ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
( ทัวร์ไต้หวัน ทั้งหมด 33 โปรแกรม )
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน


ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ BTTPE24SL
ทัวร้ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE24SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค.,เม.ย. 2567

01-04 ก.พ.67

18,999

07-10 ก.พ.67

(ตรุษจีน)

19,999

18-21 ก.พ.67

18,999

03-06 มี.ค.67

16,999

10-13 มี.ค.67

17,999

13-16 มี.ค.67

15,999

17-20 มี.ค.67

17,999

19-22 มี.ค.67

16,999

20-23 มี.ค.67

16,999

29 มี.ค.-01 เม.ย.67

18,999

03-06 เม.ย.67

15,999

06-09 เม.ย.67

(วันหยุด)

21,999

11-14 เม.ย.67

(วันหยุด)

19,999

13-16 เม.ย.67

(วันหยุด)

20,999

15-18 เม.ย.67

(วันหยุด)

19,999

19-22 เม.ย.67

18,999

27-30 เม.ย.67

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ITVZ23
ทัวร์ไต้หวัน Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา VZ (ITVZ23)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

03-06 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

04-07 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

25-28 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

01-04 มีนาคม 2567

17,888

02-05 มีนาคม 2567

17,888

08-11 มีนาคม 2567

17,888

09-12 มีนาคม 2567

17,888

13-16 มีนาคม 2567

16,888

14-17 มีนาคม 2567

17,888

21-24 มีนาคม 2567

17,888

23-26 มีนาคม 2567

17,888

27-30 มีนาคม 2567

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ITVZ22
ทัวร์ไต้หวัน Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน VZ (ITVZ22)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  
2   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
3  หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
4  Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

03-06 พฤศจิกายน 66

16,888

11-14 พฤศจิกายน 66

16,888

17-20 พฤศจิกายน 66

16,888

23-26 พฤศจิกายน 66

16,888

26-29 พฤศจิกายน 66

16,888

06-09 ธันวาคม 66

16,888

10-13 ธันวาคม 66

16,888

16-19 ธันวาคม 66

17,888

29 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67

29,888

17-20 มกราคม 67

16,888

24-27 มกราคม 67

16,888

26-29 มกราคม 67

17,888

28-31 มกราคม 67

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2402VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2402VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2  ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ 
3  วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
4  วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2  ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ 
3  วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
4  วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

18,990

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

19,990

03 - 06กุมภาพันธ์ 2567

18,990

26 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

19,990

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

17,990

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

18,990

01 – 04 มีนาคม 2567

19,990

02 – 05 มีนาคม 2567

19,990

06 – 09 มีนาคม 2567

17,990

07 – 10 มีนาคม 2567

19,990

08 – 11 มีนาคม 2567

19,990

09 – 12 มีนาคม 2567

19,990

13 – 16 มีนาคม 2567

17,990

14 – 17 มีนาคม 2567

19,990

15 – 18 มีนาคม 2567

19,990

16 – 19 มีนาคม 2567

19,990

20 – 23 มีนาคม 2567

17,990

21 – 24 มีนาคม 2567

19,990

22 – 25 มีนาคม 2567

19,990

23 – 26 มีนาคม 2567

19,990

27 – 30 มีนาคม 2567

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2401VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2401VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
4  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
4  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

18,990

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

18,990

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

18,990

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

20,990

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

17,990

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

18,990

06 – 09 มีนาคม 2567

17,990

07 – 10 มีนาคม 2567

19,990

08 – 11 มีนาคม 2567

19,990

09 – 12 มีนาคม 2567

19,990

13 – 16 มีนาคม 2567

17,990

14 – 17 มีนาคม 2567

19,990

15 – 18 มีนาคม 2567

19,990

16 – 19 มีนาคม 2567

19,990

17 – 20 มีนาคม 2567

17,990

20 – 23 มีนาคม 2567

17,990

21 – 24 มีนาคม 2567

19,990

22 – 25 มีนาคม 2567

19,990

23 – 26 มีนาคม 2567

19,990

24 – 27 มีนาคม 2567

17,990

27 – 30 มีนาคม 2567

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2324VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2324VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2  ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ 
3  ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
4  วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2  ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ 
3  ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
4  วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค. 2567

