ค้นหาโปรแกรมทัวร์จีน
( ทัวร์จีน ทั้งหมด 114 โปรแกรม )
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน


ราคาเริ่มที่
10,999
รหัสทัวร์ MT230169PRO
ทัวร์จีน เข้าร้าน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่ง หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน VZ (MT230169PRO)
เส้นทาง
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก – ชมการแสดง  Dream Like Lijiang
D3เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน- ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก – ชมการแสดง  Dream Like Lijiang
D3เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน- ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

3-7  ตุลาคม 2566

16,900    10,999

10-14  ตุลาคม 2566

16,900    10,999

17-21  ตุลาคม 2566

16,900    10,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,888
รหัสทัวร์ ICFD03
ทัวร์จีน Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน FD (ICFD03)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)  
2  จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ร้านชา
*OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 
3  ศูนย์สมุนไพรจีน-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้น
สะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ *OPTION:เขาอวตาร 
4  ร้านผ้าไหม-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)- ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)  
2  จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ร้านชา
*OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 
3  ศูนย์สมุนไพรจีน-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้น
สะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ *OPTION:เขาอวตาร 
4  ร้านผ้าไหม-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)- ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

12-15 พฤษภาคม 2566

12,888

18-21 พฤษภาคม 2566

12,888

25-28 พฤษภาคม 2566

12,888

26-29 พฤษภาคม 2566

13,888

01-04 มิถุนายน 2566

13,888

02-05 มิถุนายน 2566

13,888

08-11 มิถุนายน 2566

13,888

09-12 มิถุนายน 2566

13,888

15-18 มิถุนายน 2566

13,888

16-19 มิถุนายน 2566

13,888

22-25 มิถุนายน 2566

13,888

23-26 มิถุนายน 2566

13,888

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566

13,888

30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2566

13,888

06-09 กรกฎาคม 2566

14,888

07-10 กรกฎาคม 2566

14,888

27-30 กรกฎาคม 2566

16,888

11-14 สิงหาคม 2566

16,888

24-27 สิงหาคม 2566

14,888

31 สิงหาคม-03 กันยายน 2566

14,888

07-10 กันยายน 2566

13,888

08-11 กันยายน 2566

13,888

14-17 กันยายน 2566

13,888

15-18 กันยายน 2566

13,888

21-24 กันยายน 2566

13,888

22-25 กันยายน 2566

13,888

11-14 ตุลาคม 2566

13,888

12-15 ตุลาคม 2566

14,888

19-22 ตุลาคม 2566

13,888

20-23 ตุลาคม 2566

14,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
12,990
รหัสทัวร์ ZGKWL2303VZ
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป+แถมฟรีซิมเน็ต) 4 วัน 3 คืน VZ (ZGKWL2303VZ)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  เขางวงช้าง – ล่องแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่ง
3  เมืองหยางซั่ว – ถ้ำมังกร – เมืองจำลองสมัยซ่ง – หอคอยเซียวเหยา
4  เมืองโบราณต้าฉวี – พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  เขางวงช้าง – ล่องแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่ง
3  เมืองหยางซั่ว – ถ้ำมังกร – เมืองจำลองสมัยซ่ง – หอคอยเซียวเหยา
4  เมืองโบราณต้าฉวี – พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16 – 19 กันยายน 2566

12,990

23 – 26 กันยายน 2566

12,990

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

12,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,888
รหัสทัวร์ ICFD04
ทัวร์จีน ห่าวจี๋เลอ!KUNMING ตงชวน...แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี 4วัน3คืน FD (ICFD04)
เส้นทาง คุนหมิง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง
2  ตงชวน- ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้วกระจก+สไลเดอร์-สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
3  ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง   
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง
2  ตงชวน- ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้วกระจก+สไลเดอร์-สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
3  ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง   
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

22-25 มิถุนายน 2566

14,888

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566

14,888

06-09 กรกฎาคม 2566

14,888

27-30 กรกฎาคม 2566

16,888

12-15 สิงหาคม 2566

16,888

24 - 27 สิงหาคม 2566

14,888

31 สิงหาคม- 03 กันยายน 2566

14,888

07-10 กันยายน 2566

13,888

14- 17 กันยายน 2566

13,888

21- 24 กันยายน 2566

14,888

12- 15 ตุลาคม 2566

14,888

14- 17 ตุลาคม 2566

13,888

19- 22 ตุลาคม 2566

14,888

21- 24 ตุลาคม 2566

14,888

25- 28 ตุลาคม 2566

14,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ BTCSX02FD
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน FD (BTCSX02FD)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา •  จางเจียเจี้ย •  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
D3  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย •  ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา •  จางเจียเจี้ย •  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
D3  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย •  ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-05 มิถุนายน 2566

15,999.-

29-02 กรกฎาคม 2566

13,999.-

27-30 กรกฎาคม 2566

17,999.-

11-14 สิงหาคม 2566

17,999.-

24-27 สิงหาคม 2566

16,999.-

21-24 กันยายน 2566

16,999.-

12-15 ตุลาคม 2566

17,999.-

20-23 ตุลาคม 2566

17,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,888
รหัสทัวร์ ICFD24
ทัวร์จีน คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน FD (ICFD24)
เส้นทาง คุนหมิง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง
2  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) - คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
3  ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง
2  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) - คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
3  ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

04-07 พฤศจิกายน 2566

15,888

11-14 พฤศจิกายน 2566

14,888

18-21 พฤศจิกายน 2566

15,888

25-28 พฤศจิกายน 2566

14,888

01-04 ธันวาคม 2566

15,888

07-10 ธันวาคม 2566

15,888

14-17 ธันวาคม 2566

15,888

23-26 ธันวาคม 2566

17,888

30 ธันวาคม 2566-02 มกราคม 2567

19,888

11-14 มกราคม 2567

15,888

18-21 มกราคม 2567

15,888

25-28 มกราคม 2567

15,888

22-25 กุมภาพันธ์ 2567

15,888

29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

15,888

23-26 มีนาคม 2567

14,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,900
รหัสทัวร์ MT230171
ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หยางซั่ว เข้าร้าน 4 วัน 3 คืน VZ (MT230171)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – เขางวงช้าง  – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก-ชมการแสดง  Dream Like Lijiang 
D3  เมืองกุ้ยหลิน-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองโบราณต้าซวี—ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง 
D4  เมืองหยางซั่ว –เขาเซียงกงซาน– เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – เขางวงช้าง  – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก-ชมการแสดง  Dream Like Lijiang 
D3  เมืองกุ้ยหลิน-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองโบราณต้าซวี—ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง 
D4  เมืองหยางซั่ว –เขาเซียงกงซาน– เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16-19  กันยายน 2566

14,900

23-26  กันยายน 2566

14,900

30 ก.ย. -3 ต.ค. 2566

15,900

7-10  ตุลาคม 2566

16,900

14-17  ตุลาคม 2566

16,900

21-24  ตุลาคม 2566

17,900

28-31  ตุลาคม 2566

16,900

4 - 7 พศจิกายน 2566

15,900

11 - 14 พศจิกายน 2566

15,900

18 - 21 พศจิกายน 2566

15,900

25 - 28 พศจิกายน 2566

15,900

2-5  ธันวาคม  2566

17,900

9-12  ธันวาคม  2566

17,900

16-19 ธันวาคม  2566

16,900

23-26   ธันวาคม  2566

17,900

30 ธันวาคม– 2 มกราคม 2567

19,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
14,990
รหัสทัวร์ ZGKWL2304VZ
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เซียงกง เขางวงช้าง (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป+แถมฟรีซิมเน็ต) 5 วัน 4 คืน VZ (ZGKWL2304VZ)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
2  เขาเซียงกง – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง
3  ถ้ำมังกร – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – ประตูโบราณกูหนานเหมิน
4  เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
5  เมืองโบราณด้าฉวี – ถนนคนเดินเจิ้งหยาง – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
2  เขาเซียงกง – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง
3  ถ้ำมังกร – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – ประตูโบราณกูหนานเหมิน
4  เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
5  เมืองโบราณด้าฉวี – ถนนคนเดินเจิ้งหยาง – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19 – 23 กันยายน 2566

