ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
( ทัวร์ฮ่องกง ทั้งหมด 4 โปรแกรม )
ทัวร์ฮ่องกง


ราคาเริ่มที่
10,777
รหัสทัวร์ SMH4
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ฟรีเดย์ 3D2N BY XJ (SMH4)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ – หอคอยมาเก๊า – วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด-ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล + รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
D2  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
D3  วัดหว่องไทซิน – วัดแชกงหมิว – ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี – ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ขึ้นกระเช้านองปิง –สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ซิตี้เกต เอาท์เล็ต – สนามบินฮ่องกง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 26 ตุลาคม 2563

10,777

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

12,777

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

12,777

27 - 29 พฤศจิกายน 2563

12,777

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

12,777

06 - 08 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

13,777

12 - 14 ธันวาคม 2563

13,777

18 - 20 ธันวาคม 2563

13,777

25 - 27 ธันวาคม 2563

13,777

26 - 28 ธันวาคม 2563

13,777

 ราคาเริ่มที่
11,777
รหัสทัวร์ SMH1
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3D2N BY XJ (SMH1)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ – หอคอยมาเก๊า – วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด-ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล + รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
D2  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหว่องไทซิน – วัดแชกงหมิว – ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี – ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์แสงสีเสียงริมน้ำ
D3  ขึ้นกระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เล็ต – สนามบินฮ่องกง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 26 ตุลาคม 2563

13,777

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

11,777

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

13,777

27 - 29 พฤศจิกายน 2563

13,777

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

13,777

06 - 08 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

14,777

12 - 14 ธันวาคม 2563

14,777

18 - 20 ธันวาคม 2563

14,777

25 - 27 ธันวาคม 2563

14,777

26 - 28 ธันวาคม 2563

14,777

 ราคาเริ่มที่
12,777
รหัสทัวร์ SMH3
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง วิคตอเรียพีค 3D2N XJ (SMH3)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ – หอคอยมาเก๊า – วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด-ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล + รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
D2  วัดหว่องไทซิน – วัดแชกงหมิว – ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี – อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดทินหัว-วิกตอเรียพีค - ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ล่องเรือสำเภา ชมโชว์แสงสีเสียง
D3  ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ขึ้นกระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน –หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ซิตี้เกต เอาท์เล็ต – สนามบินฮ่องกง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 26 ตุลาคม 2563

14,777

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

14,777

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

12,777

27 - 29 พฤศจิกายน 2563

14,777

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

14,777

06 - 08 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

15,777

12 - 14 ธันวาคม 2563

15,777

18 - 20 ธันวาคม 2563

15,777

25 - 27 ธันวาคม 2563

15,777

26 - 28 ธันวาคม 2563

15,777

 ราคาเริ่มที่
13,777
รหัสทัวร์ SMH2
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N XJ (SMH2)
เส้นทาง ฮ่องกง-มาเก๊า
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ – หอคอยมาเก๊า – วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด-ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล + รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
D2  ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์แสงสีเสียงริมน้ำ
D3  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหว่องไทซิน – วัดแชกงหมิว – ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ –ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ซิตี้เกต เอาท์เล็ต – สนามบินฮ่องกง - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

24 – 26 ตุลาคม 2563

14,777

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563

14,777

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

14,777

27 - 29 พฤศจิกายน 2563

13,777

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

14,777

06 - 08 ธันวาคม 2563

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

15,777

12 - 14 ธันวาคม 2563

15,777

18 - 20 ธันวาคม 2563

15,777

25 - 27 ธันวาคม 2563

15,777

26 - 28 ธันวาคม 2563

15,777