05 – 08 มกราคม 2567

18,990

06 – 09 มกราคม 2567

18,990

11 – 14 มกราคม 2567

18,990

12 – 15 มกราคม 2567

18,990

13 – 16 มกราคม 2567

18,990

18 – 21 มกราคม 2567

18,990

19 – 22 มกราคม 2567

18,990

20 – 23 มกราคม 2567

18,990

24 – 27 มกราคม 2567

17,990

25 – 28 มกราคม 2567

18,990

26 – 29 มกราคม 2567

18,990

27 – 30 มกราคม 2567

18,990

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2325VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2325VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด  – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
4  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
3  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด  – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
4  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค. 2567

03 – 06 มกราคม 2567

17,990

06 – 09 มกราคม 2567

18,990

10 – 13 มกราคม 2567

17,990

11 – 14 มกราคม 2567

18,990

12 – 15 มกราคม 2567

18,990

13 – 16 มกราคม 2567

18,990

17 – 20 มกราคม 2567

17,990

18 – 21 มกราคม 2567

18,990

19 – 22 มกราคม 2567

18,990

20 – 23 มกราคม 2567

18,990

24 – 27 มกราคม 2567

17,990

25 – 28 มกราคม 2567

18,990

26 – 29 มกราคม 2567

18,990

27 – 30 มกราคม 2567

18,990

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ BTTPE46VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน VZ (BTTPE46VZ)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
D2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
D3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป  ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
D2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
D3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป  ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

11-14 ก.พ.67

(ตรุษจีน)

25,999

15-18 ก.พ.67

22,999

17-20 ก.พ.67

25,999

29 ก.พ.-03 มี.ค.67

20,999

01-04 มี.ค.67

19,999

06-09 มี.ค.67

17,999

08-11 มี.ค.67

19,999

14-17 มี.ค.67

19,999

16-19 มี.ค.67

19,999

21-24 มี.ค.67

19,999

23-26 มี.ค.67

19,999

24-27 มี.ค.67

17,999

27-30 มี.ค.67

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,899
รหัสทัวร์ CHVZT2
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน VZ (CHVZT2)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

18,899.-

วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

18,899.-

วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567

18,899.-

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567

17,899.-

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567

17,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,899
รหัสทัวร์ CHVZT1
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน บิน VZ (CHVZT1)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

D1  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
D2  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
D3  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D4  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2566

20,899.-

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566

18,899.-

วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 18 - 21พฤศจิกายน 2566

19,899.-

วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566

18,899.-

วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566

21,899.-

วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2566

คริสต์มาส

25,899.-

วันที่ 29ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 30ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

ปีใหม่

32,899.-

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 20 – 23 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

19,899.-

วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567

19,899.-

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567

18,899.-

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567

18,899.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2403VZ
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน VZ (ZGTPE2403VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเจียอี้ – เหวิ่นฮั่วไนท์มาร์เก็ต
3  ร้านชาอู่หลง  – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ป้ายรถเมล์ Tiaoshi – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ย่านซีเหมินติง
5  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเจียอี้ – เหวิ่นฮั่วไนท์มาร์เก็ต
3  ร้านชาอู่หลง  – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ป้ายรถเมล์ Tiaoshi – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ย่านซีเหมินติง
5  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

11 – 15 มกราคม 2567

18,990

18 – 22 มกราคม 2567

18,990

25 – 29 มกราคม 2567

18,990

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

18,990

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

20,990

07 – 11 มีนาคม 2567

19,990

14 – 18 มีนาคม 2567

19,990

21 – 25 มีนาคม 2567

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE28SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน SL (BTTPE28SL)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3 ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D3 ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
D4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย. 2567

18-21 ม.ค.67

18,999

20-23 ม.ค.67

18,999

25-28 ม.ค.67

19,999

26-29 ม.ค.67

19,999

03-06 ก.พ.67

19,999

14-17 ก.พ.67

(ตรุษจีน)

