ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
( ทัวร์ไต้หวัน ทั้งหมด 31 โปรแกรม )
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน


ราคาเริ่มที่
12,999
รหัสทัวร์ VWTPE42SL02
ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ ๆ 4D 2N BY SL (VWTPE42SL02)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  ไทเป-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  ไทเป-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565
      ม.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18 – 21  ธันวาคม 2565

13,888

25 – 28  ธันวาคม 2565

13,888

01 - 04 มกราคม 2566

18,888

15 - 18 มกราคม 2566

13,888

29 มกราคม –
01 กุมภาพันธ์ 2566

12,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ VWTPE42SL07
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คืน BY SL (VWTPE42SL07)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว
วันที่ 3  จีหลง -  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว
วันที่ 3  จีหลง -  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565,มค,กพ,มีค 2566

วันเดินทาง

ราคา

17 - 20 ธันวาคม 2565

14,888

24 - 27 ธันวาคม 2565

14,888

31 ธันวาคม - 03 มกราคม 2566

22,888

05 - 08 มกราคม 2566

14,888

07 - 10 มกราคม 2566

14,888

14-17 มกราคม 2566

14,888

28 - 31 มกราคม 2566

14,888

05-08 กุมภาพันธ์ 2566

14,555

12-15 กุมภาพันธ์ 2566

14,555

19 - 22 กุมภาพันธ์ 66

14,555

05 - 08 มีนาคม 66

18,888

12 - 15 มีนาคม 66

14,555

19 - 22 มีนาคม 66

13,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2316VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2316VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน
2  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง
4  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน
2  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง
4  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 04 เมษายน 2566

