ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์เกาหลี
( ทัวร์เกาหลี ทั้งหมด 54 โปรแกรม )
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี


ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TJJ02
ทัวร์เกาะเชจู JEJU GOLD PACKAGE AUTUMN 4 วัน 2 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ02)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66

19,999    7,999

 2 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

19,999    7,999

 3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

19,999    7,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

21,999    8,999

 5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

23,999    9,999

 6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

23,999    9,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

21,999    8,999

 8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

19,999    7,999

 9 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

19,999    7,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

21,999    8,999

 11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

25,999    10,999

 12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

29,999    12,999

 13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

25,999    10,999

 14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

23,999    9,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21,999    8,999

 18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

23,999    9,999

 19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

25,999    10,999

 20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

29,999    12,999

 21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

25,999    10,999

 22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

23,999    9,999

 23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

21,999    8,999

 24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

21,999    8,999

 25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

23,999    9,999

 26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

25,999    10,999

 27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

25,999    10,999

 28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

23,999    9,999

 29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

19,999    7,999

 30 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

19,999    7,999

 31 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

19,999    7,999

 1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66

21,999    8,999

 2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

23,999    9,999

 3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

23,999    9,999

 4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

21,999    8,999

 5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

19,999    7,999

 6 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

19,999    7,999

 7 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

19,999    7,999

 8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

21,999    8,999

 9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

23,999    9,999

 10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

23,999    9,999

 11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

21,999    8,999

 12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

19,999    7,999

 13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

19,999    7,999

 14 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

19,999    7,999

 15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

21,999    8,999

 16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

23,999    9,999

 17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

23,999    9,999

 18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

21,999    8,999

 19 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

19,999    7,999

 20 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

19,999    7,999

 21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

19,999    7,999

 22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

21,999    8,999

 23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

23,999    9,999

 24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

23,999    9,999

 25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

21,999    8,999

 26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

19,999    7,999

 27 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

19,999    7,999

 28 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66

31,999    13,999

 2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

25,999    10,999

 8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

29,999    12,999

 9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

19,999    7,999

 13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

21,999    8,999

 14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

23,999    9,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TJJW02
ทัวร์เกาะเชจู Jeju Gold Package Winter 4D2N 7C 16DEC23-29FEB24 (TJJW02)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ภูเขาฮัลลาซาน - วัดยักชอนซา - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ภูเขาฮัลลาซาน - วัดยักชอนซา - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี
D4  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

21,999    7,999

17-20 ธ.ค 2566

21,999    7,999

18-21 ธ.ค 2566

21,999    7,999

19-22 ธ.ค 2566

21,999    7,999

20-23 ธ.ค 2566

23,999    8,999

21-24 ธ.ค 2566

25,999    9,999

22-25 ธ.ค 2566

25,999    9,999

23-26 ธ.ค 2566

25,999    9,999

24-27 ธ.ค 2566

25,999    9,999

25-28 ธ.ค 2566

25,999    9,999

26-29 ธ.ค 2566

27,999    10,999

27-30 ธ.ค 2566

29,999    11,999

28-31 ธ.ค 2566

31,999    12,999

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

35,999    14,999

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

33,999    13,999

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

31,999    12,999

01-04 ม.ค 2567

29,999    11,999

02-05 ม.ค 2567

27,999    10,999

03-06 ม.ค 2567

27,999    10,999

04-07 ม.ค 2567

27,999    10,999

05-08 ม.ค 2567

27,999    10,999

06-09 ม.ค 2567

25,999    9,999

07-09 ม.ค 2567

23,999    8,999

08-11 ม.ค 2567

23,999    8,999

09-12 ม.ค 2567

23,999    8,999

10-13 ม.ค 2567

25,999    9,999

11-14 ม.ค 2567

27,999    10,999

12-15 ม.ค 2567

27,999    10,999

13-16 ม.ค 2567

25,999    9,999

14-17 ม.ค 2567

23,999    8,999

15-18 ม.ค 2567

23,999    8,999

16-19 ม.ค 2567

23,999    8,999

17-20 ม.ค 2567

25,999    9,999

18-21 ม.ค 2567

27,999    10,999

19-22 ม.ค 2567

27,999    10,999

20-23 ม.ค 2567

25,999    9,999

21-24 ม.ค 2567

23,999    8,999

22-25 ม.ค 2567

23,999    8,999

23-26 ม.ค 2567

23,999    8,999

24-27 ม.ค 2567

25,999    9,999

25-28 ม.ค 2567

27,999    10,999

26-29 ม.ค 2567

27,999    10,999

27-30 ม.ค 2567

25,999    9,999

28 -31 ม.ค 2566

23,999    8,999

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

23,999    8,999

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

23,999    8,999

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

25,999    9,999

01-04 ก.พ 2567

27,999    10,999

02-05 ก.พ 2567

27,999    10,999

03-06 ก.พ 2567

25,999    9,999

04-07 ก.พ 2567

23,999    8,999

05-08 ก.พ 2567

23,999    8,999

06-09 ก.พ 2567

23,999    8,999

07-10 ก.พ 2567

25,999    9,999

08-11 ก.พ 2567

27,999    10,999

09-12 ก.พ 2567

27,999    10,999

10-13 ก.พ 2567

25,999    9,999

11-14 ก.พ 2567

23,999    8,999

12-15 ก.พ 2567

23,999    8,999

13-16 ก.พ 2567

23,999    8,999

14-17 ก.พ 2567

25,999    9,999

15-18 ก.พ 2567

27,999    10,999

16-19 ก.พ 2567

27,999    10,999

17-20 ก.พ 2567

25,999    9,999

18-21 ก.พ 2567

23,999    8,999

19-22 ก.พ 2567

23,999    8,999

20-23 ก.พ 2567

23,999    8,999

21-24 ก.พ 2567

25,999    9,999

22-25 ก.พ 2567

21,999    7,999

23-26 ก.พ 2567

31,999    12,999

24-27 ก.พ 2567

25,999    9,999

25-28 ก.พ 2567

25,999    9,999

26-29 ก.พ 2567

21,999    7,999

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

21,999    7,999

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

23,999    8,999

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

25,999    9,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
7,999
รหัสทัวร์ TBUPRO2
ทัวร์พูซาน HOT PORMOTION BUSAN อิสระ1วัน รวมขึ้นรถไฟ Sky Capsule 4 วัน 2 คืน 7C (TBUPRO2)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-24 ส.ค 2566