14,990

26 – 30 กันยายน 2566

14,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ ICFD09
ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน3คืน FD (ICFD09)
เส้นทาง คุนหมิง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่  
2  ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ -อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านบัวหิมะ
3  ต้าหลี่ -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม– ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก 
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่  
2  ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ -อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านบัวหิมะ
3  ต้าหลี่ -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม– ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก 
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

25-28 พฤษภาคม 2566

15,888

03-06 มิถุนายน 2566

16,888

08-11 มิถุนายน 2566

15,888

15-18 มิถุนายน 2566

15,888

22-25 มิถุนายน 2566

15,888

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566

16,888

06-09 กรกฎาคม 2566

16,888

27-30 กรกฎาคม 2566

20,888

12-15 สิงหาคม 2566

20,888

24-27 สิงหาคม 2566

17,888

31 สิงหาคม-03 กันยายน 2566

17,888

07-10 กันยายน 2566

15,888

14-17 กันยายน 2566

15,888

21-24 กันยายน 2566

15,888

12-15 ตุลาคม 2566

16,888

14-17 ตุลาคม 2566

16,888

19-22 ตุลาคม 2566

16,888

21-24 ตุลาคม 2566

16,888

25-28 ตุลาคม 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ ICFD07
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน4คืน FD (ICFD07)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)
2  ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมวิวเมืองเก่าฟ่งหวง-นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง-ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว-ถนน SHIBAN
3  ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์สมุนไพรจีน-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย- เทียนเหมินซาน- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)   
*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 
4  ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–ร้านใบชา-แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ  
*OPTION:เขาอวตาร
5  ร้านผ้าไหม-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)- ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)
2  ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมวิวเมืองเก่าฟ่งหวง-นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง-ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว-ถนน SHIBAN
3  ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์สมุนไพรจีน-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย- เทียนเหมินซาน- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)   
*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 
4  ร้านหยก-ถนนคนเดินชีปู้เจีย–ร้านใบชา-แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ  
*OPTION:เขาอวตาร
5  ร้านผ้าไหม-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา)- ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

24-28 พฤษภาคม 2566

16,888

02-06 มิถุนายน 2566

17,888

09-13 มิถุนายน 2566

16,888

16-20 มิถุนายน 2566

16,888

23-27 มิถุนายน 2566

16,888

30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2566

16,888

07-11 กรกฎาคม 2566

17,888

26-30 กรกฎาคม 2566

19,888

27-31 กรกฎาคม 2566

19,888

11-15 สิงหาคม 2566

19,888

25-29 สิงหาคม 2566

17,888

01-05 กันยายน 2566

16,888

08-12 กันยายน 2566

16,888

15-19 กันยายน 2566

15,888

11-15 ตุลาคม 2566

17,888

12-16 ตุลาคม 2566

17,888

13-17 ตุลาคม 2566

17,888

18-22 ตุลาคม 2566

16,888

20-24 ตุลาคม 2566

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ ICCZ15
ทัวร์จีน Haven Destination Guilin กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน4คืน CZ (ICCZ15)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหนานนิง - เมืองหลิ่วโจว
2  เมืองหลิ่วโจว – เมืองหยางซั่ว – ล่องแพอวี้หลงเหอ – ถ้ำมังกร - 
ถ่ายรูปภาพเขียน 10 ลี่ - เขาพระจันทร์ - ถนนซีเจีย
3  เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ร้านหยก - สวนหลิวเจียงพร้อมชมโชว์พื้นเมือง - ร้านบัวหิมะ – อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
4  เขางวงช้าง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) – ร้านยางพารา - ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ร้านผ้าไหม – เมืองหนาน
หนิง
5  ท่าอากาศยานหนานนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหนานนิง - เมืองหลิ่วโจว
2  เมืองหลิ่วโจว – เมืองหยางซั่ว – ล่องแพอวี้หลงเหอ – ถ้ำมังกร - 
ถ่ายรูปภาพเขียน 10 ลี่ - เขาพระจันทร์ - ถนนซีเจีย
3  เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ร้านหยก - สวนหลิวเจียงพร้อมชมโชว์พื้นเมือง - ร้านบัวหิมะ – อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
4  เขางวงช้าง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) – ร้านยางพารา - ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ร้านผ้าไหม – เมืองหนาน
หนิง
5  ท่าอากาศยานหนานนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

09 - 13 สิงหาคม 2566

15,888

23 - 27 สิงหาคม 2566

16,888

11 – 15 ตุลาคม 2566

16,888

18 – 22 ตุลาคม 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaSouthern

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ ICFD25
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน FD (ICFD25)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว 
2  เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฟ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ +ล่องเรือ) – ถนน SHIBAN
3  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมรถแบตเตอร์รี่+ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)
*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว                       
4  จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ - ร้านใบชาหรือ(ร้านผ้าไหม) -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี
5  ร้านหยก - คนเดินชีปู้เจีย - ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว 
2  เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฟ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ +ล่องเรือ) – ถนน SHIBAN
3  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมรถแบตเตอร์รี่+ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)
*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว                       
4  จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ - ร้านใบชาหรือ(ร้านผ้าไหม) -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี
5  ร้านหยก - คนเดินชีปู้เจีย - ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

25-29 ตุลาคม 2566

16,888

27-31 ตุลาคม 2566

16,888

01-05 พฤศจิกายน 2566

15,888

03-07 พฤศจิกายน 2566

15,888

08-12 พฤศจิกายน 2566

15,888

10-14 พฤศจิกายน 2566

15,888

15-19 พฤศจิกายน 2566

15,888

17-21 พฤศจิกายน 2566

15,888

22-26 พฤศจิกายน 2566

15,888

24-28 พฤศจิกายน 2566

15,888

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566

15,888

01-05 ธันวาคม 2566

15,888

02-06 ธันวาคม 2566

15,888

06-10 ธันวาคม 2566

15,888

08-12 ธันวาคม 2566

15,888

13-17 ธันวาคม 2566

15,888

15-19 ธันวาคม 2566

15,888

20-24 ธันวาคม 2566

17,888

22-26 ธันวาคม 2566

17,888

28 ธันวาคม 2566-01 มกราคม 2567

19,888

29 ธันวาคม 2566-02 มกราคม 2567

19,888

30 ธันวาคม 2566-03 มกราคม 2567

19,888

31 ธันวาคม 2566-04 มกราคม 2567

19,888

10-14 มกราคม 2567

15,888

12-16 มกราคม 2567

15,888

17-21 มกราคม 2567

15,888

19-23 มกราคม 2567

15,888

24-28 มกราคม 2567

15,888

26-30 มกราคม 2567

15,888

21-25 กุมภาพันธ์ 2567

15,888

23-27 กุมภาพันธ์ 2567

15,888

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

15,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,900
รหัสทัวร์ MT230169
ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่ง หยางซั่ว เข้าร้าน 5 วัน 4 คืน VZ (MT230169)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก – ชมการแสดง  Dream Like - Lijiang
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง 
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน- ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน   
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก – ชมการแสดง  Dream Like - Lijiang
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-ศูนย์แพทย์แผนจีน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง 
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน- ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19-23  กันยายน 2566