16,990

02 – 05 เมษายน 2566

16,990

03 – 06 เมษายน 2566

16,990

07 – 10 เมษายน 2566

22,990

08 – 11 เมษายน 2566

22,990

09 – 12 เมษายน 2566

22,990

10 – 13 เมษายน 2566

23,990

11 – 14 เมษายน 2566

25,990

13 – 16 เมษายน 2566

25,990

14 – 17 เมษายน 2566

25,990

15 – 18 เมษายน 2566

23,990

16 – 19 เมษายน 2566

16,990

17 – 20 เมษายน 2566

16,990

18 – 21 เมษายน 2566

16,990

19 – 22 เมษายน 2566

16,990

20 – 23 เมษายน 2566

16,990

21 – 24 เมษายน 2566

16,990

22 – 25 เมษายน 2566

16,990

23 – 26 เมษายน 2566

16,990

24 – 27 เมษายน 2566

16,990

25 – 28 เมษายน 2566

16,990

26 – 29 เมษายน 2566

16,990

27 – 30 เมษายน 2566

20,990

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566

21,990

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566

21,990

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566

18,990

02 – 05 พฤษภาคม 2566

18,990

03 – 06 พฤษภาคม 2566

19,990

04 – 07 พฤษภาคม 2566

19,990

05 – 08 พฤษภาคม 2566

19,990

06 – 09 พฤษภาคม 2566

17,990

07 – 10 พฤษภาคม 2566

15,990

08 – 11 พฤษภาคม 2566

14,990

09 – 12 พฤษภาคม 2566

14,990

10 – 13 พฤษภาคม 2566

15,990

11 – 14 พฤษภาคม 2566

17,990

12 – 15 พฤษภาคม 2566

17,990

13 – 16 พฤษภาคม 2566

17,990

14 – 17 พฤษภาคม 2566

15,990

15 – 18 พฤษภาคม 2566

14,990

16 – 19 พฤษภาคม 2566

14,990

17 – 20 พฤษภาคม 2566

15,990

18 – 21 พฤษภาคม 2566

17,990

19 – 22 พฤษภาคม 2566

17,990

20 – 23 พฤษภาคม 2566

17,990

21 – 24 พฤษภาคม 2566

15,990

22 – 25 พฤษภาคม 2566

14,990

23 – 26 พฤษภาคม 2566

14,990

24 – 27 พฤษภาคม 2566

15,990

25 – 28 พฤษภาคม 2566

17,990

26 – 29 พฤษภาคม 2566

17,990

27 – 30 พฤษภาคม 2566

17,990

28 – 31 พฤษภาคม 2566

15,990

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2566

14,990

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2566

14,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566

15,990

05 – 08 มิถุนายน 2566

17,990

14 – 17 มิถุนายน 2566

15,990

21 – 24 มิถุนายน 2566

15,990

05 – 08 สิงหาคม 2566

16,990

12 – 15 สิงหาคม 2566

20,990

26 – 29 สิงหาคม 2566

16,990

09 – 12 กันยายน 2566

16,990

16 – 19 กันยายน 2566

16,990

23 – 26 กันยายน 2566

16,990

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

16,990

04 – 10 ตุลาคม 2566

16,990

05 – 08 ตุลาคม 2566

17,990

06 – 09 ตุลาคม 2566

17,990

07 – 10 ตุลาคม 2566

17,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

20,990

13 – 16 ตุลาคม 2566

21,990

14 – 17 ตุลาคม 2566

20,990

18 – 21 ตุลาคม 2566

20,990

19 – 22 ตุลาคม 2566

20,990

20 – 23 ตุลาคม 2566

21,990

21 – 24 ตุลาคม 2566

21,990

22 – 25 ตุลาคม 2566

20,990

23 – 26 ตุลาคม 2566

20,990

24 – 27 ตุลาคม 2566

17,990

25 – 28 ตุลาคม 2566

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,999
รหัสทัวร์ BTTPE61VZ
ทัวร์ มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE61VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี 
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •  วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
D3  เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต    
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • ถนนหย่งคัง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี 
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •  วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
D3  เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต    
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • ถนนหย่งคัง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06-09 ม.ค.66

18,999

07-10 ม.ค.66

18,999

08-11 ม.ค.66

14,999

12-15 ม.ค.66

17,999

13-16 ม.ค.66

17,999

14-17 ม.ค.66

17,999

15-18 ม.ค.66

17,999

19-22 ม.ค.66

18,999

20-23 ม.ค.66

18,999

21-24 ม.ค.66

22,999

22-25 ม.ค.66

23,999

26-29 ม.ค.66

23,999

27-30 ม.ค.66

23,999

28-31 ม.ค.66

23,999

29 ม.ค.-01 ก.พ.66

22,999

04-07 ก.พ.66

17,999

05-08 ก.พ.66

15,999

09-12 ก.พ.66

19,999

10-13 ก.พ.66

18,999

11-14 ก.พ.66

18,999

12-15 ก.พ.66

19,999

16-19 ก.พ.66

19,999

18-21 ก.พ.66

18,999

19-22 ก.พ.66

14,999

23-26 ก.พ.66

18,999

24-27 ก.พ.66

17,999

25-28 ก.พ.66

18,999

26 ก.พ.-01 มี.ค.66

16,999

02-05 มี.ค.66

21,999

03-06 มี.ค.66

21,999

04-07 มี.ค.66

21,999

05-08 มี.ค.66

17,999

09-12 มี.ค.66

18,999

10-13 มี.ค.66

18,999

11-14 มี.ค.66

17,999

12-15 มี.ค.66

17,999

16-19 มี.ค.66

19,999

17-20 มี.ค.66

18,999

18-21 มี.ค.66

18,999

19-22 มี.ค.66

16,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ VWTPE53SL03
ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5D 3N BY SL (VWTPE53SL03)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตลาดหนิงเซี่ย 
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -  วัดหลงซาน -ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตลาดหนิงเซี่ย 
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -  วัดหลงซาน -ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565,มค,กพ,มีค 2566