15,999    7,999

22-25 ส.ค 2566

15,999    7,999

23-26 ส.ค 2566

16,999    8,499

24-27 ส.ค 2566

17,999    8,999

25-28 ส.ค 2566

17,999    8,999

26-29 ส.ค 2566

16,999    8,499

27-30 ส.ค 2566

15,999    7,999

28-31 ส.ค 2566

15,999    7,999

29 ส.ค-01 ก.ย 2566

15,999    7,999

30 ส.ค-02 ก.ย 2566

16,999    8,499

31 ส.ค-03 ก.ย 2566

17,999    8,999

01-04 ก.ย 2566

17,999    8,999

02-05 ก.ย 2566

16,999    8,499

03-06 ก.ย 2566

15,999    7,999

04-07 ก.ย 2566

15,999    7,999

05-08 ก.ย 2566

15,999    7,999

06-09 ก.ย 2566

16,999    8,499

07-10 ก.ย 2566

17,999    8,999

08-11 ก.ย 2566

17,999    8,999

09-12 ก.ย 2566

16,999    8,499

10-13 ก.ย 2566

15,999    7,999

11-14 ก.ย 2566

15,999    7,999

12-15 ก.ย 2566

15,999    7,999

13-16 ก.ย 2566

16,999    8,499

14-17 ก.ย 2566

17,999    8,999

15-18 ก.ย 2566

17,999    8,999

16-19 ก.ย 2566

16,999    8,499

17-20 ก.ย 2566

15,999    7,999

18-21 ก.ย 2566

15,999    7,999

19-22 ก.ย 2566

15,999    7,999

20-23 ก.ย 2566

16,999    8,499

21-24 ก.ย 2566

17,999    8,999

22-25 ก.ย 2566

17,999    8,999

23-26 ก.ย 2566

16,999    8,499

24-27 ก.ย 2566

15,999    7,999

25-28 ก.ย 2566

15,999    7,999

26-29 ก.ย 2566

15,999    7,999

27-30 ก.ย 2566

16,999    8,499

28ก.ย-01ต.ค 2566

17,999    8,999

29ก.ย-02ต.ค 2566

17,999    8,999

30ก.ย-03ต.ค 2566

16,999    8,499

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
8,999
รหัสทัวร์ TBU02
ทัวร์พูซาน Busan Pohang Busan Fever 4D2N พัก Haeundae 2คืน 7C 21AUG-29OCT23 (TBU02)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด-
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า-เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

 

See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด-
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า-เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

 

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

21-24 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

22-25 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

23-26 ส.ค 2566

25,999      9,999.-

24-27 ส.ค 2566

27,999      10,999.-

25-28 ส.ค 2566

27,999      10,999.-

26-39 ส.ค 2566

25,999      9,999.-

27-30 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

28-31 ส.ค 2566

23,999      8,999.-

29 ส.ค-1 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

30 ส.ค-2 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

31 ส.ค-3 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

01-04 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

02-05 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

03-06 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

04-07 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

05-08 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

06-09 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

07-10 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

08-11 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

09-12 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

10-13 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

11-14 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

12-15 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

13-16 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

14-17 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

15-18 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

16-19 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

17-20 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

18-21 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

19-22 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

20-23 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

21-24 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

22-25 ก.ย 2566

27,999      10,999.-

23-26 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

24-27 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

25-28 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

26-29 ก.ย 2566

23,999      8,999.-

27-30 ก.ย 2566

25,999      9,999.-

28 ก.ย- 01 ต.ค 2566

27,999      10,999.-

29 ก.ย- 02 ต.ค 2566

27,999      10,999.-

30 ก.ย- 03 ต.ค 2566

25,999      9,999.-

01-04 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

02-05 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

03-04 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

04-07 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

05-08 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

06-09 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

07-10 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

08-11 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

09-12 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

10-13 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

11-14 ต.ค 2566

31,999      13,999.-

12-15 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

13-16 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

14-17 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

15-18 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

16-19 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

17-20 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

18-21 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

19-22 ต.ค 2566

31,999      13,999.-

20-23 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

21-24 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

22-25 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

23-26 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

24-27 ต.ค 2566

25,999      10,999.-

25-28 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

26-29 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

27-30 ต.ค 2566

29,999      12,999.-

28-31 ต.ค 2566

27,999      11,999.-

29 ต.ค – 01 พ.ย 2566

27,999      11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TBUW01
ทัวร์พูซาน Busan Winter Gold Package 4วัน2คืน พิเศษนอนแฮอุนแด2คืน 7C 16DEC23-29FEB24 (TBUW01)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สะพานควังอันรี - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  เอเปค นูรีมารู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน -LOTTE DUTY FREE - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สะพานควังอันรี - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  เอเปค นูรีมารู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน -LOTTE DUTY FREE - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

17-20 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

18-21 ธ.ค 2566

25,999    9,999.-

19-22 ธ.ค 2566

27,999    10,999.-

20-23 ธ.ค 2566

29,999   11,999.-

21-24 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

22-25 ธ.ค 2566

33,999    13,999.-

23-26 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

24-27 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

25-28 ธ.ค 2566

31,999    12,999.-

26-29 ธ.ค 2566

33,999    13,999.-

27-30 ธ.ค 2566

35,999    14,999.-

28-31 ธ.ค 2566

39,999    16,999.-

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

41,999    17,999.-

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

39,999    16,999.-

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

35,999    14,999.-

01-04 ม.ค 2567

33,999    13,999.-

02-05 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

03-06 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

04-07 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

05-08 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

06-09 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

07-09 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

08-11 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

09-12 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

10-13 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

11-14 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

12-15 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

13-16 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

14-17 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

15-18 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

16-19 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

17-20 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

18-21 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

19-22 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

20-23 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

21-24 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

22-25 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

23-26 ม.ค 2567

27,999    10,999.-

24-27 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

25-28 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

26-29 ม.ค 2567

31,999    12,999.-

27-30 ม.ค 2567

29,999   11,999.-

28 -31 ม.ค 2566

27,999    10,999.-

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

01-04 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

02-05 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

03-06 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

04-07 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

05-08 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

06-09 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

07-10 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

08-11 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

09-12 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

10-13 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

11-14 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

12-15 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

13-16 ก.พ 2567

27,999    10,999.-

14-17 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

15-18 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

16-19 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

17-20 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

18-21 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

19-22 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

20-23 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

21-24 ก.พ 2567

29,999   11,999.-

22-25 ก.พ 2567

33,999    13,999.-

23-26 ก.พ 2567

35,999   14,999.-

24-27 ก.พ 2567

31,999    12,999.-

25-28 ก.พ 2567

27,999   10,999.-

26-29 ก.พ 2567

25,999    9,999.-

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

25,999    9,999.-

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

27,999   10,999.-

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

29,999   11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TBU03
ทัวร์พูซาน Busan Pohang Gold Package พิเศษนอนแฮอุนแด2คืน 4วัน2คืน 7C 30OCT-15DEC23 (TBU03)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า -  เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-  ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D3  โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า -  เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
D4  ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-  ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