15,900

26-30  กันยายน 2566

15,900

3-7  ตุลาคม 2566

16,900

10-14  ตุลาคม 2566

16,900

17-21  ตุลาคม 2566

16,900

24-28  ตุลาคม 2566

16,900

31  ต.ค. – 4 พ.ย. 2566

16,900

7 - 11 พศจิกายน 2566

16,900

14 - 18 พศจิกายน 2566

16,900

21 - 25 พศจิกายน 2566

16,900

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566

16,900

5-9  ธันวาคม  2566

16,900

12-16  ธันวาคม  2566

16,900

19-23 ธันวาคม  2566

16,900

26-30 ธันวาคม  2566

17,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
15,999
รหัสทัวร์ MT230019
ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน เที่ยวเต็มสุข No Shop 4 วัน 3 คืน CZ (MT230019)
เส้นทาง หนานหนิง
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้ำตกเต๋อเทียน  – ถ้ำน้ำแข็งหลงกง 
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองหนานหนิง
D4  นครหนานหนิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้ำตกเต๋อเทียน  – ถ้ำน้ำแข็งหลงกง 
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองหนานหนิง
D4  นครหนานหนิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-04 กันยายน 2566

15,999

17-20 กันยายน 2566

15,999

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaSouthern

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ ICFD23
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะ มังกรหยก 4วัน3คืน FD (ICFD23)
เส้นทาง คุนหมิง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่  
2  ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋
สุ่ยเหอ (รวมรถราง) – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
3  ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่  
2  ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋
สุ่ยเหอ (รวมรถราง) – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
3  ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

02-05 พฤศจิกายน 2566

17,888

09-12 พฤศจิกายน 2566

17,888

16-19 พฤศจิกายน 2566

17,888

23-26 พฤศจิกายน 2566

17,888

30 พฤศจิกายน -03 ธันวาคม 2566

17,888

02-05 ธันวาคม 2566

17,888

09-12 ธันวาคม 2566

17,888

16-19 ธันวาคม 2566

17,888

29 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567

21,888

31 ธันวาคม 2566– 03 มกราคม 2567

21,888

13-16  มกราคม 2567

16,888

20-23  มกราคม 2567

16,888

27-30  มกราคม 2567

17,888

24-27 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

16-19 มีนาคม 2567

17,888

21-24 มีนาคม 2567

17,888

28-31 มีนาคม 2567

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,888
รหัสทัวร์ TNDYGVZ0423
ทัวร์จีน ซุปตาร์...ลักพาหัวใจ ไปจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน VZ (TNDYGVZ0423)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
2  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
3  เลือกซื้อออปชั่นท่องเที่ยว ยอดเขาเทียนเหมินซาน - เลือกซื้อออปชั่นท่องเที่ยว โชว์จิ้งจอกขาว
4  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ใบชา - ท่าอากาศยานต้าหยง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
2  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
3  เลือกซื้อออปชั่นท่องเที่ยว ยอดเขาเทียนเหมินซาน - เลือกซื้อออปชั่นท่องเที่ยว โชว์จิ้งจอกขาว
4  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ใบชา - ท่าอากาศยานต้าหยง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18 – 22 กันยายน 2566

16,888

02 – 06 ตุลาคม 2566

16,888

16 – 20 ตุลาคม 2566

16,888

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566

16,888

13 – 17 พฤศจิกายน 2566

16,888

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566

16,888

11 – 15 ธันวาคม 2566

16,888

25 – 29 ธันวาคม 2566

16,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,900
รหัสทัวร์ MT230017
ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เข้าร้าน 5 วัน 4 คืน VZ (MT230017)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง 
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าจึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา -ไม่รวมโชว์จิ้งจอกขาว
D4  นั่งลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – ลำธารจินเปียนซี-ศูนย์สมุนไพรจีน 
D5  ถ้ำมังกรเหลือง – ร้านหยก- ร้านผ้าไหม – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม (สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน)
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา -หอศิลปะภาพเขียนจวินเซิง – เดินทางกลับกรุงเทพ
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง 
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าจึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา -ไม่รวมโชว์จิ้งจอกขาว
D4  นั่งลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – ลำธารจินเปียนซี-ศูนย์สมุนไพรจีน 
D5  ถ้ำมังกรเหลือง – ร้านหยก- ร้านผ้าไหม – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม (สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน)
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา -หอศิลปะภาพเขียนจวินเซิง – เดินทางกลับกรุงเทพ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

7-11  สิงหาคม 2566

16,900

21-25  สิงหาคม 2566

16,900

4-8  กันยายน 2566

16,900

18-22  กันยายน 2566

16,900

2-6   ตุลาคม 2566

16,900

16-20   ตุลาคม 2566

16,900

30  ต.ค. -3 พ.ย. 2566

16,900

13 - 17 พศจิกายน 2566

16,900

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566

16,900

11-15  ธันวาคม  2566

16,900

25-29   ธันวาคม  2566

16,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,990
รหัสทัวร์ ZGKWL2301VZ
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเฟิ่งหวง 4 วัน 3 คืน VZ (ZGKWL2301VZ)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน ¬– เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  ล่องเรืออุทยานลี่เจียงวาน – ชมโชว์นกจับปลา – ล่องเรือมังกรถ้ำเทียนกง – พิพิธภัณฑ์หินแปลก – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเฟิ่งหวง – สะพานกระจก – ถนนฝรั่ง
3  ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
4  เขางวงช้าง – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน ¬– เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  ล่องเรืออุทยานลี่เจียงวาน – ชมโชว์นกจับปลา – ล่องเรือมังกรถ้ำเทียนกง – พิพิธภัณฑ์หินแปลก – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเฟิ่งหวง – สะพานกระจก – ถนนฝรั่ง
3  ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
4  เขางวงช้าง – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

16 – 19 กันยายน 2566

16,990

23 – 26 กันยายน 2566

16,990

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566

16,990

07 – 10 ตุลาคม 2566

17,990

14 – 17 ตุลาคม 2566

18,990

21 – 24 ตุลาคม 2566

18,990

28 – 31 ตุลาคม 2566

17,990

04 – 07 พฤศจิกายน 2566

16,990

11 – 14 พฤศจิกายน 2566

16,990

18 – 21 พฤศจิกายน 2566

16,990

25 – 28 พฤศจิกายน 2566

16,990

02 – 05 ธันวาคม 2566

18,990

09 – 12 ธันวาคม 2566

18,990

16 – 19 ธันวาคม 2566

17,990

23 – 26 ธันวาคม 2566

18,990

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

22,990

06 – 09 มกราคม 2567

16,990

13 – 16 มกราคม 2567

16,990

20 – 23 มกราคม 2567

16,990

27 – 30 มกราคม 2567

16,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
16,990
รหัสทัวร์ ZGKWL2302VZ
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เซียงกง เขางวงช้าง 5 วัน 4 คืน VZ (ZGKWL2302VZ)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
2  เขาเซียงกง – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง
3  ถ้ำมังกร – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – ประตูโบราณกูหนานเหมิน
4  เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
5  เมืองโบราณด้าฉวี – ถนนคนเดินเจิ้งหยาง – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
2  เขาเซียงกง – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง
3  ถ้ำมังกร – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – ประตูโบราณกูหนานเหมิน
4  เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง
5  เมืองโบราณด้าฉวี – ถนนคนเดินเจิ้งหยาง – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