วันเดินทาง

ราคา

22 - 26 ธันวาคม 65

15,888

29 ธันวาคม - 02 มกราคม 66

25,555

31 ธันวาคม - 04 มกราคม 66

27,555

02 - 06 มกราคม 66

18,555

12 - 16 มกราคม 66

17,555

01 - 05 กุมภาพันธ์ 66

16,888

03 - 07 กุมภาพันธ์ 66

17,555

09 - 13 กุมภาพันธ์ 66

17,555

15 - 19 กุมภาพันธ์ 66

16,888

17 - 21 กุมภาพันธ์ 66

17,555

02 - 06 มีนาคม 66

21,888

09 - 13 มีนาคม 66

17,555

16 - 20 มีนาคม 66

17,555

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2307VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2307VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2  วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม -ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
4  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2  วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม -ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
4  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

03 – 06 มีนาคม 2566

20,990

05 – 08 มีนาคม 2566

17,990

08 – 11 มีนาคม 2566

17,990

10 – 13 มีนาคม 2566

18,990

15 – 18 มีนาคม 2566

17,990

17 – 20 มีนาคม 2566

18,990

19 – 22 มีนาคม 2566

15,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2204VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2204VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2  วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม -ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
4  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2  วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม -ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
3  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
4  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04 – 07 มกราคม 2566

17,990

07 – 10 มกราคม 2566

18,990

11 – 14 มกราคม 2566

17,990

13 – 16 มกราคม 2566

18,990

14 – 17 มกราคม 2566

18,990

18 – 21 มกราคม 2566

18,990

20 – 23 มกราคม 2566

20,990

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2566

15,990

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566

18,990

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566

18,990

08 – 11 กุมภาพันธ์ 2566

15,990

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

17,990

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

18,990

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

18,990

05 – 08 มีนาคม 2566

17,990

08 – 11 มีนาคม 2566

17,990

10 – 13 มีนาคม 2566

18,990

15 – 18 มีนาคม 2566

17,990

17 – 20 มีนาคม 2566

18,990

22 – 25 มีนาคม 2566

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ BTTPE36VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE36VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
D3  เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
D3  เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      

วันเดินทาง

ราคา

04-07 ก.พ.66

17,999

05-08 ก.พ.66

15,999

09-12 ก.พ.66

19,999

10-13 ก.พ.66

19,999

11-14 ก.พ.66

19,999

12-15 ก.พ.66

19,999

16-19 ก.พ.66

19,999

18-21 ก.พ.66

19,999

19-22 ก.พ.66

16,999

23-26 ก.พ.66

18,999

24-27 ก.พ.66

17,999

25-28 ก.พ.66

18,999

26 ก.พ.-01 มี.ค.66

17,999

02-05 มี.ค.66

21,999

03-06 มี.ค.66

21,999

04-07 มี.ค.66

21,999

05-08 มี.ค.66

16,999

09-12 มี.ค.66

17,999

10-13 มี.ค.66

18,999

11-14 มี.ค.66

17,999

12-15 มี.ค.66

17,999

16-19 มี.ค.66

18,999

17-20 มี.ค.66

17,999

18-21 มี.ค.66

17,999

19-22 มี.ค.66

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,555
รหัสทัวร์ VWTPE53SL05
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ 5D3N BY SL (VWTPE53SL05)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน 
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ตลาดหนิงเซี่ย
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-  วัดหลงซาน -ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน 
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ตลาดหนิงเซี่ย
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-  วัดหลงซาน -ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      กพ,มีค 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 - 06 กุมภาพันธ์ 66

17,888

08 – 12 กุมภาพันธ์ 66

16,555

10-14 กุมภาพันธ์ 66

17,888

16 - 20 กุมภาพันธ์ 66

17,888

03-07 มีนาคม 66

18,888

10 - 14 มีนาคม 66

17,888

17 - 21 มีนาคม 66

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0323
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... Taiwan ฤดูใบรักผลิ!! 4 วัน 3 คืน FD (TNTPEFD0323)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน -เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  
D2  เมืองนานโถ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป -ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง 
D3  อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน -เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  
D2  เมืองนานโถ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป -ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง 
D3  อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