30 ต.ค 66-02 พ.ย 66

23,999     9,999.-

31 ต.ค 66-03 พ.ย 66

23,999     9,999.-

01-04 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

02-05 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

03-06 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

04-07 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

05-08 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

06-09 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

07-09 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

08-11 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

09-12 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

10-13 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

11-14 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

12-15 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

13-16 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

14-17 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

15-18 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

16-19 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

17-20 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

18-21 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

19-22 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

20-23 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

21-24 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

22-25 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

23-26 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

24-27 พ.ย 2566

27,999     11,999.-

25-28 พ.ย 2566

25,999     10,999.-

26-29 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

27-30 พ.ย 2566

23,999     9,999.-

28 พ.ย-01 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

29 พ.ย-02 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

30 พ.ย-03 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

01-04 ธ.ค 2566

35,999     15,999.-

02-05 ธ.ค 2566

33,999     14,999.-

03-06 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

04-07 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

05-08 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

06-09 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

07-10 ธ.ค 2566

29,999     12,999.-

08-11 ธ.ค 2566

33,999     14,999.-

09-12 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

10-13 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

11-14 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

12-15 ธ.ค 2566

23,999     9,999.-

13-16 ธ.ค 2566

25,999     10,999.-

14-17 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

15-18 ธ.ค 2566

27,999     11,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
9,999
รหัสทัวร์ TS02
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus 4วัน2คืน 7C 6AUG-15DEC23 (TS02)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

06-09 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

09-12 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

15-18 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

21-24 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

22-25 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

23-26 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

24-27 ส.ค 2566

26,999      11,499.-

25-28 ส.ค 2566

25,999      10,999.-

26-29 ส.ค 2566

24,999      10,499.-

27-30 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

28-31 ส.ค 2566

23,999      9,999.-

29 ส.ค-01 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

30 ส.ค-02 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

31 ส.ค-03 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

01-04 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

02-05 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

03-06 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

04-07 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

05-08 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

06-09 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

07-10 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

08-11 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

09-12 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

10-13 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

11-14 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

12-15 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

13-16 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

14-17 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

15-18 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

16-19 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

17-20 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

18-21 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

19-22 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

20-23 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

21-24 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

22-25 ก.ย 2566

25,999      10,999.-

23-26 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

24-27 ก.ย 2566

23,999      9,999.-

25-28 ก.ย 2566

24,999      10,499.-

26-29 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

27-30 ก.ย 2566

26,999      11,499.-

28 ก.ย- 01 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

29 ก.ย- 02 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

30 ก.ย- 03 ต.ค 2566

26,999      11,499.-

01-04 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

02-05 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

03-04 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

04-07 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

05-08 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

06-09 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

07-10 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

08-11 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

09-12 ต.ค 2566

25,999      11,999.-

10-13 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

11-14 ต.ค 2566

29,999      13,999.-

12-15 ต.ค 2566

33,998      15,999.-

13-16 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

14-17 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

15-18 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

16-19 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

17-20 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

18-21 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

19-22 ต.ค 2566

31,998      14,999.-

20-23 ต.ค 2566

33,998      15,999.-

21-24 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

22-25 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

23-26 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

24-27 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

25-28 ต.ค 2566

27,999      12,999.-

26-29 ต.ค 2566

29,999      13,999.-

27-30 ต.ค 2566

28,999      13,499.-

28-31 ต.ค 2566

26,999      12,499.-

29 ต.ค – 01 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

30 ต.ค – 02 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

31 ต.ค – 03 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

01-04 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

02-05 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

03-06 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

04-07 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

05-08 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

06-09 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

07-09 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

08-11 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

09-12 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

10-13 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

11-14 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

12-15 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

13-16 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

14-17 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

15-18 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

16-19 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

17-20 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

18-21 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

19-22 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

20-23 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

21-24 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

22-25 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

23-26 พ.ย 2566

28,999      13,499.-

24-27 พ.ย 2566

27,999      12,999.-

25-28 พ.ย 2566

26,999      12,499.-

26-29 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

27-30 พ.ย 2566

25,999      11,999.-

28 พ.ย-01 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

29 พ.ย-02 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

30 พ.ย-03 ธ.ค 2566

29,999      13,999.-

01-04 ธ.ค 2566

31,998      14,999.-

02-05 ธ.ค 2566

30,999      14,499.-

03-06 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

04-07 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

05-08 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

06-09 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

07-10 ธ.ค 2566

29,999      13,999.-

08-11 ธ.ค 2566

33,998      15,999.-

09-12 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

10-13 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

11-14 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

12-15 ธ.ค 2566

25,999      11,999.-

13-16 ธ.ค 2566

26,999      12,499.-

14-17 ธ.ค 2566

28,999      13,499.-

15-18 ธ.ค 2566

27,999      12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ TJJW01
ทัวร์เกาะเชจู Jeju Special Package Winter 5D3N 7C 16DEC23-29FEB24 (TJJW01)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เขาฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม- - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี- แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เขาฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม- - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี- แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-20 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