19 – 23 กันยายน 2566

16,990

26 – 30 กันยายน 2566

16,990

03 – 07 ตุลาคม 2566

16,990

10 -14 ตุลาคม 2566

18,990

17 – 21 ตุลาคม 2566

17,990

24 – 28 ตุลาคม 2566

17,990

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2566

17,990

07 – 11 พฤศจิกายน 2566

16,990

14 – 18 พฤศจิกายน 2566

16,990

21 – 25 พฤศจิกายน 2566

16,990

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566

16,990

05 – 09 ธันวาคม 2566

18,990

12 – 16 ธันวาคม 2566

17,990

19 – 23 ธันวาคม 2566

17,990

26 – 30 ธันวาคม 2566

20,990

02 – 06 มกราคม 2567

17,990

09 – 13 มกราคม 2567

17,990

16 – 20 มกราคม 2567

17,990

23 – 27 มกราคม 2567

17,990

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

17,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ ICFD19
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน FD (ICFD19)
เส้นทาง ฉงชิ่ง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ต้าจู๋ – พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง(รวมรถอุทยาน)  
2  ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก)
3  อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย -  ศาลาประชาคม -  หงหยาต้ง  
4  ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ต้าจู๋ – พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง(รวมรถอุทยาน)  
2  ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก)
3  อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย -  ศาลาประชาคม -  หงหยาต้ง  
4  ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

21-24 ตุลาคม 2566

19,888

27-30 ตุลาคม 2566

19,888

03-06 พฤศจิกายน 2566

17,888

10-13 พฤศจิกายน 2566

18,888

17-20 พฤศจิกายน 2566

18,888

24-27 พฤศจิกายน 2566

18,888

02-05 ธันวาคม 2566

18,888

08-11 ธันวาคม 2566

18,888

15-18 ธันวาคม 2566

18,888

22-25 ธันวาคม 2566

21,888

30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

24,888

31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567

24,888

12-15 มกราคม 2567

18,888

19-22 มกราคม 2567

17,888

26-29 มกราคม 2567

18,888

23-26 กุมภาพันธ์ 2567

18,888

01-04 มีนาคม 2567

18,888

08-11 มีนาคม 2567

17,888

15-18 มีนาคม 2567

18,888

22-25 มีนาคม 2567

18,888

27-30 มีนาคม 2567

18,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,888
รหัสทัวร์ ICFD21
ทัวร์จีน Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน3คืน FD (ICFD21)
เส้นทาง จิ่วจ้ายโกว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเทียนฟู่
2  ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
3  จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำทางอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ
4  เมืองฉวนจู่ซี่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลงและรถกอล์ฟ) – ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน 
5  เมืองตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู- ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา- ท่าอากาศยานเทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเทียนฟู่
2  ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
3  จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำทางอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ
4  เมืองฉวนจู่ซี่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลงและรถกอล์ฟ) – ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน 
5  เมืองตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู- ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา- ท่าอากาศยานเทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

16-21 พฤศจิกายน 2566

17,888

23-28 พฤศจิกายน 2566

17,888

01-06 ธันวาคม 2566

17,888

06-11 ธันวาคม 2566

17,888

13-18 ธันวาคม 2566

17,888

20-25 ธันวาคม 2566

19,888

28 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

24,888

30 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567

24,888

11-16 มกราคม 2567

17,888

18-23 มกราคม 2567

17,888

25-30 มกราคม 2567

17,888

21-26 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567

17,888

06-11 มีนาคม 2567

17,888

13-18 มีนาคม 2567

17,888

15-20 มีนาคม 2567

17,888

21-26 มีนาคม 2567

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,900
รหัสทัวร์ MT230170
ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หยางซั่ว No Shop 4 วัน 3 คืน VZ เที่ยวเต็มสุข (MT230170)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน
D2  เมืองกุ้ยหลิน – เขางวงช้าง –ถ้า ขลุ่ยอ้อ - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง -ชมการแสดง Dream Like
Lijiang 
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าซวี—ข้นึ เรือแพชมแม่น้าหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –เขาเซียงกงซาน– เมืองลับแล - เมืองกุ้ยหลิน – หอเซี่ยวเหยาโหลว – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน
D2  เมืองกุ้ยหลิน – เขางวงช้าง –ถ้า ขลุ่ยอ้อ - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง -ชมการแสดง Dream Like
Lijiang 
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าซวี—ข้นึ เรือแพชมแม่น้าหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –เขาเซียงกงซาน– เมืองลับแล - เมืองกุ้ยหลิน – หอเซี่ยวเหยาโหลว – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

 16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66

17,900

 23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66

17,900

 30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66

18,900

 7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

18,900

 14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

19,900

 21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

20,900

 28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

18,900

 4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66

18,900

 11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66

18,900

 18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

18,900

 25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66

18,900

 2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66

19,900

 9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

19,900

 16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

18,900

 23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66

19,900

 30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67

22,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
17,999
รหัสทัวร์ MT230208
ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน กุ้ยหลิน เที่ยวเต็มสุข No Shop 4 วัน 3 คืน DD (MT230208)
เส้นทาง หนานหนิง
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้าตกเต๋อเทียน – ถ้าน้าแข็งหลงกง
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน
D4  เมืองกุ้ยหลิน–เขางวงช้าง-เจดยี ์เงิน เจดีย์ทอง-สวนหลวิ ซานเจี่ย –ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้าตกเต๋อเทียน – ถ้าน้าแข็งหลงกง
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน
D4  เมืองกุ้ยหลิน–เขางวงช้าง-เจดยี ์เงิน เจดีย์ทอง-สวนหลวิ ซานเจี่ย –ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

13-16 กันยายน 2566

17,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,900
รหัสทัวร์ MT230018
ทัวร์จีน เซี่ยะเหมิน บ้านดินโบราณ เกาะเปียโน NO SHOP 5D3N 9C (MT230018)
เส้นทาง เซียะเหมิน
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 
D2  ดอนเมือง-นครเซี่ยะเหมิน – ถนนจงซานลู่ – เกาะเปียโน 
D3 เมืองเซี่ยะเหมิน – เมืองฉวนโจว – วัดไคหยวน –ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ถนนซีเจีย - หมู่บ้านโบราณหวู่หลิน – สะพานอันผิงเฉียว – เมืองเซี่ยะเหมิน
D4 เมืองเซี่ยะเหมิน – บ้านดินโบราณถู่โหลว – บ้านดินเอียงยวี่ชังโหลว- ถนนโยราณราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง – เมืองเซี่ยะเหมิน  
D5  เมืองเซี่ยะเหมิน – วัดหนานถัวซื่อ  – สะพานบนทะเล – ถนนซิงกวง-หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน - สะพานลอยชมวิวเพื่อสุขภาพ-ถนนวงแหวนรอบเกาะ -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
See More

D1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 
D2  ดอนเมือง-นครเซี่ยะเหมิน – ถนนจงซานลู่ – เกาะเปียโน 
D3 เมืองเซี่ยะเหมิน – เมืองฉวนโจว – วัดไคหยวน –ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ถนนซีเจีย - หมู่บ้านโบราณหวู่หลิน – สะพานอันผิงเฉียว – เมืองเซี่ยะเหมิน
D4 เมืองเซี่ยะเหมิน – บ้านดินโบราณถู่โหลว – บ้านดินเอียงยวี่ชังโหลว- ถนนโยราณราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง – เมืองเซี่ยะเหมิน  
D5  เมืองเซี่ยะเหมิน – วัดหนานถัวซื่อ  – สะพานบนทะเล – ถนนซิงกวง-หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน - สะพานลอยชมวิวเพื่อสุขภาพ-ถนนวงแหวนรอบเกาะ -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