16,888

12 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

19 – 22 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2566

19,888

03 – 06 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา, วันหยุดพิเศษ)

19,888

05 – 08 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา, วันหยุดพิเศษ)

19,888

10 – 13 มีนาคม 2566

17,888

12 – 15 มีนาคม 2566

17,888

17 – 20 มีนาคม 2566

17,888

19 – 22 มีนาคม 2566

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ITVZ13
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน VZ (ITVZ13)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ -  เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง
3  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
4  ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ -  เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง
3  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
4  ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2566

16,888

02-05 เมษายน 2566

16,888

11-14 เมษายน 2566

24,888

13-16 เมษายน 2566

27,888

20-23 เมษายน 2566

16,888

21-24 เมษายน 2566

16,888

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566

16,888

06-09 พฤษภาคม 2566

16,888

11-14 พฤษภาคม 2566

16,888

13-16 พฤษภาคม 2566

16,888

18-21 พฤษภาคม 2566

16,888

21-24 พฤษภาคม 2566

15,888

25-28 พฤษภาคม 2566

16,888

27-30 พฤษภาคม 2566

16,888

03-06 มิถุนายน 2566

21,888

10-13มิถุนายน 2566

16,888

17-20 มิถุนายน 2566

16,888

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,977
รหัสทัวร์ STW03.1
ทัวร์ไต้หวัน อินดี้ 4D3N VZ (STW03.1)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  ปราสาทช็อกโกแลต – โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดต้าเจียเจนหลาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3.  พระราชวังต้องห้ามกู้กง – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.  วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  ปราสาทช็อกโกแลต – โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดต้าเจียเจนหลาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3.  พระราชวังต้องห้ามกู้กง – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.  วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565
      ม.ค.,ก.พ. 2566

วันเดินทาง

ราคา

03 – 06 ธันวาคม 65

18,977.-

05 – 08 ธันวาคม 65

(วันพ่อแห่งชาติ)

18,977.-

09 – 12 ธันวาคม 65

(วันรัฐธรรมนูญ)

18,977.-

23 – 26 ธันวาคม 65

18,977.-

24 – 27 ธันวาคม 65

19,977.-

25 – 28 ธันวาคม 65

19,977.-

26 – 29 ธันวาคม 65

19,977.-

27 – 30 ธันวาคม 65

24,977.-

28 – 31 ธันวาคม 65

(วันปีใหม่)

24,977.-

29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66

(วันปีใหม่)

27,977.-

05 – 08 มกราคม 66

17,977.-

12 – 15 มกราคม 66

(วันเด็ก)

17,977.-

26 – 29 มกราคม 66

20,977.-

02 – 05 กุมภาพันธ์ 66

17,977.-

11 – 14 กุมภาพันธ์ 66

(วันวาเลนไทน์)

17,977.-

16 – 19 กุมภาพันธ์ 66

17,977.-

23 – 26 กุมภาพันธ์ 66

17,977.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ GSTPE01
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป 4D3N VZ (GSTPE01)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี 
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง 
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     
 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี 
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง 
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 09 มกราคม 2566

19,999

07 – 10 มกราคม 2566

19,999

11 – 14 มกราคม 2566

18,999

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2566

16,999

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566

18,999

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566

18,999

08 – 11 กุมภาพันธ์ 2566

17,999

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

17,999

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

18,999

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

18,999

08 – 11 มีนาคม 2566

17,999

10 – 13 มีนาคม 2566

18,999

11 – 14 มีนาคม 2566

18,999

15 – 18 มีนาคม 2566

17,999

17 – 20 มีนาคม 2566

18,999

18 – 21 มีนาคม 2566

18,999

22 – 25 มีนาคม 2566

17,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ BTTPE62VZ
ทัวร์มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE62VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
D2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ 
D3  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
D4  หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
D5  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
D2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ 
D3  นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
D4  หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
D5  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