17-21 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

18-22 ธ.ค 2566

27,999.-    10,999.-

19-23 ธ.ค 2566

29,999.-    11,999.-

20-24 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

21-25 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

22-26 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

23-27 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

24-28 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

25-29 ธ.ค 2566

31,999.-    12,999.-

26-30 ธ.ค 2566

33,999.-    13,999.-

27-31 ธ.ค 2566

35,999.-    14,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

39,999.-    16,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

41,999.-    17,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

37,999.-    15,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

35,999.-    14,999.-

01-05 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

02-06 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

03-07 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

04-08 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

05-09 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

06-10 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

07-11 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

08-12 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

09-13 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

10-14 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

11-15 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

12-16 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

13-17 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

14-18 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

15-19 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

16-20 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

17-21 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

18-22 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

19-23 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

20-24 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

21-25 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

22-26 ม.ค 2567

29,999.-    11,999.-

23-27 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

24-28 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

25-29 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

26-30 ม.ค 2567

33,999.-    13,999.-

27-31 ม.ค 2567

31,999.-    12,999.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

01-05 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

02-06 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

03-07 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

04-08 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

05-09 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

06-10 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

07-11 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

08-12 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

09-13 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

10-14 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

11-15 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

12-16 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

13-17 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

14-18 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

15-19 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

16-20 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

17-21 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

18-22 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

19-23 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

20-24 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

21-25 ก.พ 2567

33,999.-    13,999.-

22-26 ก.พ 2567

35,999.-    14,999.-

23-27 ก.พ 2567

35,999.-    14,999.-

24-28 ก.พ 2567

31,999.-    12,999.-

25-29 ก.พ 2567

29,999.-    11,999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

27,999.-    10,999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

29,999.-    11,999.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

31,999.-    12,999.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

31,999.-    12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ TS04
ทัวร์เกาหลี Seoul Seorak 5D3N 7C 20,21,22SEP23 (TS04)
เส้นทาง ซอรัคซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  สวนสนุก เอเวอร์แลนด์  - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MAL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  สวนสนุก เอเวอร์แลนด์  - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MAL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

20-24 ก.ย 2566

31,999    10,999.-

21-25 ก.ย 2566

31,999    10,999.-

22-26 ก.ย 2566

31,999    10,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EastarJet

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ TJJ01
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5 วัน 3 คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJ01)
เส้นทาง เกาะเชจู
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด  - คามิลเลีย ฮิลล์ 
D3  น้ำตกชอนจียอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - โชว์ JEJU ART CIRCUS SHOW - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถไฟเที่ยว ECOLAND -ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด  - คามิลเลีย ฮิลล์ 
D3  น้ำตกชอนจียอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - แหลมซอพจีโกจี
D4  วัดยักชอนซา - โชว์ JEJU ART CIRCUS SHOW - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถไฟเที่ยว ECOLAND -ชายหาดอีโฮเทอู
D5  วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น (จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

25,999    10,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

33,999    14,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

35,999    15,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

33,999    14,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

37,999    16,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

37,999    16,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

27,999    11,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

29,999    12,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

31,999    13,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

29,999    12,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

27,999    11,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

25,999    10,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

37,999    16,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

33,999    14,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

35,999    15,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

25,999    10,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

27,999    11,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

29,999    12,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,499
รหัสทัวร์ TSW02
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+ Winter 4D2N 7C 16DEC-29FEB24 (TSW02)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-19 ธ.ค 2566

28,999     11,499.-

17-20 ธ.ค 2566

29,999     11,999.-

18-21 ธ.ค 2566

29,999     11,999.-

19-22 ธ.ค 2566

31,999     12,999.-

20-23 ธ.ค 2566

33,999     13,999.-

21-24 ธ.ค 2566

35,999     14,999.-

22-25 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

23-26 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

24-27 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

25-28 ธ.ค 2566

37,999     15,999.-

26-29 ธ.ค 2566

38,999     16,499.-

27-30 ธ.ค 2566

39,999     16,999.-

28-31 ธ.ค 2566

41,999     17,999.-

29 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

45,999     19,999.-

30 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

43,999     18,999.-

31 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

39,999     16,999.-

01-04 ม.ค 2567

37,999     15,999.-

02-05 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

03-06 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

04-07 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

05-08 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

06-09 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

07-09 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

08-11 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

09-12 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

10-13 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

11-14 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

12-15 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

13-16 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

14-17 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

15-18 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

16-19 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

17-20 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

18-21 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

19-22 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

20-23 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

21-24 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

22-25 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

23-26 ม.ค 2567

33,999     13,999.-

24-27 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

25-28 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

26-29 ม.ค 2567

35,999     14,999.-

27-30 ม.ค 2567

34,999     14,499.-

28 -31 ม.ค 2566

33,999     13,999.-

29 ม.ค-01 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

30 ม.ค-02 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

31 ม.ค-03 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

01-04 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

02-05 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

03-06 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

04-07 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

05-08 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

06-09 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

07-10 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

08-11 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

09-12 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

10-13 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

11-14 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

12-15 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

13-16 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

14-17 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

15-18 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

16-19 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

17-20 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

18-21 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

19-22 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

20-23 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

21-24 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

22-25 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

23-26 ก.พ 2567

35,999     14,999.-

24-27 ก.พ 2567

34,999     14,499.-

25-28 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

26-29 ก.พ 2567

33,999     13,999.-

27 ก.พ-01 มี.ค 2567

33,999     13,999.-

28 ก.พ-02 มี.ค 2567

34,999     14,499.-

29 ก.พ-03 มี.ค 2567

35,999     14,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
11,499
รหัสทัวร์ TS03
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus 5วัน3คืน 7C 21AUG-15DEC23 (TS03)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ   
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ   
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-25 ส.ค 2566