 13-17 กันยายน 2566

18,900.-

11-15 ตุลาคม 2566

18,900.-

18-22 ตุลาคม 2566

18,900.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SpringAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,900
รหัสทัวร์ MT230010
ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เข้าร้าน 6 วัน 5 คืน VZ (MT230010)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง 
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าจึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา -ไม่รวมโชว์จิ้งจอกขาว
D4  นั่งลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – ลำธารจินเปียนซี-ศูนย์สมุนไพรจีน 
D5  ถ้ำมังกรเหลือง – ร้านหยก- ร้านผ้าไหม – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม (สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน)
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา -หอศิลปะภาพเขียนจวินเซิง – เดินทางกลับกรุงเทพ
 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง 
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าจึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา -ไม่รวมโชว์จิ้งจอกขาว
D4  นั่งลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – ลำธารจินเปียนซี-ศูนย์สมุนไพรจีน 
D5  ถ้ำมังกรเหลือง – ร้านหยก- ร้านผ้าไหม – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม (สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน)
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา -หอศิลปะภาพเขียนจวินเซิง – เดินทางกลับกรุงเทพ
 
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      

วันเดินทาง

ราคา

25-30  สิงหาคม 2566

18,900

30 สิงหา - 4  กันยายน 2566

18,900

27 กันยา - 2 ต.ค. 2566

19,900

 4 - 9 ตุลาคม 2566

19,900.-

 6-11 ตุลาคม 2566

19,900

 13 - 18 ตุลาคม 2566

20,900.-

 18 - 23 ตุลาคม 2566

20,900.-

 27 ตุลา–1 พฤศจิกา 2566

20,900.-

  1. 6 พฤศจิกายน 2566

18,900.-

3 - 8 พฤศจิกายน 2566

18,900

8 - 13 พฤศจิกายน 2566

18,900

10 - 15 พฤศจิกายน 2566

18,900.-

15 - 20 พฤศจิกายน 2566

18,900.-

17 - 22 พฤศจิกายน 2566

18,900

22 - 27 พศจิกายน 2566

18,900

1-6   ธันวาคม  2566

19,900

6-11   ธันวาคม  2566

18,900

15-20   ธันวาคม  2566

18,900

20-25   ธันวาคม  2566

18,900

29 ธันวาคม– 3 มกราคม 2567

24,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,900
รหัสทัวร์ MT230011
ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย นอนฟูหรงเจิ้ง 1 คืน ฟ่งหวง 1 คืน No Shop 5 วัน 4 คืน VZ (MT230011)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอนฝูหรงเจิ้ง  
D2  เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น– เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง นอนฟ่งหวง
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา  นอนในเมืองจางเจียเจี้ย
D4  เมืองจางเจียเจี้ย-ลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  –ลำธารจินเปียนซี (นอนอุทยานหวูหลิงหยวน)  
D5  อุทยานหวู่หลิงหยวน  - เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม(สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอนฝูหรงเจิ้ง  
D2  เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น– เมืองโบราณฟ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมืองโบราณฟ่งหวง นอนฟ่งหวง
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา  นอนในเมืองจางเจียเจี้ย
D4  เมืองจางเจียเจี้ย-ลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  –ลำธารจินเปียนซี (นอนอุทยานหวูหลิงหยวน)  
D5  อุทยานหวู่หลิงหยวน  - เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม(สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18-22  กันยายน 2566

21,900

2-6   ตุลาคม 2566

22,900

9-13 ตุลาคม 2566

22,900.-

16-20   ตุลาคม 2566

22,900

23-27 ตุลาคม 2566

22,900.-

30  ต.ค. -3 พ.ย. 2566

22,900

6 - 10 พศจิกายน 2566

22,900.-

13 - 17 พศจิกายน 2566

22,900

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566

22,900

11-15  ธันวาคม  2566

22,900

25-29   ธันวาคม  2566

22,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,900
รหัสทัวร์ MT230168
ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน หลงเซิ่ง หยางซั่ว No Shop 5 วัน 4 คืน VZ เที่ยวเต็มสุข (MT230168)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ชมการแสดง  Dream Like  Lijiang
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน– หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย  – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน
D2  เมืองกุ้ยหลิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋  – ชมการแสดง  Dream Like  Lijiang
D3  เมืองกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง
D4  เมืองหยางซั่ว –ถ้ำมังกร– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน– หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง
D5  เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย  – ประตูโบราณหนานเหมิน – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่
 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

19-23  กันยายน 2566

18,900

26-30  กันยายน 2566

18,900

3-7  ตุลาคม 2566

19,900

10-14  ตุลาคม 2566

20,900

17-21  ตุลาคม 2566

19,900

24-28  ตุลาคม 2566

19,900

31  ต.ค. – 4 พ.ย. 2566

19,900

7 - 11 พศจิกายน 2566

19,900

14 - 18 พศจิกายน 2566

19,900

21 - 25 พศจิกายน 2566

19,900

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566

19,900

5-9  ธันวาคม  2566

20,900

12-16  ธันวาคม  2566

19,900

19-23 ธันวาคม  2566

19,900

26-30 ธันวาคม  2566

20,900

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,900
รหัสทัวร์ MT230209
ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน กุ้ยหลิน เข้าร้าน 6 วัน 5 คืน DD (MT230209)
เส้นทาง หนานหนิง
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้าตกเต๋อเทียน – ถ้าน้าแข็งหลงกง
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน
D4  เมืองกุ้ยหลิน–เขางวงช้าง-เจดยี ์เงิน เจดีย์ทอง-ร้านผลิตภัณฑ์หยก–ถ้าขลุ่ยอ้อ- โชว์ Dream like
Lijiang
D5  เมืองกุ้ยหลิน–เมืองโบราณต้าซวี-ร้านสมุนไพรจีน–หอเซียวเหยาโหลว- ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน
D6  เมืองกุ้ยหลิน–สวนหลวิ ซานเจี่ย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน-เดินทางกลับ กรุงเทพ
 
See More

D1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ
D2  อุทยานหมิงซื่อ – น้าตกเต๋อเทียน – ถ้าน้าแข็งหลงกง
D3  ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน
D4  เมืองกุ้ยหลิน–เขางวงช้าง-เจดยี ์เงิน เจดีย์ทอง-ร้านผลิตภัณฑ์หยก–ถ้าขลุ่ยอ้อ- โชว์ Dream like
Lijiang
D5  เมืองกุ้ยหลิน–เมืองโบราณต้าซวี-ร้านสมุนไพรจีน–หอเซียวเหยาโหลว- ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน
D6  เมืองกุ้ยหลิน–สวนหลวิ ซานเจี่ย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน-เดินทางกลับ กรุงเทพ
 
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11-16 ก.ย 2566

18,900.-

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน NokAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTCKG02FD
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ไม่ลงร้าน 4 วัน 3 คืน FD (BTCKG02FD)
เส้นทาง ฉงชิ่ง
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  
D2  เมือต้าจู๋ • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว
D3  เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย 
D4  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  
D2  เมือต้าจู๋ • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว
D3  เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย 
D4  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