05 – 09 ม.ค. 66

19,999

06 – 10 ม.ค. 66

19,999

19 – 23 ม.ค. 66

21,999

20 – 24 ม.ค. 66

21,999

26 – 30 ม.ค. 66

26,999

27 – 31 ม.ค. 66

26,999

02 – 06 ก.พ. 66

19,999

10 – 14 ก.พ. 66

22,999

16 – 20 ก.พ. 66

22,999

17 – 21 ก.พ. 66

22,999

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 66

16,999

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 66

16,999

02 – 06 มี.ค. 66

*วันมาฆบูชา*

23,999

03 – 07 มี.ค. 66

*วันมาฆบูชา*

23,999

09 – 13 มี.ค. 66

19,999

10 – 14 มี.ค. 66

19,999

16 – 20 มี.ค. 66

20,999

17 – 21 มี.ค. 66

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,555
รหัสทัวร์ VWTPE53SL04
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหมวย อาลีซาน ซู่ซ่า 5D 3N BY SL (VWTPE53SL04)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - เจี้ยอี้ - ตลาดเหวินฮัว
วันที่ 3  ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่ 2  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - เจี้ยอี้ - ตลาดเหวินฮัว
วันที่ 3  ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มีค 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 - 05 มีนาคม 66

17,999

08 - 12 มีนาคม 66

17,555

15 - 19 มีนาคม 66

17,555

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0223
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ 5 วัน 4 คืน FD (TNTPEFD0223)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน -เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต   
D2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง
D3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ-เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง     
D4  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน -ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน -เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต   
D2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง
D3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ-เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง     
D4  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน -ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

18,888

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

20,888

27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2566

20,888

01 – 05 มีนาคม 2566

20,888

06 – 10 มีนาคม 2566

(วันมาฆบูชา, วันหยุดพิเศษ)

21,888

08 – 12 มีนาคม 2566

19,888

13 – 17 มีนาคม 2566

19,888

15 – 19 มีนาคม 2566

19,888

20 – 24 มีนาคม 2566

19,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ ITFD15
ทัวร์ไต้หวัน Forever Love Taiwan ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น จีหลง 4วัน 3คืน FD (ITFD15)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   -เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
3  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
4  ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   -เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
3  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
4  ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14-17 เมษายน 2566

23,888

15-18 เมษายน 2566

21,888

20-23 เมษายน 2566

18,888

21-24 เมษายน 2566

18,888

27-30 เมษายน 2566

19,888

28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566

20,888

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566

21,888

05-08 พฤษภาคม 2566

19,888

11-14 พฤษภาคม 2566

18,888

12-15 พฤษภาคม 2566

17,888

18-21 พฤษภาคม 2566

17,888

19-22 พฤษภาคม 2566

17,888

25-28 พฤษภาคม 2566

17,888

26-29 พฤษภาคม 2566

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ TNTPEVZ0122
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน VZ (TNTPEVZ0122)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
D2  Cosmetics Shop – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง – ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
D3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ– ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย 
D4  เมืองเถาหยวน  - Daxi Old street - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
See More

D1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
D2  Cosmetics Shop – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง – ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
D3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ– ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย 
D4  เมืองเถาหยวน  - Daxi Old street - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01 – 04 ธันวาคม 2565

20,888

08 – 11 ธันวาคม 2565

(วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ)

20,888

15 – 18 ธันวาคม 2565

18,888

22 – 25 ธันวาคม 2565

21,888

29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

(วันหยุดปีใหม่)

