,999

20 – 23 กรกฎาคม 2566

18,999

17 – 20 สิงหาคม 2566

19,999

24 – 27 สิงหาคม 2566

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ GSHKG13
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ไหว้พระเสริมความปัง BY CX 3D2N (บินเช้า-กลับเย็น) (GSHKG13)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT  
วันที่ 2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก 
วันที่ 3  นองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT  
วันที่ 2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก 
วันที่ 3  นองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

   19 – 21 เมษายน 66 18,999

06 – 08 พฤษภาคม 66

19,999

07 – 09 พฤษภาคม 66

19,999

11 – 13 พฤษภาคม 66

19,999

14 – 16 พฤษภาคม 66

19,999

18 – 20 พฤษภาคม 66

19,999

21 – 23 พฤษภาคม 66

19,999

25 – 27 พฤษภาคม 66

19,999

28 – 30 พฤษภาคม 66

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ GSHKG06
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง CITY TOUR BY 3D2N CX (GSHKG06)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2  รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท    
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2  รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท    
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 21 เมษายน 66

18,999

21 – 23 เมษายน 66

18,999

24 – 26 เมษายน 66

18,999

25 – 27 เมษายน 66

18,999

10 – 12 พฤษภาคม 66

18,999

12 – 14 พฤษภาคม 66

18,999

17 – 19 พฤษภาคม 66

18,999

19 – 21 พฤษภาคม 66

18,999

24 – 26 พฤษภาคม 66

18,999

26 – 28 พฤษภาคม 66

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTHKG02EK
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG02EK)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) • เมืองมาเก๊า • ประตูโบสถ์เซนต์ปอล • จัตุรัสเซนาโด้ • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • เดอะ เวเนเชี่ยน • เดอะ ปารีสเซียน  
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
D2  ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) • เมืองมาเก๊า • ประตูโบสถ์เซนต์ปอล • จัตุรัสเซนาโด้ • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • เดอะ เวเนเชี่ยน • เดอะ ปารีสเซียน  
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04 - 06 พฤษภาคม 2566

20,999

19 - 21 พฤษภาคม 2566

17,999

02 – 04 มิถุนายน 2566

18,999

16 – 18 มิถุนายน 2566

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTHKG06EK
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG06EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ย่านจิมซาจุ่ย  
D3  นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ย่านจิมซาจุ่ย  
D3  นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-16 กรกฎาคม 2566

18,999

21-23 กรกฎาคม 2566

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTHKG07EK
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG07EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 16 กรกฎาคม 2566

18,999

21 – 23 กรกฎาคม 2566

20,999

01 – 03 กันยายน 2566

21,999

08 – 10 กันยายน 2566

21,999

15 – 17 กันยายน 2566

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTHKG06EK
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน EK (BTHKG06EK)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ย่านจิมซาจุ่ย  
D3  นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ย่านจิมซาจุ่ย  
D3  นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก  •กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-16 กรกฎาคม 2566

18,999

21-23 กรกฎาคม 2566

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ MYEK6HKGDIS
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2 คืน EK (MYEK6HKGDIS)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
D3  (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
D3  (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

7-9 กรกฎาคม 2566

19,888

21-23 กรกฎาคม 2566

19,888

28-30 กรกฎาคม 2566

20,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,899
รหัสทัวร์ CHCXH3
ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน บิน CX (CHCXH3)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก)-เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
2  เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – เกาะฮ่องกง – วิคตอเรียพีค –วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
3  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: Disney/โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง-สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
See More

1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก)-เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
2  เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – เกาะฮ่องกง – วิคตอเรียพีค –วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
3  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: Disney/โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง-สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
       2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2566

19,899.-

วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2566

19,899.-

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566

19,899.-

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566

19,899.-

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2566

19,899.-

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2566

19,899.-

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2566

19,899.-

วันที่ 01-03 กันยายน 2566

19,899.-

วันที่ 16-18 กันยายน 2566

19,899.-

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2566

20,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2321CX
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (รวมค่ากระเช้า) 3 วัน 2 คืน CX (ZGHKG2321CX)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
2  นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถานฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง– เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
3  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
2  นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถานฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง– เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
3  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

17 – 19 มิถุนายน 2566

19,990

22 – 24 มิถุนายน 2566

19,990

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 66

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,998
รหัสทัวร์ PRVCHK23043
ทัวร์ฮ่องกง HELLO HONGKONG เฮ้โหล...ฮ่องกง 3วัน2คืน By EK (PRVCHK23043)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light 
D2  วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงเหมี่ยว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานหยก –ช้อปปิ้ง CITY GATE   
D3  อิสระเต็มวัน
See More

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light 
D2  วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงเหมี่ยว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานหยก –ช้อปปิ้ง CITY GATE   
D3  อิสระเต็มวัน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

20-22 พฤษภาคม  66

19,988.-

16-18 มิถุนายน  66  

19,988.-

23-25 มิถุนายน  66

19,988.-

30 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 66

19,988.-

07-09 กรกฎาคม 66

19,988.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ KHM140311EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน EK (KHM140311EK)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง
วันที่ 2  มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-เวเนเชี่ยน
วันที่ 3  วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก- ช้อปปิ้งย่านจิม ซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
See More

วันที่ 1  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง
วันที่ 2  มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-เวเนเชี่ยน
วันที่ 3  วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก- ช้อปปิ้งย่านจิม ซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

26-28 พฤษภาคม 2566

19,999

04-06 มิถุนายน 2566

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EmiratesAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2325CX
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน CX (ZGHKG2325CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่– ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่– ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ต.ค.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05 – 07 สิงหาคม 2566