02-05 มิถุนายน 2566

22,999.-

15-18 มิถุนายน 2566

18,999.-

27-30 กรกฎาคม 2566

24,999.-

11-14 สิงหาคม 2566

24,999.-

24-27 สิงหาคม 2566

22,999.-

07-10 กันยายน 2566

21,999.-

21-24 กันยายน 2566

21,999.-

12-15 ตุลาคม 2566

24,999.-

20-23 ตุลาคม 2566

24,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTCSX01FD
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 4 อุทยาน 5 วัน 4 คืน FD (BTCSX01FD)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • จางเจียเจี้ย  
D3  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
D5  เมืองจางเจียเจี้ย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ร้านผ้าไหม • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • จางเจียเจี้ย  
D3  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
D5  เมืองจางเจียเจี้ย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ร้านผ้าไหม • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-05 มิถุนายน 2566

21,999.-

21-25 มิถุนายน 2566

18,999.-

05-09 กรกฎาคม 2566

19,999.-

28-01 สิงหาคม 2566

23,999.-

30-03 กันยายน 2566

19,999.-

13-17 กันยายน 2566

19,999.-

11-15 ตุลาคม 2566

23,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
18,999
รหัสทัวร์ BTCSX03FD
ทัวร์มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน FD (BTCSX03FD)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ
D3  เมืองเฟิ่งหวง • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
D5  เมืองจางเจียเจี้ย •  ร้านสินค้าพื้นเมือง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
D2  เมืองฉางซา • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ
D3  เมืองเฟิ่งหวง • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ 
D4  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
D5  เมืองจางเจียเจี้ย •  ร้านสินค้าพื้นเมือง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

19-23 ตุลาคม 2566

20,999.-

22-26 พฤศจิกายน 2566

18,999.-

07-11 ธันวาคม 2566

19,999.-

28-01 มกราคม 2567

(วันปีใหม่)

23,999.-

17-21 มกราคม 2567

19,999.-

13-17 มีนาคม 2567

19,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ ICFD22
ทัวร์จีน Mountain Snow เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย อุทยานซงผิงโกว เมืองตูเจียงเอี้ยน 5วัน3คืน FD (ICFD22)
เส้นทาง เฉินตู
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเทียนฟู่
2  ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู - เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถกอล์ฟ) – เมืองโบราณเตี๋ยซี – ทะเลสาบเตี๋ยซี
3  เม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ร้านหยก – เมืองตูจียงเอี้ยน
4  เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือที่สวยที่สุดในประเทศจีนจงซูเก๋อ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่
5  เฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา- 
ท่าอากาศยานเทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเทียนฟู่
2  ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู - เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถกอล์ฟ) – เมืองโบราณเตี๋ยซี – ทะเลสาบเตี๋ยซี
3  เม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ร้านหยก – เมืองตูจียงเอี้ยน
4  เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือที่สวยที่สุดในประเทศจีนจงซูเก๋อ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่
5  เฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา- 
ท่าอากาศยานเทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

12-17 ตุลาคม 2566

21,888

13-18 ตุลาคม 2566

21,888

20-25 ตุลาคม 2566

21,888

26-31 ตุลาคม 2566

21,888

08-13 พฤศจิกายน 2566

19,888

15-20 พฤศจิกายน 2566

19,888

22-27 พฤศจิกายน 2566

19,888

29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2566

19,888

07-12 ธันวาคม 2566

18,888

14-19 ธันวาคม 2566

18,888

21-26 ธันวาคม 2566

20,888

29 ธันวาคม 2566 - 03 มกราคม 2567

22,888

10-15 มกราคม 2567

17,888

17-22 มกราคม 2567

18,888

24-29 มกราคม 2567

18,888

26-31 มกราคม 2567

18,888

22-27 กุมภาพันธ์ 2567

18,888

29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567

18,888

07-12 มีนาคม 2567

18,888

14-19 มีนาคม 2567

17,888

20-25 มีนาคม 2567

17,888

22-27 มีนาคม 2567

17,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNKMGFD0423
ทัวร์จีน ซุปตาร์...หนีห่าว คุนหมิง 4 วัน 3 คืน FD (TNKMGFD0423)
เส้นทาง คุนหมิง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุณหมิงฉางสุ่ย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ
2  นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก - “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว” – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองต้าหลี่
3  เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุณหมิงฉางสุ่ย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ
2  นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก - “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว” – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองต้าหลี่
3  เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

27 – 30 พฤษภาคม 2566

20,888

03 – 06 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระบรมราชินี,วันวิสาขบูชา

22,888

10 – 13 มิถุนายน 2566

19,888

17 – 20 มิถุนายน 2566

20,888

24 – 27 มิถุนายน 2566

20,888

01 – 04 กรกฎาคม 2566

20,888

08 – 11 กรกฎาคม 2566

20,888

15 – 18 กรกฎาคม 2566

23,888

22 – 25 กรกฎาคม 2566

23,888

29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

23,888

05 – 08 สิงหาคม 2566

23,888

12 – 15 สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ

23,888

19 – 22 สิงหาคม 2566

23,888

26 – 29 สิงหาคม 2566

20,888

02 – 05 กันยายน 2566

20,888

09 – 12 กันยายน 2566

20,888

16 – 19 กันยายน 2566

19,888

23 – 26 กันยายน 2566

23,888

30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566

31,888

05 – 08 ตุลาคม 2566

31,888

06 – 09 ตุลาคม 2566

31,888

07 – 10 ตุลาคม 2566

31,888

12 – 15 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

22,888

13 – 16 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

22,888

14 – 17 ตุลาคม 2566

20,888

19 – 22 ตุลาคม 2566

20,888

20 – 23 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

22,888

21 – 24 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNCKGFD0123
ทัวร์จีน ซุปตาร์...เปิดตัวฉงชิ่ง 4 วัน 3 คืน FD (TNCKGFD0123)
เส้นทาง ฉงชิ่ง
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
2  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง
3  เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า
4  เมืองฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ท่าอากาศยานฉงชิ่ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
2  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง
3  เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า
4  เมืองฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ท่าอากาศยานฉงชิ่ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

20 – 23 พฤษภาคม 2566

19,888

27 – 30 พฤษภาคม 2566

19,888

03 – 06 มิถุนายน 2566

21,888

10 – 13 มิถุนายน 2566

19,888

17 – 20 มิถุนายน 2566

19,888

24 – 27 มิถุนายน 2566

19,888

01 – 04 กรกฎาคม 2566

20,888

08 – 11 กรกฎาคม 2566

20,888

22 – 25 กรกฎาคม 2566

23,888

29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

23,888

12 – 15 สิงหาคม 2566

23,888

26 – 29 สิงหาคม 2566

20,888

02 – 05 กันยายน 2566

20,888

09 – 12 กันยายน 2566

20,888

16 – 19 กันยายน 2566

20,888

05 – 08 ตุลาคม 2566

31,888

12 – 15 ตุลาคม 2566

31,888

13 – 16 ตุลาคม 2566

31,888

14 – 17 ตุลาคม 2566

30,888

19 – 22 ตุลาคม 2566

22,888

20 – 23 ตุลาคม 2566

22,888

21 – 24 ตุลาคม 2566

22,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNDYGVZ0123
ทัวร์จีน ซุปตาร์...เปิดตัวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน VZ (TNDYGVZ0123)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
2  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
3  ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว
4  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
5  ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง
6  เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
See More