30,888

05 – 08 มกราคม 2566

18,888

12 – 15 มกราคม 2566

18,888

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566

17,888

09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

19,888

02 – 05 มีนาคม 2566

20,888

09 – 12 มีนาคม 2566

17,888

16 – 19 มีนาคม 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ GSTPE03
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N VZ (GSTPE03)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง  
วันที่ 3  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 4  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 2  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง  
วันที่ 3  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET 
วันที่ 4  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 17 เมษายน 2566

25,999

15 – 18 เมษายน 2566

18,999

21 – 24 เมษายน 2566

17,999

22 – 25 เมษายน 2566

17,999

05 – 08 พฤษภาคม 2566

20,999

06 – 09 พฤษภาคม 2566

17,999

19 – 22 พฤษภาคม 2566

17,999

27 – 30 พฤษภาคม 2566

17,999

02 – 05 มิถุนายน 2566

20,999

03 – 06 มิถุนายน 2566

20,999

16 – 19 มิถุนายน 2566

17,999

07 – 10 กรกฎาคม 2566

17,999

13 – 16 กรกฎาคม 2566

17,999

21 – 24 กรกฎาคม 2566

18,999

04 – 07 สิงหาคม 2566

18,999

11 – 14 สิงหาคม 2566

20,999

12 – 15 สิงหาคม 2566

20,999

24 – 27 สิงหาคม 2566

17,999

09 – 12 กันยายน 2566

18,999

15 – 18 กันยายน 2566

17,999

22 – 25 กันยายน 2566

17,999

06 – 09 ตุลาคม 2566

17,999

20 – 23 ตุลาคม 2566

21,999

21 – 24 ตุลาคม 2566

21,999

23 – 26 ตุลาคม 2566

16,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ GSTPE02
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก 5D4N VZ (GSTPE02)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
วันที่ 3  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
วันที่ 3  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5  ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

เปิดเพิ่ม 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 66

22,999

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 66

20,999

เปิดเพิ่ม 06 – 10 มีนาคม 2565

22,999

07 – 11 มีนาคม 2565

22,999

เปิดเพิ่ม 12 – 16 มีนาคม 2565

22,999

เปิดเพิ่ม 13 – 17 มีนาคม 2565

22,999

14 – 18  มีนาคม 2565

21,999

18 – 22 มีนาคม 2565

22,999

เปิดเพิ่ม บัส 2 18 – 22 มีนาคม 2565

22,999

เปิดเพิ่ม 20 – 24 มีนาคม 2565

22,999

21 – 25 มีนาคม 2565

21,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTTPE16VZ
ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ไทเป ไถจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE16VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไทเป •  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต
D3  เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไทเป •  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D2  ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต
D3  เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  
D4  ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06-09 ม.ค.66

17,999

07-10 ม.ค.66

18,999

20-23 ม.ค.66

18,999

21-24 ม.ค.66

22,999

27-30 ม.ค.66

23,999

28-31 ม.ค.66

23,999

09-12 ก.พ.66

19,999

10-13 ก.พ.66

18,999

12-15 ก.พ.66

18,999

16-19 ก.พ.66

18,999

18-21 ก.พ.66

18,999

23-26 ก.พ.66

18,999

25-28 ก.พ.66

18,999

02-05 มี.ค.66

21,999

04-07 มี.ค.66

21,999

05-08 มี.ค.66

15,999

09-12 มี.ค.66

18,999

10-13 มี.ค.66

16,999

11-14 มี.ค.66

17,999

12-15 มี.ค.66

16,999

16-19 มี.ค.66

17,999

17-20 มี.ค.66

17,999

18-21 มี.ค.66

17,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,888
รหัสทัวร์ VWTPE64SL06
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาตี๋ ทาโรโกะ อาลีซาน อากาศ ดี๊ดี 6D4N BY SL (VWTPE64SL06)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป 
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ตลาดหนิงเซี่ย 
วันที่ 4  ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว 
วันที่ 5  เจียอี้ - ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -  ตลาดซีเหมินติง 
วันที่ 6  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป 
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ตลาดหนิงเซี่ย 
วันที่ 4  ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว 
วันที่ 5  เจียอี้ - ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -  ตลาดซีเหมินติง 
วันที่ 6  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ธค 2565,มค 2566