21,990

11 – 13 สิงหาคม 2566

21,990

18 – 20 สิงหาคม 2566

21,990

12 – 14 ตุลาคม 2566

22,990

23 – 25 ตุลาคม 2566

21,990

03 – 05 ธันวาคม 2566

25,990

07 – 09 ธันวาคม 2566

25,990

08 – 10 ธันวาคม 2566

25,990

09 – 11 ธันวาคม 2566

25,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2327TG
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3 3 วัน 2 คืน TG (ZGHKG2327TG)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars
2  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
3  ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars
2  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
3  ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

13 – 15 สิงหาคม 2566

22,990

19 – 21 สิงหาคม 2566

21,990

25 – 27 สิงหาคม 2566

21,990

14 – 16 ตุลาคม 2566

22,990

19 – 21 ตุลาคม 2566

21,990

22 – 24 ตุลาคม 2566

22,990

26 – 28 ตุลาคม 2566

21,990

27 – 29 ตุลาคม 2566

22,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2324CX
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน CX (ZGHKG2324CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3  นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
2  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3  นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 21 สิงหาคม 2566

21,990

26 – 28 สิงหาคม 2566

21,990

15 – 17 ตุลาคม 2566

21,990

19 – 21 ตุลาคม 2566

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ GSHKG16
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - นองปิง 3วัน2คืน BY FD (GSHKG16)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – SOUVENIR SHOP – THE VANETIAN RESORT – THE PARISIAN MACAO
วันที่ 2  รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 3  กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – SOUVENIR SHOP – THE VANETIAN RESORT – THE PARISIAN MACAO
วันที่ 2  รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 3  กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

21 – 23 เมษายน 66

22,999

22 – 24 เมษายน 66

22,999

23 – 25  เมษายน 66

21,999

01 – 03 พฤษภาคม 66

22,999

06 – 08 พฤษภาคม 66

21,999

12 – 14 พฤษภาคม 66

21,999

13 – 15 พฤษภาคม 66

21,999

19 – 21 พฤษภาคม 66

21,999

20 – 22 พฤษภาคม 66

21,999

26 – 28 พฤษภาคม 66

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ BTHKG03CX
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม 3 วัน 2 คืน CX (BTHKG03CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE  OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS
D2  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D3  สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE  OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS
D2  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
D3  สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 08 ตุลาคม 2566

21,999

21 – 23 ตุลาคม 2566

24,999

27 – 29 ตุลาคม 2566

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ BTHKG12CX
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3 วัน 2 คืน CX (BTHKG12CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท 
D2  อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
D3  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • วัดชีหลิน • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท 
D2  อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
D3  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • วัดชีหลิน • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 09 กรกฎาคม 2566

21,999

21 – 23 กรกฎาคม 2566

21,999

18 – 21 สิงหาคม 2566

20,999

01 – 03 กันยายน 2566

21,999

15 – 17 กันยายน 2566

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ GSHKG18
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน 4 วัน 2 คืน HX (GSHKG18)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 3  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  
วันที่ 4  จุดชมวิว VICTORIA PEAK – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 3  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  
วันที่ 4  จุดชมวิว VICTORIA PEAK – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 22 พฤษภาคม 66

22,999

24 – 27 พฤษภาคม 66

22,999

26 – 29 พฤษภาคม 66

22,999

31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 66

22,999

07 – 10 มิถุนายน 66

22,999

09 – 12 มิถุนายน 66

22,999

16 – 19 มิถุนายน 66

22,999

23 – 26 มิถุนายน 66

22,999

28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 66

23,999

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน HongkongAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ GSHKG14
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! 3วัน2คืน BY CX (GSHKG14)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT    
วันที่ 2  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  
วันที่ 3  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT    
วันที่ 2  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  
วันที่ 3  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18 – 20 เมษายน 66

25,999

19 – 21 เมษายน 66

25,999

20 – 22 เมษายน 66

25,999

25 – 27 เมษายน 66

25,999

27 – 29 เมษายน 66

25,999

28 – 30 เมษายน 66

25,999

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66

26,999

05 – 07 พฤษภาคม 66

25,999

13 – 15 พฤษภาคม 66

23,999

20 – 22 พฤษภาคม 66

23,999

27 – 29 พฤษภาคม 66

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,999
รหัสทัวร์ BTHKG13CX
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน CX (BTHKG13CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์  • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์  • SYMPHONY OF LIGHTS
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 16 กรกฎาคม 2566

23,999

29 – 31 กรกฎาคม 2566

24,999

04 – 06 สิงหาคม 2566

23,999

25 – 27 สิงหาคม 2566

23,999

08 – 10 กันยายน 2566

23,999

22 – 24 กันยายน 2566

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
24,990
รหัสทัวร์ ZGHKG2326TG
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง FREE DAY 4 วัน 3 คืน TG (ZGHKG2326TG)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony of Lights
2  ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ฮ่องกง
3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
4  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony of Lights
2  ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ฮ่องกง
3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
4  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11 – 14 ตุลาคม 2566

24,990

22 – 25 ตุลาคม 2566

24,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ BTHKG10CX
ทัวร์มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 4 วัน 3 คืน CX (BTHKG10CX)
เส้นทาง ฮ่องกง
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันตา • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท 
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 
D3  วิคตอเรียพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดหว่องไทซิน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย 
D4  สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันตา • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท 
D2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 
D3  วิคตอเรียพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดหว่องไทซิน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย 
D4  สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

27 - 30 กรกฎาคม 2566

27,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน CathayPacific

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่