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
2  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
3  ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว
4  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
5  ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง
6  เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

 21 – 26 กรกฎาคม 2566

19,888

28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566

22,888

08 – 13 กันยายน 2566

19,888

13 – 18 กันยายน 2566 (เพิ่มไฟล์ท)

19,888

22 – 27 กันยายน 2566

19,888

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566 (เพิ่มไฟล์ท)

19,888

06 – 11 ตุลาคม 2566

20,888

11 – 16 ตุลาคม 2566 (เพิ่มไฟล์ท)

22,888

20 – 25 ตุลาคม 2566

22,888

03 – 08 พฤศจิกายน 2566

20,888

10 – 15 พฤศจิกายน 2566

20,888

17 – 22 พฤศจิกายน 2566

20,888

24 – 29 พฤศจิกายน 2566

20,888

01 – 06 ธันวาคม 2566

25,888

08 – 13 ธันวาคม 2566

25,888

15 – 20 ธันวาคม 2566

23,888

22 – 27 ธันวาคม 2566

25,888

29 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567

28,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiVietjetAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,888
รหัสทัวร์ TNPVGXJ0223
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์...ดิสนีย์แลนด์แดนมังกร 5 วัน 3 คืน XJ (TNPVGXJ0223)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2  หมู่บ้านใบชา – หอไข่มุก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้
3  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านผ้าไหม - เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing – ทะเลทราบหนานหู
4  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
5  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2  หมู่บ้านใบชา – หอไข่มุก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้
3  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านผ้าไหม - เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing – ทะเลทราบหนานหู
4  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
5  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

21 – 25 มิถุนายน 2566

21,888

07 – 11 กรกฎาคม 2566

22,888

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566

23,888

11 – 15 สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ

24,888

25 – 29 สิงหาคม 2566

22,888

08 – 12 กันยายน 2566

19,888

22 – 26 กันยายน 2566

22,888

06 – 10 ตุลาคม 2566

22,888

13 – 17 ตุลาคม 2566

22,888

15 – 19 ตุลาคม 2566

20,888

20 – 24 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

23,888

22 – 26 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

23,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,900
รหัสทัวร์ MT230143
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไม่เข้าร้านช้อป No Shop 4 วัน 3 คืน 9C (MT230143)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

D1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – นครเซี่งไฮ้ – สตาร์บัคใหญ่สุดในโลก
D2  นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณชีเป่า – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – ตึกเที่ยนอัน – ย่านเถียนจื่อฝาง
D3  เมืองเซี่ยงไฮ้ – ย่าน เทมส์ทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินนานจิงลู่ 
D4  อิสระช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง – ช้อปปิ้ง Outlet  – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
See More

D1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – นครเซี่งไฮ้ – สตาร์บัคใหญ่สุดในโลก
D2  นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณชีเป่า – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – ตึกเที่ยนอัน – ย่านเถียนจื่อฝาง
D3  เมืองเซี่ยงไฮ้ – ย่าน เทมส์ทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินนานจิงลู่ 
D4  อิสระช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง – ช้อปปิ้ง Outlet  – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

16-19 กันยายน 2566

19,900.-

13-16 ตุลาคม 2566

19,900.-

20-23 ตุลาคม 2566

19,900.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SpringAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGCKG2304G5
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ไม่ลงร้าน 4 วัน 3 คืน G5 (ZGCKG2304G5)
เส้นทาง ฉงชิ่ง
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง 
2  เมืองอู่หลง – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า
3  ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
4  มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินดอนเมือง
See More

1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง 
2  เมืองอู่หลง – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า
3  ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
4  มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566

19,990

07 – 10 กันยายน 2566

20,990

14 – 17 กันยายน 2566

20,990

21 – 24 กันยายน 2566

20,990

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566

20,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

23,990

14 – 17 ตุลาคม 2566

21,990

19 – 22 ตุลาคม 2566

23,990

21 – 24 ตุลาคม 2566

23,990

23 – 26 พฤศจิกายน 2566

20,990

25 – 28 พฤศจิกายน 2566

20,990

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566

20,990

02 – 05 ธันวาคม 2566

23,990

07 – 10 ธันวาคม 2566

23,990

09 – 12 ธันวาคม 2566

23,990

14 – 17 ธันวาคม 2566

21,990

16 – 19 ธันวาคม 2566

21,990

21 – 24 ธันวาคม 2566

21,990

23 – 26 ธันวาคม 2566

24,990

28 – 31 ธันวาคม 2566

25,990

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

27,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaExpressAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,990
รหัสทัวร์ ZGNNG2301DD
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 4 วัน 3 คืน DD (ZGNNG2301DD)
เส้นทาง กุ้ยหลิน
รายละเอียด

1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน ¬– เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  เขางวงช้าง – ถ้ำชวนซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show
3  เมืองโบราณด้าซวี – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
4  หยางซั่ว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หนานหนิง - สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – สนามบินดอนเมือง
See More

1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน ¬– เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
2  เขางวงช้าง – ถ้ำชวนซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show
3  เมืองโบราณด้าซวี – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
4  หยางซั่ว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หนานหนิง - สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

13 – 16 ตุลาคม 2566

19,990

20 – 23 ตุลาคม 2566

19,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน NokAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTPVG03XJ
ทัวร์จีน มหัศจรรย์..เซี่ยงไฮ้ เหิงเตี้ยน หังโจว 5 วัน 3 คืน XJ (BTPVG03XJ)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้ • หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
D3  เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ • Hengdian World Studios +โชว์ • เมืองหังโจว   
D4  เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้  • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ    
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้ • หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
D3  เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ • Hengdian World Studios +โชว์ • เมืองหังโจว   
D4  เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้  • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ    
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

21-25 มิถุนายน 2566

19,999

28-01 สิงหาคม 2566

22,999

18-22 สิงหาคม 2566

21,999

25-29 สิงหาคม 2566

21,999

08-12 กันยายน 2566

20,999

20-24 ตุลาคม 2566

22,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
19,999
รหัสทัวร์ BTPVG01XJ
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน XJ (BTPVG01XJ)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • เมืองอู๋ซี • พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ • ร้านไข่มุก • เมืองหางโจว • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
D3  ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา  • เมืองเซี่ยงไฮ้  • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) • ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 
D4  ร้านหยก • หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง) • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • เมืองอู๋ซี • พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ • ร้านไข่มุก • เมืองหางโจว • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
D3  ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา  • เมืองเซี่ยงไฮ้  • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) • ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 
D4  ร้านหยก • หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง) • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

25-29 สิงหาคม 2566

19,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,888
รหัสทัวร์ TNPVG9C0123
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์...ดิสนีย์แลนด์แดนมังกร 5 วัน 4 คืน 9C (TNPVG9C0123)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ประเทศจีน 
D2  ร้านยา  – หอไข่มุก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ -Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้
D3  หมู่บ้านใบชา  - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing –ทะเลสาบหนานหู
D4  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
D5  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
See More

D1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ประเทศจีน 
D2  ร้านยา  – หอไข่มุก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ -Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้
D3  หมู่บ้านใบชา  - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing –ทะเลสาบหนานหู
D4  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
D5  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

08 – 12 ตุลาคม 2566

23,888

15 – 19 ตุลาคม 2566

20,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน SpringAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,990
รหัสทัวร์ ZGPEK2306HU
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน HU (ZGPEK2306HU)
เส้นทาง ปักกิ่ง
รายละเอียด

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินปักกิ่ง – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
3  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – เดอะเพลส
4  กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
5  พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
See More