26,999     11,499.-

22-26 ส.ค 2566

27,999     11,999.-

23-27 ส.ค 2566

29,999     12,999.-

24-28 ส.ค 2566

29,999     12,999.-

25-29 ส.ค 2566

28,999     12,499.-

26-30 ส.ค 2566

27,999     11,999.-

27-31 ส.ค 2566

26,999     11,499.-

28 ส.ค-01 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

29 ส.ค-02 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

30 ส.ค-03 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

31 ส.ค-04 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

01-05 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

02-06 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

03-07 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

04-08 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

05-09 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

06-10 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

07-11 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

08-12 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

09-13 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

10-14 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

11-15 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

12-16 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

13-17 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

14-18 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

15-19 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

16-20 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

17-21 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

18-22 ก.ย 2566

26,999     11,499.-

19-23 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

20-24 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

21-25 ก.ย 2566

29,999     12,999.-

22-26 ก.ย 2566

28,999     12,499.-

23-27 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

24-28 ก.ย 2566

27,999     11,999.-

25-29 ก.ย 2566

31,998    13,999.-

26-30 ก.ย 2566

32,999     14,499.-

27 ก.ย- 01 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

28 ก.ย- 02 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

29 ก.ย- 03 ต.ค 2566

33,999     14,999.-

30 ก.ย- 04 ต.ค 2566

31,998    13,999.-

01-05 ต.ค 2566

29,999     13,999.-

02-06 ต.ค 2566

29,999     13,999.-

03-07 ต.ค 2566

28,999     13,499.-

04-08 ต.ค 2566

31,998     14,999.-

05-09 ต.ค 2566

31,998     14,999.-

06-10 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

07-11 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

08-12 ต.ค 2566

28,999    13,499.-

09-13 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

10-14 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

11-15 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

12-16 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

13-17 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

14-18 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

15-19 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

16-20 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

17-21 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

18-22 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

19-23 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

20-24 ต.ค 2566

36,999    17,499.-

21-25 ต.ค 2566

31,998    14,999.-

22-26 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

23-27 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

24-28 ต.ค 2566

29,999    13,999.-

25-29 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

26-30 ต.ค 2566

32,999    15,499.-

27-31 ต.ค 2566

30,999    14,499.-

28 ต.ค – 01 พ.ย 25666

28,999    13,499.-

29 ต.ค – 02 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

30 ต.ค – 03 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

31 ต.ค – 04 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

01-05 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

02-06 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

03-07 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

04-08 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

05-09 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

06-10 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

07-11 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

08-12 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

09-13 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

10-14 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

11-15 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

12-16 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

13-17 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

14-18 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

15-19 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

16-20 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

17-21 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

18-22 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

19-23 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

20-24 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

21-25 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

22-26 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

23-27 พ.ย 2566

31,998    14,999.-

24-28 พ.ย 2566

30,999    14,499.-

25-29 พ.ย 2566

29,999    13,999.-

26-30 พ.ย 2566

28,999    13,499.-

27 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

28,999    13,499.-

28 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

29 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

30 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

34,999    16,499.-

01-05 ธ.ค 2566

37,999    17,999.-

02-06 ธ.ค 2566

32,999    15,499.-

03-07 ธ.ค 2566

30,999    14,499.-

04-08 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

05-09 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

06-10 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

07-11 ธ.ค 2566

35,999    16,999.-

08-12 ธ.ค 2566

35,999    16,999.-

09-13 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

10-14 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

11-15 ธ.ค 2566

28,999    13,499.-

12-16 ธ.ค 2566

29,999    13,999.-

13-17 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

14-18 ธ.ค 2566

31,998    14,999.-

15-19 ธ.ค 2566

30,999    14,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TJJBU01
ทัวร์เกาะเชจู พูซาน Wow Jeju Busan Pohang Autumn 5วัน3คืน 7C 1OCT-15DEC23 (TJJBU01)
เส้นทาง เกาะเชจู-พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทันตกรรมหมอยุน – สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง -วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องสำอาง - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน-ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
D3  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 
D4  ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทันตกรรมหมอยุน – สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง -วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องสำอาง - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน-ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

 วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

41,999     18,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

43,999     19,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

41,999     18,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TJJBU02
ทัวร์เกาะเชจู-พูซาน Popular Package Busan2 Jeju1 พิเศษปูซานฟรีเดย์1วัน 5วัน3คืน 7C 1OCT-15DEC23(TJJBU02)
เส้นทาง เกาะเชจู-พูซาน
รายละเอียด

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี -ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
D5  ชายหาดอีโฮเทอู - ถนนสายรุ้งเชจู - วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
See More

D1  สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี -ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D3  อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)
D4  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
D5  ชายหาดอีโฮเทอู - ถนนสายรุ้งเชจู - วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

 วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

 1 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 2 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 3 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

31,999     13,999.-

 9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

41,999     18,999.-

 13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

39,999     17,999.-

 19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

43,999     19,999.-

 21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

33,999     14,999.-

 24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

37,999     16,999.-

 27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

35,999     15,999.-

 28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

35,999     15,999.-

 25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66

33,999     14,999.-

 26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

31,999     13,999.-

 27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 30 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

43,999     19,999.-

 2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

39,999     17,999.-

 8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

41,999     18,999.-

 9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

31,999     13,999.-

 12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

33,999     14,999.-

 13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

35,999     15,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TSW03
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+ Winter 5D3N 7C 16DEC-29FEB24 (TSW03)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา  - Coex Mall  - คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D5 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ. 2567

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

16-20 ธ.ค 2566

34,999       14,499.-

17-21 ธ.ค 2566

33,999       13,999.-

18-22 ธ.ค 2566

33,999       13,999.-

19-23 ธ.ค 2566

35,999       14,999.-

20-24 ธ.ค 2566

37,999       15,999.-

21-25 ธ.ค 2566

39,999       16,999.-

22-26 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

23-27 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

24-28 ธ.ค 2566

41,999       17,999.-

25-29 ธ.ค 2566

43,999       18,999.-

26-30 ธ.ค 2566

45,999       19,999.-

27-31 ธ.ค 2566

47,999       20,999.-

28 ธ.ค 66-01 ม.ค 2567

53,999       23,999.-

29 ธ.ค 66-02 ม.ค 2567

51,999       22,999.-

30 ธ.ค 66-03 ม.ค 2567

49,999       21,999.-

31 ธ.ค 66-04 ม.ค 2567

45,999       19,999.-

01-05 ม.ค 2567

43,999       18,999.-

02-06 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

03-07 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

04-08 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

05-09 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

06-10 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

07-11 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

08-12 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

09-13 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

10-14 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

11-15 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

12-16 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

13-17 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

14-18 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

15-19 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

16-20 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

17-21 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

18-22 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

19-23 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

20-24 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

21-25 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

22-26 ม.ค 2567

37,999       15,999.-

23-27 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

24-28 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

25-29 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

26-30 ม.ค 2567

39,999       16,999.-

27-31 ม.ค 2567

38,999       16,499.-

28 ม.ค-01 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

29 ม.ค-02 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

30 ม.ค-03 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

31 ม.ค-04 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

01-05 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

02-06 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

03-07 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

04-08 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

05-09 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

06-10 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

07-11 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

08-12 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

09-13 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

10-14 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

11-15 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

12-16 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

13-17 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

14-18 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

15-19 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

16-20 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

17-21 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

18-22 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

19-23 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

20-24 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

21-25 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

22-26 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

23-27 ก.พ 2567

39,999       16,999.-

24-28 ก.พ 2567

38,999       16,499.-

25-29 ก.พ 2567

37,999       15,999.-

26 ก.พ-01 มี.ค 2567

37,999       15,999.-

27 ก.พ-02 มี.ค 2567

38,999       16,499.-

28 ก.พ-03 มี.ค 2567

39,999       16,999.-

29 ก.พ-04 มี.ค 2567

39,999       16,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ TSBU01
ทัวร์เกาหลี Seoul - Busan Platinum Package via KTX 6D4N 7C 21AUG-15DEC2023 (TSBU01)
เส้นทาง โซล-พูซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา- Coex Mall- คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT - สะพานควังอันรี  - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู
D6  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  วัดบงอึนซา- Coex Mall- คลองชองกเยชอน
D3  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT - สะพานควังอันรี  - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
D5  โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู
D6  ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-26 ส.ค 2566