19,999

02-05 มี.ค.67

17,999

07-10 มี.ค.67

18,999

09-12 มี.ค.67

18,999

15-18 มี.ค.67

18,999

22-25 มี.ค.67

18,999

28-31 มี.ค.67

18,999

30 มี.ค.-02 เม.ย.67

18,999

04-07 เม.ย.67

20,999

05-08 เม.ย.67

(วันหยุด)

22,999

07-10 เม.ย.67

(วันหยุด)

20,999

12-15 เม.ย.67

(วันหยุด)

20,999

14-17 เม.ย.67

(วันหยุด)

21,999

18-21 เม.ย.67

18,999

25-28 เม.ย.67

18,999

26-29 เม.ย.67

19,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTTPE25SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE25SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค.,เม.ย. 2567

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 67

21,999

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 67

21,999

04 – 08 เม.ย. 67

23,999

06 – 10 เม.ย. 67

23,999

12 – 16 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

23,999

14 – 18 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

23,999

20 – 24 เม.ย. 67

21,999

26 – 30 เม.ย. 67

21,999

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 67

18,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNTPEVZ0123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว 4 วัน 3 คืน VZ บินเช้า-กลับบ่าย (TNTPEVZ0123)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

01 - 04 ก.พ. 67

19,888

03 - 06 ก.พ. 67

20,888

23 - 26 ก.พ. 67

23,888

24 - 27 ก.พ. 67

23,888

29 ก.พ. - 03 มี.ค. 67

20,888

07 - 10 มี.ค. 67

20,888

15 - 18 มี.ค. 67

20,888

21 - 24 มี.ค. 67

20,888

22 - 25 มี.ค. 67

20,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2319BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2 5 วัน 3 คืน BR (ZGTPE2319BR)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
3  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง 
5  ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
3  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
4  เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง 
5  ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. 2567

18 – 22 มกราคม 2567

19,990

24 – 28 มกราคม 2567

20,990

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

20,990

06 – 10 มีนาคม 2567

20,990

14 – 18 มีนาคม 2567

20,990

05 – 09 เมษายน 2567

21,990

10 – 14 เมษายน 2567

23,990

12 – 16 เมษายน 2567

25,990

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2567

21,990

23 – 27 พฤษภาคม 2567

19,990

06 – 10 มิถุนายน 2567

19,990

19 – 23 มิถุนายน 2567

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน EvaAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2321CI
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CI (ZGTPE2321CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว
2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง-ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
4  ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ - เมืองเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว
2  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง-ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
4  ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ - เมืองเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

04 – 07 มกราคม 2567

19,990

11 – 14 มกราคม 2567

22,990

18 – 21 มกราคม 2567

22,990

25 – 28 มกราคม 2567

22,990

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

22,990

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

23,990

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

22,990

07 – 10 มีนาคม 2567

22,990

14 – 17 มีนาคม 2567

22,990

21 – 24 มีนาคม 2567

22,990

28 – 31 มีนาคม 2567

22,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2323CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ไฟล์ทสอง) 5 วัน 3 คืน CI (ZGTPE2323CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณต้าซี – โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล 
4  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
5  วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณต้าซี – โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล 
4  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
5  วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

02 – 06 มกราคม 2567

19,990

09 – 13 มกราคม 2567

21,990

16 – 20 มกราคม 2567

21,990

23 – 27 มกราคม 2567

21,990

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

21,990

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

21,990

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

22,990

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

21,990

05 – 09 มีนาคม 2567

21,990

12 – 16 มีนาคม 2567

21,990

19 – 23 มีนาคม 2567

21,990

26 – 30 มีนาคม 2567

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2405JX
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน JX (ZGTPE2405JX)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
3 ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – ย่านซีเหมินติง
4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน 
2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
3 ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – ย่านซีเหมินติง
4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2567

08 - 11 มีนาคม 2567

19,990

13 - 16 มีนาคม 2567

20,990

16 – 19 มีนาคม 2567

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE26SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE26SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้  • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง 
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน 
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้  • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง 
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน 
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย. 2567