1  สนามบินสุวรรณภูมิ
2  สนามบินปักกิ่ง – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
3  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – เดอะเพลส
4  กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
5  พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

06 – 10 กันยายน 2566

20,990

20 – 24 กันยายน 2566

21,990

11 – 15 ตุลาคม 2566

22,990

19 – 23 ตุลาคม 2566

22,990

08 – 12 พฤศจิกายน 2566

21,990

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

21,990

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566

21,990

01 – 05 ธันวาคม 2566

22,990

07 – 11 ธันวาคม 2566

22,990

20 – 24 ธันวาคม 2566

23,990

27 – 31 ธันวาคม 2566

25,990

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

29,990

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

29,990

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567

29,990

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน HainanAirlines

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTCKG03FD
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน FD (BTCKG03FD)
เส้นทาง ฉงชิ่ง
รายละเอียด

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์
D2  อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า
D3  เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองอู่หลง • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
D4  ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  • เมืองโบราณฉือสือโข่ว 
D5  ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง •  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
See More

D1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์
D2  อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า
D3  เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองอู่หลง • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
D4  ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  • เมืองโบราณฉือสือโข่ว 
D5  ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง •  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

01-05 มิถุนายน 2566

21,999

21-25 มิถุนายน 2566

20,999

05-09 กรกฎาคม 2566

21,999

28-01 สิงหาคม 2566

24,999

30-03 กันยายน 2566

21,999

13-17 กันยายน 2566

22,999

11-15 ตุลาคม 2566

24,999

19-23 ตุลาคม 2566

24,999

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
20,999
รหัสทัวร์ BTPVG02XJ
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน XJ (BTPVG02XJ)
เส้นทาง เซี่ยงไฮ้
รายละเอียด

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • เมืองโบราณหยูเหอ • ร้านหยก • ร้านชา • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
D3  ร้านผ้าไหม • ขึ้นหอไข่มุก  • อุโมงค์เลเซอร์  • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน •  STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง
D4  ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ 
See More

D1  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
D2  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • เมืองโบราณหยูเหอ • ร้านหยก • ร้านชา • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
D3  ร้านผ้าไหม • ขึ้นหอไข่มุก  • อุโมงค์เลเซอร์  • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน •  STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง
D4  ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
D5  สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

11-15 สิงหาคม 2566

24,999.-

01-05 กันยายน 2566

20,999.-

15-19 กันยายน 2566

21,999.-

13-17 ตุลาคม 2566

22,999.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsiaX

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,888
รหัสทัวร์ TNTFUFD0123
ทัวร์จีน ซุปตาร์...หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน FD (TNTFUFD0123)
เส้นทาง จิ่วจ้ายโกว
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ – ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
3  เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยานฯ)
4  อุทยานแห่งชาติหวงหลง
5  เมืองเฉิงตู - สะพานโบราณ Anshun Bridge – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่
6  ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
See More

1  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
2  ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ – ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
3  เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยานฯ)
4  อุทยานแห่งชาติหวงหลง
5  เมืองเฉิงตู - สะพานโบราณ Anshun Bridge – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่
6  ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566
      ม.ค. 2567

วันเดินทาง

ราคา

13 – 18 กันยายน 2566

24,888

16 – 21 กันยายน 2566

24,888

18 – 23 กันยายน 2566

24,888

20 – 25 กันยายน 2566

24,888

11 – 16 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

25,888

14 – 19 ตุลาคม 2566

25,888

15 – 20 ตุลาคม 2566

25,888

16 – 21 ตุลาคม 2566

25,888

17 – 22 ตุลาคม 2566

25,888

18 – 23 ตุลาคม 2566

วันหยุดวันปิยมหาราช

25,888

19 – 24 ตุลาคม 2566

วันหยุดวันปิยมหาราช

26,888

21 – 26 ตุลาคม 2566

วันหยุดวันปิยมหาราช

26,888

22 – 27 ตุลาคม 2566

วันหยุดวันปิยมหาราช

25,888

23 – 28 ตุลาคม 2566

วันหยุดวันปิยมหาราช

25,888

25 – 30 ตุลาคม 2566

25,888

27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566

25,888

01 – 06 พฤศจิกายน 2566

21,888

08 – 13 พฤศจิกายน 2566

22,888

15 – 20  พฤศจิกายน 2566

23,888

22 – 27 พฤศจิกายน 2566

23,888

29 พฤศจิกายน  - 04 ธันวาคม 2567

23,888

06 – 11 ธันวาคม 2566

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

24,888

13 – 18 ธันวาคม 2566

23,888

20 – 25 ธันวาคม 2566

26,888

27 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567

วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่

28,888

03 – 08 มกราคม 2567

28,888

10 – 15 มกราคม 2567

24,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน AirAsia

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,888
รหัสทัวร์ TNCSXSL0123
ทัวร์จีน ซุปตาร์...รักนำทางไปจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน SL (TNCSXSL0123)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา - จางเจียเจี้ย
2  อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก
3  ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - ถ้ำมังกรเหลือง - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
4  ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง
5  เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฉางซา
6  ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา – ท่าอากาศยานดอนเมือง
See More

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา - จางเจียเจี้ย
2  อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก
3  ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - ถ้ำมังกรเหลือง - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
4  ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง
5  เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฉางซา
6  ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

18 – 23 กันยายน 2566

21,888

09 – 14 ตุลาคม 2566

22,888

19 – 24 ตุลาคม 2566

22,888

30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566

22,888

09 – 14 พฤศจิกายน 2566

22,888

20 – 25 พฤศจิกายน 2566

22,888

30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566

22,888

11 – 16 ธันวาคม 2566

23,888

21 – 26 ธันวาคม 2566

23,888

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ThaiLionAir

heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   

 ราคาเริ่มที่
21,900
รหัสทัวร์ MT230008
ทัวร์บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง No Shop 6 วัน 5 คืน VZ (MT230008)
เส้นทาง จางเจียเจี้ย
รายละเอียด

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น–เมืองโบราณฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมเมืองโบราณฟ่งหวง
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –กระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน-สะพานแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำทะลุฟ้าเทียนเหมินต้ง-บันไดเลื่อนทะลุเขา-ถนน 99 โค้ง เลือกซื้อโปรแกรมเสริม ชุดโชว์จิ้งจอกขาว  
D4  ภูเขาจักรพรรดิ์ (เขาอวตาร) – ภูเขาฮาเลลูย่า - สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – สวนจอมพลเฮ่อหลง
D5  หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง – เลือกซื้อสะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน 
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย –ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - บินกลับกรุงเทพฯ
 
See More

D1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 
D2  เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น–เมืองโบราณฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมเมืองโบราณฟ่งหวง
D3  เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –กระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน-สะพานแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำทะลุฟ้าเทียนเหมินต้ง-บันไดเลื่อนทะลุเขา-ถนน 99 โค้ง เลือกซื้อโปรแกรมเสริม ชุดโชว์จิ้งจอกขาว  
D4  ภูเขาจักรพรรดิ์ (เขาอวตาร) – ภูเขาฮาเลลูย่า - สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – สวนจอมพลเฮ่อหลง
D5  หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง – เลือกซื้อสะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน 
D6  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย –ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - บินกลับกรุงเทพฯ
 
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง
      ส.ค.,ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2566

วันเดินทาง

ราคา

25-30 สิงหาคม 2566

21,900

30 สิงหา - 4 กันยายน 2566

21,900