32,999      14,499.-

22-27 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

23-28 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

24-29 ส.ค 2566

34,999      15,499.-

25-30 ส.ค 2566

33,999      14,999.-

26-31 ส.ค 2566

32,999      14,499.-

27 ส.ค-01 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

28 ส.ค-02 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

29 ส.ค-03 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

30 ส.ค-04 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

31 ส.ค-05 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

01-06 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

02-07 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

03-08 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

04-09 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

05-10 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

06-11 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

07-12 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

08-13 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

09-14 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

10-15 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

11-16 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

12-17 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

13-18 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

14-19 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

15-20 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

16-21 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

17-22 ก.ย 2566

31,999      13,999.-

18-23 ก.ย 2566

32,999      14,499.-

19-24 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

20-25 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

21-26 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

22-27 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

23-28 ก.ย 2566

33,999      14,999.-

24-29 ก.ย 2566

34,999      15,499.-

25-30 ก.ย 2566

35,999      15,999.-

26 ก.ย- 01 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

27 ก.ย- 02 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

28 ก.ย- 03 ต.ค 2566

36,999      16,499.-

29 ก.ย- 04 ต.ค 2566

35,999      15,999.-

30 ก.ย- 05 ต.ค 2566

34,999      15,499.-

05-10 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

06-11 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

07-12 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

08-13 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

09-14 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

10-15 ต.ค 2566

43,999      20,499.-

11-16 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

12-17 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

13-18 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

14-19 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

15-20 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

16-21 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

17-22 ต.ค 2566

41,999      19,499.-

18-23 ต.ค 2566

47,999      22,499.-

19-24 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

20-25 ต.ค 2566

45,999      21,499.-

21-26 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

22-27 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

23-28 ต.ค 2566

37,999      17,499.-

24-29 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

25-30 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

26-31 ต.ค 2566

39,999      18,499.-

27 ต.ค- 01 พ.ย 2566

39,999      18,499.-

28 ต.ค- 02 พ.ย 2566

37,999      17,499.-

29 ต.ค- 03 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

30 ต.ค- 04 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

31 ต.ค- 05 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

01-06 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

02-07 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

03-08 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

04-09 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

05-10 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

06-11 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

07-12 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

08-13 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

09-14 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

10-15 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

11-16 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

12-17 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

13-18 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

14-19 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

15-20 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

16-21 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

17-22 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

18-23 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

19-24 พ.ย 2566

33,999      15,499.-

20-25 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

21-26 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

22-27 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

23-28 พ.ย 2566

36,999      16,999.-

24-29 พ.ย 2566

35,999      16,499.-

25-30 พ.ย 2566

34,999      15,999.-

26 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999      15,999.-

27 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

36,999      16,999.-

28 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

29 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

30 พ.ย- 05 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

01-06 ธ.ค 2566

47,999      22,499.-

02-07 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

03-08 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

04-09 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

05-10 ธ.ค 2566

41,999      19,499.-

06-11 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

07-12 ธ.ค 2566

47,999      22,499.-

08-13 ธ.ค 2566

45,999      21,499.-

09-14 ธ.ค 2566

39,999      18,499.-

10-15 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

11-16 ธ.ค 2566

35,999      16,499.-

12-17 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

13-18 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

14-19 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

15-20 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

16-21 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

17-22 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

18-23 ธ.ค 2566

37,999      17,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,499
รหัสทัวร์ TSBU02
ทัวร์เกาหลี Busan-Seoul Platinum Package via KTX 6D4N 7C 21AUG-15DEC23 (TSBU02)
เส้นทาง โซล-พูซาน
รายละเอียด

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง -ตลาดปลาจากัลชิ - ชายหาดแฮอุนแด
D3โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู  
D4ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - สะพานควังอันรี  - เดินทางปูซาน - โซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT -  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองครึ่งวัน
D5เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D6เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์- ศูนย์โสมเกาหลี และร้านขนมของฝาก
See More

D1พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง -ตลาดปลาจากัลชิ - ชายหาดแฮอุนแด
D3โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู  
D4ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - สะพานควังอันรี  - เดินทางปูซาน - โซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT -  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองครึ่งวัน
D5เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
D6เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์- ศูนย์โสมเกาหลี และร้านขนมของฝาก
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

