ห้ามปั๊มหรือเขียนอะไรลงพาสปอร์ตเด็ดขาด
กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ามปั๊มการ์ตูนบนพาสปอร์ต เสี่ยงถูกบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ
 
กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ามปั๊มการ์ตูนบนพาสปอร์ต เสี่ยงถูกบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ
วันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูนลงในหนังสือเดินทางเพราะจะถูกปฏิเสธเข้าประเทศได้
 
กรมการกงสุลชี้แจงว่า ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชำรุด” อาจถูกปฏิเสธเข้าประเทศต่างๆหรือถูกขึ้นบัญชีดำ ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก
 
อ้างอิงจาก: khaosod.co.th