วันเดินทาง

ราคา

20 - 25 ธันวาคม 66

18,888

27 ธันวาคม - 01 มกราคม 66

22,999

10 - 15 มกราคม 66

18,888

17 - 22 มกราคม 66

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,555
รหัสทัวร์ VWTPE54JX01
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN TAROKO 5D4N BY JX (VWTPE54JX01)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบรณจิ่วเฟิ่น- สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ไทเป - วัดหลงซาน
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
See More

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย
วันที่ 2  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่ 3  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบรณจิ่วเฟิ่น- สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ไทเป - วัดหลงซาน
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

17 - 21 พฤศจิกายน 65

19,555

02 - 06 ธันวาคม 65

21,234

09 - 13 ธันวาคม 65

21,234

14 - 18 ธันวาคม 65

19,555

31 ธันวาคม - 04 มกราคม 66

27,777

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ ITVZ14
ทัวร์ไต้หวัน Falling in Love Taiwan ไทเป ไถจง อาหลีซาน จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน 4คืน VZ (ITVZ14)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  -เมืองนิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – มณฑลเจียอี้
3  ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง
4  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
5  ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  -เมืองนิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – มณฑลเจียอี้
3  ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง
4  ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
5  ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

23-27 มีนาคม 2566

19,888

24-28 มีนาคม 2566

19,888

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2566

21,888

01-05 เมษายน 2566

21,888

11-15 เมษายน 2566

27,888

13-17 เมษายน 2566

29,888

15-19 เมษายน 2566

21,888

22-26 เมษายน 2566

19,888

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566

23,888

10-14 พฤษภาคม 2566

19,888

13-17 พฤษภาคม 2566

19,888

18-22 พฤษภาคม 2566

19,888

24-28 พฤษภาคม 2566

19,888

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2566

19,888

09-13 มิถุนายน 2566

19,888

16-20 มิถุนายน 2566

19,888

23-27 มิถุนายน 2566

19,888

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566

19,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,977
รหัสทัวร์ STW02
ทัวร์ไต้หวัน พรีเมียม 4D3N CI (STW02)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) - ไทจง บุฟเฟต์หม่าล่าชาบู - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ถนนโบราณซานเซี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3.  พระราชวังต้องห้าม – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม - ศูนย์เวชสำอางเสริมความงาม ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.  วัดหลงซาน - ถนนโบราณต้าซี่ – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
See More

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) - ไทจง บุฟเฟต์หม่าล่าชาบู - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ถนนโบราณซานเซี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3.  พระราชวังต้องห้าม – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม - ศูนย์เวชสำอางเสริมความงาม ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.  วัดหลงซาน - ถนนโบราณต้าซี่ – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ตค,พย,ธค 2565

วันเดินทาง

ราคา

21 - 24 ตุลาคม 65

(วันปิยมหาราช)

19,977.-

17 – 20 พฤศจิกายน 65

22,977.-

01 – 04 ธันวาคม 65

23,977.-

07 – 10 ธันวาคม 65

(วันรัฐธรรมนูญ)

23,977.-

15 – 18 ธันวาคม 65

23,977.-

24 – 27 ธันวาคม 65

23,977.-

27 – 30 ธันวาคม 65

25,977.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2308JX
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง 4 วัน 3 คืน JX (ZGTPE2308JX)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านเห็ดหลินจือ - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง
3  ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง  
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านเห็ดหลินจือ - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง
3  ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง  
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566

20,990

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

19,990

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

20,990

10 – 13 มีนาคม 2566

19,990

18 – 21 มีนาคม 2566

20,990

22 – 25 มีนาคม 2566

19,990

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2205VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน 5 วัน 4 คืน VZ (ZGTPE2205VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
2  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
4  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101
5  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
2  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
4  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101
5  ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