21-26 ส.ค 2566

32,999      14,999.-

22-27 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

23-28 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

24-29 ส.ค 2566

34,999      15,999.-

25-30 ส.ค 2566

33,999      15,499.-

26-31 ส.ค 2566

32,999      14,999.-

27 ส.ค-01 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

28 ส.ค-02 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

29 ส.ค-03 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

30 ส.ค-04 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

31 ส.ค-05 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

01-06 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

02-07 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

03-08 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

04-09 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

05-10 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

06-11 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

07-12 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

08-13 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

09-14 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

10-15 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

11-16 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

12-17 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

13-18 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

14-19 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

15-20 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

16-21 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

17-22 ก.ย 2566

31,999      14,499.-

18-23 ก.ย 2566

32,999      14,999.-

19-24 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

20-25 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

21-26 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

22-27 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

23-28 ก.ย 2566

33,999      15,499.-

24-29 ก.ย 2566

34,999      15,999.-

25-30 ก.ย 2566

35,999      16,499.-

26 ก.ย- 01 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

27 ก.ย- 02 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

28 ก.ย- 03 ต.ค 2566

36,999      16,999.-

29 ก.ย- 04 ต.ค 2566

35,999      16,499.-

30 ก.ย- 05 ต.ค 2566

34,999      15,999.-

05-10 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

06-11 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

07-12 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

08-13 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

09-14 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

10-15 ต.ค 2566

43,999      20,999.-

11-16 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

12-17 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

13-18 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

14-19 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

15-20 ต.ค 2566

35,999      16,999.-

16-21 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

17-22 ต.ค 2566

41,999      19,999.-

18-23 ต.ค 2566

47,999      22,999.-

19-24 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

20-25 ต.ค 2566

45,999      21,999.-

21-26 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

22-27 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

23-28 ต.ค 2566

37,999      17,999.-

24-29 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

25-30 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

26-31 ต.ค 2566

39,999      18,999.-

27 ต.ค- 01 พ.ย 2566

39,999      18,999.-

28 ต.ค- 02 พ.ย 2566

37,999      17,999.-

29 ต.ค- 03 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

30 ต.ค- 04 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

31 ต.ค- 05 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

01-06 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

02-07 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

03-08 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

04-09 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

05-10 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

06-11 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

07-12 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

08-13 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

09-14 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

10-15 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

11-16 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

12-17 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

13-18 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

14-19 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

15-20 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

16-21 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

17-22 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

18-23 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

19-24 พ.ย 2566

33,999      15,999.-

20-25 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

21-26 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

22-27 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

23-28 พ.ย 2566

36,999      17,499.-

24-29 พ.ย 2566

35,999      16,999.-

25-30 พ.ย 2566

34,999      16,499.-

26 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999      16,499.-

27 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

36,999      17,499.-

28 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

29 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

30 พ.ย- 05 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

01-06 ธ.ค 2566

47,999      22,999.-

02-07 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

03-08 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

04-09 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

05-10 ธ.ค 2566

41,999      19,999.-

06-11 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

07-12 ธ.ค 2566

47,999      22,999.-

08-13 ธ.ค 2566

45,999      21,999.-

09-14 ธ.ค 2566

39,999      18,999.-

10-15 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

11-16 ธ.ค 2566

35,999      16,999.-

12-17 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

13-18 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

14-19 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

15-20 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

16-21 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

17-22 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

18-23 ธ.ค 2566

37,999      17,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,999
รหัสทัวร์ STKR13BX
ทัวร์เกาหลี Korea Lover พักร้อน..ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน BX (STKR13BX)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
D2  สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์เกาหลี - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านเทพนิยาย – ถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยๆ ณ อินชอนแกรนด์พาร์ค – แวะถ่ายรูปคาเฟ่ SUSAN PARK CAFÉ
สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกริมทะเล “ WOLMIDO THEME PARK”
D3  ถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ STARFIELD LIBRARY – ถ่ายรูปย่านอัพกู-จอง “กังนัม โรดีโอสตรีท” – เดินเล่นชิมอาหารเกาหลีอร่อย “ตลาดควางจัง ”-ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด 
D4  โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง – ถ่ายรูปสวยๆกับ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
D5  สักการะขอพร “วัดโชเกซา” - ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 20 – 80 % @ HYUNDAI PREMIUM-OUTLET– แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
See More

D1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
D2  สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์เกาหลี - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านเทพนิยาย – ถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยๆ ณ อินชอนแกรนด์พาร์ค – แวะถ่ายรูปคาเฟ่ SUSAN PARK CAFÉ
สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกริมทะเล “ WOLMIDO THEME PARK”
D3  ถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ STARFIELD LIBRARY – ถ่ายรูปย่านอัพกู-จอง “กังนัม โรดีโอสตรีท” – เดินเล่นชิมอาหารเกาหลีอร่อย “ตลาดควางจัง ”-ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด 
D4  โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง – ถ่ายรูปสวยๆกับ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
D5  สักการะขอพร “วัดโชเกซา” - ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 20 – 80 % @ HYUNDAI PREMIUM-OUTLET– แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 66

14,999

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 66

14,999

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 66

16,599

วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 66

16,599

วันที่ 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.  66

16,599

วันที่ 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 66

16,599

วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 06 – 10 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 07 – 11 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 66

16,599

วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 66

17,999

วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 66

17,999

วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 66

17,999

วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 66

17,999

วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 66

19,999

วันที่ 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 66

19,999

วันที่ 02 – 06 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 03 – 07 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 04 – 08 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 09 – 13 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 66

19,999

วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 66

19,999

วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 66

17,999

วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 66

17,999

วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 66

17,999

วันที่ 01 – 05 กันยายน 66

17,999

วันที่ 06 – 10 กันยายน 66

17,999

วันที่ 07 – 11 กันยายน 66

17,999

วันที่ 08 – 12 กันยายน 66

17,999

วันที่ 13 – 17 กันยายน 66

17,999

วันที่ 14 – 18 กันยายน 66

17,999

วันที่ 15 – 19 กันยายน 66

17,999

วันที่ 20 – 24 กันยายน 66

17,999

วันที่ 21 – 25 กันยายน 66

17,999

วันที่ 22 – 26 กันยายน 66

17,999

วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 66

18,999

วันที่ 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 66

18,999

วันที่ 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 66

18,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,499
รหัสทัวร์ TS05
ทัวร์เกาหลี Seoul - Seorak Autumn 5วัน3คืน 7C 4OCT-30NOV23 (TS05)
เส้นทาง ซอรัคซาน
รายละเอียด

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ  - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
See More

D1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
D2  เกาะนามิ  - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye
D3  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MALL
D4  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน
D5  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น(จำนวนจำกัด)

04-08 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

05-09 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

07-11 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

08-12 ต.ค 2566

34,999     15,499.-

09-13 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

10-14 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

11-15 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

12-16 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

14-18 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

15-19 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

16-20 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

17-21 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

18-22 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

19-23 ต.ค 2566

42,999     19,499.-

21-25 ต.ค 2566

37,999     16,999.-

22-26 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

23-27 ต.ค 2566

36,999     16,499.-

24-28 ต.ค 2566

35,999     15,999.-

25-29 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

26-30 ต.ค 2566

38,999     17,499.-

28 ต.ค – 01 พ.ย 25666

35,999     15,999.-

29 ต.ค – 02 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

30 ต.ค – 03 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

31 ต.ค – 04 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

01-05 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

02-06 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

04-08 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

05-09 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

06-10 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

07-11 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

08-12 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

09-13 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

11-15 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

12-16 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

13-17 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

14-18 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

15-19 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

16-20 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

18-22 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

19-23 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

20-24 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

21-25 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

22-26 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

23-27 พ.ย 2566

37,999     16,999.-

25-29 พ.ย 2566

35,999     15,999.-

26-30 พ.ย 2566

34,999     15,499.-

27 พ.ย- 01 ธ.ค 2566

34,999     15,499.-

28 พ.ย- 02 ธ.ค 2566

35,999     15,999.-

29 พ.ย- 03 ธ.ค 2566

37,999     16,999.-

30 พ.ย- 04 ธ.ค 2566

40,999     18,499.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ IKBX25
ทัวร์พูซาน Best Summer BUSAN YEOSU เที่ยวเกาหลี... ปูซาน & ยอซู 4วัน2คืน BX (IKBX25)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - LF Square
3  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land Ocean View Café - พิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาหมียอซู  - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine – ตลาดนัมโพดง - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - LF Square
3  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land Ocean View Café - พิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาหมียอซู  - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine – ตลาดนัมโพดง - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