24 - 28 ม.ค. 67

20,999

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 67

20,999

03 – 07 ก.พ. 67

22,999

06 – 10 ก.พ. 67

(ตรุษจีน ไต้หวัน)

23,999

16 – 20 ก.พ. 67

21,999

21 – 25 มี.ค. 67

21,999

26 – 30 มี.ค. 67

19,999

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 67

21,999

03 – 07 เม.ย. 67

21,999

05 – 09 เม.ย. 67

23,999

07 – 11 เม.ย. 67

22,999

11 – 15 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

22,999

13 – 17 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

23,999

15 – 19 เม.ย. 67

(วันสงกรานต์)

23,999

16 – 20 เม.ย. 67

22,999

19 – 23 เม.ย. 67

21,999

25 – 29 เม.ย. 67

21,999

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 67

21,999

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 67

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE22SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE22SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ปล่อยโคม ณ ถนนโบราณซือเฟิ่น • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) 
D4 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต • เมืองเถาหยวน
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
D2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง
D3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ปล่อยโคม ณ ถนนโบราณซือเฟิ่น • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) 
D4 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต • เมืองเถาหยวน
D5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

21 – 25 ก.พ. 67

19,999

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 67

20,999

06 – 10 มี.ค. 67

19,999

10 – 14 มี.ค. 67

20,999

12 – 16 มี.ค. 67

20,999

14 – 18 มี.ค. 67

21,999

16 – 20 มี.ค. 67

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTTPE95VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE95VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง •  สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้ 
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่
D4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
D5 วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง •  สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้ 
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่
D4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
D5 วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

25 - 29 ก.พ.67

19,999

01 - 05 มี.ค.67

22,999

02 - 06 มี.ค.67

22,999

08 - 12 มี.ค.67

23,999

09 - 13 มี.ค.67

21,999

15 - 19 มี.ค.67

22,999

22 - 26 มี.ค.67

23,999

23 - 27 มี.ค.67

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTTPE32CI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน CI (BTTPE32CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองหนานโถว ● ปราสาทช็อคโกแลตนีน่า ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2 หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดกลางคือเหลาเหอ
D4 วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองหนานโถว ● ปราสาทช็อคโกแลตนีน่า ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต  
D2 หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดกลางคือเหลาเหอ
D4 วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ. 2567

23-26 ก.พ.67

(วันหยุด)

21,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTTPE78SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2024 5 วัน 4 คืน SL (BTTPE78SL)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ • หมู่บ้านฮิโนกิ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • วัดเสี่ยไห่(ขอพรความรัก) ถนนโบราณตี๋ฮว่า • ท่าเรือต้าเต้าเฉิง • ตลาดเล่าเหอไนท์มาร์เก็ต
D5 วัดอูจีเทียนหยวน • หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน •  Germanium • หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน •  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet  • สนามบินเถาหยวน •  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
See More

D1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ • หมู่บ้านฮิโนกิ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • วัดเสี่ยไห่(ขอพรความรัก) ถนนโบราณตี๋ฮว่า • ท่าเรือต้าเต้าเฉิง • ตลาดเล่าเหอไนท์มาร์เก็ต
D5 วัดอูจีเทียนหยวน • หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน •  Germanium • หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน •  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet  • สนามบินเถาหยวน •  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ. 2567

09-13 ก.พ.67

(เทศกาลตรุษจีน)

20,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,990
รหัสทัวร์ ZGTPE2404JX
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน JX (ZGTPE2404JX)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ย่าน
ซีเหมินติง
4 เมืองไทเป – ร้านเครื่องสำอางค์ – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - มิตซุยเอาท์เล็ท
5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
2 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ย่าน
ซีเหมินติง
4 เมืองไทเป – ร้านเครื่องสำอางค์ – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - มิตซุยเอาท์เล็ท
5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มี.ค. 2567

01 – 05 มีนาคม 2567

21,990

21 – 25 มีนาคม 2567

21,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน StarLux

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,999
รหัสทัวร์ BTTPE65VZ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน VZ (BTTPE65VZ)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ 
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D5 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ 
D2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
D3 โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
D4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
D5 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ม.ค.,ก.พ. 2567

