10วัดในอยุธยาสายบุญห้ามพลาด
อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง... เมื่อพูดถึง'อยุธยา' ก็นึกถึงเพลงนี้กันเลยใช่มั้ยคะ 
.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มนต์เสน่ห์ที่ใครไปก็หลงรัก  ด้วยความที่เป็นเมืองเก่า โบราณสถานสวย ๆ วัดเยอะมาก ๆ แถมยังเดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯแบบสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลย..
.
วันนี้ เราจะพาไปอิ่มบุญ สุขใจกันที่อยุธยา  กับ 10 วัดที่คัดมาแล้ว ว่าสายบุญไม่ควรพลาด จะมีวัดไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ แล้วจะรู้เมืองไทยเราสวยกว่าที่คิด  Image may contain: 1 person
วัดมหาธาตุ 
.
เป็นวัดที่จัดอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุก็คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่มีอายุกว่าร้อยปีอยู่ที่วิหารเล็ก ซึ่งมีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ เป็นจุด Unseen Thailand อีกหนึ่งที่เลยทีเดียวค่ะ  


Image may contain: 1 person, indoor
วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เป็นที่เคารพนับถือทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนองค์โต ที่มีหน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย สวยงามอย่างมาก


  Image may contain: cloud, sky and outdoor
วัดธรรมิกราช 

.
วัดธรรมิกราช ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ที่นี่ยังเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย
.
จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมที่หาชมได้ยาก


Image may contain: sky, cloud and outdoor
วัดใหญ่ไชยมงคล
.
ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่ง จุดที่สนใจ คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เคยถูกปล่อยร้างในสมัยเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ไปเกือบ 400 ปี รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อย่างเจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้  


Image may contain: sky, cloud and outdoor
วัดศรีสรรเพชญ์ 
.
 สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวค่ะ

Image may contain: outdoor
วัดราชบูรณะ 
.
สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967 เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสำคัญในวัดก็คือ พระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งมีกรุใหญ่และลึก ทั้งหมด 3 ห้องใหญ่ ๆ เรียงกันลงไป ห้องที่อยู่ในสุด เป็นห้องที่สำคัญที่สุด บรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษาอย่างดีในเจดีย์ทองคำและรอบ ๆ ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่าง ๆ


Image may contain: sky, cloud and outdoor
วัดพุทไธศวรรย์ 
.
เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม และ พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในประวัติศาสตร์ตอนเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทำทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมเยอะเลยทีเดียวค่ะ


Image may contain: cloud, sky and outdoor
วัดไชยวัฒนาราม 
.
วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย


Image may contain: sky and outdoor
 วิหารพระมงคลบพิตร 
.
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

Image may contain: 1 person, cloud, sky and outdoor
วัดวชิรธรรมาราม
.
 แม้วัดนี้ จะไม่ใช่วัดที่สร้างขึ้นต้องแต่สมัยเก่าก่อนแต่บริเวณแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเนรศวรมหาราชมาก่อน พระพุทธอุทยานมหาราช วัดวชิรธรรมารามแห่งนี้ โดดเด่นด้วยรูปปั้นหลวงปู่ทวดสีทองอร่ามที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในอุทยานร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยน้ำมีตลาดหลวงปู่ทวดขายสินค้าพื้นบ้านและสินค้าโอทอป นอกจากนี้วัดวชิรธรรมารามยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาเสนานาถที่ปลุกเสกในโบสถ์วัดพระแก้ว ได้รับพระราชทานนามจากในหลวง ร.9 พร้อมพระราชทานอักษร ภปร. ไว้บนผ้าทิพย์อีกด้วย