5-8 กรกฎาคม 66

15,888

7-10 กรกฎาคม 66

16,888

12-15 กรกฎาคม 66

16,888

14-17 กรกฎาคม 66

16,888

19-22 กรกฎาคม 66

16,888

21-24 กรกฎาคม 66

17,888

28-31 กรกฎาคม 66

19,888

2-5 สิงหาคม 66

16,888

4-7 สิงหาคม 66

17,888

9-12 สิงหาคม 66

17,888

11-14 สิงหาคม 66

19,888

16-19 สิงหาคม 66

16,888

18-21 สิงหาคม 66

17,888

23-26 สิงหาคม 66

17,888

25-28 สิงหาคม 66

17,888

30 สิงหาคม – 2 กันยายน 66

15,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ IKBX26
ทัวร์เกาหลี Colorful Busan YeoSu เที่ยวเกาหลี... ปูซาน & ยอซู 4วัน2คืน BX (IKBX26)
เส้นทาง พูซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - LF Square
3  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land Ocean View Café - พิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาหมียอซู  - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine – ตลาดนัมโพดง - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - LF Square
3  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land Ocean View Café - พิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาหมียอซู  - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
4  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine – ตลาดนัมโพดง - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

1-4 กันยายน 66

15,888

6-9 กันยายน 66

15,888

8-11 กันยายน 66

15,888

13-16 กันยายน 66

15,888

15-18 กันยายน 66

15,888

20-23 กันยายน 66

15,888

22-25 กันยายน 66

15,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,900
รหัสทัวร์ WVKCB2023
ทัวร์เกาหลี KOREA COLORING BRIGHT 5วัน3คืน BX (WVKCB2023)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2  คาเฟ่แห่งความรักโมนามูร์ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาซาน |หมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม | เส้นทางสีทองแห่งอาซาน  |แม่น้ำโกยเกียแห่งอาซาน
3  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) | ฮานึลปาร์ค  |ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท 
4  พระราชวังต็อกซู | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม  |ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE  |ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
5  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก |ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2  คาเฟ่แห่งความรักโมนามูร์ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาซาน |หมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม | เส้นทางสีทองแห่งอาซาน  |แม่น้ำโกยเกียแห่งอาซาน
3  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) | ฮานึลปาร์ค  |ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท 
4  พระราชวังต็อกซู | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม  |ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE  |ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
5  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก |ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2023

15,900.-

29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2023

16,900.-

30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2023

17,900.-

1-5 ต.ค. 2023

17,900.-

2-6 ต.ค. 2023

17,900.-

3-7 ต.ค. 2023

17,900.-

4-8 ต.ค. 2023

18,900.-

5-9 ต.ค. 2023

18,900.-

6-10 ต.ค. 2023

18,900.-

7-11 ต.ค. 2023

18,900.-

8-12 ต.ค. 2023

18,900.-

9-13 ต.ค. 2023

18,900.-

10-14 ต.ค. 2023

18,900.-

11-15 ต.ค. 2023

19,900.-

12-16 ต.ค. 2023

19,900.-

13-17 ต.ค. 2023

19,900.-

14-18 ต.ค. 2023

18,900.-

15-19 ต.ค. 2023

18,900.-

16-20 ต.ค. 2023

18,900.-

17-21 ต.ค. 2023

18,900.-

18-22 ต.ค. 2023

19,900.-

19-23 ต.ค. 2023

19,900.-

20-24 ต.ค. 2023

19,900.-

21-25 ต.ค. 2023

18,900.-

22-26 ต.ค. 2023

18,900.-

23-27 ต.ค. 2023

18,900.-

24-28 ต.ค. 2023

18,900.-

25-29 ต.ค. 2023

19,900.-

26-30 ต.ค. 2023

19,900.-

27-31 ต.ค. 2023

19,900.-

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2023

18,900.-

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2023

18,900.-

30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2023

18,900.-

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2023

18,900.-

1-5 พ.ย. 2023

17,900.-

2-6 พ.ย. 2023

17,900.-

3-7 พ.ย. 2023

17,900.-

4-8 พ.ย. 2023

17,900.-

5-9 พ.ย. 2023

16,900.-

6-10 พ.ย. 2023

16,900.-

7-11 พ.ย. 2023

17,900.-

8-12 พ.ย. 2023

17,900.-

9-13 พ.ย. 2023

17,900.-

10-14 พ.ย. 2023

17,900.-

11-15 พ.ย. 2023

17,900.-

12-16 พ.ย. 2023

16,900.-

13-17 พ.ย. 2023

16,900.-

14-18 พ.ย. 2023

17,900.-

15-19 พ.ย. 2023

17,900.-

16-20 พ.ย. 2023

17,900.-

17-21 พ.ย. 2023

17,900.-

18-22 พ.ย. 2023

17,900.-

19-23 พ.ย. 2023

16,900.-

20-24 พ.ย. 2023

16,900.-

21-25 พ.ย. 2023

17,900.-

22-26 พ.ย. 2023

17,900.-

23-27 พ.ย. 2023

17,900.-

24-28 พ.ย. 2023

17,900.-

25-29 พ.ย. 2023

16,900.-

26-30 พ.ย. 2023

15,900.-

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2023

16,900.-

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2023

17,900.-

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2023

17,900.-

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2023

17,900.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน JejuAir/AirBusan

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,900
รหัสทัวร์ WVKFS2023
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน 7C (WVKFS2023)
เส้นทาง โซล
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2  คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี | พระราชวังฮวาซองแฮงกุง |ป้อมปราการฮวาซอง | FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น)
3  อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า) | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม  |เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)  |ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท 
4  วัดโชเกซา | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง  |DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
5  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก  |ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET
See More

1  ท่าอากา