21-25 ม.ค.67

21,999

28-01 ก.พ.67

21,999

04-08 ก.พ.67

21,999

22-26 ก.พ.67

23,999

23-27 ก.พ.67

23,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ TNTPEFD0124
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5 วัน 4 คืน บินเช้า-กลับบ่าย FD (TNTPEFD0124)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2567

04 - 08 เม.ย. 67

24,888

12 - 16 เม.ย. 67

28,888

13 - 17 เม.ย. 67

28,888

24 - 28 เม.ย. 67

22,888

08 - 12 พ.ค. 67

22,888

15 - 19 พ.ค. 67

22,888

12 - 16 มิ.ย. 67

22,888

26 - 30 มิ.ย. 67

22,888

03 - 07 ก.ค. 67

22,888

18 - 22 ก.ค. 67

24,888

21 - 25 ส.ค. 67

22,888

04 - 08 ก.ย. 67

22,888

02 - 06 ต.ค. 67

24,888

19 - 23 ต.ค. 67

24,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,888
รหัสทัวร์ TNTPEIT0123
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก.. 5 วัน 3 คืน IT บินดึก-กลับเย็น (TNTPEIT0123)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

21 - 25 ก.พ. 67

24,888

28 ก.พ. - 03 มี.ค. 67

22,888

06 - 10 มี.ค. 67

22,888

13 - 17 มี.ค. 67

22,888

20 - 24 มี.ค. 67

22,888

27 - 31 มี.ค. 67

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน TigerAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ BTTPE69CI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..D1TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน CI (BTTPE69CI)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไทเป ● วัดหลงซาน ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง
D3 เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
See More

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไทเป ● วัดหลงซาน ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
D2 เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง
D3 เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4 ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.พ.,มี.ค. 2567

02-05 ก.พ.67

22,999

01-04 มี.ค.67

22,999

15-18 มี.ค.67

22,999

22-25 มี.ค.67

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
22,999
รหัสทัวร์ FMSSLTNN03
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI TAIWAN ALISHAN เที่ยว2อุทยาน อาหลีซาน เหย๋หลิว 6D4N SL (FMSSLTNN03)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

03 – 08 เม.ย. 67

24,999

  22,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
25,999
รหัสทัวร์ PJ025TPE
ทัวร์ไต้หวัน Hey Hey Taiwan Taroko ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ไทเป 4 วัน 3 คืน TG (PJ025TPE)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินเถาหยวน  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เกท  
2  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชินสุ่ย - โรงแรม
3  อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (รวมโคมลอยฟ้า 1 อัน/2 ท่าน) - ร้านพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
4  วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 89) - มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินเถาหยวน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16-19 พ.ย. 66

25,999.-

23-26 พ.ย.66

26,999.-

3-6 ธ.ค.66

27,999.-

10-13 ธ.ค.66

27,999.-

16-19 ธ.ค.66

26,999.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
26,999
รหัสทัวร์ FMSSLHUNTNN02
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 NATIONAL PARK ไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลีซาน เหย๋หลิว 6D4N SL (FMSSLHUNTNN02)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

11 – 16 เม.ย. 67

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
27,999
รหัสทัวร์ FMSSLTNNHUN01
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 4 NATIONAL PARK เที่ยวครบ 4 อุทยาน อาหลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิว ไทผิงซาน 6D4N SL (FMSSLTNNHUN01)
เส้นทาง อาลีซาน
รายละเอียด

See More

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

11 – 16 เม.ย. 67

26,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
35,999
รหัสทัวร์ BTTPE89TG
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน TG (BTTPE89TG)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● เมืองไทเป
D2 ร้านพายสับประรด ● ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D3 ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● แช่น้ำแร่ 
D4 หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
See More

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● เมืองไทเป
D2 ร้านพายสับประรด ● ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D3 ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● แช่น้ำแร่ 
D4 หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      เม.ย. 2567

13-16 เม.ย.67

(วันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

35,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiAirways

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่