07 – 11 มกราคม 2566

21,990

17 – 21 มกราคม 2566

20,990

20 – 24 มกราคม 2566

22,990

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2566

21,990

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566

21,990

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2566

20,990

04 – 08 มีนาคม 2566

23,990

05 – 09 มีนาคม 2566

19,990

07 – 11 มีนาคม 2566

19,990

11 – 15 มีนาคม 2566

20,990

14 – 18 มีนาคม 2566

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE46VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE46VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
D2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ 
D3  ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
D4  หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
D5  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
D2  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ 
D3  ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
D4  หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
D5  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 ก.พ. 66

18,999

10 – 14 ก.พ. 66

22,999

16 – 20 ก.พ. 66

22,999

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 66

19,999

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 66

19,999

02 – 06 มี.ค. 66

*วันมาฆบูชา*

24,999

03 – 07 มี.ค. 66

*วันมาฆบูชา*

23,999

09 – 13 มี.ค. 66

20,999

10 – 14 มี.ค. 66

20,999

16 – 20 มี.ค. 66

20,999

17 – 21 มี.ค. 66

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ GSTPE04
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N VZ (GSTPE04)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้  
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง          
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 5  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   
See More

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้  
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง          
วันที่ 4  ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
วันที่ 5  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

14 – 18 เมษายน 2566

28,999

15 – 19 เมษายน 2566

21,999

17 – 21 เมษายน 2566

19,999

21 – 25 เมษายน 2566

20,999

05 – 09 พฤษภาคม 2566

23,999

19 – 23 พฤษภาคม 2566

20,999

26 – 30 พฤษภาคม 2566

20,999

02 – 06 มิถุนายน 2566

23,999

08 – 12 มิถุนายน 2566

20,999

15 – 19 มิถุนายน 2566

20,999

07 – 11 กรกฎาคม 2566

20,999

13 – 17 กรกฎาคม 2566

20,999

21 – 25 กรกฎาคม 2566

20,999

04 – 08 สิงหาคม 2566

20,999

11 – 15 สิงหาคม 2566

23,999

17 – 21 สิงหาคม 2566

20,999

01 – 05 กันยายน 2566

20,999

15 – 19 กันยายน 2566

20,999

22 – 26 กันยายน 2566

20,999

19 – 23 ตุลาคม 2566

23,999

20 – 24 ตุลาคม 2566

23,999

23 – 27 ตุลาคม 2566

20,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,977
รหัสทัวร์ STW06
ทัวร์ไต้หวัน ออนเซ็น 4D3N CI (STW06)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา – วัดเหวินหวู่ - โรงงานผลิตชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว
3.  อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน – คอสเมติกช็อป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.  วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
See More

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
2.  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา – วัดเหวินหวู่ - โรงงานผลิตชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว
3.  อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน – คอสเมติกช็อป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.  วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ธ.ค. 2565

วันเดินทาง

ราคา

03 – 06 ธันวาคม 65

(วันพ่อ)

21,977.-

07 – 10 ธันวาคม 65

(วันรัฐธรรมนูญ)

21,977.-

10 – 13 ธันวาคม 65

(วันรัฐธรรมนูญ)

21,977.-

14 – 17 ธันวาคม 65

21,977.-

17 – 20 ธันวาคม 65

22,977.-

21 – 24 ธันวาคม 65

22,977.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
23,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2206BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน BR (ZGTPE2206BR)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พักโรงแรมน้ำแร่
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา-เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY-ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง 
4  พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) –  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน  
สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พักโรงแรมน้ำแร่
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา-เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY-ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง 
4  พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) –  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน  
สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค.,ธ.ค. 2566
      ก.พ.,มี.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

23,990

03 – 06 มีนาคม 2566

25,990

17 – 20 มีนาคม 2566

23,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EvaAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่